Onroerende zaak belasting op Curacao ingevoerd

augustus 2015

Onroerende zaak belasting op Curaçao (OZB)

Tot 2014 werd er op Curaçao nog geen onroerende zaak belasting geheven. Daar is op 1 januari 2014 verandering in gekomen en trad de Landsverordening onroerende zaak belasting in werking .

De onroerende zaak belasting wordt jaarlijks geheven over de leggerwaarde die de Inspectie der Belasting vaststelt voor onroerende zaken.

Tarieven onroerende zaak belasting

Leggerwaarde *) Naf

Tarief

          0 – 350.000

                              0,4%

350.000 – 750.000

                              0,5%

       Vanaf 750.000

                              0,6%

*) De Leggerwaarde is een document van de overheid waarop de waardebepaling van de Ontvanger der Belasting van het verkochte staat vermeld.

Opmerkingen aangaande de Onroerende Zaak Belasting op Curaçao

1. De OZB wordt geheven van degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak.

2. Indien bij het begin van het kalenderjaar meer dan één belastingplichtige het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak, wordt de belasting geheven van alle belastingplichtigen gezamenlijk.

3. Indien bij het begin van het kalenderjaar meerdere belastingplichtigen het genot hebben over de onroerende zaak (krachtens eigendom, bezit of beperkt recht) en hierdoor ieder het recht heeft om de onroerende zaak gedurende een deel van het kalenderjaar te gebruiken (time-share), wordt de belasting geheven van al deze belastingplichtigen gezamenlijk.

4. Voor de toepassing van het 1e, 2e  en 3e punt, wordt als genothebbende aangemerkt, degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in het kadaster staat geregistreerd, tenzij er op dat tijdstip een ander genothebbende is (krachtens eigendom, bezit of beperkt recht)

5. Als er sprake is van huurgrond, welke eigendom is van Curacao wordt de OZB  geheven van de huurder van de grond (over de waarde van een opstal op huurgrond).  

Voor onroerende zaken gelegen in de economische zone gelden uitzonderingen.

De leggerwaarde (ofwel fiscale waarde) zal opnieuw worden vastgesteld als de onroerende zaak wijzigt als gevolg van bouw, verbouwing, verbetering, afbraak, vernietiging.

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel