Portugal Fiscaal Paradijs ?

Pensioen vrij van inkomstenbelasting in Portugal?

Er is de laatste tijd veel te doen om het belastingvrij ontvangen van pensioen als u zich in Portugal vestigt.  Klopt dit en wat zijn de feiten ?

Op 16 november 2012 is een wetsvoorstel voor begroting 2013 door het Por-tugese parlement goedgekeurd.

In deze nieuwe wet staat vermeld dat o.a. pensioenen in Portugal vrij van inkomstenbelasting zijn voor niet-gewone ingezetenen (“residentes não habituais”).

De regeling is niet van toepassing op residenten die al in Portugal ingezetene zijn. De doelstelling hiervan is welgestelde buitenlanders te bewegen om naar Portugal te emigreren.

Speciale status

Deze regeling geldt alleen voor  mensen die in de afgelopen 5 jaar geen belastingplichtige in Portugal waren. De nieuwe niet-gewone ingezetenen genieten dan van een vrijstelling in Portugal van inkomstenbelasting voor de komende 10 jaar, ingaande op het moment van aanmelding, en als deze speciale status geregistreerd te staan bij de PT belastingdienst.

Voorwaarden

Voorwaarden voor inschrijven als niet-gewone ingezetenen (“residentes não habituais”) bij de Finanças:

■  U bent de afgelopen 5 jaar geen belastingplichtige geweest in Portugal;

■  U bent de afgelopen 5 jaar aantoonbaar fiscaal resident geweest  buiten het territorium Portugal;

■  Het genoten inkomen moet afkomstig zijn uit een ander land dan Portugal

Geldt deze regeling ook voor u als Nederlander ?

Om te beoordelen of deze gunstige Portugese “pensionado-regeling” ook voor u als Nederlander geldt moeten we kijken naar de inhoud van het Nederlands-Portugees belastingverdrag.

Zo staat er in artikel 18 geformuleerd welk land er over pensioeninkomen en sociale zekerheidsuitkeringen mag belasten; Bent u resident in Portugal en valt uw inkomen onder artikel 18 dan mag Portugal dit inkomen belasten.

ECHTER !!

Volgens lid 2 van dit zelfde artikel geeft Nederland de mogelijkheid om toch te heffen, indien er aan alle drie volgende criteria wordt voldaan:

1. U heeft in Nederland fiscale voordelen genoten bij het opbouwen van uw pensioenen en lijfrenten en

2. In Portugal wordt niet tegen het algemen belastingtarief geheven en/of betrekt deze inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en

3. het totale bedrag aan ontvangen pensioen en lijfrente-uitkeringen zijn in een kalenderjaar  hoger dan € 10.000,-.

Op grond van lid 2 van artikel 18 in het Nederlands-Portugese belastingverdrag zal vanwege de Portugese introductie van vrijstelling inkomstenbelasting over niet-Portugese pensioen- en lijfrente uitkeringen Nederland belasting gaan heffen over deze inkomsten.

Er wordt namelijk niet voldaan aan punt 2: er wordt niet geheven tegen het algemene tarief.

Conclusie

Voor Nederlanders zal deze gunstige Portugese pensionado-regeling geen effect hebben. Over deze inkomsten zult u (helaas) in Nederland belasting gaan betalen.

Wel gunstig voor rente- en dividend inkomsten

De nieuwe regeling heeft wel een gunstig effect op inkomen uit rente en dividend. Ook hier geeft Portugal een vrijstelling voor. En in het belastingverdrag is opgenomen dat Nederland maximaal 10% mag heffen.

Bron:

Peter van Doorn

Técnico Oficial de Contas

pvandoorn@vandoorn.pt

www.vandoorn.pt

 

Belgen profiteren wel van het gunstige pensionado-regime in Portugal

Voor België geldt in het belastingverdrag met Portugal het Nederlandse lid 2 niet. Dus Belgen kunnen wel optimaal profiteren van de gunstige pensionado regeling in Portugal.

 

december 2014

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel