Vraag te veel betaalde Plus Value voor 31-12-2018 terug !

 

Maak tijdig bezwaar en vraag te veel betaalde Plus-Value terug.

Heeft u uw Franse huis in 2016 verkocht ?

Terugbetaling van te veel betaalde PLUS-VALUE belasting; wéér een nederlaag voor de Franse staat! Maak tijdig bezwaar indien u uw Franse huis verkocht heeft in 2016!

In 2015 oordeelde de Franse Conseil d’Etat dat de heffing van sociale lasten door de Franse Belastingdienst bij verkoop van een tweede woning in Frankrijk niet door de Unierechtelijke beugel kon. Vanaf oktober 2015 stopten de Franse notarissen daarom met het innen van de verboden “prélèvements sociaux”. Ook verklaarde het Franse Ministerie van Financiën dat men tot dan toe ten onrechte geheven sociale lasten zou gaan terugbetalen aan de rechthebbenden. Deze terugbetalings-operatie is ook nu nog steeds in volle gang.

De vreugde bleek van korte duur; de Franse overheid zag immers door de uitspraak van de Conseil d’Etat een belangrijke bron van inkomsten (naar schatting 250 miljoen euro per jaar) verdampen. Om die reden is de Franse wetgeving in ongekend ijltempo aangepast en was de heffing van sociale lasten op 1 januari 2016 alweer terug van weggeweest. In de nieuwe wetgeving was de bestemming van de geheven sociale lasten zodanig gewijzigd dat deze heffingen volgens de Franse overheid niet langer in strijd zouden komen met het Europese verdragsrecht. Critici meenden echter toen al dat de nieuwe wetgeving niet meer was dan oude wijn in nieuwe zakken…...

Het wachten was vervolgens op iemand die de heffing van de sociale lasten “nieuwe stijl” niet zou accepteren en hiertegen een “réclamation” ofwel bezwaarschrift zou indienen.

In 2017 was het zover; het echtpaar D. ging tegen een afwijzing van hun bezwaarschrift tegen heffing van sociale lasten na 1 januari 2016 in beroep bij het Tribunal Administratif, ofwel de rechtbank in Straatsburg.

En met succes! Het Tribunal maakte in haar uitspraak van 11 juli 2017 korte metten met de na 1 januari 2016 bij het echtpaar geheven prélèvements sociaux.

Deze heffing nieuwe stijl werd op grond van de eerdere De Ruyter-jurisprudentie en ondanks de hiervoor genoemde wetswijziging nog steeds in strijd geacht met het Europese verdragsrecht en moest aan het echtpaar worden terugbetaald.

Zoals te verwachten viel, legde de Franse overheid zich niet neer bij het oordeel van het Tribunal in Straatsburg en ging zij tegen deze uitspraak in hoger beroep bij het Hof in Nancy.

Inmiddels heeft op 31 mei jl. ook dit Hof zich uitgesproken en eveneens geoordeeld dat het merendeel van de componenten van de prélèvements sociaux “nieuwe stijl” nog steeds in strijd is met Europees Verdragsrecht. Slechts ten aanzien van één component (de relatief geringe heffing ten behoeve van het fonds CNSA) bestond bij het Hof enige twijfel, waardoor het Hof heeft gemeend hierover een prejudiciële vraag te moeten stellen aan het Europese Hof van Justitie.

De Franse overheid zal ongetwijfeld tot in hoogste instantie doorprocederen.

Desalniettemin gloort er door genoemde twee uitspraken inmiddels een helder licht aan de horizon voor al diegenen die sedert 2016 hun tweede woning in Frankrijk hebben verkocht en zich daarbij geconfronteerd zagen met de heffing van de inmiddels beruchte sociale lasten, die na 1 januari 2018 ook nog eens zijn verhoogd van 15,5% naar 17,2%.

Voor diegenen die deze lasten in 2016 hebben moeten betalen nadert intussen het einde van hun bezwaartermijn alweer met rasse schreden; zij zullen voor 31 december van 2018 een réclamation ofwel bezwaarschrift moeten indienen op straffe van verval van hun recht daartoe.

Door het indienen van een bezwaarschrift kan men in elk geval niet meer het recht verliezen de ten onrechte betaalde sociale lasten -met rente- terugbetaald te krijgen door de Franse staat.

Gelet op de recente ontwikkelingen adviseren wij u zonder meer: redt uw termijn en maak tijdig bezwaar!

Het valt hierbij - gelet op onze inmiddels ruime ervaring met de behandeling van

bezwaarschriften “oude stijl”- dringend aan te raden professionele begeleiding te zoeken op deze bureaucratische hindernisbaan; de Franse overheid laat u daarop immers maar al te graag struikelen…

France Estate Services staat u daarbij in nauwe samenwerking met de in deze zaken gespecialiseerde advocaat mr. Hanno Wols te Utrecht met veel genoegen en tegen redelijke voorwaarden terzijde.

France Estate Services

Advies en begeleiding van aan- en verkoop van Frans onroerend goed

Nassaulaan 13, 2514 JS Den Haag

T: + 31(0)70 3605101

W: www.franceestateservices.com

E: info@franceestateservices.com

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel