Uw Nederlandse levenstestament in Frankrijk

Het Nederlandse levenstestament. Dit document is simpelweg niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij, nu het zijn nut heeft bewezen als volmacht voor het geval je zelf niet meer in staat bent te handelen. Maar wat kun je hier in praktische zin mee als er sprake is van een tweede huis in Frankrijk.

TOT OP HEDEN IS ER NOG GEEN sprake van een uniforme regeling binnen Europa, al wordt hier

hard aan gewerkt. Zelf maak ik als vertegenwoordiger van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie deel uit van de werkgroep Familie-en Erfrecht van de CNUE (Raad van de notariaten van de Europese Unie). Deze Raad is onder meer actief betrokken bij de totstandkoming van Europese regelgeving die het notariaat aangaat. Denk onder meer aan het verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen. Dit verdrag voorziet – in internationale situaties – in de bescherming van volwassenen die vanwege een stoornis in of ontoereikendheid van hun persoonlijke vermogens niet in staat zijn hun belangen te behartigen.

Significant verschil met Nederland

Het doel is om conflicten te vermijden tussen de verschillende rechtsstelsels ten aanzien van de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bescherming van volwassenen. De belangen van de volwassene en de eerbiediging van zijn of haar waardigheid en onafhankelijkheid moeten voorop staan. Frankrijk heeft het verdrag geratificeerd, Nederland nog niet. In Frankrijk is het mogelijk om bij een notaris een zogenaamd mandat de protection future af te geven, een volmacht voor het geval je zelf niet meer kunt handelen.

Deze treedt pas in werking nadat een arts heeft geconstateerd dat je niet langer handelingsbekwaam bent. Een significant verschil met Nederland, waar het levenstestament direct na ondertekening ingaat.

De Franse akte is bedoeld als alternatief voor bewind, mentorschap en curatele. De toepassing van het mandat beperkt zich conform gemeld verdrag vooralsnog tot het land waarin het hoofdverblijf is gelegen. Dit zou omgekeerd betekenen dat in Frankrijk woonachtige Nederlanders een beroep zouden moeten kunnen doen

op toepassing van het levenstestament. Tot dusverre is men echter nog in afwachting van toetsing door de Franse rechter.

Inhoudelijk onderscheidt de Franse akte zich van de Nederlandse evenknie. Zo kunnen enkel financiële belangen worden overgedragen en niet de medische aangelegenheden.

Het levenstestament bevat beide en vaak nog meer, denk aan het borgen van de continuïteit van de onderneming. Een ander verschil behelst de registratie. De Nederlandse akte wordt na ondertekening geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister, waar notarissen inzage in hebben. In Frankrijk ontbreekt een dergelijke registratie.

Instellen beperkt bewind

Wanneer krijgt je nu met name te maken met een dergelijk vraagstuk? Bijvoorbeeld als de Franse woning wordt verkocht en de eigenaar niet langer in staat blijkt zijn belangen te kunnen behartigen. Vooralsnog is het raadzaam om voor de Nederlandse zaken vroegtijdig een akte in Nederland op te stellen en voor wat betreft de Franse woning een mandat de protection future. Dit is een praktische oplossing voor een situatie waarvoor nog geen structurele oplossing is gevonden.

Een ander alternatief is om een beperkt bewind te laten instellen via een Nederlandse kantonrechter, binnen welk bewind enkel (het aandeel in) de Franse woning valt. Op die manier kan verkoop van de woning doorgang vinden, na verkregen toestemming van de kantonrechter.

De praktijk leert dat het instellen van zo’n bewind slechts enkele maanden in beslag neemt. De koopakte kan op voorhand worden getekend, mits daarin een opschortende voorwaarde wordt opgenomen voor de toestemming van de kantonrechter.

Het is daarbij zaak een taxatie te kunnen overleggen opdat de kantonrechter kan toetsen of de verkoop in het belang van de onderbewindgestelde is.

In de afgelopen maanden heb ik voor diverse cliënten verzoekschriften ingediend, en in al deze zaken is de toestemming daadwerkelijk verkregen.

Bron en voor meer informatie:

Mr. Mireille Bosscher is kandidaat-notaris en eigenaar van Juridische Adviespraktijk Bosscher in Den Haag.

info@bosscher-advies.nl

www.bosscher-advies.nl


Heeft u ook emigratieplannen of woont u al in het buitenland en waar krijgt u nog meer mee te maken ?

Ook interesse in emigratie naar Frankrijk en/of aankoop van een (tweede) huis in Frankrijk ?

Lees er alles over in de herziene editie van het

Handboek Wonen en kopen in Frankrijk 2024

Voor iedereen met emigratie- aankoop- of investeringsplannen in Frankrijk 

Met medewerking van juristen, advocaten, fiscalisten, financiers, makelaars, verhuisbedrijven en andere ervaringsdeskundigen.

Met de laatste juridische, fiscale en financiële updates

Al ruim 25 jaar de juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die zich al of niet permanent in Frankrijk willen vestigen en/of in Frankrijk een (tweede) huis willen kopen of reeds bezitten

380 pagina’s onmisbare informatie. Alles wat u wilt én moet weten. Ontdek de mogelijkheden en vermijd de valkuilen !

Het handboek Wonen en kopen in Frankrijk (herziene editie 2024) te bestellen via onderstaande link:

► https://www.eenhuisinhetbuitenland.nl/c-1839428/frankrijk/

De boeken over Frankrijk zijn ook te bestellen via de boekhandel of bol. com of managementboek

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel