Bloot eigendom woning in Frankrijk belast in box 3

22-10-2021

Bloot eigendom woning in Frankrijk belast in box 3

Belanghebbende heeft het bloot eigendom van een woning in Frankrijk verkregen van zijn ouders, waarbij zijn ouders het vruchtgebruik hebben gehouden. De bloot eigendom behoort tot de rendementsgrondslag van box 3.

Bloot eigendom van Franse woning

De ouders van belanghebbende woonden in Frankrijk. In 2011 hebben zij de bloot eigendom van hun woning overgedragen, onder voorbehoud van een levenslang vruchtgebruik voor beide ouders en voor de langstlevende ouder. De overdracht vond plaats naar Frans recht. In 2012 is de vader van belanghebbende overleden. In geschil is of de bloot eigendom van de woning bij belanghebbende behoort tot de rendementsgrondslag voor box 3. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat het bloot eigendom niet in box 3 wordt belast, omdat het vruchtgebruik van zijn moeder op de woning rust op grond van een uiterste wilsbeschikking dan wel buitenlands wettelijk erfrecht. Sinds 2014 geldt namelijk een uitzondering in box 3 voor goederen waarop een vruchtgebruik rust op grond van buitenlands wettelijk erfrecht. De vraag is of daarvan sprake is.

Uitleg Frans erfrecht

Om deze vraag op te lossen duikt Hof Den Haag in de uitleg van het Franse erfrecht, aan de hand van de Franse Code Civil. Onder de Code Civil kan een persoon zijn bezittingen overdragen aan zijn vermoedelijke erfgenamen in de vorm van een ‘donation-partage’ (schenking-verdeling) of een ‘testament-partage’ (testamentaire verdeling). Het Hof oordeelt dat, mede gelet op de bepalingen van de Code Civil die aan de akte ten grondslag liggen, de overdracht en vestiging van het vruchtgebruik moeten worden gezien als een ‘donation-partage’, dus als een schenking tijdens leven. Het is geen verkrijging krachtens Frans erfrecht. De uitzondering in box 3 waarop belanghebbende zich beroept kan daarom niet worden toegepast, aldus het Hof.

Uitzondering te beperkt uitgelegd?

Belanghebbende meent dat het Hof de uitzondering in box 3 te beperkt heeft uitgelegd. Volgens hem is de bedoeling van deze uitzondering dat box-3-heffing bij de bloot eigenaar achterwege blijft in alle gevallen waarin in een erfrechtelijke context de situatie is ontstaan dat de belastingplichtige de bloot eigendom heeft van een zaak waarvan de overlevende ouder het vruchtgebruik heeft. De Hoge Raad kan, net als advocaat-generaal Niessen, deze uitleg niet volgen, omdat hij noch in de wettekst noch in de wetsgeschiedenis aanknopingspunten vindt voor zo’n ruime uitleg. Het Hof is er terecht vanuit gegaan dat moet worden beoordeeld of de ontstane situatie het gevolg is van een uiterste wilsbeschikking of het Franse erfrecht. Of dat laatste het geval is, kan door de Hoge Raad niet worden getoetst. De Hoge Raad kan namelijk een uitspraak van het hof alleen casseren op grond van schending van het Nederlandse recht.

De uitleg van buitenlands recht, zoals in dit geval het Franse erfrecht, vergt dus een beoordeling die moet worden gemaakt door de feitenrechter. In die zin is dit arrest van bredere invloed. Ook in andere zaken waarin de uitleg van buitenlands recht invloed heeft op de toepassing van de Nederlandse (belasting)wet, zal de Hoge Raad zich niet over de uitleg van dat buitenlandse recht uitspreken.


Bron: Hoge Raad 22 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1574

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel