Handboek Uw auto in Spanje

Vorige Artikel 2 van 28 Volgende
€ 19,95 (inclusief btw)

HERZIENE EDITIE 2021 - 2022

UW AUTO IN SPANJE  

1e druk 2021-2022 

ISBN: 978-94-92895-24-0

De juridische, fiscale, financiële, verzekeringstechnische en praktische aspecten van uitvoer van uw auto uit Nederland en invoer van uw auto in Spanje

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Voertuigverplichtingen in Nederland en (tijdelijk) schorsen kenteken

Schorsen kenteken als u (tijdelijk) in het buitenland woont                                    

Uw Nederlandse autoverzekering in het buitenland                                                

Uw Nederlandse autoverzekering als u niet meer in Nederland staat ingeschreven                                                                                                                   

Auto uitvoeren en de Nederlandse wegenbelasting en autoverzekering             

De APK Keuring als u met uw Nederlandse auto in Spanje verblijft                                 

Nederlandse APK in Spanje                                                                                         

Spaanse keuringsstations                                                                                                         

Schorsen van uw kenteken                                                                                           

Online schorsen aanvragen                                                                                          

Schorsen bij een loket                                                                                                    

Voertuig van de zaak schorsen of schorsing verlengen met eHerkenning                      

e-Herkenningsmiddel                                                                                                     

Kosten schorsen                                                                                                              

Rijden met geschorst voertuig                                                                                       

3. Uw Nederlandse voertuig uitvoeren en teruggaaf BPM

Voorwaarden terugvordering BPM                                                                               

Hoe vraagt u teruggaaf aan ?                                                                                        

Hoeveel BPM kunt u terugvorderen ?                                                                          

Berekening vermindering/terugvordering ?                                                                

Tabel kortingspercentage                                                                                               

Rekenvoorbeelden                                                                                                          

Wat als een rechtspersoon de BPM betaald heeft ?                                                 

4. Uitvoer van uw auto uit Nederland

Uw voertuig uitvoeren als uw voertuig zich nog in Nederland bevindt                 

Welke papieren en documenten moet u meenemen                                                

Welke documenten en papieren ontvangt u van de medewerker                          

Wat als uw auto met Nederlands kenteken zich al in Spanje bevindt ?                

Export aanmelden                                                                                                           

Registratie stoppen als uw auto al in het buitenland is                                            

Diensten verschillende RDW kantoren                                                                       

Rijden na beëindiging registratie bij uitvoer                                                               

Kentekenplaat voor uitvoer                                                                                            

Europese Typegoedkeuring van voertuigen                                                              

Geldigheid van het Europese typegoedkeuringscertificaat                                     

Certificaat van Overeenstemming (CvO)                                                                     

Standaard van digitale CvO                                                                                           

5. Met uw Nederlandse auto naar Spanje; de verkeersregels

Verkeersregels in Spanje                                                                                               

Veilig rijden                                                                                                                       

Rijden onder invloed                                                                                                       

Mobiele telefoon                                                                                                              

Hoofdtelefoon en oortjes                                                                                                

Apparatuur bedienen                                                                                                      

Afstand houden                                                                                                               

Rijden in de bergen                                                                                                                    

Veilig wandelen                                                                                                               

Basisverkeersregels                                                                                                        

Voorrang                                                                                                                           

Rotonde                                                                                                                             

Inhalen                                                                                                                              

Parkeren                                                                                                                            

Geluidssignalen                                                                                                              

Rijstroken                                                                                                                          

Autovia                                                                                                                              

Motor laten draaien                                                                                                         

Verlichting                                                                                                                         

Kinderen                                                                                                                           

Lading                                                                                                                                

Fietsen                                                                                                                               

Dashcam                                                                                                                           

Slepen                                                                                                                               

Bromfiets en snorfiets                                                                                                     

Helm                                                                                                                                   

Verlichting                                                                                                                         

Passagiers                                                                                                                        

Plaats op de weg                                                                                                             

Aanhanger                                                                                                                        

Brommobiel in Spanje                                                                                                    

Caravan en aanhangwagen                                                                                         

ECE 70 markeringsplaten                                                                                              

Vervoer fietsen                                                                                                                 

Afstand houden                                                                                                               

Extra brede aanhanger                                                                                                   

Elektrische step                                                                                                                

Eisen                                                                                                                                  

Verkeersregels voor elektrische steppen                                                                    

Verzekering                                                                                                                      

Verkeersregels Fiets                                                                                                       

Speedpedelec                                                                                                                  

Maximumsnelheid Spanje                                                                                                         

Flitspaalsignalering                                                                                                                    

Verkeersregels motor                                                                                                      

Spaanse verkeerstermen                                                                                               

Winterbanden en winterregels                                                                                      

Wat moet er verplicht in uw auto in Spanje aanwezig zijn ?                                   

6. Verkeersboetes Spanje

Boeteafhandeling                                                                                                            

Spaans puntenrijbewijs                                                                                                  

Waarborgsysteem                                                                                                            

Aansprakelijkheid                                                                                                            

Arrestatie                                                                                                                           

Hoogte boetes                                                                                                                  

7. Wanneer moet u in een auto met Spaans kenteken rijden ?

Algemene regel                                                                                                                

De auto met Nederlands kenteken in Spanje                                                            

Europees Schade Aanrijdingsformulier (SAF)                                                           

8. Het NIE (Número de Identificación de Extranjeros) nummer

Wanneer moet u een NIE nummer aanvragen ?                                                       

In Spanje onderscheidt men twee soorten NIE-nummers                                       

Waar heeft u een NIE-nummer voor nodig ?                                                              

NIE-nummer aanvragen bij het Spaans consulaat in Nederland                           

Aanvraag NIE-nummer in Spanje                                                                                            

Aanvraagproces NIE-nummer                                                                                       

Formulier EX-15                                                                                                               

Spaanse termen die voorkomen op formulier EX-15                                                

Formulier 790-012                                                                                                           

Invullen formulier 790-012                                                                                                        

Paspoort en ID-kaart                                                                                                       

Pasfoto’s                                                                                                                           

Reden voor een NIE-nummer                                                                                       

9. Invoeren auto (van Nederlands op Spaans kenteken zetten); juridische, financiële en fiscale aspecten

Benodigde documenten voor invoer Nederlandse auto                                          

Wat is een ficha tecnica reducida ?                                                                             

Stappenplan bij invoer van uw Nederlandse auto in Spanje                                              

Jefatura provincial de tráfico                                                                                         

Kosten invoer auto in Spanje                                                                                        

Vrijstelling registratiebelasting (Impuesto de matriculación; la exección del Impuesto de Matriculación)             

Vrijstellingsaanvraag bij Agencia Tributaria                                                               

Overige voorwaarden voor vrijstelling kentekenregistratiebelasting                                  

Vrijstellingsvoorwaarden Spaanse BTW (IVA)                                                           

Wegenbelasting  (IVTM = Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)     

Invoer van uw auto via een Gestoria                                                                           

10. Een nieuwe of tweedehands auto met Spaans kenteken

Uw auto in Spanje; hoofdregel                                                                                     

Ingezetene in Spanje                                                                                                      

Auto kopen in Spanje                                                                                                     

Benodigde documenten bij aankoop van een auto met Spaans kenteken                      

Tips bij aankoop nieuwe auto                                                                                       

Aflevering auto en te overhandigen documenten door verkoper/dealer               

11. Aankoop tweedehands auto in Spanje

Belangrijke aspecten bij aankoop van een tweedehands auto (de segunda mano / de ocasión) in Spanje                                                                

Algemene informatie bij aankoop tweedehands auto in Spanje                            

Checklist & documenten bij aankoop/overschrijving tweedehands auto              

Wat zeggen de Spaanse kentekenplaten ?                                                                

Hoe lees je het Spaanse nummerbord ?                                                                                 

Volgorde kentekengegevens                                                                                        

Stappenplan aankoop tweedehands auto in Spanje                                               

12. De Spaanse APK (= ITV = Inspección Técnica de Vehículos)

Periodieke keuring                                                                                                          

Wanneer en hoe vaak naar de ITV keuring                                                                

Kennisgeving ITV Keuring                                                                                                        

ITV Keuringsafspraak maken                                                                                        

Kosten ITV Keuring                                                                                                                     

Wijzigingen Spaanse APK Keuring                                                                             

Pré ITV controle                                                                                                               

U blijft aanwezig tijdens de keuring                                                                             

Stappenplan ITV Keuring                                                                                              

Wat wordt er gecontroleerd tijdens de ITV keuring                                                    

Wat als de auto wordt afgekeurd ?                                                                               

Defecto Leve                                                                                                                                

Woordenlijst APK / ITV termen                                                                                      

13. Spaanse wegenbelasting (IVTM Impuesto Vehículos Tracción Mecánica)

Tarieven Spaanse wegenbelasting                                                                             

Hoe betaalt u de Spaanse wegenbelasting ?                                                            

Betalingsperiode                                                                                                              

Betalingsvoorbeeld                                                                                                         

Belastinginningskantoor                                                                                                

Rekenmodule SUMA                                                                                                      

Betaalmethodes                                                                                                               

14. Verkoop van uw (tweede)hands auto in Spanje

Documenten die nodig zijn voor overdracht auto (transferencia del vehículo)    

Koopcontract (contrato de compraventa)                                                                     

Belastingaangifte formulier 620 (modelo 620 de hacienda y papel de la tasa de tráfico)

15. Milieuzones en milieustickers

Milieuzones en milieustickers in Spanje                                                                                

Soorten milieustickers                                                                                                    

Milieuzone in Madrid                                                                                                      

Milieuzone in Barcelona                                                                                                

APR Area de prioridad residencial: zone voor vergunninghouders                                  

16. Subsidie / hulp bij aanschaf elektrische auto

De totale subsidie pot wordt gebruikt voor                                                                  

Voorwaarden voor subsidie aanschaf elektrische auto (coches 100% eléctricos)                                                                                               

Voorwaarden voor subsidie voor plug-in-hybrides

(coches y SUV híbridos enchufables)                                                                                                                           

Subsidie voor elektrische bedrijfsvoertuigen                                                              

Waar vindt u elektrische laadpalen in Spanje (puntos de recarga) ?                    

17. Rijbewijs

Wat te doen als u uw rijbewijs verliest of als deze wordt gestolen ?                                  

Proces-verbaal in het buitenland                                                                                             

Emigratie naar Spanje en uw Nederlandse rijbewijs                                                

Rijbewijs omwisselen                                                                                                      

Rijbewijs kwijt of gestolen ?                                                                                           

Uw Nederlandse rijbewijs als u in Spanje woont                                                       

Uw rijbewijs verlengen in Spanje                                                                                             

Verplichte registratie Nederlandse rijbewijs in Spanje niet langer nodig              

Geldigheid van uw Spaanse rijbewijs                                                                          

Geldigheidsduur rijbewijs B                                                                                           

Verlenging van het Spaanse rijbewijs in het kort                                                      

Geldigheid overige Spaanse rijbewijzen                                                                                 

Registratie rijbewijs in Spanje                                                                                       

Inschrijving in Spaanse gemeente (empadronamiento)                                          

Wetswijzingen                                                                                                                  

Praktijk en theorie-examen Spaans rijbewijs                                                              

Praktijkverrichtingen Spaans rijbewijs                                                                         

Wijziging motorrijbewijzen                                                                                              

Minimumleeftijd (La Edad Mínima) rijbewijzen in Spanje                                         

Het Spaanse Rijbewijs – Puntensysteem                                                                   

Wijziging punten bij het Spaanse rijbewijs met puntensysteem                             

Rijbewijs met punten (permiso por puntos)                                                                 

Nieuwe wetgeving; belangrijkste verkeerswijzigingen / sancties / aftrek punten

Virtuele punten op uw Nederlandse rijbewijs als u in Spanje woont                                

Overzicht puntenaftrek puntenrijbewijs                                                                       

18. Autoverzekeringen

Uw Nederlandse autoverzekering in Spanje                                                              

Een auto met Spaans kenteken en de Spaanse autoverzekeringen                                

Wat heeft u nodig om in Spanje een autoverzekering af te sluiten ?                    

WA (Seguro a terceros o de responsabilidad civil obligatoria)                                

All Risk verzekering  (Seguro a todo riesgo)                                                               

Verschil tussen WA en All Risk verzekering                                                              

Wat houdt total loss in ?                                                                                                 

Wat krijgt u uitgekeerd als uw auto total loss wordt verklaard ?                              

Aanvullende WA-verzekeringen (Seguro a terceros ampliado)                              

Optionele dekkingen autoverzekering                                                                         

Boete als u geen verplichte WA-verzekering heeft                                                   

EU-regelgeving                                                                                                                

Uw Nederlandse No-Claim in Spanje                                                                          

Opmerkingen betreffende uw autoverzekering                                                                     

Diefstal van spullen uit uw auto                                                                                   

Inzittende verzekering                                                                                                    

Autoverzekering, polis in uw eigen taal                                                                      

Betaling verzekeringspremie                                                                                         

Hoogte premie                                                                                                                  

Assistencia (wegenwachthulp)                                                                                     

Ongevallenrisicoverzekering                                                                                         

Nederlandstalige verzekeringsagenten                                                                      

19. Autobrandstoffen

Brandstofprijzen in Spanje                                                                                                        

Goedkoop tanken                                                                                                            

Reserve brandstof                                                                                                           

Benzine                                                                                                                             

Diesel                                                                                                                                             

Gas     / LPG                                                                                                                      

CNG / GNC (Gas Natural Comprimido)                                                                       

Elektriciteit                                                                                                                         

Opladen elektrische auto                                                                                               

Betalen                                                                                                                              

Tankautomaten                                                                                                                

20. Noodweer, aanrijding en schade

Goto Fria  / Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos)                                           

Wat te doen bij een aanrijding                                                                                       

Checklist en tips bij autoschade                                                                                   

21. Met een Spaanse auto naar Nederland

Vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik van een auto met Spaans/buitenlands kenteken in Nederland                                                                            

Voorwaarden voor vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik                                    

Controle BPM door de belastingdienst                                                                        

Voorwaarden voor vrijstelling                                                                                        

Belangrijke Spaanse verkeer- en autowebsites                                                    

Bijlagen                                                                                                                             

Nieuwe Spaanse verkeersborden                                                                             

Bronnen                                                                              

 

 

 

 

© 2012 - 2021 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel