Nieuwe huurwetgeving in Portugal

De nieuwe huurwetgeving “Alojamento Local” is van kracht op 26 november 2014, volgens het Wetsbesluit 128/2014 van 29 augustus, gepubliceerd in het Staatsblad.

Vanuit juridisch oogpunt gezien wordt een onderscheid gemaakt tussen de toeristische complexen en die van de plaatselijke logies.

Iedereen die ‘tijdelijke logies verleent aan toeristen tegen betaling’ wordt beschouwd als een etablissement van “Alojamento Local”. Eender of het de eigenaars zijn van het onroerend goed, particuliere personen of ondernemingen. Het kunnen woningen, appartementen of etablissementen zijn die accommodatie verlenen.

Er wordt uitgegaan van het feit dat een etablissement van “Alojamento Local” wordt uitgebaat vanaf het moment dat het in de publiciteit komt in welke vorm dan ook, dat kan gaan via advertenties, via reis- en toeristische agentschappen of via ‘sites’ op het internet.

Dit wil zeggen dat wat voor onroerend goed ook, dat met dat doel bekend wordt gemaakt op het internet of anderszins, onder het wetsbesluit valt, en dat de activeit op fiscaal vlak als een ‘dienstverlening van logies’ wordt gezien. In de praktijk betekent het dat, wanneer iemand tijdelijk een woning wil verhuren, hij deze activiteit zal moeten melden bij de Belastingdienst.

Registratie verplicht

Anderzijds verplicht het uitbaten tot de registratie van het etablissement door een voorafgaand contact met het stadsbestuur, via een gratis online registratie bij de “Balcão Único Electrónico”. Deze nieuwe verplichte procedure is minder bureaucratisch en langdurig dan ze vroeger was. Elk onroerend goed heeft nu een registratienummer van “Alojamento Local” dat naar de “Turismo de Portugal” gestuurd wordt. Deze instelling stuurt deze informatie iedere zes maanden door naar de Belastingdienst.

Alle etablissementen van “Alojamento Local” die geregistreerd staan, kunnen, buiten, aan de hoofdingang, een identificerende zogenaamde ‘plakaat – AL’ plaatsen. Daarnaast moeten ze beschikken over een klachtenboek.

De maximumcapaciteit van de etablissementen van “Alojamento Local”, met uitzondering van die die gekwalificeerd worden als ‘Hostel’, is negen kamers en 30 bedden.

Eveneens, wat betreft de veiligheid tegen brandgevaar legt het Wetsbesluit minimumvereisten vast die door deze etablissementen met minder dan 10 bedden moeten worden nageleefd.

Boetes

Er zijn boetes vastgesteld vanaf 2.500 euro, die kunnen oplopen tot 35.000 euro voor bedrijven. De zwaarste overtreding is de niet-registratie of de niet langer accurate registratie van de “Alojamento Local” die aangeboden, beschikbaar gesteld, gepubliceerd en bemiddeld wordt. Het nalaten van het plaatsen van de identificerende plakaat van het etablissement wordt beschouwd als een minder ernstige overtreding.

De Autoriteit voor Economische en Voedselveiligheid (“ASAE”) en de Belastingdienst zijn gerechtigd om de uitbating van deze etablissementen te controleren en tijdelijk te verbieden.

Bron: Dit artikel werd verzorgd door Dr. Bruno Fermin Melo, advocaat in de Algarve, Portugal.

Bruno Fermin Melo Advogado/Advocaat
O.A. nr. 19115 L
Kantoor Algarve ( PORTUGAL )
Rua dos Pescadores, n.º 131, Loja 5, Apartado 1248, 8401-910
Praia do Carvoeiro, LAGOA * ALGARVE
T: (00351) 282 357 315
F: (00351) 282 357 355

M: (00351) 918 432 530
E. 
brunoferminmelo-19115L@adv.oa.pt

 

December 2014

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel