Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een 2e huis in Oostenrijk

November 2019

Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in Oostenrijk

Uw (tweede) huis in het buitenland en box 3 en uw huis in het buitenland.

In 2017 is er met betrekking tot de rendementsfictie een nieuw progressief stelsel ingevoerd. Het vaste forfaitair rendement van 4 % van vóór 2017 is ingeruild voor drie schijven.  Het belastingtarief is ongewijzigd gebleven. namelijk 30%.

Voor 2017 gold er in box 3 altijd een vrijstelling voor buitenlands onroerend goed. Het onroerend goed werd namelijk altijd alleen maar belast in het land waar het onroerend goed was gelegen.

Omdat u over dat tweede huis in het buitenland al belasting had betaald in het buitenland had u recht op aftrek in Nederland ter voorkoming van dubbele belasting (= TVVDB). Deze vrijstelling was het gevolg vanwege bepalingen in een belastingverdrag of vanwege de evenredigheidsmethode. Deze vrijstelling was tot 2016 ook echt een 100% vrijstelling.

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%

Vanwege het ingevoerde schijventarief in box 3 geldt de vrijstelling niet meer voor de volledige 100% en moet u toch belasting betalen in Nederland. Dit komt omdat de belastingdienst de vrijstelling berekent aan de hand van de evenredigheidsmethode.

Drie schijven in box 3

In het huidige stelsel zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaalt u 30% inkomstenbelasting.

De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaat de belastingdienst ervan uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. De belastingdienst  onderscheidt daarom twee rendementsklassen. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage toegepast om het fictief rendement over uw vermogen te berekenen.

In de tabel hieronder ziet u hoe de schijven zijn opgebouwd.

Tabel berekening rendement op vermogen over 2019

 

Schijf

Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen

Percentage
0,13%

Percentage
5,60%

Percentage
gemiddeld
rendement

      1

Tot en met € 71.650

67%

 33%

 1,935%

      2

Vanaf € 71.651 t/m € 989.736

21%

 79%

 4,451%

      3

Vanaf € 989.737

0%

100%

5,60%

 

Hoe wordt het rendement over uw vermogen berekend ?

Schijf 1

Over 67% van uw vermogen wordt een fictief rendement gehanteerd van 0,13 % en over de overige 33% wordt een fictief rendement gehanteerd van 5,60 %

Schijf 2

Over  21% van uw vermogen wordt een fictief rendement gehanteerd van 0,13%, en over 79% van uw vermogen een fictief rendement van 5,60%.

Schijf 3

In Schijf 3 wordt over het volledige vermogen een fictief rendement gehanteerd van 5,60 %


Deze oplopende rendementsfictie leidt er toe dat er Nederlandse belasting moet worden betaald, terwijl er eigenlijk recht zou moeten bestaan op volledige vrijstelling.

Bent u het hier niet mee eens, dan moet u tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting vanaf het jaar 2017 (en daarop volgende jaren).

Rekenvoorbeeld oude situatie vóór 2017

Box 3 vermogen van de heer Jansen, inwoner van Nederland

Spaargeld

€ 300.000

Tweede woning in bijvoorbeeld Oostenrijk

€ 200.000

Totaal (wereld) vermogen in box 3

€ 500.000

 

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met belastingvrije som en schulden

Belastingberekening

 

Bedrag

Fictief rendements-

percentage

Fictief rendement in euro

Spaargeld

€ 300.000

4 %

€ 12.000

Tweede woning in Oostenrijk

€ 200.000

4 %

€   8.000

Totaal vermogen in box 3

 

 

€ 20.000

Belasting box 3

 

30 %

€   6.000

 

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting in situatie vóór 2017

 

 

Bedragen

Totaal

Aftrek TVVDB 

(buitenlands inkomen / wereldinkomen x box 3 belastingbedrag)

 

 

(€ 200.000 / € 500.000)  x €      6.000

 

€ 2.400,--

Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlands bezit

 

€ 6.000 – € 2.400

 

€ 3.600,--

 

Conclusie in situatie vóór 2017 !

Het verschuldigde bedrag in box 3 na aftrek TVVDB is gelijk aan de box 3 heffing over alleen het Nederlandse vermogen (spaargeld) = € 300.000 x 4 % x 30 % = € 3.600,--).  Het buitenlands vermogen (bijvoorbeeld tweede huis in Oostenrijk)  was vóór 2017 dus volledig vrijgesteld.

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie ná 2017

Vanwege het ingevoerde schijvenstelsel in box 3 ziet de berekening erop eens heel anders uit.

Box 3 vermogen van de heer Jansen, inwoner van Nederland

 

Spaargeld

€ 300.000

Netto waarde tweede woning buitenland (bijvoorbeeld in Oostenrijk)

€ 200.000

 

 

Totaal (wereld) vermogen in box 3

€ 500.000

 

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met belastingvrije som en schulden.

Belastingberekening vanaf 2017

Fictief rendement over het gehele vermogen (spaargeld + 2e woning), uitgaande van box 3 tabel 2017

 

 

Bedrag

Percentage gemiddeld rendement

Fictief rendement in euro

1e schijf

€   75.000

2,871

€   2.153

2e schijf

€ 425.000

4,600

€ 19.550

Totaal fictief rendement in box 3

 

 

€ 21.703

Belasting box 3

 

30 %

nieuw € 6.511

 

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting vanaf 2017

 

 

Bedragen

Totaal

Aftrek TVVDB 

(buitenlands inkomen / wereldinkomen x belastingbedrag)

 

 

(€ 200.000 / € 500.000)  x

€ 6.511

 

€ 2.604,--

Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlands bezit

 

€ 6511 – € 2604

 

€ 3907,--

 

Door invoering van het schijvenstelsel in box 3 blijkt, dat de verschuldigde box 3 belasting niet meer volledig gelijk is aan de box 3 heffing over alleen het Nederlandse banksaldo.

Als alleen het Nederlandse spaargeld was belast (zonder de tweede woning in Oostenrijk) dan was u uitgekomen op:

€ 75.000 x 2.871 % + € 225.000 x 4,6% = € 12.503,-- x 30 % belasting = € 3.751,--

Vanwege het nieuwe schijventarief in box 3 komt u vanaf 2017 uit op € 3.907.

Een verschil van slechts € 156,--, maar toch. In dit geval is er geen volledige vrijstelling meer.

 

Belastingberekening 2019 gewijzigde rendementspercentages

Fictief rendement over het gehele vermogen (spaargeld + 2e woning), uitgaande van box 3 tabel 2019

Fictief rendement over het gehele vermogen (spaargeld + 2e woning), uitgaande van box 3 tabel 2017

 

 

Bedrag

Percentage gemiddeld rendement

Fictief rendement in euro

1e schijf

  € 71.650

1.935 %

€            1.386

2e schijf

€ 428.350

4.451 %

€          19.065

Totaal fictief rendement in box 3

 

 

€          20.451

Belasting box 3

 

30 %

nieuw € 6.135,--

 

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting 2019

 

 

Bedragen

Totaal

Aftrek TVVDB 

(buitenlands inkomen / wereldinkomen x box 3 belastingbedrag)

 

 

(€ 200.000 / € 500.000)  x € 6.135

 

€ 2.454

Per saldo aan box 3 belasting verschuldigd over het Nederlands bezit

€ 6.135 – € 2.454

€ 3.681

 

In het geval alleen het spaargeld van € 300.000 was betrokken in box 3 (zonder uw tweede huis in Oostenrijk) dan had het rekenvoorbeeld er als volgt uit gezien:

 

 

Bedrag

Percentage gemiddeld rendement

Fictief rendement in euro

1e schijf

  € 71.650

1.935 %

€   1.386

2e schijf

€ 228.350

4.451 %

€ 10.163

Totaal fictief rendement in box 3 over alleen het spaargeld

 

 

€ 11.549

Belasting box 3

 

30 %

€   3.464

 

Belasting box 3 (bij alleen Nederlands spaargeld) zonder dat uw tweede huis in Oostenrijk hierin betrokken is): € 3.464,--

Met uw tweede huis betrokken in box 3 en vanwege het schijventarief komt u uit op: € 3.681. Een verschil van € 217,--

De verlaging van de fictieve rendementstarieven  in 2019 hebben er wel toegeleid, dat u minder box 3 belasting verschuldigd bent, dan in 2017. Maar het feit blijft, dat door toepassing van de schijven uw huis in het buitenland niet voor de 100% meer is vrijgesteld van box 3, terwijl dit voor 2017 wel het geval is.

Recht op vrijstelling, mag echter niet verstoord worden door de progressieve tarieven die de belastingdienst in het forfaitaire rendement toepast. Recht op vrijstelling betekent ook recht op 100% vrijstelling.

Heeft u een tweede woning in het buitenland teken dan bezwaar aan tegen deze aanslag. Overleg daarom met uw boekhouder/accountant of het zin heeft om bezwaar aan te tekenen.

 

 

Update box 3 en uw beleggingen/tweede huis in het buitenland vanaf 2022

 

Vanaf 2022 zal Nederlandse box 3 aanzienlijk gewijzigd worden.

 

Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u gratis onze Nederlands-Oostenrijkse nieuwsbrief  ontvangen.   Mail: guidelines@planet.nl

 

 

Bron: Grant Thornton

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel