Hervormingen Franse vermogensbelasting

November 2019

Gedeeltelijke afschaffing vermogensbelasting

De Franse vermogensbelasting (Impôt de solidarité sur la fortune = ISF) werd in 1989 ingevoerd en is afgeschaft per 24 november 2017 en bestaat dus niet meer.

De oude Franse vermogensbelasting (“Impot de Solidarité sur la Fortune”) is per 1 januari 2018 vervangen door de Franse onroerend goedvermogens-belasting (Impôt de Fortune Immobilière/IFI). Deze belasting geldt voor in Frankrijk gelegen onroerende goederen, onafhankelijk van de vraag waar de eigenaar van die onroerende goederen zijn fiscale woonplaats heeft

De ISF is altijd bekritiseert omdat het een inefficiënte belasting was die er toe heeft geleid dat veel rijke Fransen naar mildere belastinglanden zijn gevlucht. Onder François Hollande is de ISF zelfs nog verder verhoogd en één van de verkiezingsbeloftes van Emmanuel Macron was dat hij de ISF zou gaan afschaffen.

Volgens Macron heeft het bestaan van de ISF vooral een negatieve invloed gehad op het vestigingsklimaat en de economie in Frankrijk. Macron is echter niet genegen om iedereen zomaar vrij te stellen en om die reden werd per
1 januari 2018 de impôt sur la fortune immobilière (=IFI) ingevoerd.

Onroerende zaken belast, roerende zaken niet

Onder de IFI betaalt u alleen nog vermogensbelasting als u onroerend goed bezit of aandelen in een onderneming dat onroerend goed houdt.  Alle overige roerende zaken (geld op een bankrekening, vorderingen, meubels, auto's…) worden niet belast.

De IFI begint vanaf een netto vermogen van  1,3 miljoen euro (= vermogen minus de schulden) met als referentie datum 1 januari van elk jaar. Door de invoering van de IFI zullen velen niet langer in de vermogensbelasting vallen. De ISF bracht jaarlijks ongeveer 5 miljard euro op en de verwachting is dat de IFI ongeveer 850 miljoen tot 1 miljard euro gaat opbrengen. Dat is fors minder!

Inwoners van Frankrijk worden onder de IFI belast over hun wereldwijde onroerende zaken (tenzij een belastingverdrag anders bepaalt). Niet inwoners van Frankrijk worden belast over de in Frankrijk gelegen onroerende zaken.

Het vermogen van de fiscale eenheid (foyer fiscal), zoals een gezin of samenwonende partners, wordt bij elkaar opgeteld en belast als het de grens van netto 1.3 miljoen euro overschrijdt.

Tarieven vermogensbelasting (2019)

Waarde netto vermogen in euro

Tarief vermogensbelasting in %

  Tot 800.000                           0,00 %
   800.000 -   1.300.000                           0,50 %
1.300.000 -   2.570.000                           0,70 %
2.570.000 -   5.000.000                           1,00 %
5.000.000 - 10.000.000                           1,25 %
Boven:        10.000.0001,50 %

 

Ingevolge artikel 23 van het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk wordt het onroerend goed voor de heffing toegewezen aan de situsstaat. Voor fiscaal ingezetenen van Frankrijk geldt het volgende : Nederland heeft het recht  om vermogensbelasting te heffen over in Nederland gelegen onroerende zaken, maar sinds 2001 wordt in Nederland geen vermogensbelasting meer geheven. Frankrijk kan niet heffen en het Nederlandse onroerend goed hoeft om die reden niet vermeld te worden in de Franse vermogensbelasting aangifte.

Wat wordt In Frankrijk verstaan onder onroerende goederen ?

Onroerend goed, dat direct op naam staat van een belastingplichtige of aandelen in vennootschappen die, direct of indirect, onroerend goed in Frankrijk bezitten. Aandelen in dit soort onroerendgoedvennootschappen worden ook belast met Franse vermogensbelasting naar rato van de waarde van het door die vennootschappen aangehouden onroerend goed in Frankrijk.

Rekenvoorbeeld:

 

De heer Janssen is bijvoorbeeld voor 30% eigenaar van een Nederlandse BV, die direct op naam in Nederland gelegen onroerend goed houdt ter waarde van € 7.000.000, alsmede een Société Civile Immobilière die onroerend goed aanhoudt in Frankrijk ter waarde van € 6.000.000.

De heer Janssen, dient dan in Frankrijk vermogensbelasting te betalen over 30% van € 6.000.000 = € 1.800.000. In Frankrijk geldt er een belastingvrije grondslag van € 800.000. Dit betekent een belastbare voet van:

€ 1.800.000 – € 800.000 = € 1.000.000 x 0,5 % = € 5.000 te betalen

impôt sur la fortune immobilière (=IFI)

 

Wat is de netto waarde van het onroerend goed ?

Bij de berekening van de waarde van het onroerend goed gaat men uit van de marktwaarde van het onroerend goed + geïndexeerde kosten van verbouwingen minus schulden (= het nog verschul­digde bedrag van de (hypothecaire) lening plus de opeisbare nog te betalen interest op de peildatum). In de IFI zijn regels opgenomen om de aftrek van schulden te beperken. Eén van de belangrijkste is dat de lening van de eigen vennootschap niet in aanmerking wordt genomen als aftrekbare schuld voor de IFI. Geld lenen van de BV heeft dus geen enkele zin om de belastingbasis van de IFI te verlagen.

Voor het eigen huis, dat als hoofdverblijfplaats (zgn. résidence principale) dient geldt een vermindering van 30% van de waarde van het huis. De eigen woning  wordt dus voor slechts 70% van de waarde meegerekend tot het vermogen.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel