Nieuwe ontwikkelingen Plus Valia

01-06-2017

PLUSVALÍA

Deze laatste tijd zijn er ontwikkelingen geweest met betrekking tot de toepassing van de “Plusvalía”, eigenlijk “Impuesto sobre el Valor Real de Terrenos Urbanos”, oftewel de (gemeente)belasting over de werkelijke waarde van percelen binnen de bebouwde kom.

Deze belasting moet in principe altijd betaald worden in geval van een eigendomsoverdracht. Hierbij wordt niet de verkoopwaarde maar de Catastro-waarde aangehouden en het aantal jaren dat men het in bezit gehad heeft.

Vaak leidt dit tot onrechtvaardige situaties en zeker met de onroerendgoedcrisis. Men is in de meeste gevallen gedwongen het eigendom tegen een lagere prijs dan de aanschafprijs te verkopen. Er is dan dus geen winst behaald, maar een gemeente heft dan toch alsof er wél winst behaald zou zijn.

In februari van dit jaar kwam er een vonnis van een hogere rechtbank in de deelregio´s Alava en Guipuzcoa die een “eigen”, foraal, recht mogen hebben. De rechter aldaar oordeelde dat de klager gelijk had en geen Plusvalia had dienen te betalen daar hij werkelijk verlies geleden had en oordeelde dat het niet wetmatig is deze belasting te heffen wanneer er geen werkelijk economisch voordeel zijdens de vervreemder is.

De vraag rees al snel of deze uitspraak ook landelijke toepassing had. Volgens de meeste juristen wél omdat de forale regeling feitelijk een kopie is van de landelijke, doch de Belastingdienst oordeelde uiteraard dat het om een geïsoleerd regionaal en forale zaak ging die niet geëxtrapoleerd kon worden naar nationaal niveau.

In mei dit jaar kwam daar echter verandering in. De zaak was inmiddels voor het landelijke Constitutionele Hof gekomen en deze steunde de uitspraak van het Regionale hof.

Het Constitutionele Hof beschouwt dat deze belasting, zoals deze is vastgelegd, een inbreuk maakt op het grondwettelijke príncipe van economische capaciteit omdat deze niet noodzakelijkerwijs gebonden is aan een werkelijke waardestijging van de zaak, doch slechts gebonden is aan het eigenaarschap van het perceel gedurende een bepaalde tijd (minimaal 1 en maximaal 20 jaar). Daarmee bepaalt het Hof dat deze regeling ongrondwettelijk en dus nietig is voorzover het toegepast wordt in gevallen waarin in werkelijkheid verlies gelden wordt.  Het Hof staat dus wél toe dat deze belasting geheven wordt bij een werkelijke of potentiële   toename van de rijkdom.

Dit opent nu uiteraard de weg voor degenen die in de afgelopen vier jaar hun woning verkocht hebben en deze belasting moesten betalen bij verkoop met verlies om deze belasting terug te vorderen. Hoewel men wellicht in eerste instantie enkel een taxatie zal moeten bekostigen – men moet immers wél kunnen aantonen dat er inderdaad geen waardestijging is - en in principe zelf deze claim bij de gemeente neer mag leggen, zal men in de volgende instanties een advocaat en een procureur moeten bekostigen. Maar als men een flink bedrag heeft moeten betalen aan deze belasting zou dat wel eens meer dan de moeite waard kunnen zijn.

In de gevallen van nalatenschappen en schenkingen, waarbij er dus ook geen sprake is van een eigendomsoverdracht waarbij zich een winst voordoet, moet in principe ook Plusvalía betaald worden. Ook hier wordt steeds meer tegen geprocedeerd en hopelijk wordt deze praktijk ook spoedig in het algemeen als ongrondwettelijk beschouwd.

Juridisch Centrum Costa Blanca Notarissen, advocaten, fiscalisten, juristen

Carlos Savenije

Avinguda Llibertat 72 A

E-03205 Elche (Alicante)

T. + 34.965990.268

E. advies@jccb.es

W. http://www.jccb.es

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel