Huwelijksgoederenrecht en erfenis zonder testament

juni 2015

Huwelijksgoederenrecht en erfenis zonder testament

Als de aanstaande echtparen geen keuze maken is de gemeenschap van goe-deren automatisch van toepassing, zoals ook in Nederland. Als de aanstaan-de echtgenoten kiezen voor een uitsluiting van de gemeenschap van goederen moeten ze een openbare akte bij de notaris laten opmaken, welke akte in het bijzijn van twee getuigen moet worden ondertekend. Bij het sluiten van het burgerlijk huwelijk moeten de aanstaande echtgenoten tegenover de amb-tenaar van de burgerlijke stand verklaren dat ze een dergelijke akte hebben laten opmaken en in geval van een kerkelijk huwelijk moeten ze datzelfde tegenover de priester verklaren.

Gemeenschap van goederen  (art. 159 c.c. – Italiaans Burgerlijk Wetboek)

In geval van een gemeenschap van goederen is alles wat na het huwelijk wordt gekocht, eigendom van beide echtparen. Hierna staan wel enkele uit-zonderingen!

De volgende categorieën van goederen vallen in de gemeenschap van goederen (art. 177 c.c.):

a)       De gezamenlijke of afzonderlijke aankopen van elk van de echtgenoten tijdens het huwelijk met uitzondering van de persoonlijke goederen (art. 179 c.c.);

b)       de op het moment van ontbinding van het huwelijk nog   niet verbruikte vruchten op de eigen goederen van één of beide echtgenoten (art. 191 c.c.);

c)       de op het moment van ontbinding van het huwelijk nog niet verbruikte opbrengsten uit activiteiten van één of beide echtgenoten;

d)       de door beide echtgenoten gevoerde bedrijven die na het huwelijk zijn opgericht.

De inkomsten en winsten uit bedrijven die voor het huwelijk zijn opgericht door één van de echtgenoten maar door beiden worden beheerd

De volgende goederen worden uitgesloten van de gemeenschap van goe-deren en blijven dus eigendom van elke echtgenoot (art 179 c.c.):

a)       de goederen waarvan de echtgenoot vóór het huwelijk eigenaar was, of waarvan hij of zij vruchtgebruik(st)er was;

b)       de goederen die na het huwelijk door erfenis of schenking zijn verkregen tenzij er in het testament of bij de schenking is bepaald dat zij in de gemeenschap zullen vallen;

c)       de goederen die bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik;

d)       de goederen die worden gebruikt om het eigen beroep uit te oefenen, met uitzonderlijk van de goederen die bestemd zijn voor het voeren van een bedrijf dat deel uitmaakt van de gemeenschap;

e)       de goederen die zijn verkregen als vergoeding voor materiële schade of pensioenverlies naar aanleiding van het gedeeltelijk of geheel verlies van de verdiencapaciteit;  

f)        de  goederen die worden gekocht met de opbrengst van de verkoop van een van de boven genoemde goederen, mits dit uitdrukkelijk wordt verklaard in de aankoopakte.

In Nederland is het gebruikelijk dat mensen naar de notaris gaan om een tes-tament op te laten stellen met een zogenaamde “uitsluitingsclausule”.

Door deze uitsluitingsclausule te laten opnemen in het testament, voorkomt men dat in geval van een onverhoopte echtscheiding van een kind/erfgenaam het geërfde vermogen met een (ex-)echtgenoot/partner verrekend moet worden.

Wat gebeurt er volgens het Italiaanse recht? In Italië is het precies andersom.  Volgens het art. 179 c.c. blijven de goederen die na het huwelijk geërfd zijn het persoonlijk eigendom van de erfgenaam tenzij in de testament (of bij akte van schenking) wordt het vermeld dat deze in de gemeenschap van goederen zullen vallen.

Bron:

Avvocato Raffaela Amato

Italiaans Juridisch Bureau Amato

Branderskamp 59

NL  3851XV Ermelo

www.bureau-amato.nl

italiaansjuridischbureauamato@gmail.com

T. +31653228449

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel