Cedolare Secca; nieuw fiscaal regime voor woningbezitters

juni 2015

La cedolare secca: nieuw fiscaal regime voor woningbezitters in Italië

Sinds 2011 kent Italië het belastingregime van de cedolare secca: een soort flat rate belastingheffing op inkomsten uit verhuur van woonruimte. Het is een facultatief regime, dat de eigenaar van een verhuurde woning belasting-voordeel oplevert; als de eigenaar voor de optie van de cedolare secca kiest vervangt het de reguliere belastingheffing op inkomsten uit verhuur. Ook buitenlanders die een woning bezitten in Italië en die verhuren kunnen gebruik maken van de regeling.

De cedolare secca vervangt:

■        De Irpef (inkomstenbelasting) en aanverwante heffingen;

■        De registratiebelasting (imposta di registro);

■        De zegelbelasting (imposta di bollo);

■        De heffingen en zegelrechten op ontbinding of verlenging van het huurcontract.

Als de eigenaar of huurder van een woning gebruik maakt van de cedolare secca, wordt de belasting voor de eigenaar niet geheven over het inkomen, maar uitsluitend over de huurprijs, terwijl de huurder profiteert van een lagere huur. De keuze voor het regime moet worden medegedeeld op het moment van registratie van het huurcontract bij de Agenzia delle Entrate (Italiaanse belastingdienst) of op het moment van verlenging van de huurovereenkomst. Alleen bij overdracht van het huurcontract aan derden dient dan nog een registratiebelasting te worden betaald.

Voor de cedolare secca kunnen alleen natuurlijke personen die woonruimte verhuren in aanmerking komen. Bedrijven die verhuren, maar ook particulieren die bedrijfsruimte verhuren kunnen er niet van profiteren. De huurder moet door de verhuurder per aangetekende brief worden geïnformeerd dat deze gebruik wil maken van de regeling. Op de huur van een woning die onder het regime valt is de jaarlijkse huurverhoging en inflatiecorrectie (aumento Istat) niet van toepassing, ook niet als dit wel in het oorspronkelijke huurcontract was voorzien.

Er gelden 2 tarieven, die worden toegepast op de jaarlijkse huuropbrengst:

■        21% voor vrije sector-woningen;

■        15% voor contracten a canone concordato; dat zijn huurcontracten waarbij de huurprijs is vastgesteld door middel van een lokaal akkoord tussen organisaties van eigenaren en huurders.

Het Huizenplan 2014 van de regering Renzi heeft nog een belangrijke wijziging gebracht: voor dicht-bevolkte gebieden of gebieden die zijn getroffen door een natuurramp (lees: een aardbeving) geldt van 2014-2017 een tarief van 10%. Er bestaat een lijst van gemeenten waar het gereduceerde tarief van 10% wordt gehanteerd. De verhuurder die kiest voor de cedolare secca is verplicht om dit regime toe te passen op de gehele overeengekomen huurperiode (of verlenging daarvan). Dat wil niet zeggen dat de verhuurder er voor altijd aan vast zit. De keuze kan worden herroepen in elk contractsjaar volgend op het jaar waarvoor het regime gold, maar dan wel voordat de termijn voor de verschuldigdheid van de registratiebelasting afloopt. Overigens is het altijd mogelijk om opnieuw voor de cedolare secca  te kiezen.

Voor en nadelen van de cedolare secca

De belasting wordt geheven over de huuropbrengsten, dus niet over het volledige inkomen. De inkomsten die onderworpen zijn aan de cedolare secca tellen wel mee voor het totale inkomen waarover men belastingplichtig is voor de Irpef, dus ook voor wat betreft de aftrekposten. Een voordeel is dat men kan besparen op de (jaarlijkse) registratiebelasting en op de zegelbelasting (marca da bollo) voor het contract.

Het heeft zeker voordelen als er sprake is van onregelmatige verhuur. Het nadeel is dat men gedurende de gehele contractsperiode geen jaarlijkse huurverhoging kan opleggen, ook niet voor wat betreft de inflatiecorrectie. Met betrekking tot sommige regionale en gemeentelijke extra heffingen is er dan weer een voordeel: wie kiest voor de cedolare secca hoeft deze niet te betalen, en hoe hoger de lokale heffingen zijn, des te groter het voordeel.

De Italiaanse belastingdienst hanteert sinds 2015 een nieuw model voor de registratie en aangifte (modello RLI). Afhankelijk van het totale bedrag (voor 2015 meer of minder dan € 257,52) kan er in een of twee termijnen worden betaald. Wie niet op tijd betaalt kan sancties en forse verhogingen verwachten. Zie voor meer informatie de site van de Italiaanse belastingdienst, de Agenzia delle Entrate, www.agenzaentrate.gov.it

© Margreet Sjoerts 2015

Sjoerts Advocatenkantoor

Churchilllaan 43

7741 EB Coevorden

Nederland

T.  0524 851008

M. 06 13670674

E.  info@sjoertsadvocatenkantoor.nl

W. http://www.sjoertsadvocatenkantoor.nl/

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel