Einde Keuzemogelijkheid binnen- en buitenlandse belastingplicht

Binnen- en buitenlandse belastingplicht en de wijzigingen na 2015

Wijzigingen na 2015 / Wat verandert er na 1 januari 2015 ?

Vanaf 1 januari 2015 gaat er voor de Nederlander die in het buitenland woont en gebruik maakt van de aftrek van Nederlandse hypotheekrente het nodige wijzigen.

De nieuwe regelgeving heeft niet alleen invloed op de hypotheekrente-aftrek, maar is ook van toepassing op het gebruik van de heffingskorting, het heffingsvrije vermogen, de aftrek van zorgkosten, alimentatie, studiekosten etc.

Oude regeling

Een buitenlands belastingplichtige is alleen belast in Nederland voor zover inkomen uit werk en woning vanuit Nederland wordt genoten. Een buitenlands belastingplichtige heeft in beginsel onder andere geen recht op:

-         de heffingskorting;

-         het heffingsvrije vermogen;

-         de persoonsgebonden aftrek;

-         de aftrek van rente over de lening die ziet op de eigen woning die  niet in Nederland is gelegen.

De Nederlandse wet biedt echter de mogelijkheid om te kiezen voor heffing van inkomstenbelasting volgens de regels van binnenlandse belastingplicht. Daardoor wordt de buitenlandse belastingplichtige evenals een inwoner van Nederland belast voor zijn wereldinkomen. Voor zover inkomen door een ander land mag worden belast, verleent Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting.

Door te kiezen voor binnenlandse belastingplicht kan een Nederlander die in het buitenland woont ook de aftrek van rente over zijn in Italië  gelegen eigen woning (hoofdverblijfplaats) te gelde maken en derhalve een belastingteruggave ontvangen.

Omdat de Nederlandse regering twijfelt over de Europese houdbaarheid van (onderdelen van) deze regeling, zal de wet op dit punt met ingang van 1 januari 2015 worden gewijzigd.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2015; Geen keuzemogelijkheid + 90% eis

Per 1 januari 2015 zal de keuzemogelijkheid tussen binnen- en buitenlandse belastingplicht komen te vervallen. Nieuw is dat renteaftrek alleen aan de orde kan komen indien het verzamelinkomen geheel dan wel nagenoeg geheel (ten minste 90%) belast is in Nederland.

De aftrekpost kan in Nederland niet in aanmerking worden genomen als deze in de woonstaat reeds in aanmerking kan worden genomen.

Of aan de 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse maatstaven beoordeeld. De buitenlands belastingplichtige zal met een inkomensverklaring van de buitenlandse belastingautoriteiten inzage moeten geven in het niet Nederlandse inkomen. Hoe dit uitwerkt is nog onbekend. De vraag is bij-voorbeeld hoe omgegaan moet en kan worden met verschillen in inkomensbegrippen tussen de landen.

Overigens is er door de wetgever in voorzien dat de regeling kan worden uitgebreid als hiertoe aanleiding bestaat vanuit Europees recht.  Als het Europese Hof bijvoorbeeld besluit dat Nederland ook een tege-moetkoming moet verlenen als buitenlandse belastingplichtigen 70% of meer van het inkomen vanuit Nederland verdienen, kunnen ook deze kwalificerende belastingplichtigen worden aangewezen.

Als u wel aan de 90%-eis voldoet, maar uw partner niet omdat de partner zelf in Italië werkzaam is, zal in beginsel de helft van de hypotheekrente bij u in aftrek kunnen worden gebracht.

De nieuwe regeling kent geen eerbiedigende werking. Dit betekent dat er geen overgangsregeling komt en dus ook bestaande gevallen vanaf 1 januari 2015 onder de nieuwe regeling zullen vallen.

Als u in 2015 dus niet meer dan 90% van het (gezins) inkomen vanuit Nederland verdient kunt u dus niet langer gebruik maken van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Dit kan onvoorziene en soms aanzienlijke gevolgen hebben!

Let op !

Als u of uw partner niet in Italië werkt kan u toch onder de nieuwe regeling koment te vallen. Dit heeft te maken met de box III regeling. U woont in Italië en heeft een aanzienlijk vermogen (spaargeld of een erfenis ontvangen). Inkomsten uit rente en dividend wordt belast in het woonland (hier: Italië). Door dit Italiaans inkomen kunt u mogelijk buiten de  Nederlandse 90% eis vallen.

Conclusie

Als u in Italië  woont en na 1 januari 2015 minder dan 90% van het inkomen uit Nederland verdiend, heeft u niet langer recht op de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Dit kan als gevolg hebben dat uw netto besteedbaar inkomen dan een stuk lager wordt!

Bron: Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten / www.stolwijkkelderman.nl

Voorbeeld:

Oude regelgeving

De heer en mevrouw de Vries wonen in Italië. De heer de Vries heeft een inkomen van € 65.000 dat volledig in Nederland wordt belast. Ze opteren voor binnenlandse belastingplicht. Mevrouw de Vries heeft een klein inkomen van € 15.000 uit een baan in Italië. Ze betalen 4% hypotheekrente (stel 4% van € 250.000) dit levert hun als eigenaren van een huis in Italië een aftrekpost op van € 10.000,--. Onder de oude Nederlandse regelgeving hebben ze recht op een teruggave van 52% = € 5.200,--.

Nieuwe regelgeving

Onder de nieuwe regelgeving wordt echter niet meer voldaan aan de 90% eis. In dit geval moet 90% van € 80.000 in Nederland worden verdiend. Het inkomen van de heer de Vries is in dit geval maar 81,25% van het gezamenlijk verzamelinkomen.

Om niet de gehele teruggave te verliezen, kiezen de heer en mevrouw de Vries ervoor om mevrouw de Vries niet langer als fiscale partner aan te merken van de heer de Vries. In dit geval voldoet alleen de heer de Vries nog  aan de 90% eis. Hierdoor krijgt de heer de Vries de helft van de hypo-theekrente-teruggave: € 2.600,--.

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel