Terugbetaling van te veel betaalde Plus-Valuebelasting; er gloort weer hoop!

Terugbetaling van te veel betaalde Plus-Valuebelasting; er gloort  weer hoop!

Het was zo mooi. In 2015 oordeelde de Franse Conseil d’Etat dat de heffing van sociale lasten door de Franse Belastingdienst bij verkoop van een tweede woning in Frankrijk niet door de verdragsrechtelijke beugel kon. Eindelijk succes voor de erven De Ruyter, die dit tot in hoogste instantie hebben uitgevochten. Vanaf oktober 2015 stopten de Franse notarissen met het innen van de verboden “prélèvements sociaux”. Ook verklaarde het Franse Ministerie van Financiën dat men tot dan toe onterecht geheven sociale lasten zou gaan terugbetalen aan de rechthebbenden. Deze terugbetalingsoperatie is ook nu nog steeds in volle gang en kenmerkt zich helaas door grote traagheid en het alsnog opwerpen van allerlei bureaucratische hobbels. Professionele hulp bij dit proces is dan ook welhaast onontbeerlijk…

Maar toen…

De vreugde bleek helaas van korte duur; de Franse overheid zag immers door de uitspraak van de Conseil d’Etat een belangrijke bron van inkomsten (naar schatting 250 miljoen euro per jaar) verdampen. Om die reden is de Franse wetgeving in ongekend ijltempo aangepast en was door een nieuw artikel 24 van de Loi de Financement de la Sécurité Sociale de heffing van sociale lasten op 1 januari 2016 alweer terug van weggeweest. In de nieuwe wetgeving is de bestemming van de geheven belastingen zodanig gewijzigd dat deze heffingen volgens de Franse overheid niet langer in strijd kwamen met het Europese verdragsrecht.

Critici uit het parlement waarschuwden reeds dat de wetswijziging neerkwam op oude wijn in nieuwe zakken, maar delfden het onderspit; de wetswijziging kwam er. Vanaf 1 januari inden de Franse notarissen dus weer sociale lasten alsof er niets gebeurd was…

Protest!

 

Het wachten was vervolgens natuurlijk op iemand die de heffing van de sociale lasten “nieuwe stijl” niet zou accepteren en hiertegen een “réclamation” ofwel bezwaarschrift zou indienen. Voorwaar geen sinecure; te verwachten viel immers dat de Franse overheid zo nodig wederom tot in hoogste instantie zou procederen om de nieuwe heffingen en de inkomsten die daar voor haar mee gemoeid zijn overeind te houden. En wie heeft er zin, tijd en geld om het huzarenstuk van de familie De Ruyter dunnetjes over te doen…

Totdat, in Straatsburg…

In 2017 was het toch zover; het echtpaar D. ging tegen een afwijzing van hun bezwaarschrift tegen heffing van sociale lasten na 1 januari 2016 in beroep bij het Tribunal Administratif, ofwel de rechtbank in Straatsburg.

En met succes; het Tribunal maakte in haar uitspraak van 11 juli 2017 korte metten met de na 1 januari 2016 bij het echtpaar geheven prélèvements sociaux. Deze heffing nieuwe stijl werd op de voet van de eerdere De Ruyter-jurisprudentie en ondanks de hiervoor genoemde wetswijziging nog steeds in strijd geacht met het Europese verdragsrecht. Het Tribunal had hierbij zodanig weinig twijfel dat het er zelfs vanaf zag om over die strijdigheid préjudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie; iets wat in de De Ruyterzaak wel was gebeurd. Kennelijk was deze kwestie voor de rechtbank in Straatsburg zo klaar als een klontje!

Hoe nu verder?

Zoals te verwachten viel heeft de Franse overheid zich niet bij het oordeel van het Tribunal in Straatsburg neergelegd en is door haar tegen deze uitspraak beroep aangetekend. We zullen dus moeten afwachten hoe in hoogste instantie in deze wederom uiterst principiële kwestie zal worden beslist.

Maak tijdig bezwaar!

Terwijl dus licht gloort aan de horizon voor al diegenen die sedert 2016 hun tweede woning in Frankrijk hebben verkocht en zich daarbij geconfronteerd zagen met de heffing van de inmiddels beruchte sociale lasten, die na 1 januari 2018 ook nog eens zijn verhoogd van 15,5% naar 17,2%, nadert voor hen die in 2016 hebben betaald het einde van hun bezwaartermijn alweer met rasse schreden; zij zullen voor 31 december van 2018 een réclamation moeten indienen op straffe van verval van hun recht daartoe. Gelet op de recente ontwikkelingen adviseren wij zonder meer: maak tijdig bezwaar! Zoals hiervoor al opgemerkt; het valt hierbij dringend aan te raden professionele begeleiding te zoeken op deze bureaucratische hindernisbaan, waarop de Franse overheid u graag laat struikelen. France Estate Services staat u daarbij in nauwe samenwerking met de in deze zaken gespecialiseerde advocaat mr. Hanno Wols te Utrecht met veel genoegen en tegen redelijke voorwaarden terzijde.

France Estate Service

Nassaulaan 13 NL-2514 JS Den Haag
T: +31 70 3605101 mobiel: +31 6 53 81 35 35

E:
pieter.fangman@franceestateservices.com

W: franceestateservices.com

Handelsregisternummer KvK 27338192

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel