Met Nederlands pensioen of uitkering naar het buitenland en de ZVW

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland en de Nederlandse Zorgverzekering

Als u emigreert naar het buitenland met behoud van een Nederlands pensioen of uitkering dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Afhankelijk van het land waar u gaat wonen, kunt u aanspraak maken op medische zorg in dat land. U moet zich hiervoor aanmelden bij het Zorginstituut.

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland

Als u emigreert naar het buitenland met behoud van een Nederlands pensioen of uitkering dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Afhankelijk van het land waar u gaat wonen, kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich hiervoor aanmelden bij het Zorginstituut.

Woonlandfactor en heffingskortingen

Het ene land heeft een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder, maar soms is de zorg in uw woonland juist goedkoper. Door toepassing van de zogenaamde woonlandfactor wordt uw ver-dragsbijdrage aangepast, afhankelijk van het land waar u woont. Uw bijdrage is dan min of meer gelijk aan de medische zorg die u in uw nieuwe woonland kunt krijgen.

Woonlandfactoren

Land

Woonlandfactor

Bijdrage per maand in euro’s

België

0,7029

75,56

Bosnie-Herzegovina

0,0645

6,93

Bulgarije

0,0743

7,99

Cyprus

0,1384

14,88

Denemarken

0,9715

104,44

Duitsland

0,8372

90

Estland

0,2109

22,67

Finland

0,6463

69,48

Frankrijk

0,8245

88,63

Griekenland

0,3590

38,59

Hongarije

0,1310

14,08

Ierland

0,8226

88,43

IJsland

0,8594

92,39

Italië

0,5569

59,87

Kaap-Verdië

0,0175

1,88

Kroatië

0,1674

18,00

Letland

0,0915

9,84

Liechtenstein

0,9473

101,83

Litouwen

0,2235

24,02

Luxemburg

0,7497

80,59

Macedonië

0,0529

5,69

Malta

0,3269

35,14

Marokko

0,0125

1,34

Montenegro

0,0763

8,20

Noorwegen

1,5288

164,35

Oostenrijk

0,6476

69,61

Polen

0,1606

17,26

Portugal

0,2510

26,98

Roemenië

0,0630

6,77

Servië

0,0750

8,06

Slovenië

0,3243

34,86

Slowakije

0,2352

25,28

Spanje

0,3767

40,50

Tsjechië

0,2386

25,65

Tunesië

0,0216

2,32

Turkije

0,0913

9,81

Verenigd Koninkrijk

0,6269

67,39

Zweden

1,0948

117,69

Zwitserland

0,6824

73,36

 

ZVW en WLZ (was AWBZ) bijdragen

Omdat Nederland de kosten van de zorg vergoedt aan het woonland (dus feitelijk betaalt), bent u een bijdrage aan Nederland verschuldigd.  De bijdrage in het buitenland bestaat uit 3 onderdelen:

• een nominale Zvw-premie

• een procentuele Zvw-premie

• een procentuele WLZ (was AWBZ)-premie

 (WLZ = Wet langdurige Zorg is in de plaats gekomen van de AWBZ per 1 januari 2015)

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de premies die men in Nederland voor de Zvw en de WLZ betaalt. Voor de ZVW en de WLZ bent u een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.

Bij de inhouding van de premie door ZINL wordt echter rekening gehouden met de woonlandfactor. Dit houdt in dat de kosten en voorzieningen in het nieuwe woonland in vergelijking tot Nederland wordt uitgedrukt in een percentage. Deze percentages worden ieder jaar aangepast.

Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen 2017

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

Per maand: € 107,50 (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de woonlandfactor).

De som van nominale en inkomensafhankelijke bijdragen wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Daarmee wordt de te betalen bijdrage afge-stemd op het zorgniveau van het woonland van verdragsgerechtigden.

Vanaf uw AOW-leeftijd wordt de nominale bijdrage ingehouden op uw AOW-pensioen. Als uw  pensioenfonds geen bijdragen inhoudt op uw pensioen, dan heeft uw pensioenfonds hiervoor geen opdracht ontvangen van het ZINL.   Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met ZINL : +31 10 – 428 95 51

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

•        werkgeversheffing WIA-/WAO-/WAZ-uitkering, Anw-pensioen: 6,65%;

•        inhouding op AOW-pensioen en overige inkomsten: 5,40%;

•        inkomensgrens: € 53.701,--

Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (was ) AWBZ

•        inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 9,65%

          (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat);

•        geboren in 1945 of eerder: € 34.130,--

•        geboren in 1946 of later: € 33.791,-- 

 

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor 2017 voor Italië

  Woonlandfactor

Voor Italië  geldt er een woonlandfactor van 55,69 %   (2017). Dit komt neer op een vaste maandelijkse premie van € 59,87 Voor elk meeverzekerd gezinslid boven de 18 is men hetzelfde premie-bedrag van € 59,87 per maand verschuldigd. 

  Nominale bijdrage 2017

Als u uw AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt op uw pensioen de nominale bijdrage voor de Zvw ingehouden. Deze nominale bijdrage is in 2017 € 107,50 per maand.

 

Wat

Hoeveel

 

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

 

 

€ 107,50   per maand

Woonlandfactor Italië

0,5569

Vaste Zvw bijdrage

€ 59,87 per maand

(= € 107,50 x 0,5569)

 

Inkomensafhankelijke bijdragen 2017

Inkomensafhankelijke bijdrage WLZ

Met ingang van 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). De inkomensafhankelijke bijdrage Wlz is 9,65% in 2017.

De bijdrage is dan maximaal 9,65 x € 53.701 = €  5182,14 x woonlandfactor voor Italië: 0,5569 = € 2885,93

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Dit percentage wordt vervolgens vermenigvuldigd met de woonlandfactor. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is 5,40 % in 2017 over maximaal € 53.701.

De bijdrage is dan maximaal 5,40 % x € 53.701 = € 2.899 x woonlandfactor voor Italië: 0,5569 = € 1614,45

Net zoals bij de inkomensafhankelijke bijdrage, wordt ook de nominale bijdrage vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Vanaf het moment waarop uw AOW-pensioen ingaat wordt de nominale bijdrage niet meer ingehouden op uw pensioen, maar op uw AOW-pensioen.

Bron:

Zorginstituut Nederland

Verzekering Burgers

Postbus 320 - 1100 AH Diemen / T +31 (0)10 428 95 51

www.zorginstituutnederland.nl  | www.buitenland.zorginstituutnederland.nl

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel