Erfbelasting in Nederland en/of in Frankrijk ?

Wanneer een Nederlander met een vakantiehuis in Frankrijk overlijdt, is er sprake van een internationale (of grensoverschrijdende) nalatenschap. Is de overlijdensdatum op of na 17 augustus 2015, bepalen de regels van de Europese Erfrechtverordening welk recht er van toepassing is op de vererving en de afwikkeling van de nalatenschap.

Voor Nederlanders zal dat doorgaans het Nederlandse recht zijn: omdat zij een goed Nederlands testament hebben gemaakt (met een rechtskeuze), of omdat de overledene op het tijdstip van zijn overlijden zijn laatste gewone verblijfplaats in Nederland had.

Het toepasselijke recht op grond van deze Verordening ziet echter niet op de vraag in welk land/ in welke landen erfgenamen en andere verkrijgers erfbelasting verschuldigd zijn. Op fiscaal gebied is ieder land zelf bevoegd om erfbelasting te heffen.

Voor Nederlanders met een vakantiewoning in Frankrijk geldt dat er na het overlijden zowel in Nederland als in Frankrijk een aangifte erfbelasting moet worden ingediend.

Dat betekent overigens niet direct dat er ook in beide landen erfbelasting verschuldigd is. Dit hangt af van diverse factoren, waaronder:

■          Zijn er huwelijkse voorwaarden? Wat is de inhoud van deze akte?

■          Wat is de omvang en de samenstelling van de nalatenschap? Waar liggen de vermogensbestanddelen?

■          Heeft de overledene een testament gemaakt, en zo ja: wat is de inhoud hiervan? Een op maat gemaakt testament

             kan immers erfbelasting besparen;

■          Wie zijn de erfgenamen/verkrijgers en wat is de relatie van deze mensen met de overledene? In welk land wonen

             deze erfgenamen en verkrijgers?

Aangifte erfbelasting

In Nederland moet binnen 8 maanden (maar in verband met eventuele belastingrente bij voorkeur eerder) aangifte erfbelasting worden gedaan. Hoofdregel is dat het ‘wereldvermogen’ (waar dan ook gelegen) wordt opgegeven. Vervolgens wordt door de Nederlandse belastingdienst een aanslag erfbelasting opgelegd, die daarna moet worden betaald.

Déclaration de succession

Op grond van de Franse fiscale regelgeving (Code Général des Impôts), moet doorgaans ook in Frankrijk een aangifte erfbelasting (declaration de succession) worden ingediend. Wanneer de overledene in Nederland woonde ten tijde van het overlijden en de erfgenamen ook, moet alleen het in Frankrijk gelegen vermogen worden aangegeven.

Onder voorwaarden kunnen de langstlevende partner of kinderen zijn vrijgesteld om een Franse aangifte erfbelasting in te dienen. De waarde van de bezittingen (actif brut) moet dan wel lager zijn dan 50.000 euro.

Via de website www.impots.gouv.fr zijn de aangifteformulieren te vinden. Dit zijn de formulieren 2705, 2705-S en 2705-A.

De hoofdregel voor Nederlanders met een huis in Frankrijk is dat de Franse aangifte  erbelasting binnen een jaar na het overlijden moet zijn ingediend bij het belastingkantoor voor ‘niet- ingezetenen’ te Noisy-le-Grand (Frankrijk). Eventuele rentes (intérêts de retard) en boetes (pénalités) kunnen fors oplopen bij het te laat indienen.

In tegenstelling tot in Nederland, moet de eventueel in Frankrijk verschuldigde erfbelasting direct bij het indienen van de déclaration worden overgemaakt naar de Franse Belastingdienst.

Waardering van het Franse vermogen

De waarde van de Franse woning moet in de Franse aangifte worden opgenomen. Dit betreft de valeur de marché (ook wel: valeur vénale). Dit is de marktwaarde van de Franse vakantiewoning op het moment van overlijden. Deze waarde moet worden vastgesteld door een makelaar/taxateur. Het is van belang dat dit een realistische waarde is. Een te hoge waardering van het te Frankrijk gelegen onroerend goed kan tot gevolg hebben dat er in Frankrijk (en of in Nederland) te veel erfbelasting verschuldigd is. Een te lage waardering kan (naast eventuele sancties van de Belastingdienst) gevolgen hebben voor de in te toekomst bij overdracht vast te stellen taxe sur la plus value: immers: de waarde zoals opgenomen in de Franse aangifte vervangt de oorspronkelijke verkrijgingsprijs zoals is opgenomen in de acte de vente.

Het saldo van de Franse bankrekeningen (met als peildatum: de dag van overlijden), wordt ook in de Franse aangifte erfbelasting opgenomen. Zodra de Franse bank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder, zal de Franse bankrekening worden geblokkeerd.

Het Franse banksaldo zal pas door de bank worden vrijgegeven indien de erfgenamen aantonen dat:

  1. er een Franse aangifte erfbelasting bij de Franse Belastingdienst is ingediend, én
  2. er door de Franse Belastingdienst een verklaring is afgegeven dat de erfbelasting is betaald ('certificat d'aquittement'), dan wel dat er in Frankrijk geen erfbelasting verschuldigd is ('certificat de non-exigibilité').

Ook andere in Frankrijk gelegen bezittingen (zoals een auto, (SCI-)aandelen) en schulden, worden in de Franse aangifte erfbelasting opgenomen. Is er sprake van een verkrijging uit een levensverzekering, is hiervoor een separaat aangiftefomulier.

Daarnaast gelden er in Frankrijk specifieke regels met betrekking tot het opnemen van uitvaartkosten en de waarde van de inboedelgoederen.

Dubbele erfbelasting

Er is geen verdrag die dubbele erfbelasting in Nederland en Frankrijk voorkomt. Wanneer in beide landen erfbelasting verschuldigd is, kan, wanneer wordt voldaan aan de in de wet gestelde eisen, een verrekening van dubbele erfbelasting plaatsvinden op grond van het Besluiit ter Voorkoming van Dubbele Belasting (of het Franse equivalent hiervan). Dit besluit biedt niet voor iedere situatie soelaas.

Wil je nadere informatie over het Franse erfrecht of de Franse erfbelasting, of vraag je je af of je Nederlandse testament wel de juiste regelingen met betrekking tot het Franse droomhuis bevat, neem dan contact met mij op.

Bron en voor meer informatie en begeleiding :

Desiree van den Hoonaard toegevoegd-notaris

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen B.V.

Vestiging Tilburg

Ellen Pankhurststraat 1

5032 MD Tilburg

Tel. +31 (0) 0135494949

D.vandenHoonaard@dktnotarissen.nl

https://dktnotarissen.nl/


Heeft u ook emigratieplannen of woont u al in het buitenland en waar krijgt u nog meer mee te maken ?

Ook interesse in emigratie naar Frankrijk en/of aankoop van een (tweede) huis in Frankrijk ?

Lees er alles over in de herziene editie van het

Handboek Wonen en kopen in Frankrijk 2024

Voor iedereen met emigratie- aankoop- of investeringsplannen in Frankrijk 

Met medewerking van juristen, advocaten, fiscalisten, financiers, makelaars, verhuisbedrijven en andere ervaringsdeskundigen.

Met de laatste juridische, fiscale en financiële updates

Al ruim 25 jaar de juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die zich al of niet permanent in Frankrijk willen vestigen en/of in Frankrijk een (tweede) huis willen kopen of reeds bezitten

380 pagina’s onmisbare informatie. Alles wat u wilt én moet weten. Ontdek de mogelijkheden en vermijd de valkuilen !

Het handboek Wonen en kopen in Frankrijk (herziene editie 2024) te bestellen via onderstaande link:

► https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/c-1839428/frankrijk/

De boeken over Frankrijk zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com of managementboek

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel