Uitbreiding en verbouwing van uw huis in Italië (nieuwe wetgeving)

In Italie is in juli 2009 de wet 'Piano Casa' goedgekeurd, een wet die je als huiseigenaar met plannen heel goed zou kunnen gebruiken.  Deze wet stelt eigenaars immers in staat om het bestaande volume van hun eigendom met 20 tot 40 % te vergroten.

Maar let op; hoewel er in elke regio mogelijkheden zijn voor renovatie, uitbreiding of verbouwing verschillen type , omvang en inhoud van de wet per regio en zelfs per gemeente. En hangen ook de voorwaarden af van de ambities van betreffende autoriteiten. Bij deze een poging tot een overzicht van de heersende regulering daarvan anno 2019. 

Enkele fragmenten uit de wettekst, Artikel 11, lid 1 van decreto legislativo nr. 112 van 25 juni 2008; "Om op een organische en structurele manier de sociale en stedelijke achteruitgang als gevolg van de fenomenen van de hoge spanning op de woningen te overwinnen, keurt het CIPE een nationaal huisvestingsplan goed", en "heeft tot doel nationale maatregelen uit te voeren om het bestaande woningbestand of de bouw van nieuwe woningen te herstellen en wordt het opgesteld op basis van objectieve criteria die rekening houden met de reële huisvestingsproblemen in verschillende gebieden.

Het "Plan", dat op 1 april 2009 in werking is getreden, is niets anders dan een bepaling die u in staat stelt om te profiteren van stimulansen voor verbouwingen, uitbreiding van het huis of de heropbouw ervan  en is onderworpen aan regionale wetten. Het biedt bonussen op basis van de uit te voeren bouwwerkzaamheden, met name voor ingrepen voor de renovatie en uitbreiding van het huis. De stimuleringsmaatregelen omvatten ook energie-efficiëntiemaatregelen, seismische consolidatie en zelfs mobiele bonussen voor degenen die een huis kopen. 

Oorspronkelijk was de wet bedoeld om voor ongeveer anderhalf jaar in werking te zijn, maar zelfs vandaag de dag zijn de uitbreidingen op basis van de 'Piano Casa' nog in verschillende regio's van kracht.

Type en omvang worden geregeld op regionaal en gemeentelijk niveau. Om een toestemming voor het bouwen van een vergunde uitbreiding te krijgen, moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De juiste registratie bij het kadaster is belangrijk, iets wat bij de koop van een huis vaak niet gedaan is. Ook moet de exacte locatie van het pand zijn vastgelegd. Bovendien zijn er woningen die deel uitmaken van de 'Zona Urbanistica A'(historisch centrum / oude stad) vaak uitgesloten van Piano Casa. En zijn er voorschriften voor gevallen waarin het ertoe moet leiden dat het gebouw een lagere energieverbruik gaat krijgen. De toestemming voor de interventies is altijd ondergeschikt aan de afgifte van een bouwvergunning.

Zoals gezegd; per regio zijn verlengingen van toepassing geweest dus laat de Piano Casa zich niet zo gemakkelijk vergelijken per geval. Sommige zijn verlengt tot 31 december 2019, andere zelfs tot 2020. Een overzicht van de stand van zaken per regio;

Verlenging tot eind 2019; Veneto, Abruzzo, Apulië, Campanië en Sardinië

De regio Veneto heeft ervoor gekozen het huisvestingsplan uit te voeren en te verlengen tot 31 maart 2019 met invoering van nieuwe maatregelen om in de regio Veneto de kwaliteit van het leven in de steden te verbeteren door het slopen van gebouwen en verval door leegstand tegen te gaan. Waarbij ook energie-efficiëntie en veiligheidsmaatregelen voor bestaande gebouwen in gebieden die als hydraulisch of hydrogeologisch gevaarlijk zijn worden aangemerkt.

Abruzzo heeft het Huisplan verlengd tot 31 december 2019, waarmee de maatregelen van het Huisplan uit 2009 bijna volledig worden bevestigd.

Ook in Apulië is de verlenging geldig tot 31 december 2019. Het Huisplan laat uitbreidingen toe tot 20% van het bestaande volume, tot maximaal 300 kubieke meter, en sloop- en reconstructies met een premie van maximaal 35%, op voorwaarde dat de ingrepen worden uitgevoerd in overeenstemming met nauwkeurige normen voor duurzaam bouwen.

Campanië heeft ook het Huisplan verlengd tot 31 december 2019, waarbij een belangrijke voorwaarde is gewijzigd; nu kan zij namelijk ook worden gebruikt voor tweede woningen in eigendom. Met de volgende voorwaarden; uitbreiding voor residentieel gebruik tot 20% van het bestaande volume voor eengezinswoningen, gebouwen met een volume van niet meer dan 1.500 kubieke meter en ééngezinswoningen en woningen bestaande uit niet meer dan drie verdiepingen boven de grond. Een andere noviteit is dat een volumestijging van 50% wordt toegekend aan degenen die een gebouw in een risicogebied afbreken en het opnieuw opbouwen in gebieden die geen risico lopen.

Het zal ook worden toegestaan om het beoogde gebruik van gebouwen voor toerisme en hotel in burgerlijke woningen te wijzigen, op voorwaarde dat 35% van die woningen worden toegewezen aan sociale woningen.

Op Sardinië is het Huisplan verlengd tot 30 juni 2019 zonder de inhoud te wijzigen. Residentiële en productieve gebouwen kunnen met 20% of 30% worden uitgebreid als ook de energieprestaties van het gebouw worden verbeterd. Met de sloop- en verbouwingswerkzaamheden zal het mogelijk zijn om een volumebonus van maximaal 45% te krijgen.

Verlengingen tot eind 2020; Sicilië, Calabrië, Marche, Molise en Toscane

De regio Sicilië heeft de mogelijkheid van uitbreiding tot 20% van het bestaande volume voor residentiële gebouwen en tot 15% voor productieve tot 31december 2020 verlengd. De norm staat de uitbreiding of sloop en wederopbouw van gebouwen toe in afwijking van de geldende stedenbouwkundige normen en bouwvoorschriften, met uitzondering van minimumafstanden tussen gebouwen en maximumhoogtes, die altijd in acht moeten worden genomen.

De regio Calabrië heeft ook de mogelijkheden voor uitbreiding en vervanging van gebouwen tot 31 december 2020 verlengd, maar de volumepremies zijn verlaagd van 35% tot 30% voor werken die voorzien in seismische aanpassingen en  10% afhankelijk van de mate van duurzaamheid van de wijziging aan het gebouw.

In de regio's Marche, Molise en Toscane is de huidige regelgeving verlengd tot 31 december 2020 en zijn de premies voor uitbreidings-, sloop- en wederopbouwwerkzaamheden hoger als ze ook werkzaamheden ter verbetering van de energieprestaties van gebouwen omvatten.

In de regio Marche werd het Huisplan verlengd door de regionale wet 03/05/2018, n. 8 en staat een volumestijging toe in afwijking van de in elk gebied geldende gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften. De afwijking voorziet in de mogelijkheid van uitbreiding tot 20% van het bestaande volume, die met nog eens 15% kan worden verhoogd indien deze ingreep ook voorziet in de seismische aanpassing van de volledige dragende structuur van het gebouw, met de voorwaarde dat het ook een verbetering van de energieprestatie wordt uitgevoerd. In het geval van sloop en verbouwing van het huis voorziet de regionale wet in premies tot 40%. De Piano Casa Marche omvat ook gebouwen voor niet-residentiële doeleinden, zowel in het geval van eenvoudige uitbreiding en sloop en reconstructie.

In Toscane is het mogelijk om uitbreidingen tot 20% uit te voeren en gebouwen te vervangen door premies tot 35%.

Piemonte

Voor de regio Piemonte is de termijn vastgesteld op 31 december 2018, maar er wordt gewerkt aan wijzigingen in de regionale wet inzake hergebruik, herontwikkeling van gebouwen en stadsvernieuwing om het bebouwen van nieuwe grond te verminderen en het verbeteren van bestaande gebouwen op het gebied van energie-efficiëntie, waarvoor het proces van vergunningen wordt vereenvoudigd. Deze aanpassingen zijn gericht op de renovatie van verlaten gebouwen  zonder ecologische duurzaamheidswaarde en niet veilig zijn vanuit seismisch oogpunt. Daarom zullen ze het herstel van rustieke en zoldergebouwen bevorderen, maar ook de sloop van verlaten agrarische gebouwen, waarvan het volume besteedbaar zal zijn in andere verstedelijkte gebieden. In dit geval zal de wet de Piano Casa vervangen door bepalingen voor onbepaalde tijd.

De maatregelen permanent gemaakt; Friuli , Venezia Giulia en Valle d'Aosta

In Friuli Venezia Giulia heeft het woonplan geen deadline meer en tot op heden zijn er uitbreidingen tot 35% en sloop- en verbouwingen tot 50% van zowel woon- als productiegebouwen toegestaan.

In Valle d'Aosta is deze keuze gemaakt sinds de geboorte van de Piano Casa in 2009. De uitbreidings- en vervangingsvoorwaarden voor gebouwen hebben betrekking op alle gebouwen, zowel residentiële als niet-residentiële, waarbij het plan duurzame bouwmethodes en -technieken moet bevatten, alsook alternatieve en hernieuwbare energiebronnen of maatregelen om energie of water te besparen.

Umbrië, Ligurië, Lazio en Basilicata

Ook in Umbrië is het Huisplan permanent gemaakt. De maatregelen zijn gericht op de herontwikkeling van het bestaande erfgoed, met meer stimulansen voor de verwijdering van asbest uit de loodsen en voor ingrepen die van woongebouwen energieklasse A maken.

In Ligurië zijn de maatregelen van de 'Piano Casa' in 2015 definitief geworden. De uitbreiding en vervanging van gebouwen krijgen in het achterland meer volumetoeslagen dan aan de kust.

In de regio Lazio werd het thuisplan opnieuw opgenomen in de regionale wet nr. 7/2017 inzake stadsvernieuwing, die volumebonussen tot 40% toestaat als onderdeel van regeneratieprogramma's.

Het Basilicata Huisplan is ook permanent gemaakt en aangevuld met LR 11/2018, waarin de maatregelen zijn opgenomen die uitbreidingen en sloop- en reconstructies mogelijk maken.

Trentino Alto Adige, Emilia Romagna en Lombardije

In Trentino Alto Adige is de situatie complexer omdat de provincie Bolzano het Huisplan sinds 2010 permanent heeft gemaakt, terwijl de provincie Trento het Huisplan nooit ten uitvoer heeft gelegd, maar altijd Lp 1/2008 heeft aangenomen dat voorziet in een bonus van 15% voor de toepassing van duurzame bouwtechnieken.

In Emilia Romagna en Lombardije is de 'Piano Casa' al jaren niet meer vernieuwd en heeft het de huidige regionale wetten overgenomen.

Het is goed voor te stellen dat al deze regelgeving nogal ingewikkeld is om te begrijpen en te hanteren. Wilt u meer weten over mogelijkheden of heeft u andere vragen, neemt u gerust contact op met Spazio Architecten. Zij begeleiden bij de bouw en verbouw van woningen in heel Italie.

Luigi Panetta / Jeroen Koudijs

www.spazioarchitecten.nl

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel