Spaanse belastingdienst controleert extra op huurinkomsten

mei 2024

Als u uw Spaanse woning verhuurt dan moet u deze huurinkomsten opgeven in de jaaropgave.

De Spaanse belastingdienst gaat hierop extra controleren en heeft bijna 1 miljoen huiseigenaren in het vizier voor de jaaropgave van 2024.

Geeft u de huuropbrengsten niet op, dan kan dat leiden tot hoge boetes tot wel 150 % + (achterstallige) rente over de afgelopen periode.

Op basis van o.a. het verbruik van gas, water en licht kan de Spaanse belastingdienst (Hacienda) achterhalen of de woning wordt verhuurd.

Spaans belastingregime voor niet-residenten die in Spanje een woning bezitten

Als u één of meerdere woningen in privé bezit heeft en deze woningen niet verhuurt, dan moet u toch belastingaangifte in Spanje doen.U dient dan het formulier Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la Renta de no Residentes (= aangiftebiljet inkomsten- en vermogensbelasting voor niet-residenten) in te vullen en aan te geven).

Het gaat hier om een belastingheffing over een forfaitair inkomen

■       Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la Renta de no Residentes wordt betaald door niet-residenten

■       Over onroerend goed (woning, appartement, flat, villa, woning) gelegen in verstedelijkt gebied / bebouwde kom met voorzieningen.

■       Belasting wordt geheven over de periode, dat u zelf de woning gebruikte en de periode dat de woning leeg staat

■       Eigenaren moeten een belastingformulier/modelo 210 invullen voor de aangifte

Belangrijke aspecten bij deze aangifte:

■       De aangifte moet worden gedaan middels een zogenaamd 210 model.

■       Er dient aangifte per eigenaar en per woning (zelfs per kadastrale referentie) te worden gedaan.

■       Als de woning op meerdere namen staat, dan dient elke eigenaar aangifte te doen.

■       Als garages en bergplaatsen apart op de IBI worden genoemd dan dient u hiervan per onroerend goed een aparte aangifte te doen.

■       De aangifte moeten worden gedaan vóór 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin u eigenaar was. (Voorbeeld: heeft/had u in 2023 een woning, dan moet u vóór 31 december 2025 aangifte doen.

■       Koopt of verkoopt u een woning gedurende het (bezits)jaar dan bent u slechts belastingplichtig over de periode dat u de woning daadwerkelijk in bezit had. Koopt u de woning op 1 augustus, dan heeft u dat jaar de woning  5 maanden in bezit gehad (naar rato : 5/12 deel)

■       Voor deze belastingaangifte ontvangt u niet automatisch een aanslag-formulier. U dient zelf (op eigen initiatief) aangifte te doen.

Waarover wordt deze belasting geheven ?

Bezit u als niet-ingezetene een huis in Spanje en verhuurt u uw huis niet, dan vraagt u zich misschien af, waarom  moet ik eigenlijk belastingaangifte doen ? U heeft immers geen inkomsten. Echter, net als Nederland kent de Spaanse fiscus een soort  'huurwaardeforfait'  

Dit is een fictieve inkomstenbelasting die voortvloeit, louter uit het feit dat u als niet-resident onroerend goed  in Spanje bezit, zonder dat er uit de woning actieve huurinkomsten worden genoten.

Hierbij wordt aan de niet-resident met een huis in Spanje een inkomen toe-gerekend (forfaitair dus).

Toegerekende belastbare waarde:

■       1,1 % van de kadastrale waarde per onroerend goed (als deze waarde de afgelopen10 jaar is herzien)

of

■       2,0 % van de kadastrale waarde per onroerend goed (als de kadastrale waarde de afgelopen 10 jaar niet is herzien)

■       1,1% van 50% van de aankoopprijs als er aan het onroerend goed (nog) geen geregistreerde kadastrale waarde is toegekend (dit is meestal het geval  als u pas eigenaar bent geworden van het onroerend goed in het voorgaande jaar.

Dit forfaitaire inkomen wordt vervolgens tegen het niet-residenten  tarief van 19% belast (tarief geldt voor EU-ingezetenen)

■       Wordt de toegerekende belastbare waarde vastgesteld op 2% van de kadastrale waarde dan is men hierover het niet-residentenbelasting-tarief van 19% verschuldigd. Dit komt neer op: 0,38% over de kadastrale waarde (voor EU-ingezetenen)

■       Wordt de toegerekende belastbare waarde vastgesteld op 1,1% van de kadastrale waarde dan is men hierover het niet residentenbelastingtarief van 19% verschuldigd. Dit komt neer op: 0,21% over de kadastrale waarde (voor EU-ingezetenen)

De fiscale huurwaarde van het onroerend goed vindt u terug in de aanslag voor de Spaanse onroerend goed belasting (IBI).

 Rekenvoorbeeld

 Stel u heeft een Spaanse woning met een kadastrale waarde van € 200.000,-- waarbij de kadastrale waarde   de  afgelopen jaren is herzien.

 Inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR) bedraagt in dit geval:

 1,1% van € 200.000  = € 2.200 x 19% belastingheffing

 = verschuldigde belasting: € 418,--

Daadwerkelijke verhuur

Wanneer u uw tweede huis daadwerkelijk verhuurt dan bent u verplicht belasting te betalen over de werkelijk genoten netto huuropbrengsten.

Van de bruto huurinkomsten kunt u in dit geval bepaalde kosten aftrekken zoals:

■ Herstel- en onderhoudskosten

■ Schoonmaakkosten

■ Onder voorwaarden ook afschrijvings- en financieringskosten)

■ Commissies die u verschuldigd bent aan het verhuurbureau/agentschap

■ Kosten voor de key-holder (welkom/sleutel-service)

Over de netto-huuropbrengsten betaalt u als niet-resident: 19% (voor EU-ingezetenen)

U bent belastingplichtig op het moment, dat u de huuropbrengsten ontvangt. Verhuurt u uw tweede huis via een verhuuragentschap dan dient het verhuuragentschap de belasting in te houden en af te dragen aan de belasting-autoriteiten. Als eigenaar dient u er op toe te zien, dat het verhuuragentschap de belasting ook daadwerkelijk afdraagt (vraag daarom regelmatig om betalingsbewijzen van de belastingdienst).

Uw tweede huis wordt door de Spaanse belastingdienst beschouwd als uw fiscale correspondentie adres. Wanneer u hier niet regelmatig verblijft dan kan de post van de belastingdienst lange tijd ongeopend blijven liggen. Een fiscale vertegenwoordiger biedt dan uitkomst.

Met de invoering van het nieuwe Spaanse inkomstenbelastingstelsel (lagere tarieven en ruimere vrijstellingen) wordt het voor veel niet-residenten aantrekkelijker om in Spanje resident te worden.


Meer weten over de juridische, fiscale, financiële en sociale verzekeringsaspecten van emigreren naar Spanje en/of aankoop en bezit van onroerend goed in Spanje ?

Lees er alles over in de Spanje handboeken en dossiers van uitgeverij Guide Lines

Voor iedereen met emigratie- aankoop- of investeringsplannen in Spanje

Met medewerking van juristen, advocaten, fiscalisten, financiers, makelaars, verhuisbedrijven en andere ervaringsdeskundigen.

Al ruim 25 jaar de juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die zich al of niet permanent in Spanje willen vestigen en/of in Spanje een (tweede) huis willen kopen of reeds bezitten.

► Overzicht Spanje handboeken en dossiers

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel