Registratierecht bij aankoop Belgisch onroerend goed

augustus 2015

Tarieven volgens de gewesten

Bij de aankoop van een onroerend goed moet u de verkoopovereenkomst of de notariële akte laten registreren en registratierechten betalen. De tarieven verschillen volgens de gewesten. 
 

Ze bedragen:

  • 10 % in het Vlaams Gewest
  • 12,5 % in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Er bestaan echter verschillende verminderingen. Bij het verwerven van kleine landeigen dommen of bescheiden woningen worden de registratierechten bijvoorbeeld verminderd tot:

  • 5 % in het Vlaams Gewest
  • 6 % in het Waals Gewest

In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er ook verschillende verminderingen van de belastbare grondslag (de waarde van het goed dat dient als basis voor de berekening van de registratierechten). Zo kent bijvoorbeeld het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een abattement van 60 000 of 75 000 euro (afhankelijk van de ligging van het onroerend goed) en het Vlaams Gewest een abattement van 15 000 euro en een systeem van 'meeneembaarheid' van de registratierechten betaald bij een voorgaande aankoop van een onroerend goed.

Meer informatie over de registratierechten in het Vlaams Gewest
Meer informatie over de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Meer Informatie over de registratierechten in het Waals Gewest (FR)

Heffingsgrondslag

De belastbare grondslag waarop registratierechten worden geheven, mag niet kleiner zijn dan de venale waarde van het onroerend goed. De venale waarde is de 'marktprijs' die de meestbiedende koper wil betalen, rekening houdend met de gangbare marktprijzen. De ontvanger van de registratie controleert de venale waarde die wordt toegekend aan het verkochte onroerend goed. Als de verkoopprijs lager ligt dan de venale waarde die hij had berekend, moeten op het verschil aanvullende registratierechten en een boete betaald worden.

Voorbeeld 

(zonder rekening te houden met een of ander 'abattement'): u betaalt 100 000 euro voor een appartement in Brussel dat een venale waarde heeft van 200 000 euro. In eerste instantie betaalt u 12,5 % van de verkoopprijs, of 12 500 euro. Na controle deelt de ontvanger u mee dat de verkoopwaarde van het onroerend goed 200 000 euro bedraagt en u dus 12.500 euro aanvullende registratierechten en een boete zult moeten betalen.

De verkoper en u kunnen in de aankoopakte duidelijk vermelden dat de overeengekomen prijs lager is dan de verkoopwaarde van het onroerend goed. In dat geval moet u verduidelijken welke waarde u aan het goed toekent. Op dat bedrag zult u registratierechten moeten betalen zonder boete. Dat neemt echter niet weg dat de ontvanger de reële verkoopwaarde kan controleren. Als hij de aankoopprijs te laag vindt in verhouding tot de marktprijzen zal hij aanvullende rechten heffen en een boete opleggen.

Het is mogelijk om de verkoopwaarde die de ontvanger vaststelt te betwisten. U kunt dat doen door uw opmerkingen en bezwaren mee te delen en zo te proberen de prijs of de door u opgegeven waarde te rechtvaardigen. Als deze oplossing niet mogelijk is, zal de ontvanger een expert moeten inschakelen om de waarde te schatten.

Termijn

De termijn voor het registreren van een onderhandse verkoopsovereenkomst (dus zonder tussenkomst van een notaris) van een onroerend goed gelegen in België bedraagt vier maanden vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Bij overschrijding van deze termijn zijn boetes verschuldigd.

Plaats van registratie

Een verkoopsovereenkomst (compromis) moet worden geregistreerd op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het goed ligt. De akten van notarissen worden geregistreerd op het registratiekantoor van hun standplaats.

Meer informatie vindt u op de site van de FOD Financiën.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel