Tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus 2020

Artikel 4 van 5
€ 19,95 (inclusief btw)

TWEEDE VERBLIJF IN HET BUITENLAND EN DE BELGISCHE FISCUS

2e druk 2020-2021 

Gillissen, P.L.

ISBN: 978-94-92895-16-5

Fiscale aspecten bij bezit van een tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Inhoudsopgave

1.Wanneer bent u belastingplichtig in België ?

Bepaling belastbaar inkomen in België                                                                       

Wie is aan de belasting onderworpen en waar ?                                                       

Bepaling van het netto-inkomen                                                                                    

2. Onroerende inkomsten                                                                                                          

Begrip eigen woning                                                                                                      

Enkele bijzondere gevallen                                                                                            

Algemene regels                                                                                                            

Het belastbaar bedrag                                                                                                   

Overzicht indexeringscoëfficiënten 2009-2020                                                              

Berekening van de onroerende voorheffing (=OV)                                                    

Voorbeeld                                                                                                                   

Voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van onroerend goed         

Nieuwe formule voor de berekening van het voordeel alle aard bij het gratis ter beschikking stellen van een woning sinds 1 januari 2019                               

Tijdelijke oplossing                                                                                                

Wat is de nieuwe vermenigvuldigingsfactor ?                                                       

Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking ?                                         

Inkomsten uit onroerend goed                                                                              

Wat zijn onroerende inkomsten en wat aan te geven in uw belastingaangifte    

Wie moet het onroerend goed aangeven ?                                                         

Is het onroerend inkomen van (de eigen woning) vrijgesteld in de personenbelasting ?                                                       

Wanneer moet u het onroerend inkomen van uw eigen woning aangeven ?     

Huwelijk onder het wettelijk stelsel                                                                                

Huwelijk onder het stelsel van scheiding van goederen                                          

Hoe moet u uw onroerend goed inkomen als mede-eigenaar aangeven ?             

Voorbeelden                                                                                                                                  

Belastingaangifte                                                                                                             

3. Afschaffing van de woonbonus

Wat is de woonbonus ?                                                                                                   

Wat is er veranderd ?                                                                                                       

Afschaffing woonbonus heeft behoorlijk wat effecten                                                      

Wat gebeurt er met de woonbonus als u herfinanciert ?                                          

Blijft herfinanciering mogelijk ?                                                                                      

Wederopname voor verbouwing of andere uitgaven                                                 

Heeft het zin om naar Brussel of Wallonië te verhuizen ?                                       

Vlaamse fictie “pandwissel” of hypotheekoverdracht blijft bestaan                         

Samenvatting                                                                                                                    

4. De woonfiscaliteit vanaf aanslagjaar 2020

Vastgoed opnemen in de belastingaangifte                                                                

Fiscaal voordeel van de gezinswoning                                                                        

Belastingvoordeel op intresten                                                                                    

Belastingvoordeel op kapitaalaflossingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië  

Hypothecaire leningen afgesloten tussen 1 januari 2005 en 31 december 2014            

Hypothecaire leningen afgesloten in 2015                                                                 

Hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016                                          

Hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2017 (Brussels Gewest)        

Hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2020 (Vlaams Gewest)                      

Herfinancieringen                                                                                                            

5. Tweede verblijf en fiscaal voordeel in België

Fiscaal voordeel als u leent voor de aankoop van een tweede verblijf                  

Fiscale voordelen tweede verblijf                                                                                              

Fiscaal voordeel van het tweede verblijf, derde woning of een investeringspand           

Federaal belastingvoordeel                                                                                            

Eén fiscale korf                                                                                                                 

Als uw tweede woning uw hoofdverblijfplaats wordt                                                 

(Tijdelijk) meer fiscaal voordeel voor tweede (eigen) woning                                               

Rekenvoorbeeld                                                                                                               

Extra voordeel in Vlaanderen                                                                                         

Ander vastgoed dan uw gezinswoning                                                                        

Geen verlaging registratierechten bij aankoop tweede woning                               

Vastgoed Buitenland                                                                                                       

6. Financiering eerste gezinswoning en tweede verblijf

Strengere eisen hypothecaire lening en eigen minimale inbreng                          

Wat is een quotiteit ?                                                                                                        

Hoe berekent u uw quotiteit ?                                                                                        

Individuele afwijkingen blijven echter mogelijk                                                                      

Nog strengere eisen bij hypotheek voor een tweede woning                                              

Onderpand bij de financiering van een tweede woning                                           

Financiering buitenlands onroerend goed                                                                  

De schuldsaldoverzekering                                                                                            

Wat is een schuldsaldoverzekering ?                                                                           

7. Uw tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Met de volgende landen heeft België een verdrag ter vermijding van dubbele belasting afgesloten

Uw Belgische aangifte personenbelasting                                                                  

Bruto huur en bruto huurwaarde                                                                                              

In het buitenland gelegen eigen woning                                                                                 

Rekenvoorbeeld                                                                                                               

Buitenlands eigendom, dat door de eigenaar beroepsmatig gebruikt wordt          

Sancties indien buitenlands eigendom niet wordt aangegeven                             

Aangifte buitenlandse tweede woning voor de Belgische personenbelasting     

Dubbelbelastingverdrag                                                                                                  

Anoniem en met zwart geld een huis in het buitenland kopen is verleden tijd    

Uw tweede verblijf wordt verhuurd                                                                                

Uw tweede verblijf wordt niet verhuurd                                                                        

Wat is bruto huurwaarde ?                                                                                                         

Welke (buitenlandse) onroerendgoedwaarde moet u gebruiken en aangeven ?   

Frankrijk

Het begrip huurwaarde in Frankrijk                                                                               

Valeur Locative brute                                                                                                       

Avis d’imposition taxe froncière                                                                                      

Avis d’imposition taxe d’habitation                                                                                

Hervorming Taxe d’habitation (het gebruikersgedeelte)                                           

Afschaffing Taxe d’habitation voor het hoofdverblijf in Frankrijk                            

Samenvattende tabel                                                                                                       

Nederland

WOZ-waarde                                                                                                                      

3 manieren om de WOZ-waarde te vinden                                                                  

Gemeente stelt WOZ-waarde vast                                                                                 

Wat als een WOZ-waarde ontbreekt                                                                             

Progressieve tarieven vanaf 2017                                                                                 

Overzicht Nederlandse schijventarieven vanaf 2017                                                

Spanje

Het begrip huurwaarde in Spanje                                                                                              

Op wat voor bedrag moet u rekenen ?                                                                          

Aangifte                                                                                                                              

Spaans belastingregime voor niet-residenten die in Spanje een woning bezitten          

Belangrijke aspecten bij deze aangifte                                                                         

Waarover wordt deze belasting geheven ?                                                                  

Toegerekende belastbare waarde                                                                                 

Rekenvoorbeeld                                                                                                               

Daadwerkelijke verhuur                                                                                                  

Aangifte tweede huis in Spanje voor Belgische fiscus                                                         

Buitenlandse woning aangeven: een voorbeeld                                                       

Italië

Kadastraal inkomen (rendita catastale)                                                                        

Imposta Unica Comunale                                                                                               

IMU (Imposta Municipale)                                                                                               

Waarover wordt IMU berekend ?                                                                                    

IMU vrijstelling voor hoofdverblijfplaats                                                                        

Waar vindt u de kadastrale waarde van uw onroerend goed ?                                

Aftrekbare kosten                                                                                                              

Registratie op het gemeentehuis                                                                                              

Vermogensbelasting                                                                                                        

Verhuur van Italiaans onroerend goed en de fiscus                                                 

Niet-verhuurd onroerend goed                                                                                      

Cedolare Secca (belasting over huurinkomsten)                                                       

Tarieven cedolare secca                                                                                                 

Voor- en nadelen van de cedolare secca                                                                    

Nog enkele opmerkingen betreffende de Cedolare Secca                                       

Soort onroerend goed                                                                                                      

Uitbreiding Cedolare Secca ook voor commercieel onroerend goed                      

Effecten van de Cedolare Secca op de inkomstenbelasting                                     

Portugal

IMI = Imposto Municipal sobre Imóveis

(Portugese onroerende zaak belasting)                                                                    

De Portugese onroerende zaak belasting                                                                 

Wie is belastingplichtig voor de IMI ?                                                                        

Belastingen                                                                                                                

Tarieven                                                                                                                     

Betaling IMI                                                                                                               

Vrijstelling / vermindering IMI                                                                                    

Verminderingen/reducties IMI                                                                                    

Waarover wordt IMI geheven ?                                                                                 

AIMI (Adicional Imposto Municipal Sobre Imoveis)                                                   

Wie moet AIMI betalen ?                                                                                           

Belastbare basis AIMI                                                                                               

Tarieven AIMI                                                                                                            

Bouw matrix                                                                                                               

Belasting bij verhuur onroerend goed                                                                       

Belastingtarief over huurinkomsten                                                                           

Ingezetenen                                                                                                                       

Niet-ingezetenen                                                                                                              

AL = Alojamento Local  (verhuur vergunning)                                                            

Registratie verplicht                                                                                                    

Eisen aan de accommodatie                                                                                          

Veiligheidseisen aan de accommodatie                                                                                  

Registratie van gasten aan (Servico de Estrangeiros e Fronteiras) via SIBA        

Nieuwe wetgeving Alojamento Local (= AL) Wat is er veranderd ?                         

Boetes                                                                                                                                 

Belangrijkste wettelijke aanpassingen                                                                          

Administratie en belastingen bij een AL                                                                                   

Ratio kosten/baten aangepast                                                                                        

Rekenvoorbeeld                                                                                                                

Fakturering                                                                                                                         

AL en de Portugese BTW                                                                                                

Vrijstelling Portugese BTW (IVA) bij Alojamento Local                                              

Oostenrijk

Onroerendgoedbelasting (Grundsteuer)                                                                    

Oostenrijkse woning aan toeristen verhuren                                                               

Verhuur eigen woning/appartement                                                                            

Onderverhuur (Untervermieten der Mietwohnung)                                                    

Verhuur en de Oostenrijkse inkomstenbelasting                                                        

Kamerverhuur zonder dat deze activiteit wordt beschouwd als

Bedrijfsactiviteit                                                                                                           

Voorwaarden kamerverhuur, zonder bedrijfsactiviteit                                                           

Verhuurinkomsten als bedrijfsactiviteit                                                                         

Het uitoefenen van een gereguleerde bedrijfsactiviteit                                             

Kamerverhuur en de Oostenrijkse BTW (Umsatzsteuer)                                          

Aangifteplicht voor de toeristenbelasting (Fremdenverkehrsabgabe)                    

Gastenboek – registratie                                                                                                  

Belastbare periode                                                                                                            

Belastingaangifte                                                                                                              

Betaling van de belasting                                                                                                

BTW (Mehrwertsteuer)                                                                                                    

Teruggaaf Oostenrijkse BTW bij aankoop nieuwbouwwoning in Oostenrijk         

Onroerendgoedbelasting (Grundsteuer)                                                                                  

Belastingplicht voor niet-ingezetenen                                                                       

Keuze voor onbeperkte belastingplicht (unbeschränkten Steuerpflicht) in Oostenrijk voor niet-ingezetenen                                                                           

Verhuur van uw Oostenrijkse woning en de Oostenrijkse belastingen               

Aftrekbaar van bruto huurinkomsten zijn                                                                              

Rekenvoorbeeld huurinkomsten en de Oostenrijkse belastingen voor niet-ingezetenen                       

Oostenrijkse tarieven inkomstenbelasting                                                                   

Verhuur en de Oostenrijkse BTW en kleine ondernemersregeling                         

8. Uitspraken Europese Hof van Justitie m.b.t. fiscale behandeling tweede verblijf in het buitenland

Uitspraak Hof van Justitie van EU                                                                          

Achtergrond                                                                                                            

Belgische voorschriften niet in overeenstemming met EU-recht                             

9. De Aangifte

Wat moet u aangeven ?                                                                                                  

Verhuur van in België gelegen onroerend goed                                                        

Huurinkomsten – onroerend inkomen                                                                          

Wordt het onroerend goed verhuurd ?                                                                          

Waar moet u het onroerend goed aangeven ?                                                            

Is het onroerend goed gelegen in een land dat met België een overeenkomst heeft gesloten om de dubbele belasting te vermijden ?                  

Als u eigenaar bent van een in het buitenland gelegen, gebouwd onroerend goed en u gebruikt het als tweede verblijf, hoe moet u het onroerend goed dan aangeven ?                                                                                                      

Is het gebouwd onroerend goed gelegen in een land dat met België een overeenkomst heeft gesloten om de dubbele belasting te vermijden ?           

10. Dubbele belastingverdragen met België

Met welke landen heeft België een belastingverdrag afgesloten ?                         

Algemene afspraken                                                                                                        

BTW: belastingplichtige                                                                                                   

Hoeveel Belgische belasting betaalt u over niet-verhuurd onroerend goed                    

In het geval België een belastingverdrag heeft afgesloten                                       

In het geval België geen belastingverdrag heeft afgesloten                                    

Vastgoed via een Franse vastgoedvennootschap                                                     

Aangifte buitenlandse rekeningen                                                                                

11. Informatie-uitwisseling met het buitenland

Weet de Belgische fiscus dat u een tweede woning heeft ?                                                

Informatie uitwisseling met andere landen                                                                  

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting

Standard (CRS)                                                                                                                 

Uitwisseling gegevens                                                                                                     

Wat is de CRS ?                                                                                                                

Voor personen en organisaties                                                                                      

Wat gebeurt er als u uw (tweede) verblijf in het buitenland verkoopt en de Belgische fiscus                                                                                                    

Hoe zit het met de successierechten ?                                                                         

Moet u in België nog belasting betalen als u in het buitenland gaat wonen ?                                                                        

12. Aangifte buitenlandse bankrekeningen

Mededeling van de buitenlandse rekeningen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP)                                                                                     

Buitenlandse rekeningen                                                                                               

Heeft of had u een buitenlandse bankrekening ?                                                      

Bankrekeningen die werden geopend vanaf 1 januari 2019                                               

Houders en mede-houders bankrekeningen                                                              

Bankrekening geopend vóór 1 januari 2019                                                               

Medehouder van een bankrekening in het buitenland (met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner)                

Om welke rekeningen gaat het ?                                                                                   

Hoe kunt u uw buitenlandse rekeningen aangeven ?                                                          

Wat te doen als uw kind een buitenlandse rekening heeft ?                                               

Rekenvoorbeeld                                                                                                                

Wanneer moet u uw buitenlandse rekeningen aangeven ?                                                

Wel of geen aangifte buitenlandse levensverzekering ?                                          

Wie heeft er toegang tot de gegevens van uw buitenlandse rekeningen ?                      

Raadplegen geregistreerde gegevens bij het Centraal Aanspreekpunt                 

13. Een dochterbedrijf in Spanje onder Belgische BVBA                        

Rechtsvormen                                                                                                                   

Vaste inrichting (sucursal); filiaal zonder rechtspersoonlijkheid                              

Sociedad Limitada (SL) | Besloten vennootschap (BVBA)                                        

Sociedad Anónima (SA) | Naamloze vennootschap (NV)                                         

Oprichtingsvoorwaarden en oprichtingskosten                                                                      

Juridische vereisten                                                                                                                    

Kosten                                                                                                                                

Praktische aspecten                                                                                                         

Verplichtingen                                                                                                                   

Vergunningen                                                                                                                   

Relevante belastingen                                                                                                     

Vennootschapsbelasting                                                                                                 

Omzetbelasting                                                                                                                

Vestigingsbelasting                                                                                                                      

Dividendbelasting                                                                                                             

Invoerrechten                                                                                                                    

Aandachtspunten                                                                                                             

Personeel                                                                                                                         

14. Aankoop van een tweede huis in Nederland

Aandachtspunten bij de aankoop van Nederlands onroerend goed                                  

Aankoop nieuw onroerend goed                                                                                   

Exploitatie van onroerend goed in Nederland                                                             

Aankoop bestaand onroerend goed                                                                              

Belasting op bezit van Nederlands onroerend goed                                                  

Onroerende zaak belasting                                                                                            

Verhuur van uw onroerend goed in Nederland                                                                     

BTW-heffing bij gemeubileerde verhuur van een Nederlandse vakantiewoning            

Inkomstenbelasting bij verhuur & verkoop van een Nederlandse vakantiewoning         

Personenbelasting of inkomstenbelasting ?                                                               

Verkoop van het Nederlands onroerend goed                                              

Schenking en vererving van het Nederlands onroerend goed                                

Schenking van een Nederlandse vakantiewoning                                                    

Conclusie                                                                                                                           

Nederland als fiscaal onroerend goed paradijs ?                                                       

15. Fiscale woonplaats & Belastingaangifte van niet-inwoners (BNI)

De belasting van niet-(rijks)inwoners van België                                                       

Betrokken personen                                                                                                         

Betrokken inkomsten                                                                                                       

In België wonen is een feitenkwestie                                                                           

Nationaliteit en de Belgische fiscus                                                                             

Fiscale woonplaats                                                                                                          

Voorbeelden                                                                                                                                  

Uitspraak rechtbank Bergen i.v.m. langdurig verblijf in het buitenland                  

Criteria fiscale woonplaats andere landen                                                                  

Een dubbele fiscale woonplaats                                                                                   

Landen zonder verdrag / inkomsten uit niet-verdragslanden                                              

Principe belastingheffing                                                                                                

Volledige vrijstelling                                                                                                                     

Gedeeltelijke vrijstelling                                                                                                   

Belgische gemeentebelasting                                                                                        

Inkomsten uit onroerend goed                                                                                       

Inkomsten uit een Franse Societé Civile Immobilière (SCI) =

Franse onroerend goed vennootschap                                                                        

Inkomsten uit roerende goederen                                                                                             

Dividenden                                                                                                                        

Dividenden uit Frankrijk                                                                                                  

Vrijstelling onder progressievoorbehoud                                                                                 

Aangifte niet-inwoners                                                                                                    

Domicilie verplaatsing naar het buitenland                                                                 

U bent in het buitenland gedomicilieerd                                                                                  

U blijft in België gedomicilieerd                                                                                      

Moet u belastingaangifte in België indienen als u in het buitenland gedomicilieerd bent?

U hebt geen inkomsten in België                                                                                              

16. Uw buitenlandse verblijf en de Belgische erfbelasting

Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)                                                                                   

Waarover wordt de erfbelasting geheven ?                                                                 

Rijksinwoner                                                                                                                                  

Wat is een domicilie ?                                                                                                      

Wat is de zetel van een vermogen ?                                                                             

Nationaliteit                                                                                                                        

Niet-rijksinwoner                                                                                                               

Fiscale Emigratie                                                                                                              

Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet                                                                          

Voorbeeld                                                                                                                           

In welk gewest woont u ?                                                                                                

Tarieven erfbelasting Vlaams Gewest                                                                          

Tarief in rechte lijn en tussen partners                                                                         

Erfenissen in rechte lijn (kinderen) en tussen partners                                            

Tarieven erfbelasting Waals Gewest                                                                             

Tarieven erfbelasting Brussels Gewest                                                                        

Rekenvoorbeelden                                                                                                           

De aangifte van uw nalatenschap                                                                                

Gezamenlijke of individuele aangifte                                                                            

Betalen van erfbelasting                                                                                                 

17. Uw buitenlandse woning en het (Europese) erfrecht

Welk erfrecht is van toepassing ?                                                                                              

Wat was uw laatste “gewone” verblijfplaats ?                                                              

Afwijken van de algemene regel ?                                                                                

De Europese erfrechtverordening                                                                                 

Nalatenschappen opengevallen na 17 augustus 2015                                            

Hoofdregel                                                                                                                         

Uitzondering                                                                                                                                  

Een testament naar Belgisch of buitenlands recht ?                                                 

De Europese erfrechtverordening gaat niet over de erfbelasting                            

Erfenis aanvaarden of verwerpen                                                                                            

Verklaring afleggen in België                                                                                         

Europese verklaring erfrecht overleggen                                                                     

Europese verklaring van erfrecht aanvragen                                                              

Praktische voordelen van de Europese Erfrechtverordening                                              

18. Verkoop van uw onroerend goed en de meerwaarde belasting

Inleiding                                                                                                                              

Waar wordt de vermogenswinst belast ?                                                                      

Verkoop van uw tweede woning in België                                                                   

19. Overzicht Nederlandstalige makelaars in het buitenland      

Overzicht Nederlandstalige makelaars in Oostenrijk                                                  

Overzicht Nederlandstalige makelaars in Portugal                                                    

Overzicht Nederlandstalige makelaars in Frankrijk                                                    

Overzicht Nederlandstalige makelaars in Italië                                                                       

Overzicht Nederlandstalige makelaars in Spanje                                                       

Zoekopdracht Nederlandstalige makelaar in het buitenland

Bijlagen

■ Overzicht verschenen handboeken

■ Update (landen) nieuwsbrieven

■ Beursagenda + vrijkaarten Second Home en Emigratiebeurzen

■ Second Home Info Service

■ Vastgoed Promotie Pakket

Bronnen

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel