Wonen buiten Nederland en inkomen uit Nederland. Belastingaangifte kan lonend zijn.

Woont u buiten Nederland en heeft u inkomen uit Nederland? Als u geen uitnodiging tot het doen van aangifte van de Nederlandse belastingdienst heeft ontvangen, zal dat als prettig worden ervaren. Het kan soms echter zeker interessant zijn om in Nederland belastingaangifte te doen. Door geen aangifte te doen kunt u (soms aanzienlijke) belastingteruggaven mislopen.

Hierna zal ik op een aantal situaties ingaan waarbij het in ieder geval interessant is te beoordelen of actie gewenst is. Bij de uitwerking zijn niet alle voorwaarden benoemd waaraan voldaan moet worden om het praktisch en leesbaar te houden.

Kinderen jonger dan 12

Als u werkzaam bent in Nederland en kinderen heeft die jonger zijn dan 12 jaar, kunt u de inkomensafhankelijke combinatiekorting benutten door aangifte te doen. Deze korting is inkomensafhankelijk en bedraagt maximaal € 2.835. Door geen aangifte te doen mist u deze (jaarlijkse) korting.

Hypotheekrente

Als u werkzaam bent in Nederland en u in Europa woont en een eigen woning bezit, die is gefinancierd, kunt u de rente op de lening bij het doen van de aangiften ten laste van uw inkomen brengen. Relevant is met name dat 90% van het inkomen uit Nederland komt. De aftrek van de hypotheekrente betekent dat u (maximaal) 49% van de aftrekpost in verband met de eigen woning aan belasting terug kunt krijgen als u aangifte doet.

Aftrekposten

Geniet u 90% van uw inkomen uit Nederland, dan kunnen naast de genoemde rente op de lening voor de eigen woning ook andere aftrekposten benut worden. Bijvoorbeeld betaalde alimentatie, giften, bepaalde niet vergoede ziektekosten of studiekosten.

Werken in Nederland

U woont in Duitsland en werkt in Nederland. De werkgever mag ook na 2019 niet langer rekening houden met het belastingdeel van de algemene heffingskorting. Deze korting van € 609 kan wederom alsnog worden verkregen door (in ieder geval vanaf 2019) aangifte te doen in Nederland.

Pensioen uit Nederland

Als u een alleenstaande inwoner bent van Duitsland en pensioen uit Nederland ontvangt van meer dan € 15.000, kan de uitkeringsinstantie vanaf 2019 niet langer alle heffingskortingen meenemen. Door het doen van aangifte is een inkomstenbelastingteruggave te verwachten van € 1.582, zijnde de algemene heffingskorting ad € 609, de ouderenkorting van € 767 en de alleenstaande ouderenkorting van € 206.

Dit is overeenkomstig van toepassing bij een lijfrente-uitkering of een sociale zekerheidsuitkering uit Nederland.

Bedraagt het pensioen uit Nederland dat toekomt aan de inwoner van Duitsland minder dan

€ 15.000, dan heeft Nederland helemaal geen recht belasting te heffen. Toch zal veelal een inhouding plaats vinden. Hierbij is het dus ook nodig actie te ondernemen om de ten onrechte ingehouden belasting terug te krijgen.

Partner heeft geen Nederlands inkomen maar wel aftrekposten

Als uw partner geen Nederlands inkomen heeft, kan uw partner een aftrekpost in Nederland niet te gelde maken voor de inkomstenbelasting. Als uw Nederlandse inkomen echter lager is dan € 34.300 (bedrag 2019), kunt u het premiedeel van de aftrekpost van uw partner echter wel benutten.

Door aangifte te doen kunt u de aftrekpost van uw partner voor het premiedeel toch bij u in aftrek brengen en 27,65% van de aftrekpost aan belastingteruggave terug ontvangen.

Een deel van het jaar inkomen uit Nederland

Als een deel van het jaar inkomen vanuit Nederland wordt genoten, zal de inhouding hierop gebaseerd zijn op een verwacht Nederlands jaarinkomen. Doordat de heffing progressief is, zal de inhouding veelal bij een gedeeltelijk Nederlands jaarinkomen te hoog zijn. Door aangifte te doen kan aldus een inkomstenbelastingteruggave worden verkregen.

Samenvatting

Hiervoor heb ik een aantal voorbeelden genoemd waarbij het interessant kan zijn om aangifte te doen in Nederland. Uiteraard dient dit nader beoordeeld te worden.

De situaties waarbij het doen van aangifte tot een belastingteruggave leiden zijn zeker niet uitputtend weergegeven. Twijfelt u of u in aanmerking kunt komen voor een belastingteruggave? Neem dan vooral vrijblijvend contact op.

Voor meer informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met:

drs. R.W.M. te Kaat
0314-369111
06-11274485
r.t.kaat@stolwijkkelderman.nl

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel