Europese Huwelijksvermogensrechtverordening per 29 januari 2019

De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening: rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden

Op 29 januari 2019 is de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in werking getreden. Vanaf dan geldt er een stelsel van uniforme regels van internationaal privaatrecht.

Het gaat om de volgende 18 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden.

"De Huwelijksvermogensrechtverordening bepaalt dat echtgenoten zelf een bepaald rechtsstelsel kunnen selecteren dat zij van toepassing verklaren op hun huwelijksvermogen. Dit geldt ook voor geregistreerde partnerschappen."

De huwelijksvermogensrechtverordening (HuwVo) geldt voor:

 

  • huwelijken die zijn gesloten op of na 29 januari 2019;
  • huwelijken die zijn gesloten vóór 29 januari 2019, maar waarbij een rechtskeuze is gemaakt op of na 29 januari 2019.

 

De regels van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 (HHV) gelden voor huwelijken gesloten tussen 1 september 1992 en 29 januari 2019. Voor huwelijken gesloten vóór 1 september 1992 gelden de regels van het Chelouche-Van Leer-arrest.

Door wegvallende grenzen en toenemende globalisering hebben steeds meer relaties een internationaal karakter.  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met iemand uit een ander land, dan rijst de vraag op welke wijze dat huwelijk of geregistreerd partnerschap verbonden is met Nederland.

Heeft u een partner uit een ander land dan mag u er niet zondermeer vanuit gaan   dat het Nederlandse huwelijksvermogensrecht van toepassing is.

Welk huwelijksvermogensrecht is er van toepassing ?

Sinds 29 januari 2019 bepaalt de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening onder meer het toepasselijk recht ten aanzien van internationale huwelijken en geregistreerd partnerschappen.

De nieuwe regels moeten zorgen voor meer rechtszekerheid in zoveel mogelijk Europese lidstaten. De nieuwe regels gelden dan ook in België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening ?

Om te beginnen moet u weten wat een Europese verordening betekent. Een Europese verordening bevat regels die gelden in alle EU-lidstaten.

Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten. Ontstaat er echter een conflict  tussen een regel uit de Europese verordening en een regel uit de nationale wet, dan gaat de Europese verordening vóór.

Wat houdt het huwelijksvermogensrecht in ?

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt onder andere welke echtgenoot eigenaar is van welke bezittingen, op welk vermogen een bepaalde schuld door een derde verhaald kan worden en hoe de goederen en schulden verdeeld worden bij een echtscheiding.

Tot 1 januari 2018 gold in Nederland de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Indien echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden lieten opmaken, werden alle goederen (schulden en bezittingen) van de echtgenoten gemeenschappelijk.

Hierin is per 1 januari 2019 verandering in gekomen en geldt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent, dat in beginsel voorhuwelijkse goederen en schulden ná de huwelijksvoltrekking privé blijven en slechts de huwelijkse goederen en schulden gemeenschappelijk zijn.

De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening: rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden

Met de invoering van de  Europese Huwelijksvermogensrechtverordening is vastgelegd, dat echtgenoten zelf een bepaald rechtsstelsel kunnen selecteren dat zij van toepassing verklaren op hun huwelijksvermogen.

Deze keuze kan uitsluitend in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd.

Toekomstige echtgenoten moeten deze huwelijkse voorwaarden laten vastleggen bij de notaris in een notariële akte.

Echtgenoten zijn hierbij echter niet helemaal vrij om ieder rechtsstelsel te kiezen; zij kunnen slechts het rechtsstelsel kiezen van het land waarmee zij een nauwe band onderhouden.  

Dit betreft het land van de nationaliteit of de woonplaats van één of beide echtgenoten. Echtgenoten kunnen de rechtskeuze zowel vóór of tijdens het huwelijk uitbrengen.

Wat gebeurt er als u géén rechtskeuze maakt ?

In het geval de echtgenoten geen rechtsstelsel hebben gekozen, dan wordt

het toepasselijk recht in eerste instantie bepaald aan de hand van het land waar de echtgenoten zich na de huwelijksvoltrekking  hebben gevestigd.

Is er (kort) na de huwelijksvoltrekking géén gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats, dan zal het recht van het land van de gemeenschappelijke nationaliteit van toepassing zijn.

Dit kan echter alleen indien de echtgenoten één gemeenschappelijke nationaliteit hebben.

Als dit niet het geval is en de echtgenoten meer dan één gemeenschappelijke nationaliteit hebben, dan is het recht van toepassing van het land, waarmee de partners de nauwste band onderhouden.

Het gaat hier om een nauwe band op de datum van de huwelijksvoltrekking.  Hierbij wordt gekeken naar alle feiten en omstandigheden, zoals o.a. de plaats van de huwelijksvoltrekking of waar men na het huwelijk domicilie kiest.

De uitzonderingen op deze hoofdregels worden vermeld in artikel 26 lid 3 van de Huwelijksvermogensrechtverordening.

Geregistreerd partnerschap

Tegelijk met de invoering van het Europese Huwelijksvermogensrechtverorde-ning is op 29 januari 2019 ook de nieuwe Europese Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen in werking getreden.

Mits correct uitgevoerd – dus in huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden  vastgelegd – geldt ook hier dat de rechtskeuze van de geregistreerde partners voorrang heeft.

Indien de partners geen rechtskeuze uitbrengen, zal het huwelijksvermogensregime van het land waar het geregistreerd partnerschap is gesloten van toepassing zijn.

De uitzonderingen op voornoemde hoofdregels worden in artikel 26 lid 2 van de Partnerschapsvermogensrechtverordening vermeld.

Hebben u en uw partner niet dezelfde nationaliteit en heeft u plannen om te gaan trouwen of te gaan samenwonen, laat u dan goed informeren welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is op uw huwelijk / geregistreerd partnerschap teneinde ongewenste gevolgen te voorkomen.

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel