01-03-2015 Fiscale hervormingen in Spanje 2015

Fiscale hervorming in Spanje

Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 gepubliceerd.

Deze nieuwe fiscale maatregel betekent een belangrijke verlaging van de te betalen

inkomstenbelasting (IRPF) voor met name residenten in Spanje.

  • Het aantal tranches wordt verminderd, van 7 naar 5.
  • Het toe te passen minimum percentage gaat van 24,75% naar 20% in 2015; en naar 19% in 2016.
  • Het maximum percentage gaat van 52% naar 47% in 2015, en naar 45% in 2016.
  • De gemiddelde vermindering zal 12,5% bedragen.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat de belastingbetalers die minder dan € 12.000 per jaar verdienen, vanaf 2015 over hun hele inkomen kunnen beschikken, want dan zullen ze geen belasting meer hoeven te betalen.

De grote meerderheid van de belastingbetalers die minder dan € 24.000 per jaar verdienen, krijgen gemiddeld een verlaging van hun belasting van 23,47 %, en diegenen die minder dan € 30.000 verdienen betalen gemiddeld 19,34 % minder.

Een goede zaak lijkt ons.

Wij hebben de voor u belangrijkste herzieningen hier onder puntsgewijs behandeld.

Nieuwe fiscale tarieven IRPF

Laten we maar gelijk beginnen met het belangrijkste nieuws namelijk de lagere tarieven per 2015 en 2016.

Deze zijn:

Belasting over de inkomsten uit (vroegere) arbeid 2015

 

Belastbaar inkomen                                                  percentage

Tot € 12.450                                                              20%

€ 12.450 - € 20.200                                                   25%

€ 20.200 - € 35.200                                                   31%

€ 35.200 - € 60.000                                                   39%

Boven de € 60.000                                                    47%

Belasting over de inkomsten uit (vroegere) arbeid 2016

Belastbaar inkomen                                                  percentage

Tot € 12.450                                                              19%

€ 12.450 - € 20.200                                                   24%

€ 20.200 - € 35.200                                                   30%

€ 35.200 - € 60.000                                                   37%

Boven de € 60.000                                                    45%

Belasting over vermogensinkomsten 2015

Belastbaar inkomen                                                  percentage

tot 6.000                                                                    20%

Van 6.000-50.000                                                      22%

Boven de 50.000                                                       24%

Belasting over vermogensinkomsten 2016

Belastbaar inkomen                                                  percentage

tot 6.000                                                                    19%

Van 6.000-50.000                                                      21%

Boven de 50.000                                                       23%

Naast de verlaging van de tarieven, zijn er nog een aantal herzieningen ingevoerd, die van belang zijn.

Dit zijn zowel verbeteringen als verslechteringen in de fiscale situatie van particulieren en bedrijven.

Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat de Spaanse fiscus alleen maar cadeautjes weg geeft, want in een land waar men nog steeds hard moet besparen en veel belasting moet innen, moeten de verlagingen ook gedekt worden door minder aftrekmogelijkheden en verhogingen elders.

Feit is wel, dat de lagere inkomens er in Spanje goed op vooruit kunnen gaan.

Autonomos (zelfstandige)

De verlaging van de inkomstenbelasting betekent tegelijkertijd een algemene verlaging van inhoudingen (retenciones).

De toe te passen inhouding van de professionele zelfstandige met inkomen van minder dan € 15.000 gaat omlaag van 21% naar 15%. Voor  overige zelfstandigen gaat de reductie van 21% naar 20% in 2015, en naar 19% in 2016.  Bij de start van nieuwe bedrijven wordt ook een gereduceerd percentage van 15% toegepast.

Modulensysteem

Het nieuwe systeem introduceert een simplificatie van het “regimen de estimación objetiva” (modulensysteem).

De drempel van uitsluiting gaat omlaag van 450.000 € naar 150.000 € inkomen, en van 300.000 € naar 150.000 € onkosten. Uitgesloten worden die activiteiten die minder dan 50% aan personen factureert (dus niet aan bedrijven), ook uitgesloten zijn de activiteiten die een percentage van 1% toepassen, zoals constructie en fabrieken.

Sparen

De fiscale hervorming betekent een verlaging van te heffen belasting op spaarinkomen.

Hierbij worden drie tranches toegepast:

  • de eerste, tot € 6.000, waarbij de belasting omlaag gaat van 21% naar 20% in 2015, en naar 19% in 2016;
  • van € 6.000 - € 50.000 gaat de belasting in 2015 omlaag naar 22% en in 2016 naar 21%; en
  • vanaf € 50.000 gaat de belasting in 2015 naar 24% en in 2016 naar 23%.

Pensioenregelingen

De maximaal toegestane aftrek voor pensioensparen of premie wordt verlaagd tot € 8.000 per jaar per 1 januari 2015.

Ontslagvergoeding

De basis voor vrijstelling van belasting van compensatie in geval van ontslag gaat naar 180.000 Euro.

In geval deze compensatie in termijnen wordt uitbetaald kan een reductie van 30% worden toegepast.

Plusvalia

De plusvalía (winst uit verkoop van vermogen) voor mensen ouder dan 65 jaar is vrijgesteld van belasting mits deze wordt omgezet in een lijfrente.

Het gaat hier om winst zowel bij verkoop van onroerend goed als van bijvoorbeeld aandelen.  Deze moeten dan binnen 6 maanden, tot een maximum van € 240.000, worden geïnvesteerd in een lijfrente als aanvulling op het normale pensioen. In geval niet de hele opbrengst wordt geïnvesteerd wordt de vrijstelling proportioneel toegepast.

Het bovenstaande is onafhankelijk van de reeds bestaande vrijstelling bij verkoop van een eigen permanent bewoonde woning (ouderen van 65 jaar en ouder)

Dividenden

Vanaf 2015 worden dividenden volledig belast zonder enige vrijstelling.

Winst bij verkoop onroerend goed

De toepassing van de omrekeningsfactor op de overdracht van de woning zal worden afge-schaft, ook voor onroerend goed van voor 31 december 1994. Dat betekent, dat de belasting over de winst bij verkoop van een woning aanzienlijk hoger zal uitkomen.

Aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting

Tot heden kon men van de inkomsten 2600 Euro aftrekken voor extra beroepskosten, dit wordt per 1 januari a.s. terug gebracht tot 2000 Euro.

Een zelfstandige kon vroeger 5% van de omzet voor algemene kosten aftrekken, dat bedrag wordt nu maximaal slechts 2000 Euro

De basisvrijstelling voor iedere belastingplichtige wordt verhoogd van 5.151 euro naar 5.500 euro

Gezinnen met kinderen krijgen hogere aftrekmogelijkheden.

Spaarplannen

Er worden lange termijn spaarplannen geïntroduceerd welke fiscale voordelen krijgen bij een maximale inleg van 5000 Euro en een minimale looptijd van 5 jaar.

Bedrijven

Micro bedrijven (zeer kleine bedrijven met een omzet van minder dan 12000 Euro op jaarbasis) mogen een lagere bronbelasting van 15 i.p.v. 21% toepassen (retenciones)

Nieuwe besloten vennootschappen die aan een aantal criteria voldoen betalen slechts 15% vennootschapsbelasting gedurende de eerste tijd.

Schikking pensioen buitenlanders in Spanje

Recentelijk heeft een internationale uitwisseling van gegevens plaatsgevonden gericht op gepensioneerden die resident zijn in Spanje, een pensioen vanuit het buitenland ontvangen en deze inkomsten mogelijk in Spanje niet hebben opgegeven.

Dit is relevant voor naar Spanje geëmigreerde Belgen en Nederlanders die in eigen land een pensioen hebben opgebouwd en dit nu in Spanje ontvangen.

De Spaanse fiscus heeft een regeling getroffen, waarbij gepensioneerden die hun pensioen niet hebben opgegeven dit gedurende de eerste zes maanden van 2015 alsnog kunnen doen zonder dat er rente voor te laat betalen of boetes verschuldigd zullen zijn.

Herstel van aangiften dient te gebeuren tot vier jaar terug.

Gedurende de genoemde periode van 6 maanden na 1 januari 2015 kunnen de betreffende belastingbetalers een complementaire aangifte presenteren van de nog niet verjaarde belastingperiodes (dus tot 4 jaar terug) van de niet opgegeven pensioenen afkomstig uit het buitenland.

Op deze manier hebben deze groepen de mogelijkheid alsnog aan hun belastingverplichtingen te voldoen, door het volledige verschuldigde bedrag te betalen, waarbij ze worden vrijgesteld van boetes, sancties en rente.

Ook worden eerder afgerekende sancties en boetes bij al afgerekende dergelijke belastingen  gegeven. Op die manier worden die belastingbetalers die al eerder vrijwillig met de belastingdienst hebben afgerekend niet benadeeld. Al betaalde boetes zullen derhalve worden terugbetaald.

Iedereen die dus in het recente verleden (tot 4 jaar terug) een boete met rente heeft ontvangen wegens het niet of te laat aangeven van pensioen uit het buitenland wordt aangeraden om deze boete en rente terug te vragen.

Accountnet Accountants Consultants &

Avenida País Valencia 48-50

03580 Alfaz del Pi – Alicante

T.  0034 965887840

E.  info@accountnet.info

W. www.accountnet.info

Accountnet werkt in geheel Spanje !

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel