Nieuw Nederlands-Duits Belastingverdrag

Het nieuwe belastingverdrag Nederland – Duitsland

Het nieuwe belastingverdrag Nederland – Duitsland en belastingheffing over uw pensioen

“De pensionado is de klos” luidde de kop van een artikel in De Gelderlander op 24 juli jongstleden.
Het artikel ziet op inwoners van Duitsland die pensioeninkomen vanuit Nederland genieten en er onder het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland in sommige gevallen aanzienlijk op achteruitgaan. Wat is het geval?

Huidige situatie

Indien u in Duitsland woont en een pensioen ontvangt uit Nederland bepaalt het belastingverdrag Nederland-Duitsland welk land belasting over het pensioen mag heffen. In de huidige situatie is het pensioen ter heffing toegewezen aan het woonland. Als u in Duitsland woont en pensioen uit Nederland ontvangt, zal dit pensioen dus in Duitsland belast worden. En dat is over het algemeen erg gunstig: de heffing kan nihil zijn, maar zal normaliter in ieder geval niet meer dan 18% bedragen.

Nieuw belastingverdrag Nederland - Duitsland

Tussen Nederland en Duitsland is een nieuw belastingverdrag afgesloten. Hierin wordt het heffingsrecht inzake pensioen gewijzigd.

De hoofdregel is en blijft dat het woonland (Duitsland) heffingsbevoegd blijft. Dit is echter anders als het totaal aan pensioenuitkeringen in een jaar meer bedraagt dan bruto € 15.000. Alsdan is de bronstaat (Nederland) heffingsbevoegd! Als u in Duitsland woont en op jaarbasis meer dan € 15.000 bruto aan pensioenuitkeringen vanuit Nederland ontvangt, betekent dit dat Nederland hierover belasting mag heffen. Deze heffing kan oplopen tot maximaal 52%.

Om te beoordelen of u aan de € 15.000 grens komt dienen naast de reguliere pensioenuitkeringen tevens lijfrente-uitkeringen, uitkeringen op grond van de Nederlandse AOW, Anw, WW, WAO, WIA, WaJong, WAZO etc. meegenomen te worden.

Bij een afkoop van een pensioenuitkering is het heffingsrecht altijd toegewezen aan het woonland. Dit ongeacht de hoogte van de uitkering.

Gezien het grote verschil tussen de belastingtarieven op pensioen in Nederland en Duitsland zullen veel in Duitsland wonende pensioengenieters van een Nederlands pensioen er fors op achteruitgaan!

Ingangsdatum van het nieuwe belastingverdrag en de overgangsregeling

De beoogde inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag was in eerste instantie gepland op 1 januari 2014, maar is uitgesteld tot 1 januari 2015.

Het nieuwe verdrag kent een overgangsregeling . Een persoon die door het nieuwe verdrag in een nadeligere fiscale positie komt dan onder het bestaande verdrag, kan er voor kiezen nog een jaar gebruik te maken van het bestaande verdrag. Daarna gelden onverkort de nieuwe regels.

Omdat het heffingsrecht inzake het pensioen aanzienlijk nadeliger kan uitpakken, lijkt het voor de betreffende belastingplichtige logisch om voor een jaar te kiezen voor toepassing van het oude verdrag.

Onduidelijk is nog hoe en wanneer de keuze kan of moet worden gemaakt. Hierover zijn Nederlandse kamervragen gesteld. De antwoorden daarop geven hopelijk meer zekerheid!

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
T.  0314-369111
M.  06 – 11274485
E.   
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl

W.  www.stolwijkkelderman.nl

 

oktober 2014

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel