De overbruggingswet en box 3 vanaf 2023

Nieuwe ontwikkelingen Box 3 en het tweede huis (in het buitenland)

“The Neverending story”

Er is al jaren veel gedoe op het gebied van box 3. Veel belastingplichtigen vonden het forfaitaire karakter van de box 3-heffing oneerlijk, omdat forfaitaire resultaten/rendementen niet overeenkwamen met de werkelijk behaalde resultaten op o.a. spaargeld.

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad de wetgever tot actie aangezet door de huidige box 3-systematiek vanaf het belastingjaar 2017 in strijd te verklaren met het recht op eigendom en het discriminatieverbod.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft het kabinet besloten tot rechtsherstel voor belastingplichtigen in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022, op basis van een forfaitair rendement én de daadwerkelijke samenstelling van het box 3 vermogen. Deze variant wordt de forfaitaire spaarvariant genoemd.

Rechtsherstel jaren 2017-2022

Voor de rechtshersteljaren is de belastingdienst uitgegaan van de  ‘forfaitaire spaarvariant’.

In deze berekening van uw box 3-inkomen gaat de belastingdienst niet langer uit van een fictieve verdeling van uw spaargeld en beleggingen, maar van de werkelijke verdeling.

Voor de berekening van de in Nederland te betalen belasting wordt iedereen die in Nederland woont, belast voor het gehele wereldinkomen.

Maar voor het gedeelte van het inkomen dat volgens het belastingverdrag aan een ander land is toegekend (bijvoorbeeld een onroerende zaak in Spanje) verleent Nederland Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (= aftrek TVVDB). 

Bij het bepalen van deze aftrek/vermindering  om dubbele belasting te voorkomen rekende de belastingdienst het heffingsvrije vermogen in de forfaitaire spaarvariant situatie alleen toe aan het binnenlandse deel van uw rendementsgrondslag.

Dit pakte fiscaal en financieel gunstig uit voor een Nederlands ingezetene met een tweede huis in het buitenland, omdat er onder aan de streep niets of nauwelijks Nederlandse box 3 belasting verschuldigd was over het tweede huis in het buitenland.

Maar in 2023 is de overbruggingswet ingetreden.

En hiermee is voor de zoveelste keer de heffing in box 3 en de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (= aftrek TVVDB) per 1 januari 2023 gewijzigd.

Er zijn inmiddels nu 3 berekeningssystemen :

1)

Aftrek TVVDB volgens het wettelijk systeem van 2017 t/m 2022

2)

Aftrek TVVDB van 2017 t/m 2022 volgens de Wet rechtsherstel box 3

3)

Aftrek tvvdb van 2023 t/m 2025 volgens de Overbruggingswet box 3

Wat is er per 1 januari 2023 veranderd ?

Het heffingsvrije vermogen wordt anders toegepast 

Situatie vóór 1 januari 2023

Bij het bepalen van de vermindering om dubbele belasting te voorkomen rekende de belastingdienst het heffingsvrije vermogen alleen toe aan het binnenlandse deel van uw rendementsgrondslag.

Dit pakte fiscaal en financieel gunstig uit voor de berekening van het bedrag om dubbele belasting van uw tweede huis in het buitenland te voorkomen.

Situatie vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 is die toerekening van het heffingsvrije vermogen echter  veranderd. Vanaf 1 januari 2023 rekent de belastingdienst uw heffingsvrije vermogen namelijk evenredig toe aan uw rendement over zowel uw binnenlandse als buitenlandse vermogensbestanddelen.  

Resultaat : Lager bedrag om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Deze 50/50 benadering van het heffingsvrije vermogen resulteert per saldo in een lager bedrag om dubbele belasting voor eigenaren van buitenlands vastgoed te voorkomen.

Door deze nieuwe berekeningsmethode gaat u vanaf 2023 meer Nederlandse inkomstenbelasting box 3 over uw tweede huis in het buitenland betalen.

Is deze maatregel in strijd met het Europees recht? 

De vraag is of deze  pro rata toerekening van het heffingsvrij vermogen niet in strijd is met het EU-recht. Ook deze zaak zal vroeg of laat weer bij een rechter belanden.

En zolang de Nederlandse belastingdienst met fictieve rendementen over (buitenlandse) beleggingen/bezittingen blijft werken, zal de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting problematisch en discutabel zijn.

Kortom wordt vervolgd

Meer weten ?

Meer informatie over uw tweede huis in het buitenland en de box 3 heffing in Nederland, met verschillende rekenvoorbeelden leest u in het :

Het (PDF) Dossier :

Uw tweede huis in het buitenland en de Nederlandse belastingheffing in box 3

Te bestellen via uitgeverij Guide Lines:

https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/a-77424176/landenpublicaties/dossier-box-3-en-uw-tweede-woning-in-het-buitenland-2017-2025/#description

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel