Einde Keuzemogelijkheid binnen- en buitenlandse belastingplicht

01-01-2015 

Keuzemogelijkheid binnen- en buitenlandse belastingplicht verdwijnt

Wat verandert er na 1 januari 2015 ?

Vanaf 1 januari 2015 gaat er voor de Nederlander die in het buitenland woont en gebruik maakt van de aftrek van Nederlandse hypotheekrente het nodige wijzigen.

De nieuwe regelgeving heeft niet alleen invloed op de hypotheekrente-aftrek, maar is ook van toepassing op het gebruik van de heffingskorting, het heffingsvrije vermogen, de aftrek van zorgkosten, alimentatie, studiekosten etc.

Huidige regeling

Een buitenlands belastingplichtige is alleen belast in Nederland voor zover inkomen uit werk en woning vanuit Nederland wordt genoten. Een buitenlands belastingplichtige heeft in beginsel onder andere geen recht op:

- de heffingskorting

- het heffingsvrije vermogen

- de persoonsgebonden aftrek

- de aftrek van rente over de lening van de eigen woning die niet in Nederland is gelegen 

Volgens de Nederlandse bestond echter de mogelijkheid te kiezen voor heffing van inkomstenbelasting volgens de regels van binnenlandse belastingplicht. Daardoor wordt de buitenlandse belastingplichtige evenals een inwoner van Nederland belast voor zijn wereldinkomen. Voor zover inkomen door een ander land mag worden belast, verleent Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Door te kiezen voor binnenlandse belastingplicht kon een Nederlander die in het buitenland woont ook de aftrek van rente over zijn in het buitenland  gelegen eigen woning (hoofdverblijfplaats) te gelde maken en derhalve een belastingteruggave ontvangen.

Omdat de Nederlandse regering twijfelt over de Europese houdbaarheid van (onderdelen van) deze regeling, zal de wet op dit punt met ingang van 1 januari 2015 worden gewijzigd.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2015; Geen keuzemogelijkheid meer tussen binnen- en buitenlandse belastingplicht + 90% eis

Per 1 januari 2015 zal de keuzemogelijkheid tussen binnen- en buitenlandse belastingplicht komen te vervallen. Nieuw is dat renteaftrek voor de eigen woning (hoofdverblijfplaats) alleen nog aan de orde kan komen indien het verzamelinkomen geheel danwel nagenoeg geheel (ten minste 90%) belast is in Nederland.

Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse maatstaven beoordeeld. De buitenlands belastingplichtige zal met een inkomensverklaring van de buitenlandse belastingautoriteiten inzage moeten geven in het niet Nederlandse inkomen. Hoe dit uitwerkt is nog onbekend. De vraag is bijvoorbeeld hoe omgegaan moet en kan worden met verschillen in inkomensbegrippen tussen de landen.

Overigens is er door de wetgever in voorzien dat de regeling kan worden uitgebreid als hiertoe aanleiding bestaat vanuit Europees recht.  Als het Europese Hof bijvoorbeeld besluit dat Nederland ook een tegemoetkoming moet verlenen als buitenlandse belastingplichtigen 70% of meer van het inkomen vanuit Nederland verdienen, kunnen ook deze kwalificerende belastingplichtigen worden aangewezen.

Als u wel aan de 90%-eis voldoet, maar uw partner niet omdat de partner zelf in Duitsland werkzaam is, zal in beginsel de helft van de hypotheekrente bij u in aftrek kunnen worden gebracht.

De nieuwe regeling kent geen eerbiedigende werking. Dit betekent dat er geen overgangsregeling komt en dus ook bestaande gevallen vanaf 1 januari 2015 onder de nieuwe regeling zullen vallen.

Als u in 2015 dus niet meer dan 90% van het (gezins-) inkomen vanuit Nederland verdient kunt u dus niet langer gebruik maken van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Dit kan onvoorziene en soms aanzienlijke gevolgen hebben!

Let op !

Als u of uw partner niet in Duitsland werken kunt u toch onder de nieuwe regeling komen  te vallen. Dit heeft te maken met de box III regeling. U woont in Duitsland  en u heeft daar een aanzienlijk vermogen (spaargeld of een erfenis ontvangen). Inkomsten uit rente en dividend wordt belast in het woonland (hier: Duitsland). Door dit Duitse inkomen kunt u mogelijk buiten de  Nederlandse 90% eis vallen.

Conclusie

Als u in het buitenland woont en na 1 januari 2015 minder dan 90% van het inkomen in Nederland heeft verdiend, dan heeft u niet langer recht op de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Dit kan als gevolg hebben dat uw netto besteedbaar inkomen dan een stuk lager wordt!

Bron: Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten / www.stolwijkkelderman.nl

Voorbeeld:

De heer en mevrouw de Vries wonen in Duitsland.  De heer de Vries heeft een inkomen van € 65.000 dat volledig in Nederland wordt belast. Ze opteren voor binnenlandse belastingplicht. Mevrouw de Vries heeft een klein inkomen van € 15.000 uit een baan in Duitsland. Ze betalen 4% hypotheekrente (stel 4% van € 250.000) dit levert hun als eigenaren van een huis in Duitsland een aftrekpost op van € 10.000,--. Onder de oude Nederlandse regelgeving hebben ze recht op een teruggave van 52% = € 5.200,--.

Onder de nieuwe regelgeving wordt echter niet meer voldaan aan de 90% eis. In dit geval moet 90% van € 80.000 in Nederland worden verdiend. Het inkomen van de heer de Vries is in dit geval maar 81,25% van het gezamenlijk verzamelinkomen.

Om niet de gehele teruggave te verliezen, kiezen de heer en mevrouw de Vries ervoor om mevrouw de Vries niet langer als fiscale partner aan te merken van de heer de Vries. In dit geval voldoet alleen de heer de Vries nog  aan de 90% eis. Hierdoor krijgt de heer de Vries de helft van de hypotheekrente-teruggave: € 2.600,--.

Uitbreiding voorwaarden kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Zoals in dit boek al wordt besproken is per 1 januari de regeling inzake de kwali-ficerende buitenlandse belastingplicht van toepassing en niet langer de keuzeregeling voor de fictieve binnenlandse belastingplicht. Om voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onlangs uitgebreid:

1.       Ten eerste is bepaald dat het niet altijd vereist is dat 90% van het inkomen in Nederland is onderworpen aan de inkomstenbelasting of loonbelasting. Ook als niet-ingezeten gepensioneerden, lijfrentegenieters of genieters van een soort-gelijke uitkering een zo gering inkomen hebben, dat het woonland geen inkomstenbelasting heft, wordt men in bronland Nederland aangemerkt als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige.

2.       Eén van de eisen is dat men het hele jaar moet wonen in de EU/EER, Zwitserland of Bes-eilanden. Hierop wordt een uitzondering gemaakt. Men kan ook als men een deel van het jaar in een derde land woont aangemerkt worden als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Men moet dan wel aan de overige vereisten voldoen (zie H. 3) .

Bron: Besluit van 17-12-2014, Stb. 2014/579.

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel