Een tweede woning in Spanje en erfbelasting

Een tweede woning in Spanje en erfbelasting

“Nothing is certain but death and taxes”

Dat wij aan zowel de dood als aan belastingheffing niet ontkomen, dat is evident. Maar ons overlijden kan ook tot heffing van belasting leiden, namelijk erfbelasting. In grensoverschrijdende situaties kunnen wij bij overlijden zelfs met erfbelasting in meerdere landen te maken krijgen. Een voorbeeld van zo’n grensoverschrijdende situatie is dat u – als inwoner van Nederland – een tweede woning in Spanje in uw bezit heeft. Waar betalen uw erfgenamen bij uw overlijden erfbelasting?

Wij gaan deze vraag beantwoorden aan de hand van de volgende casus:

U bent op moment van overlijden woonachtig in Nederland. U bent gehuwd in gemeenschap van goederen en heeft 2 meerderjarige kinderen. Uw gezamenlijk vermogen heeft een waarde van € 1.200.000, bestaande uit een eigen woning in Nederland (€ 700.000), een vakantiewoning in Spanje (€ 300.000,--) en spaargeld (€  200.000,--).

Nederland

Het aanknopingspunt van de Nederlandse erfbelasting is de woonplaats van de erflater, op het moment van overlijden. Dit betekent dat indien u op moment van overlijden in Nederland woont, uw erfgenamen in Nederland erfbelasting betalen over alle bezittingen en schulden die worden nagelaten (mits deze waarde hoger is dan de vrijstelling). Let wel, de Nederlandse successiewet kent een woonplaatsfictie. Volgens deze fictie bent u voor de erfbelasting nog steeds inwoner van Nederland als u binnen tien jaar na emigratie overlijdt. Dit betekent dat uw erfgenamen dan erfbelasting in Nederland moeten betalen.

De tarieven voor de erfbelasting voor het jaar 2018:

Relatie

Tarief   < € 123.248

Tarief > € 123.248

Gehuwd/gp/ongehuwd samenwonend

10 %

20 %

(Pleeg-)kind

10 %

20 %

Kleinkind

18 %

36 %

Overig (bijv. broer/zus)

30 %

40 %

 

Bovenstaande tarieven worden toegepast op het bedrag van de erfenis, dat hoger is dan de vrijsteling. Voor partners bedraagt in 2018 de vrijstelling € 643.194 en voor kinderen bedraagt de vrijstelling € 20.371 per kind.

Hoe werkt dit cijfermatig uit voor deze casus?

Omdat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, vererft slechts 50% van het vermogen. Dit betekent dat een waarde van € 600.000 wordt verdeeld over drie erfgenamen, namelijk de langstlevende partner en beide kinderen. Na toepassing van de vrijstelling en de tarieven blijkt dat de langstlevende partner geen erfbelasting is verschuldigd. De kinderen betalen elk een bedrag van € 23.600 aan erfbelasting. In totaal wordt er € 47.200 aan erfbelasting in Nederland betaald.

Spanje

Omdat de vakantiewoning in Spanje staat, betalen de erfgenamen ook erfbelasting in Spanje. Echter, Nederland zal de Spaanse erfbelasting verrekenen met de Nederlandse erfbelasting.

De tarieven van de Spaanse erfbelasting zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • De verwantschap tussen erfgenaam en erflater, verdeeld over 4 categorieën. Echtgenoten en kinderen vallen in categorie 2. Daarom hebben zij allen recht op een vrijstelling van € 15.956,87 per persoon.
  • De som van de verkrijging per verkrijger;
  • Het Spaanse netto-vermogen van de verkrijger (In deze casus is er geen ander Spaans vermogen).

Hoe werkt dit cijfermatig uit voor deze casus?

Omdat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, vererft slechts 50% van de waarde van de Spaanse vakantiewoning. Dit betekent dat een waarde van € 150.000 wordt verdeeld over drie erfgenamen, namelijk de langstlevende partner en beide kinderen. Dit betekent dat iedere erfgenaam in Spanje over een erfenis van € 50.000 erfbelasting betaalt. Uiteindelijk leidt dit tot een heffing van € 3.082 per persoon.

Echter, de kinderen hebben in Nederland ook erfbelasting moeten afdragen over de Spaanse vakantiewoning. Daarom zal Nederland de Spaanse erfbelasting ad. € 3.082 verrekenen. Dit betekent dat de kinderen nu € 3.082 aan erfbelasting in Spanje afdragen en € 20.518

(€ 23.600 – € 3.082) aan Nederlandse erfbelasting.

 

Nalatenschap

Echtgenote

€ 200.000,--

Kind 1

€ 200.000,--

Kind 2

€ 200.000,--

Heffing Spanje

€     3.082

€     3.082

€     3.082

Heffing Nederland

€            0

€   20.518

€   20.518

Netto verkrijging

€ 196.918

€ 179.482

€ 179.482

 

Bron ESJ

ESJ Financial Engineering

Cosunpark 10

4814 ND BREDA

TEL: +31 (0)88 0320 600

www.esj.nl

mw. Harjit Singh

e-mail: harjit.singh@esj.nl 

Tel: +31(0)6 240 953 09

Maurice de Clercq

e-mail: maurice@esj.nl

Tel: +31 (0)6 512 915 47

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel