Uw bezittingen in Italië en de Europese Erfrechtverordening.

april 2017

De Europese Erfrechtverordening en de gevolgen.

Deze verordening heeft de afwikkeling van grensoverschrijdend nalatenschappen eenvoudiger gemaakt binnen EU. Het is van belang om te weten dat het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland zijn niet gebonden aan de EEV.

Een cliënt  heeft mij gevraagd om aan hem toelichtingen en advies te verstrekken inzake het in Italië toepasselijk recht met betrekking tot het erfrecht en in het bijzonder op welke manier zijn situatie kan worden geregeld in het licht van de nieuwe Europese regelgeving die van kracht is vanaf  augustus 2015.

Naar aanleiding van dit advies zal hij de juiste maatregelen kunnen nemen om de voor hem meest voordelige keuze maken.

Hij heeft de Italiaanse nationaliteit en hij is in Italië getrouwd met een Nederlandse vrouw, zij wonen in Nederland en zij hebben twee kinderen.

Volgens een bepaling in het Italiaans Internationaal Privaatrecht (wet 31/5/1995 n. 218) is met betrekking tot het erfrecht  bepaald dat de gehele nalatenschap wordt afgewikkeld door de bepalingen van het wet van de nationaliteit van de overleden persoon (art. 46 lid 1 in het Italiaans: “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”).

Het Italiaans Internationaal Privaatrecht i.v.m. erfrecht kiest er dus voor om het nationale recht van de overledene van toepassing te verklaren.

Vanaf 17 augustus 2015 is de EU-verordening Successierecht rechtstreeks toepasselijk in de 25 lidstaten van de Europese Unie voor alle personen met grensoverschrijdende zaken.

Vanaf deze datum is het de gewone verblijfplaats die bepaalt welk nationale erfrecht van toepassing is. Deze bepaling is niet zonder belangrijke gevolgen. Op nalatenschappen die voor die datum zijn opengevallen (dus wanneer de erflater voor die datum is overleden), blijven de nationale regels van de lidstaten van toepassing.

Het begrip gewone verblijfplaats is een feitelijk begrip. Gekeken moet worden naar alle aspecten die het leven van de erflater in de jaren voor zijn overlijden en op het tijdstip van overlijden hebben gekenmerkt. Er moet vooral gekeken worden naar de duur en de regelmatigheid van de aanwezigheid van de erflater in de betrokken staat en naar de omstandigheden van en de redenen voor het verblijf. De erflater dient een nauwe en duurzame band met de betrokken staat te hebben.

Art. 46 lid 2 wet 218/1995 geeft de overledene de mogelijkheid om het erfrecht van het land in welke hij of zij woont van toepassing te verklaren door middel van een testament (art. 46 co. 2 “Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello stato in cui risiede.....” ). Volgens deze bepaling wordt de rechtskeuze onderworpen aan een reeks voorwaarden en beperkingen. Dat heet een rechtskeuze

Ten eerste is de overleden niet vrij om ieder erfrecht te kiezen. Hij kan slechts het erfrecht van zijn woonland te kiezen van het land op het moment van de keuze en hij is verplicht om de keuze schriftelijke vast te leggen.

Ten tweede bepaalt de wet dat de overledene ook ten tijde van zijn overlijden in dat land moet wonen.

Volgens de nieuwe Europese regelgeving is het recht waar de “de cuius”woont bij zijn overlijden het toepasselijk recht tenzij dat anders wordt bepaald in een testament d.w.z. dat de hele erfenis door het recht van het land van herkomst – nationaliteit - wordt afwikkeld.

Dat brengt mee dat de rechter van het woonland bevoegd is om volgens de wet de erfenis te regelen.

Om geldig voor het Italiaanse erfrecht te kiezen zal hij een testament op moeten maken waar in vermeld staat dat hij op zijn nalatenschap het Italiaanse erfrecht van toepassing wil verklaren.

De EEV bepaalt ook dat slechts één Europese Verklaring van Erfrecht voldoet bij de afwikkeling van een nalatenschap. In zo’n Europese Verklaring van Erfrecht staat wie erfgenaam is en welk erfrecht van toepassing is op de nalatenschap.

Voordelen van de Europese Erfrechtverordening

-  Eén testament regelt de hele nalatenschap in alle landen die vallen onder de EEV.

-  Duidelijkheid over welk erfrecht van toepassing is. Hierdoor komen erfgenamen niet meer voor verrassingen te staan.

-  Eenvoudiger voor erfgenamen. Zij hoeven niet meer naar notarissen/rechtbanken in meerdere landen.

 

ITALIAANS JURIDISCH BUREAU AMATO

Avvocato/ EU advocaat
Raffaela Amato

Krammer 17, 7333ML Apeldoorn
tel. +31 653228449

www.bureau-amato.nl
italiaansjuridischbureauamato@gmail.com

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel