Fiscaal voordeel bij verbouwen en onderhoud

juni 2015

Fiscaal voordeel bij verbouwen in Italië; welke projecten komen in  aanmerking ?

Wanneer een woning wordt verbouwd of gerestaureerd houdt dat meestal in dat er significante verbeteringen worden gerealiseerd inzake functionaliteit, logistiek en algemeen comfort. Heden ten dage is het belangrijk om te weten dat er gebruik kan worden gemaakt van fiscale voordelen wanneer bij zo’n verbouwing de installatie of constructie van de woning kwalitatief wordt verbeterd.

Wat kunnen we doen met deze fiscale voordelen? Een verouderde installatie in een woning kan door slijtage op termijn zorgen voor grote (financiële) problemen. Restaureren van de installatie of een deel daarvan zorgt ervoor dat dit wordt voorkomen.. Bovendien zal door het optimaliseren van de installatie de veiligheid in de woning worden verbeterd en wordt een betere kwaliteit van leven door verhoging van het wooncomfort gerealiseerd. Maar omdat op een efficiëntere wijze dit wooncomfort wordt gehaald garandeert dit tevens een daling in de kosten voor het water-, elektra- en gasverbruik.

Bij een restauratie of verbouwing in Italië, installaties en isolaties dienen altijd om aan bepaalde standaarden te voldoen (classi energetiche) zoals in de Europese richtlijnen voorgeschreven is. De fiscale voordelen zijn proportioneel afhankelijk van de energielabel. Hoe hoger het label, des te voordeliger de fiscale tegemoetkomingen. De installaties moeten achteraf gecertificeerd worden (certificazione energetica). Dat is een document dat door een specialist (termico) getekend wordt (kosten: ongeveer € 250). Dit certificaat is trouwens noodzakelijk bij de aan- en verkoop van een huis of een appartement.

 

OFWEL, WAT BETREFT BRANDSTOFVERBRUIK:

■  passiefhuis : < 15 Kwh/m2/jaar     = < 1,5 l.      brandstof/m2/jaar

■  label A: <  30 Kwh/m2/jaar            = < 3 l.         brandstof/m2/jaar

■  label B: <  31- 50 Kwh/m2/jaar      = 3,1-5 l.      brandstof/m2/jaar

■  label C: <  51- 70 Kwh/m2/jaar      = 5,1-7 l.      brandstof/m2/jaar

■  label D: <  71- 90 Kwh/m2/jaar      = 7,1-9 l.      brandstof/m2/jaar

■  label E: <  91-120 Kwh/m2/jaar     = 9,1-12 l.    brandstof/m2/jaar

■  label F: < 121-160 Kwh/m2/jaar     = 12,1-16 l.  brandstof/m2/jaar

■  label G: > 160 Kwh/m2/jaar           = > 16 l.       brandstof/m2/jaar

 

Met dank aan de nieuwste restauratietechnieken kunnen we gebruik maken van isolatiematerialen met een zeer hoge isolerende waarde. Deze producten zorgen er enerzijds voor dat er minder energie wordt verbruikt bij het verwarmen en koelen van onze woning in Italië, maar dat we ook bewuster omgaan met energie. En dat terwijl er hoger wooncomfort wordt gehaald!

Het zorgen voor het goed functioneren van de installatie en/of een goede constructie van een woning kan een aanzienlijke investering zijn en kan ons weerhouden dat goed uit te voeren. De Italiaanse wetgever realiseert zich dat. Zij komt ons tegemoet met verschillende fiscale voordelen bij projecten die de kwalitatieve verbetering van woningen als doel hebben, zowel installatietechnisch als bouwkundig. Bij verbouwingen of restauraties waarvoor een gemeentelijke vergunning vereist is het label verplicht. Neem hiervoor contact op met een architect.

Een belangrijk doel hiervan is om mensen te motiveren ook daadwerkelijk het project, en de verbeteringen, uit te voeren, maar het hoofddoel is het terugbrengen van het belasten van het milieu door energiebesparing. De fiscale voordelen zijn dan ook bedoeld voor nieuwe restauratieprojecten, waarbij de nieuwe materialen en technieken worden ingezet om de woning op een hedendaags kwalitatief niveau te brengen. Zodat ze voldoen aan de normen die vanuit de Europese regelgeving worden gesteld. Hieronder valt ook het toepassen van zonnepanelen.

Sinds de regiering besloten heeft om op deze manier duurzame investering in de bouw te stimuleren, wordt de Italiaanse bevolking bewuster van  milieu en energiebesparing. Hierdoor wordt Italië zeer aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Zij is van toepassing op particuliere restauratieprojecten die zijn ingediend met een maximale bouwsom van € 96.000,-- per woning. (De bouwsom kan hoger zijn, maar 96.000 euro is de drempel voor de aftrek), waarbij verbeteringen worden gerealiseerd aan de installatie of de bouwkundige constructie.

Nogmaals, zeer belangrijk onderdeel hierin wordt gevormd door het verbeteren van de installatie technische onderdelen in de woning om aan te sluiten bij de nieuwe Europese Richtlijnen inzake de energiebesparingen. Hier wordt dus specifiek gesproken over het verbeteren van de installatie met als doel het terugbrengen van het verbruik van de brandstoffen.

Welke projecten komen in aanmerking voor de fiscale voordelen?

 • Restauratie, verbouwingen en onderhoud van woningen en bedrijfs-panden, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische oplossingen die het gebruik van energie terugdringen (met een maximale aftrek van € 100.000,-- in 3 jaar).                                   
 • Het aanbrengen van zonnepanelen ten behoeve van het warmwaterver-bruik in woningen, bedrijven, onderwijs, sportscholen en ouderen-huisvesting (met een maximale aftrek van € 65.000,-- in 3 jaar).
 • Het aanpassen van de verwarmingsinstallatie door het toepassen van een condensatieketel (waardoor een hoger rendement), eventueel in combinatie met het vernieuwen/moderniseren van het leidingwerk (met een maximale aftrek van € 30.000,-- in 3 jaar).                            
 • Ingrepen in bestaande woningen of delen daarvan met betrekking tot :

 

Aanpassingen van binnenruimten

Uitbreiding van deuren en ramen

Alarm systemen

Uitbreiding van de oppervlakten i.v.m. technische ruimten

Opening van binnendeuren

Liften

Balkons en terrassen

Alle aanpassingen voor toegankelijkheid van mindervaliden

Autobox

Elektrische installaties

Ketels

airconditioners

Schoorstenen

Kelders

Water installaties

Intercom installaties en beveiliging camera’s

Geluidabsorptie

Zonnepanelen

Buidelen, kroonlijsten, dorpels en vensterbanken

Gevels renovatie

Riolering systeem

Garages

Trappen

Goten en loodgieterwerk

Buitenkozijnen

Velux

Verwarmingselementen 

 

Tegelwerk

Luiken

Zwembaden

Sanitaire

Versteviging van constructies

Kruipruimten

Privé wegen

Dak constructies en dakpannen

Veranda’s en serres

Geventileerde vloeren

Zolders

Stoepen

Buiten muren

Binnenmuren

Buiten rekken en poorten

 

 Daarnaast zijn nog aftrekbaar:

-         De kosten van de deskundigen (architecten, ingenieurs etc.)

-         De kosten voor de inkoop van materialen

-         De kosten voor de goedkeuringen

-         De belastingen over de meerwaarde van het gebouw

-         Alle administratieve leges

-         Infrastructuurkosten

Fiscale voordelen BTW

De Italiaanse BTW (I.V.A.) is vastgesteld op 22%. Om een de bouw te stimu-leren heeft de regering besloten om het BTW tarief tot 10% te verlagen. Deze tegemoetkoming geldt zowel voor het arbeidsloon van de bouwvakkers als voor de inkoop van materialen (als deze door de aannemer gekocht worden, anders telt het gewone percentage van 22%).

Onderhoud, restauraties, renovaties of verbouwingen komen in aanmerking voor deze BTW vermindering.

Onderhoud

De voorwaarden zijn de volgende:

 • het werk moet uigevoerd worden in een gebouw met woonbestemming (dus geen bedrijven, garages, kantoren etc.)
 • Het moet om onderhoud gaan (dus geen veranderingen aan constructies, volumen, openingen, indelingen)
 • Het werk moet door een geregistreerd en gekwalificeerd aannemer uitgevoerd worden
 • De materialen moeten door de aannemer aangeschaft worden

Bij onderhoud is er geen recht op verlaagde B.T.W. op:

 • materialen die worden gekocht door iemand anders dan de aannemer
 • materialen die door de opdrachtgever worden gekocht
 • honoraria of facturen van deskundigen
 • als het werk door de aannemer aan derden wordt  uitbesteed

Restauratie, renovatie en verbouwing

Bij restauratie, renovatie en verbouwing is er recht op verlaagde B.T.W., zowel op het arbeidsloon als op de inkoop van materialen als het gaat op de inkoop van elementen en apparatuur (bijvoorbeeld sanitaire, kozijnen, ketels, installaties, openaard, airco, verwarmingselementen etc.), maar niet als het gaat om de inkoop van halffabrikaten en grondstoffen (bijvoorbeeld stenen, tegels, isolaties, staal, kalk, zand etc.)

Bij restauraties, renovaties en verbouwingen kan het materiaal zowel door de opdrachtgever als door de aannemer gekocht worden.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Zij is van toepassing op particuliere restauratieprojecten die zijn ingediend met een maximale bouwsom van € 96.000,-- per woning, waarbij verbeteringen worden gerealiseerd aan de installatie of de bouwkundige constructie.

Nogmaals, zeer belangrijk onderdeel hierin wordt gevormd door het verbeteren van de installatie technische onderdelen in de woning om aan te sluiten bij de nieuwe Europese Richtlijnen inzake de energiebesparingen. Hier wordt dus specifiek gesproken over het verbeteren van de installatie met als doel het terugbrengen van het verbruik van de brandstoffen.

Welke projecten komen in aanmerking voor de fiscale voordelen ?

■        Restauratie van woningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van tech-nische oplossingen die het gebruik van energie terugdringen (met een maximale aftrek van € 100.000,-- in 3 jaar).

■        Alle projecten van verbouwing, restauratie, technische verbeteringen en zelfs onderhoud komen hiervoor in aanmerking.  De fiscale aftrek is 50% met een maximum van € 96.000,-- in 10 jaar. In 2016 wordt de aftrek 36% met een maximum van € 48.000,--.

■        Het aanbrengen van zonnepanelen ten behoeve van het warmwater-verbruik in woningen, bedrijven, onderwijs, sportscholen en ouderen-huisvesting (met een maximale aftrek van € 60.000,-in 3 jaar).

                

Tot eind 2015 is de aftrek 65%, daarna wordt de aftrek teruggebracht naar 36%. De aftrek wordt verdeeld in 10 gelijke jaarlijkse bedragen. De maximale aftrek is € 100.000 ,--

 

■               Het aanpassen van de verwarmingsinstallatie door het toepassen van een condensatieketel (waardoor een hoger rendement), eventueel in combinatie met het vernieuwen/moderniseren van het leidingwerk (met een maximale aftrek van € 30.000,-- in 3 jaar).  

■        Aanpassen van de verwarmingsinstallatie door het toepassen van een condensatieketel.  Van 6 juni 2013 tot 31 december 2015 geldt er een aftrek van   65%, met een maximale uitgave van € 46.153,84 en maximale aftrek van € 30.000,-- verdeeld door tien jaar.

Vanaf 1 januari 2016 geldt er geen 65% aftrek meer, maar 36%.  De regering geeft ook subsidies voor wie in biomassa’s investeert (aanpassingen op bestaande woningen).  Een subsidie kan aangevraagd worden om een nieuwe biomassa verwarminginstallatie te plaatsen die een oude gaat vervangen. De subsidie zal uitgekeerd worden binnen twee à vijf jaar afhankelijk van de soort installatie.

De subsidie mag pas aangevraagd worden als de installaties klaar zijn. De hoogte van het bedrag hangt niet alleen af van de soort installatie maar ook van de geografische positie van de regio, want het gebruik van de ketel varieert met het klimaat.

 

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Team Italië: Cristina Antonini en Jeroen Koudijs

www.verbouwen-italie.nl

Bron: Banche Italia, Economia en finanza, Incentivi ristrutturazione, Il Sole 24 Ore

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel