Verschil tussen Nederlands- en Frans erfrechtsysteem

20-04-2015

Per 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Wat betekent deze Europese Erfrechtverordening voor de bezitter van onroerend goed in Frankrijk?

Een voorbeeld: u woont in Nederland en hebt een vakantiewoning in Frankrijk. Zou u nu komen te overlijden dan is vanuit Frans perspectief het Franse erfrecht van toepassing op de vererving van de Franse woning. Vanuit Nederlands perspectief is dat het Nederlandse erfrecht. Er is een groot verschil tussen beide erfrechtsystemen. Onder de Nederlandse erfwet is het mogelijk de legitieme rechten van kinderen voorlopig opzij te zetten, zodat de kinderen met het opeisen van hun erfdeel feitelijk moeten wachten totdat de langstlevende echtgenoot is overleden. Onder de Franse erfwet is dit niet mogelijk en zijn de kinderen meteen mede-eigenaren van de Franse woning.

Bij een overlijden ná 17 augustus 2015 zal ten gevolge van de Europese Erfrechtverordening de Franse woning vererven volgens het erfrecht van het land van de laatste woonplaats van de overledene, dus Nederland wanneer u in Nederland woont.

Echter, in het verleden getroffen regelingen met betrekking tot de vererving van de Franse woning blijven gewoon van kracht, tenzij deze zijn herroepen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

•  een handgeschreven Frans testament, waarin is opgenomen dat de langstlevende het vruchtgebruik krijgt en de kinderen de bloot eigendom;

•  een zogenoemde ‘donation entre époux’, waarin onder de opschortende voorwaarde van uw overlijden alvast het vruchtgebruik van het Franse vermogen aan uw echtgeno(o)t(e) wordt geschonken; 

• een zogenoemde ‘tontine’- clausule in de aankoopakte op grond waarvan de langstlevende enig eigenaar wordt van de Franse woning;

• (Franse) huwelijksvoorwaarden waarin met behulp van het Haags Huwelijksvermogensverdrag een rechtskeuze is gemaakt voor het Franse huwelijksvermogensrecht;

• dan wel een bijzonder legaat in uw Nederlandse testament op grond waarvan dit legaat in Frankrijk uitgevoerd kan worden.

De hiervoor genoemde regelingen zijn regelingen in overeenstemming met het Franse recht die tot doel hebben ervoor te zorgen dat de langstlevende zo veel mogelijk rechten krijgt met betrekking tot de Franse woning.

Onder het Nederlandse erfrecht kan de langstlevende een sterkere positie worden toegekend dan onder het Franse erfrecht. Wilt u dat na 17 augustus 2015 uw echtgeno(o)t(e)/partner die sterkere positie krijgt dan zal goed moeten worden gekeken naar de reeds door u getekende documenten en naar uw testament. Door deze documenten zou toch het Franse recht van toepassing kunnen zijn terwijl u denkt dat het Nederlandse erfrecht voorrang heeft.

Wanneer u in Frankrijk woont is het uiteraard ook van groot belang dat u de door u getroffen regelingen nog eens beziet. Volgens de Europese Erfrechtverordening is bij het overlijden van een in Frankrijk wonende persoon het Franse erfrecht van toepassing op de gehele nalatenschap (dus ook op eventueel Nederlands vermogen). Maar u mag een testament maken met een rechtskeuze voor het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Heeft u de Nederlandse nationaliteit dan kunt u dus kiezen voor het Nederlandse erfrecht waardoor het Nederlandse erfrecht op uw gehele nalatenschap, inclusief het Franse deel, van toepassing zal zijn.

Een bijzonder aandachtspunt is de situatie van niet-Nederlanders die in Nederland wonen. Op grond van het huidige Nederlandse recht kan een in Nederland wonende niet-Nederlander een testament maken met daarin een rechtskeuze voor het Nederlandse recht. Vanaf 17 augustus 2015 is een dergelijke rechtskeuze niet langer mogelijk. Een voor die datum gemaakte rechtskeuze blijft wel in stand.

Tenslotte willen wij u nog in herinnering brengen dat erfrecht en erfbelasting twee verschillende zaken zijn. De regels met betrekking tot het erfrecht wijzigen per 17 augustus 2015, de regels met betrekking tot de (Nederlandse en Franse) erfbelasting niet. De twee houden wel verband met elkaar want als het erfrecht wijzigt en tot een andere uitkomst leidt dan kan ook het uiteindelijk te betalen bedrag aan erfbelasting anders zijn. Kortom, de nieuwe situatie per 17 augustus 2015 is voor u misschien een goede aanleiding weer eens te (laten) kijken naar uw testamenten en andere regelingen werkend na uw overlijden, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Heering Assocaties

W.M.J. (Miep) van de Groenekan-Bouwman

Chef de Bureau

Gebouw de Koophandel

Herengracht 141

1015 BH  Amsterdam

T: +31 20 7 222 114

F: +31 20 8 100 298

groenekan@heeringassociates.eu

http://www.heeringassociates.eu/

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel