Nieuwe (verhuur) wet ALOJAMENTO LOCAL

NIEUWE WET ALOJAMENTO LOCAL November 2018)

De nieuwe wet betreffende de Alojamento Local (AL, oftewel kleinschalige toeristenverhuur die  de naam hotel niet mag dragen) staat de stadsbesturen en Vve toe te beslissen over het wel of niet verlenen van een AL-vergunning. De aanpassingen in de wet werden op 18 juli 2018 goedgekeurd en traden in oktober 2018 in werking.

De belangrijkste aanpassingen in de wet:

Beperkingsgebieden (beschermde zones)

Er kunnen door het stadsbestuur beschermde zones worden ingesteld met als doel het sociale karakter van een wijk en plaatsen te behouden. Het instellen van deze beschermde zones moet overeenkomst reglementen plaatsen vinden en duidelijk gemotiveerd worden.

Bij alle nieuwe aanvragen voor een Alojamento Local moet hiernaar gekeken worden en kan het aantal AL-etablissementen worden gelimiteerd, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal woningen in de buurt, wijk, plaats.

De beperkingsgebieden moeten om de 2 jaar door de gemeente/stadsbestuur worden beoordeeld.

Een eigenaar mag maximaal 7 AL-etablissementen uitbaten. Dit criterium is alleen van toepassing voor aanvragen na aanpassing van de wet in 2018.

De registratie van AL-etablissementen moet verplicht gedaan worden door een voorafgaande mededeling met een termijn gericht aan de bevoegde burgemeester van het stadsbestuur.

In het geval van de oprichting van een ‘hostel’ moet aan de voorafgaande mededeling verplicht de “akte van de algemene vergadering van de mede-eigenaren” worden  bijgevoegd, waarin staat dat de mede-eigenaren toestemming geven voor oprichting van een hostel.

Als de eigenaar de activiteit wil stopzetten, moet hij overgaan tot de opheffing van de registratie van het etablissement.

Er mogen geen hostels opgericht en uitgebaat worden in horizontaal eigendom, in de gebouwen waar zich privéwoningen bevinden, zonder toestemming van de mede-eigenaren.

Als de AL-activiteit uitgevoerd wordt in een autonoom deel, kan in een vergadering van de mede-eigenaren, middels gemotiveerde beraadslaging, verzet aangetekend worden tegen deze voorgenomen activiteit.

Dit moet goedgekeurd worden door meer dan de helft van de mede-eigenaren.  Verzet kan bijvoorbeeld  ingediend worden omwille van herhaalde handelingen die het normaal gebruik van het gebouw verstoren of ongemak veroorzaken en de rust van de mede-eigenaren beïnvloeden.

De wet bepaalt ook dat het appartementencomplex kan overgaan tot het opleggen van het betalen van een extra bijdrage die overeenstemt met de onkosten die voortkomen uit het extra gebruik van de gemeen-schappelijke delen door het gebouwdeel dat de AL-activiteit uitvoert, die maximaal 30% mag bedragen van de betreffende jaarlijkse bijdrage.

De Alojamento Local moet verplicht een informatieboek hebben over de werking van het etablissement. Daarin moet informatie staan over onder andere het ophalen van de afval en de voorzorgen die genomen worden om de rust van de buren te garanderen. Het boek moet beschikbaar zijn in het Portugees en het Engels, en minimaal in nog twee andere vreemde talen.

De AL-etablissementen moeten verplicht een verzekering hebben tegen de wettelijke aansprakelijkheid die meerdere risico’s dekt. Het gebrek aan een geldige verzekering kan leiden tot de opheffing van de AL-registratie.

De controle van de Alojamento Local, de operationele aanpak en het opleggen van boetes en bijkomende sancties, valt onder de bevoegdheid van de Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE – Instantie voor Economische en Voedselveiligheid) en van het stadsbestuur.

Bron: Dit artikel werd verzorgd door Dr. Bruno Fermin Melo, advocaat in de Algarve, Portugal.

Bruno Fermin Melo Advogado/Advocaat  (Nederlandstalig)
O.A. nr. 19115 L
Kantoor Algarve ( PORTUGAL )
Rua dos Pescadores, n.º 131, Loja 5, Apartado 1248, 8401-910
Praia do Carvoeiro, LAGOA * ALGARVE
T: (00351) 282 357 315
F: (00351) 282 357 355
M: (00351) 918 432 530
E. 
brunoferminmelo-19115L@adv.oa.pt

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel