Het Kadaster

juni 2015

Het kadaster

Het grondgebied van Italië is in de jaren zestig geheel opnieuw in kaart gebracht, waarbij alle percelen zijn genummerd en alle daarop aanwezige gebouwen zijn vermeld. Elk perceel is toen ook opnieuw op tekening vastgelegd. Die gegevens kunnen worden opgevraagd bij het kadaster in de vorm van uittreksels en oppervlaktetekeningen. Het kadaster in Italië is onderverdeeld in een kadaster voor terreinen (catasto terreni) en het kadaster voor gebouwen (Nuovo Catasto Urbano).

In het catasto terreni  staan alle terreinen geregistreerd die niet als erf van een voor bewoning bestemd gebouw worden aangemerkt. Daarnaast zijn er gebouwen vermeld met een agrarische bestemming, zoals stallen, opslagplaats voor landbouwmachines, hooischuren etc. Het vermeldt van alle terreinen en gebouwen de bestemming zoals bos, hooischuur, wijngaard, zaailand etc. en de oppervlakte daarvan en op wiens naam de zaken staan. Die bestemming en kwalificatie en oppervlakte zijn bepalend voor de fiscale waarde van die zaken welke weer de grondslag vormt voor de heffing van de onroerende zaaksbelasting. Het catasto terreni bevat geen tekeningen van de gebouwen die in het agrarisch kadaster zijn ingeschreven. De vermelding van de naam is alleen bepalend voor de vraag van wie de fiscus de onroerende zaaksbelasting kan heffen en niet voor de vraag wie van de zaak eigenaar is.

In het Nuovo catasto fabbricati staan alle gebouwen/opstallen geregistreerd die niet bestemd zijn voor agrarische doeleinden. Van elk gebouw is de kadastrale classificatie vermeld, alsmede de samenstelling in termen van aantal vertrekken (en niet in oppervlakte) en op wiens naam de zaken staan. Ook hier geldt dat aan de herkomstvermelding geen rechten kunnen worden ontleend. Gebouwen met een woonbestemming vallen bij de kadastrale classificatie  in categorie A. Deze categorie A is op haar beurt weer onderverdeeld in 11 verschillende klassen van zeer eenvoudig tot zeer luxe. De klassenindeling en de omvang en samenstelling van de gebouwen is bepalend voor de fiscale waarde, welke waarde weer de grondslag is voor de heffing van de inkomstenbelasting en gemeentelijke onroerendgoedbelasting.

De Italiaanse wetgever heeft enige jaren geleden besloten dat alle gebouwen die in het kadaster voor terreinen staan vermeld, in het kadaster voor gebouwen moeten worden opgenomen. Om dat te bereiken moeten gebouwen die in het kadaster voor terreinen staan vermeld in het kadaster voor gebouwen worden ingeschreven voor dat deze het overgedragen worden. Om in het kadaster voor gebouwen vermeld te kunnen worden, dient het gebouw beschreven, geclassificeerd en in kaart gebracht te worden. Dat doet een geometra. Waakzaamheid is hierbij geboden. De omschrijving dient in overeenstemming te zijn met de feitelijke situatie. Als dat niet het geval is, kan dat na de overdracht voor de koper problemen opleveren.

De Italiaanse wet schrijft voor dat telkens wanneer met een notariële akte een wijziging wordt aangebracht in de rechtspositie van de zaak (bijvoorbeeld wijziging in de tenaamstelling als gevolg van verkoop), de notaris daarvan mededeling moet doen aan de bewaarder van het kadaster. Omdat die mededelingen in het verleden niet altijd correct in het kadaster zijn vastgelegd, is het kadaster ten aanzien van de herkomstverdeling niet betrouwbaar en kan daaraan niet het bewijs van het bestaan van eigendomsrechten worden ontleend. Het verklaart ook waarom iemand nog vele jaren, nadat hij zijn huis in Italië heeft verkocht, een aanslag voor onroerendgoedbelasting kan ontvangen. Om daarin verandering te brengen, bepaalt de wet sinds enige tijd dat een zaak niet kan worden overgedragen zolang dit in het kadaster niet op naam van de verkoper staat.

Over dit onderwerp heb ik in het verleden meerdere columns geschreven en die vindt u op mijn website onder nummer 2014­-05 – Kadastrale waarde 

Joost van der Heijden (advocaat)
Bijster 1  
Postbus 4714   - 4803 ES Breda (NL)
T. + 31 (76)  5319631
M.+ 31 (6)   10014769 
E.
joost@vanderheijden.it   
I.  www.vanderheijden.it

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel