01-03-2015 Waardebepaling Spaanse woning voor de Nederlandse IB

Waardebepaling Spaanse woning voor de Nederlandse IB en voorkoming dubbele belastingheffing 2014

De waarde van uw tweede woning in Spanje moet sinds 2001 in box 3 van de Nederlandse inkomstenbelasting worden aangegeven. Bij het vaststellen van deze fiscale waarde moet onderscheid worden gemaakt tussen een Nederlandse tweede woning en een buitenlandse tweede woning. Een tweede woning in Nederland wordt gewaardeerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woning op de peildatum. Voor tweede woningen in het buitenland kan echter geen WOZ-beschikking worden afgegeven. Ook de in Spanje door de gemeentes gehanteerde valor catastral (kadastrale waarde) mag niet als uitgangspunt worden genomen, omdat deze vrijwel altijd ver afstaat van de werkelijke waarde. Daarom moet volgens een besluit van de staatssecretaris van Financiën (31-10-2005) waardering van een buitenlandse woning jaarlijks plaatsvinden op basis van de waarde in het economisch verkeer.

De vraag is nu hoe deze economische waarde van uw Spaanse woning moet worden vastgesteld. Per provincie zijn in Spanje de waardestijgings- c.q. waardedalingspercentages van onroerend goed de afgelopen tien jaar immers nogal verschillend geweest. Kennis van de waardeontwikkeling per regio is dus een vereiste om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting te kunnen maken van de economische waarde van uw Spaanse woning. De Nederlandse fiscus zal uiteraard toetsen of deze aangegeven waarde in overeenstemming is met de werkelijke economische waarde van uw woning.

Aangezien Servicebureau Su Casa het belangrijk vindt dat haar cliënten zich niet elk jaar opnieuw het hoofd hoeven te breken over de fiscale waarde van hun Spaanse woning, ontvangen zij van ons ieder jaar in februari een opgave van de economische waarde van hun Spaanse onroerend goed ten behoeve van de aangifte Nederlandse Inkomstenbelasting.

Een ander belangrijk punt om te weten is dat u als niet-ingezetene in Spanje inkomstenbelasting (Renta) betaalt over de waarde van uw Spaanse woning. Zoals hiervoor uiteengezet, wordt ook in Nederland de waarde van uw Spaanse woning belast (in box 3). Op deze manier wordt de waarde van uw Spaanse woning dus eigenlijk twee keer belast. Om dit te voorkomen, bestaat er tussen Spanje en Nederland een verdrag, waarbij de Nederlandse fiscus aan u, als Nederlands ingezetene, vermindering verleent over de te betalen Nederlandse belasting in box 3.

Voor het berekenen van deze vermindering wordt de volgende formule gehanteerd:

rendementsheffing box 3 x (waarde Spaanse woning : rendementsgrondslag box 3)

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel dat het gemiddelde vermogen waarover u (echtpaar zonder minderjarige kinderen) in 2014 in Nederland belasting dient te betalen, bestaat uit de volgende bestanddelen:

■ waarde effectenportefeuille € 125.000

■ banksaldo € 20.000

■ waarde Spaanse woning € 130.000

Rendementsgrondslag box 3 € 275.000

Voor 2014 bedraagt het heffingsvrije vermogen € 21.139 per persoon. De rendementsheffing in box 3 bedraagt dan voor u en uw fiscale partner samen:

1,2 % (= 30% over een vast rendement van 4%) over € 232.722 = € 2.792

De belastingvermindering die op basis van het belastingverdrag van toepassing is, wordt dan volgens bovenstaande formule berekend:

€ 2.792 x ( € 130.000 : € 275.000 ) = € 1.319

De belasting die u over uw totale vermogen in box 3 betaalt, bedraagt dus geen

€ 2.792 maar € 2.792 minus € 1.319 = € 1.473

Op deze manier wordt uw Spaanse bezit voor de Nederlandse inkomstenbelasting wel aangegeven in box 3, maar wordt de te betalen belasting hierover (in het voorbeeld: € 1.319 ) tegelijkertijd in mindering gebracht. Per saldo betaalt u dus alleen de in Spanje verschuldigde inkomstenbelasting (de zogenaamde Renta) over uw Spaanse woning.

Su Casa

Pastoor Hoekx-singel 88

5246 PN Rosmalen

T.  0031 73 5210300

M. 0031 653 309495

www.su-casa.nl

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel