Het Emigratie-handboek 2023

Artikel 3 van 44
€ 24,95 (inclusief btw)

 

  Het Emigratie-handboek 2023

  Juridische, fiscale, financiële, praktische en sociale verzekeringsaspecten over vertrek vanuit Nederland en vestiging in het buitenland. 

  + Landendossiers

  ■ EU-wetgeving

  ■ Verenigide Staten

  ■ Nieuw Zeeland

  ■ Australië

  ■ Canada

  Auteur: P.L. Gillissen

  Aantal pagina`s: 360

  ISBN: 978-94-92895-34-9

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding

  Hoeveel mensen emigreren er per jaar uit Nederland?                                            

  Waar verhuizen Nederlandse emigranten naartoe?                                                 

  Belangrijkste bestemmingslanden van in Nederland geboren emigranten                     

  Hoe oud zijn mensen die emigreren?                                                                          

  De grote vraag is: waarom vertrekken zoveel Nederlanders?                                 

  Belangrijkste motieven om te emigreren                                                                     

  Meest genoemde motieven om te emigreren                                                              

  Zuid-Europese landen vooral bij 50-plussers in trek                                                

  Repats of remigranten

  2. Vertrek uit Nederland

  Vertrek uit Nederland                                                                                                      

  Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                                          

  De Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) en het uitschrijfbewijs           

  Afmelden/uitschrijven bij de BRP                                                                                             

  Wat houdt de registratie niet-ingezetenen (RNI) in ?                                                

  Persoonsgegevens in de BRP                                                                                      

  Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie n de BRP                           

  Inschrijven bij de gemeente is verplicht                                                                       

  Waarvoor is de BRP ?                                                                                                     

  Wanneer krijgt u een boete ?                                                                                        

  Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere verzekeringen ?      

  Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw  Nederlanderschap ?                                   

  Is er controle op uw uitschrijving bij de Basisregistratie Personen (BRP)?                      

  Wat zijn de gevolgen en boetes als u onterecht staat in- of uitgeschreven in het BRP

  Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst ?                                                   

  Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?                

  Waar kunt u een postadres aanvragen ?                                                                    

  Wat moet u meenemen bij de aanvraag van een postadres                                               

  Hoe kunt u een  nieuw adres opgeven als u dat nog niet hebt ?                           

  Inschrijven in de BRP *)                                                                                                 

  Vertrek naar het buitenland en de (belasting)schulden in Nederland                  

  Schuld aan de Nederlandse Staat en verlenging van uw paspoort                                  

  Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel

  Wonen in het buitenland met BKR

  Schulden gelden ook in het buitenland

  Conclusie                                                                                                                          

  Studieschulden bij DUO, emigratie, betalingsachterstanden en uw paspoort     

  3. Uw documenten (paspoort, ID, VOG)

  Het Nederlandse paspoort in het buitenland                                                             

  Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat                             

  Naar welke landen kunt u reizen met uw Nederlandse ID-kaart ?                         

  Heeft u een visum nodig voor het binnenreizen in de VK ?                                   

  Caribische delen van Nederland 

  Schengenlanden      

  Welke landen zijn Schengenlanden?                                                                         

  Welke EU-landen zijn geen Schengenlanden                                                                      

  Welke landen horen bij de Europese Economische Ruimte (EER)                                  

  Eigen paspoort of identiteitskaart voor kinderen                                                        

  Eigen reisdocument voor kind dat naar buitenland gaat                                         

  Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of identiteitskaart                             

  Legalisatie documenten                                                                                                 

  Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                                              

  Hoe lang is een VOG geldig ?                                                                                       

  Stemmen in het buitenland                                                                                           

  4. Vestiging in het buitenland

  Vestiging in een ander EU-land                                                                                   

  Vestiging in een land buiten de EU                                                                             

  Voorwaarden aanvraag visum/verblijfsvergunning                                                  

  Juridisch en/of fiscaal resident

  Vestiging in een land buiten de EU

  Werkvergunning                                                                                                              

  Werkvergunning voor uw partners                                                                               

  Geregistreerd partnerschap & Homohuwelijk                                                             

  In welke landen is het homohuwelijk gelegaliseerd                                                 

  Scheiding en omgangsregeling met de kinderen als één van de ouders in het buitenland verblijft                                                                                  

  Expats                                                                                                                                

  Career-expatriate                                                                                                             

  Temporary expat                                                                                                              

  Short Term Globe Hopper                                                                                              

  Global nomads                                                                                                                 

  De belangrijkste expat-gebieden zijn:                                                                          

  Expat-problemen                                                                                                             

  Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland                                              

  Bezuiniging op Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland      

  Consulaire hulpverlening                                                                                              

  Taken van Nederlandse ambassades & consulaten in het buitenland                                                                

  De handelsafdeling van de ambassade/consulaat                                                   

  Nog enkele tips/opmerkingen                                                                                       

  Waar vindt u Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland ?

  Registratie bij Nederlandse ambassade en consulaat in het buitenland              

  5. De Nederlandse nationaliteit/ Nederlanderschap

  Rijkswet op het Nederlanderschap                                                                              

  Vestiging in het buitenland en de Nederlandse nationaliteit                                              

  (Automatisch) verlies Nederlandse nationaliteit                                                       

  Intrekken Nederlanderschap                                                                                         

  Dubbele nationaliteit                                                                                                       

  Afstand doen van dubbele nationaliteit bij naturalisatie                                          

  Uitzondering op afstandsplicht                                                                                     

  Tweede nationaliteit komt niet meer in bevolkingsregistratie                                              

  Terugkrijgen van Nederlandse nationaliteit                                                                

  Evenredigheidstoets via optieprocedure

  Naturalisatie   

  Voorwaarden voor naturalisatie                                                                                    

  Documenten die u nodig heeft om te naturaliseren                                                 

  Aanvraag naturalisatie vanuit het buitenland                                                            

  Naturalisatie aanvragen voor uw kinderen                                                                 

  Kan uw kind naturaliseren tot Nederlander in het buitenland?

  Voorwaarden voor naturalisatie van uw kind      

  Geen verlies van de Nederlandse nationaliteit                                                                      

  Intrekking van de Nederlandse nationaliteit                                                               

  6. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland

  Inleiding                                                                                                                            

  Emigratie en de gevolgen voor de inkomstenbelasting                                            

  Wanneer is er sprake van fiscale emigratie                                                                

  Belasting en woonplaats                                                                                                

  Woonplaatsonderzoek door de Nederlandse fiscus                                                 

  Maar mag dat wel en hoe controleert de Nederlandse fiscus ?                              

  Fiscaal inwonerschap                                                                                                    

  Omstandigheden die hierbij een rol spelen                                                                

  Emigratie is een belastbaar moment                                                                            

  Voorbeelden                                                                                                                                 

  Het jaar van vertrek                                                                                                          

  M(igratie) Biljet                                                                                                                  

  Aangifte en aanslag                                                                                                                   

  Wanneer ontvangt u geld terug ? 

  Wanneer krijgt u bericht?                                                                                               

  Tot wanneer terugvragen?                                                                                                        

  Voorlopige aanslag                                                                                                                     

  Wat als u geen aangifte heeft gedaan ?                                                                     

  Grens Info Punt                                                                                                               

  Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO)                                 

  7. Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht

  Binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen                                                 

  Inkomen uit werk en wonen in Nederland is het totaal bedrag van de volgende inkomsten:      

  Periodieke uitkeringen en verstrekkingen                                                                  

  Tot het inkomen in box 1 behoren:                                                                               

  Resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland:                                                          

  2) pensioenen en uitkeringen                                                                                       

  3) Winst uit aanmerkelijk belang                                                                                   

  4) Inkomen uit een woning in Nederland                                                                               

  a) Inkomen uit een eigen woning in Nederland                                                                    

  Eigenwoningregeling                                                                                                     

  Voorwaarden voor toepassing van de eigenwoningregeling:                                            

  Eigenwoningforfait                                                                                                          

  Voorbeeld                                                                                                                          

  Uw eigen woning bij tijdelijke overplaatsing/uitzending                                           

  Aftrekbare kosten                                                                                                             

  5) Inkomen uit sparen & beleggen (buitenlandse belastingplicht en box 3)                                                      

  Niet het hele jaar in Nederland belastingplichtig                                                       

  Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland                            

  Aftrek van schulden                                                                                                                    

  8. Kwalificerende en geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige

  Inleiding                                                                                                                            

  Voorwaarden kwalificerend buitenlands belastingplichtige                                               

  Gevolgen niet-kwalificerende buitenlandse belastingplicht                                   

  1)        U woont in België                                                                                                

  2)        U woont in een EU-land (niet Nederland of België), Liechtenstein, Noorwegen

  3)        U woont in Suriname of op Aruba                                                                                

  Inkomsten en aftrekposten verdelen                                                                            

  Aftrekposten                                                                                                                     

  Twijfelt u of u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent ?                        

  In Nederland belasting betalen over 90% van uw wereldinkomen                        

  Voorbeeld                                                                                                                          

  Sociale verzekeringen                                                                                                    

  Wel of geen fiscale partners                                                                                          

  Nog enkele voorbeelden                                                                                                

  U woont in het Verenigd Koninkrijk (VK) na de Brexit                                                          

  Rekenmodel kwalificerende buitenlandse belastingplicht                                      

  Als u niet valt onder de regeling van kwalificerende buitenlands belastingplichtige en uw (fiscale) partner                                                                   

  9. Heffingskortingen bij emigratie

  Recht op heffingskorting als u een deel van het jaar in Nederland verzekerd bent                                            

  Korting op de inkomstenbelasting                                                                                

  Premiedeel van de heffingskorting als u een deel van het jaar verplicht  verzekerd bent in Nederland                                                                             

  Niet verplicht verzekerd voor de Nederlandse volksverzekering                            

  Belasting- en premiedeel heffingskortingen                                                              

  Enkele voorbeelden

  10.  Nederlandse toeslagen bij wonen en werken in het buitenland

  Inleiding                                                                                                                            

  Zorgtoeslag als u in het buitenland werkt                                                                   

  Voorwaarden voor zorgtoeslag                                                                                     

  Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd                                                     

  Huurtoeslag als u in het buitenland werkt                                                                  

  Voorwaarden                                                                                                                    

  Kindgebonden budget als u in het buitenland werkt                                                

  Voorwaarden                                                                                                                    

  Woonlandfactor                                                                                                               

  Buitenlandse toeslagen tellen ook mee                                                                                  

  Kinderopvangtoeslag als u in het buitenland werkt                                                  

  11. Kinderbijslag

  Inleiding                                                                                                                            

  U werkt buiten Nederland en woont in Nederland                                                    

  Wanneer en waar bent u verzekerd voor de kinderbijslag als u in meerdere landen werkt

  Welke zijn de bepalende (feitelijke) omstandigheden ?                                                

  U woont niet in Nederland maar u bent wel verzekerd                                             

  U woont buiten Nederland, maar bent toch verzekerd in de volgende situaties:                                                

  12.     Detachering & sociale zekerheid

  Inleiding                                                                                                                            

  Arbeidsvoorwaarden                                                                                                       

  Overige rechten bij detachering naar een ander EU-land :                                     

  Langetermijndetachering                                                                                               

  Inkomstenbelasting                                                                                                                     

  Detachering als werknemer en de Nederlandse sociale verzekeringen               

  U werkt tijdelijk buiten Nederland                                                                                             

  Waar betaalt u sociale verzekeringen?                                                                        

  Als detachering langer duurt dan 2 jaar                                                                                  

  Aanvragen A-1 verklaring                                                                                              

  U werkt in meerdere EU-landen voor 2 of meer werkgevers                                   

  U woont in een EU-land                                                                                                 

  Voorbeelden                                                                                                                     

  U werkt voor 2 werkgevers waarvan 1 is gevestigd in het woonland                     

  Sociaal verzekerd als u zelf personen of goederen vervoert                                              

  Zelfstandigen                                                                                                                   

  Tijdelijk in het buitenland werken (detachering)

  U werkt als artiest in het buitenland                                                                             

  U werkt als zelfstandige in meerdere EU-landen                                                      

  Kan internationale detachering naar alle landen ?                                                  

  Detachering en uw gezinsleden                                                                                  

  Landen met afwijkende regels                                                                                      

  Detachering als student / stagiair

  Detachering als artiest

  Wat te doen als u toch dubbele premies heeft betaald ?                                         

  Limosa meldingplicht en werken in België                                                                 

  Vrijstelling                                                                                                                         

  13. Detachering & Belastingen

  Inleiding                                                                                                                            

  Werken over de grens: loonbelasting                                                                          

  Werknemers met bijzondere status                                                                              

  Belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid                                                     

  Belastingverdragen en 183-dagenregeling                                                                

  Personeel uitlenen, uitzenden of detacheren                                                           

  Wanneer geldt de 183-dagenregeling niet?                                                               

  Eenzijdige regeling                                                                                                         

  Werknemer woont in Nederland en werkt in het buitenland                                   

  Werknemer woont in het buitenland en werkt in Nederland                                               

  Werknemer woont en werkt alleen in het buitenland                                               

  Bijzondere situaties

  30%-regeling uitgezonden werknemers                                                                                 

  Voorwaarde periode                                                                                                        

  Extraterritoriale kosten                                                                                                    

  Welke kosten vallen niet onder extraterritoriale kosten                                            

  Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen                                                

  Werkkostenregeling                                                                                                                    

  14. Salary Split en belastingheffing

  Inleiding                                                                                                                            

  Hoofdregel                                                                                                                        

  Voorwaarden salary split                                                                                                

  Verschil geïmplementeerde salary split en feitelijke salary split                             

  Nadelen salary split                                                                                                                    

  Bijkomende aandachtspunten bij salary split                                                             

  Vereenvoudigd rekenvoorbeeld                                                                                   

  Berekening salary split                                                                                                   

  15.  Gevolgen voor de eigen woning bij emigratie

  Inleiding                                                                                                                            

  Maximaal één hoofdverblijf                                                                                            

  Er kunnen zich een aantal situaties voordoen

  Uw eigen huis in het geval van emigratie is van tijdelijke aard                               

  Voorwaarden eigen woning in box 1                                                                           

  U emigreert en u zet uw eigen woning in Nederland te koop                                             

  U emigreert en u verhuurt uw woning in Nederland                                                

  Uw voormalige fiscale partner blijft in de woning wonen                                         

  Recht op hypotheekrente-aftrek en teruggaaf van belasting                                              

  Het C-aangiftebiljet                                                                                                          

  Eigenwoningforfait bij emigratie                                                                                   

  Tijdelijke uitzending of overplaatsing                                                                           

  Tabel eigenwoningforfait 2022                                                                                     

  Als u geen of een kleine eigenwoningschuld heeft                                                 

  Afbouw aftrek geen of kleine eigen woning schuld                                                 

  Rekenvoorbeeld                                                                                                              

  De Nederlandse bijleenregeling bij vertrek naar het buitenland                            

  Wanneer vervalt uw eigenwoningreserve?                                                                

  Voorbeeld                                                                                                                          

  Bijleenregeling                                                                                                                 

  Hoe werkt de bijleenregeling?                                                                                       

  Fiscale partners                                                                                                               

  Aankoop onroerend goed in het buitenland, eigenwoningreserve en

  hypotheekrente-aftrek                                                                                                     

  Voorbeeld: U gaat goedkoper wonen in Duitsland                                                   

  Recht op voordeel kapitaalverzekering eigen woning,

  Spaarrekening eigen woning

  Beleggingsrecht eigen woning                                                                   

  Kapitaalverzekering eigen woning                                                                               

  Uitstel van betaling                                                                                                          

  Zelf uitstel van betaling vragen                                                                                     

  Zekerheid stellen                                                                                                             

  Intrekking uitstel van betaling                                                                                       

  Wanneer moet u zekerheid stellen?                                                                            

  U emigreert naar een niet-EU-land                                                                              

  U emigreert naar een EU-land                                                                                      

  Wanneer wordt het uitstel ingetrokken ?

  U houdt zich niet aan de Nederlandse belastingregels                                           

  Juridische aspecten                                                                                                                    

  Juridische aspecten van de verhuur van de woning                                                

  Hoe verkleint u de kans op huurders, die uw huis weigeren te verlaten ?

  Verhuur van uw eigen huis en uw bank/hypotheek                                                

  Onbewoond achterlaten of verhuur van uw huis en de verzekering                                

  Vertrek naar het buitenland en uw huurhuis in Nederland                                    

  Tips en adviezen bij (onder)verhuur                                                                            

  16. Conserverende heffingen bij emigratie

  Inleiding                                                                                                                            

  Conserverende aanslag bij emigratie                                                                          

  Wat is een conserverende aanslag?                                                                           

  Conserverende aanslag over in Nederland opgebouwde pensioenrechten                                                                                                             

  Conserverende aanslag over uitkering uit een lijfrente                                           

  Conserverende aanslag over uw kapitaalverzekering,

  Conserverende aanslag spaarrekening

  Conserverende aanslag beleggingsrecht eigen woning

  Welke waarde geeft u aan ?                                                                                          

  Conserverende aanslag aanmerkelijk belang in een vennootschap in Nederland

  Uitstel van betaling voor uw conserverende aanslag                                               

  Uitstel van betaling zelf aanvragen                                                                              

  Zekerheid stellen als u emigreert naar een niet-EU-land                                        

  Hoe stelt u zekerheid aan de Nederlandse belastingdienst ?                                            

  17. Internationale belastingverdragen ter  voorkoming van dubbele belastingheffing

  Inleiding                                                                                                                            

  Aftrek ter voorkoming dubbele belasting                                                                               

  U woont in Nederland en u hebt buitenlands inkomen                                                       

  In het geval Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten                            

  Aftrek berekenen                                                                                                             

  Aftrek voorkoming dubbele belasting                                                                          

  U bent buitenlands belastingplichtige: geen aftrek                                                   

  Voorbeeld                                                                                                                          

  Doorschuifregeling (of stallingsregeling)

  Hoe werkt de doorschuifregeling?                                                                               

  Voorbeeld: doorschuifregeling in box 1                                                                      

  Overzicht belastingverdragen                                                                                       

  Welk inkomen wordt waar belast ?                                                                               

  Sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken en ondernemen                                 

  Sociale verzekeringen                                                                                                    

  Volksverzekeringen                                                                                                                    

  Regels sociale zekerheid sinds 1 mei 2010                                                               

  18. Emigratie en de gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen

  Uw volksverzekeringen als u emigreert                                                                       

  U betaalt premie tot de datum van emigratie                                                               

  Als u na uw emigratie geen Nederlands inkomen meer heeft                                

  Als u na uw emigratie nog wel een Nederlands inkomen heeft                             

  In welke situaties bent u verplicht verzekerd ?                                                           

  Uw AOW (opbouw) na uw emigratie                                                                            

  U wordt gedetacheerd naar een ander land                                                               

  Berekening premie                                                                                                          

  19. Emigratie en uw (vrijwillige) AOW/ANW verzekering

  Inleiding                                                                                                                            

  Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                                           

  Vestiging in het buitenland, voor bereik van uw AOW-gerechtigde leeftijd

  Voorbeeld                                                                                                                          

  Vrijwillig verzekeren voor AOW en ANW                                                                     

  Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren?                                                                

  Wanneer kunt u zich langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren ?                             

  Korter dan 10 jaar verzekerd                                                                                          

  Wat kost de vrijwillige verzekering?                                                                              

  Vrijwillige AOW-premie                                                                                                   

  Vrijwillige ANW-premie                                                                                                   

  Geen AOW-partnertoeslag                                                                                             

  Wel AOW-partnertoeslag                                                                                                

  Aanvraag AOW-pensioen                                                                                              

  20. Handhavingsverdrag: naar welke landen kunt u uw uitkering meenemen?

  Inleiding                                                                                                                            

  Overzicht van landen waarmee afspraken zijn gemaakt                                          

  21. WW en Wajong uitkering meenemen naar  het buitenland

  Inleiding                                                                                                                            

  Wat zijn de voorwaarden ?                                                                                             

  Hoe ontvangt u uw WW-uitkering in het buitenland ?                                                         

  Wat gebeurt er met uw toeslag op uw uitkering?                                                       

  Medische verklaring                                                                                                        

  Medisch onderzoek

  Wat als u in het buitenland werk vindt ?

  Als u op vakantie gaat                                                                                                    

  Met een Wajong-uitkering verhuizen naar het buitenland                                      

  22. De Zorgverzekeringswet (ZVW)  bij emigratie

  Inleiding                                                                                                                            

  U bent (tijdelijk) op vakantie in het buitenland                                                           

  Werelddekking: vergoeding vanuit de ZVW                                                               

  Belangrijk – dekking zorgverzekering in het buitenland                                          

  Wie kan een EHIC aanvragen?                                                                                    

  Zorg die u niet vergoed krijgt                                                                                         

  Zorg in Nederland                                                                                                           

  Gemaakte kosten declareren                                                                                         

  Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK ?                                                   

  EHIC verloren of niet ontvangen                                                                                  

  Wat als de zorgaanbieder in het buitenland de EHIC niet accepteert ?                

  Vergoeding met gebruik van het formulier 111

  Belangrijk – het formulier 111:                                                                                      

  Vergoeding van zorg in niet-verdragslanden                                                             

  Geplande zorg: de verzekerde gaat voor zorg naar het buitenland                        

  Vergoeding vanuit de ZVW: werelddekking                                                               

  Vergoeding is mogelijk via het formulier E112/S2                                                     

  In welke landen geldt dit formulier ?                                                                              

  EU- landen, EER- landen en Zwitserland.                                                                 

  Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering of reisverzekering                                
  in Nederland werken en wonen in het buitenland                                                   

  Wat als u verzekerd blijft voor de Wlz ?                                                                       

  Als u niet meer verzekerd bent voor de Wlz                                                                

  Uw gezinsleden en de Wlz                                                                                            

  Als uw gezinsleden niet meer Wlz-verzekerd zijn                                                     

  Zorg vanuit de Wlz aanvragen voor cliënten in en uit het buitenland                   

  Verzekeringsrecht                                                                                                           

  EU-wetgeving                                                                                                                   

  Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                                       

  Keuzevrijheid zorg voor pensioen- en uitkeringsgerechtigden                              

  In het buitenland wonen en toch ingeschreven blijven in de

  Nederlandse BRP (Basisregistratie Personen)                                                                     

  Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland

  Wat als u niet meer in Nederland bent verzekerd ?                                                  

  23. Emigreren met een Nederlands pensioen/uitkering en de ZVW en woonlandfactor

  Een landenvoorbeeld met woonlandfactor                                                                 

  Zorgverzekeringen en buitenland

  Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                                       

  Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen?                                      

  Uw meeverhuizende gezinsleden

  U gaat naar een verdragsland                                                                                       

  Uw gezinslid werkt nog                                                                                                  

  Uw gezinslid heeft zelf een pensioen of uitkering                                                    

  Uw gezinslid heeft geen eigen inkomen

  Waar u rekening mee moet houden                                                                            

  Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland                                                 

  Hoe kunt u zich laten registreren?                                                                               

  Voorwaarden voor verdragsrecht                                                                                  

  Meeverhuizende gezinsleden                                                                                      

  Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw woonland?                                   

  Waar heeft u recht op in uw woonland ?

  Waar heeft u recht op in Nederland?                                                                           

  Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland?                                                

  Waar heeft u recht op in andere EU-landen?                                                            

  Medisch noodzakelijke zorg                                                                                          

  Geplande medische zorg                                                                                               

  Welke bijdragen moet u betalen ?

  Hoe betaalt u de bijdragen?                                                                                           

  Wat als u te veel of te weinig heeft betaald?                                                              

  Woonlandfactor en heffingskortingen                                                                         

  Heffingskortingen                                                                                                            

  Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)                                                                            

  Nominale bijdrage Zvw                                                                                                   

  Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw                                                                             

  Woonlandfactor (met een landen-voorbeeld)                                                             

  Rekenvoorbeelden in verschillende situaties                                                            

  Woonlandfactoren andere landen 2022                                                                                 

  Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                                 

  In het geval uw toeslagpartner recht heeft op het woonlandpakket                                  

  Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd                                                     

  Uw woonlandfactor telt mee bij de hoogte van uw toeslag                                      

  24.  Verzekeringen

  Inleiding                                                                                                                            

  Reisverzekering                                                                                                               

  Doorlopende reisverzekering                                                                                        

  Verzekering via uw credit-card                                                                                      

  Uw zorgverzekering

  Alternatieven voor de zorgverzekering                                                                        

  Expat-verzekeringen                                                                                                       

  Nog enkele aandachtspunten bij het afsluiten van een expat-verzekering                                                                                                            

  Enkele aanbieders belicht                                                                                             

  Kenmerken verschillende vormen van expat-verzekeringen                                              

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering                                                                            

  Aanbieders                                                                                                                       

  Ongevallenverzekering                                                                                                  

  Autoverzekering                                                                                                               

  Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren                                                     

  Rechtsbijstandsverzekering                                                                                          

  Inboedel- en opstalverzekering                                                                                     

  Aandachtspunten bij een inboedelverzekering

  Wereldreis verzekering                                                                                                   

  Wel of niet verplicht verzekerd in Nederland ?                                                          

  Checklist expat –ziektekostenverzekering                                                                  

  Aanvullende wereldreisverzekeringen                                                                        

  25. De verhuizing

  Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de E.U.                                                       

  Vrijstelling van invoerrechten                                                                                       

  Zelf verhuizen                                                                                                                  

  Trouwen en verhuizen                                                                                                   

  Verhuizing naar uw tweede woning                                                                            

  Verkoop van Uw tweede woning

  Verhuizing bij erfenis                                                                                                      

  Vervreemdingsverbod                                                                                                     

  Belastingtelefoon Douane

  Inschakelen van een verhuisbedrijf                                                                             

  Voorbeeld                                                                                                                          

  Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                                          

  De offerte                                                                                                                          

  De verhuiskosten                                                                                                            

  Verhuizing en invoer van uw inboedel buiten de  E.U.                                                       

  Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen ?                                                    

  Tax-free shoppen voor uw verhuizing                                                                         

  BTW-teruggave                                                                                                                

  Global Blue                                                                                                                       

  Vat Free                                                                                                                             

  Na de paspoort controle                                                                                                 

  Nog enkele tips en opmerkingen

  Opslag                                                                                                                               

  Dierenpaspoort                                                                                                                

  Algemene regels                                                                                                              

  Als de papieren niet in orde zijn                                                                                   

  Specifieke informatie                                                                                                      

  Lheishmaniose                                                                                                                

  26. Uw auto meenemen naar het buitenland

  Voertuigverplichtingen in Nederland en(tijdelijk) schorsen kenteken                   

  Schorsen kenteken als u (tijdelijk) in het buitenland woont                                    

  Uw Nederlandse autoverzekering in het buitenland                                                

  Uw Nederlandse autoverzekering als u niet meer in Nederland staat ingeschreven

  Auto exporteren (uitvoeren) en de wegenbelasting en verzekering                                  

  De APK Keuring als u met uw Nederlandse auto in het buitenland verblijft                   

  Nederlandse APK in Spanje                                                                                         

  Schorsen van uw kenteken                                                                                           

  Nog enkele opmerkingen bij schorsen                                                                        

  Online schorsing aanvragen                                                                                         

  Schorsen bij een loket                                                                                                    

  Legitimatie voor het schorsen bij een loket                                                                 

  Wat is eHerkenning ?                                                                                                     

  Hoe kunt u het kenteken laten schorsen

  Schorsing verlengen                                                                                                      

  Eerder stopzetten                                                                                                             

  Leasevoertuig                                                                                                                   

  Schorsing bij ombouw                                                                                                    

  Rijden met geschorst voertuig                                                                                       

  Voorwaarden schorsing door iemand anders                                                              

  Europees inlogmiddel                                                                                                     

  Voorwaarden terugvordering BPM                                                                               

  Hoeveel BPM kunt u terugvorderen ?                                                                         

  Tabel kortingspercentage                                                                                               

  Hoe wordt de teruggaaf berekend ?                                                                             

  Uitbetaling                                                                                                                         

  Als een rechtspersoon de BMP betaald heeft                                                            

  Uitvoer van uw auto uit Nederland                                                                               

  Welke documenten dient u mee te nemen / te tonen ?                                            

  Welke documenten en papieren ontvangt u van de medewerker ?                                  

  Rijdt u op de openbare weg in Nederland, wat geldt er dan ?                                 

  Als uw auto met Nederlands kenteken zich al in het buitenland bevindt ?                     

  Export aanmelden                                                                                                           

  Rijden na beëindiging registratie bij uitvoer                                                               

  Kentekenplaat voor uitvoer                                                                                            

  Europese Typegoedkeuring van voertuigen                                                              

  Geldigheid van het Europese typegoedkeuringscertificaat                                     

  Wat is een type(goed)keuring ?                                                                                    

  Certificaat van Overeenstemming (CVO)                                                                    

  Standaard voor digitale CvO                                                                                          

  27.  Huur en verhuur van een huis in het buitenland 

  Inleiding                                                                                                                            

  Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?                                                                   

  Wie is juridisch gezien de huurder ?                                                                           

  Het huurcontract                                                                                                              

  Inventaris                                                                                                                          

  Betaling van de huur                                                                                                      

  Borg                                                                                                                                    

  Verhuurde woonoppervlakte                                                                                         

  Overname roerende goederen                                                                                      

  Vaststelling huursom                                                                                                      

  Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom                                      

  Bijkomende kosten

  Verschil netto en bruto huurprijs ?                                                                               

  Looptijd huurcontract                                                                                                      

  Onderhoudskosten                                                                                                         

  Overige verplichtingen van de huurder                                                                       

  Het huurcontract en huisdieren                                                                                    

  Huurverhoging                                                                                                                

  Huren en de verzekering                                                                                               

  Opleveren van de gehuurde woning                                                                           

  Eigenaar aansprakelijk voor schulden huurder                                                                    

  Opzeggen van de huur                                                                                                  

  Door de verhuurder

  Door de huurder                                                                                                              

  Verkoop verhuurde woning                                                                                           

  Verhuur                                                                                                                             

  Vakantieverhuur/seizoenverhuur                                                                                            

  Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur                                                             

  De Verhuurorganisatie                                                                                                   

  Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie                                                     

  Lange termijn verhuur                                                                                                    

  Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren

  Kopen om te verhuren                                                                                                    

  28. Aankoop buitenlands onroerend goed

  Inleiding                                                                                                                            

  Checklist aankoop onroerend goed                                                                             

   Dossier Checklist aankoop onroerend goed

   Om u tijdens de oriëntatiefase op weg te helpen kunt u bij onze uitgeverij

   een algemene checklist bestellen over de aankoop en bezit van onroerend goed in

   het buitenland.

   400 tips en adviezen bij aankoop van een (tweede) huis in het buitenland

   de do's en don'ts tijdens het aankoopproces + uitgebreide checklisten

   Digitale PDF versie. Deze publicatie wordt gratis per e-mail aan u toegestuurd.

   Inhoudsopgave

   ■ Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed in het buitenland  

   ■ Hoe vindt u onroerend goed ?                                                 

   ■ Checklist Wat kopen?                                                             

   ■ Checklist Waar kopen ? / omgevingsfactoren                              

   ■ Checklist bereikbaarheid                                                       

   ■ Buren en lokale bevolking                                                        

   ■ Checklist vraagprijs                                                               

   ■ Checklist rondom het huis                                                      

   ■ Checklist interieur                                                                   

   ■ Checklist tuin                                                                           

   ■ Checklist huis en omgeving                                                    

   ■ Checklist juridische aspecten                                                

   ■ Wat dient er in een notariële transportake vermeld te worden ?                

   ■ Tips en adviezen bij de ondertekening van de koopakte en de  overdracht

   ■ Wanneer vindt de inschrijving in het kadaster plaats ?         

   ■ Wat kan er mis gaan  na ondertekening van de notariële akte

   ■ Ontbindende voorwaarden die u kunt opnemen in de koopovereenkomst              

   ■ Checklist fiscale aspecten                                                     

   ■ Checklist financiële aspecten                                                

   ■ Checklist hypotheek                                                              

   ■ Checklist nieuwbouwproject                                                   

   ■ Checklist bouwen van een huis in het buitenland                 

   ■ Data en vrij-kaarten Second home en Emigratie-beurzen                                           ■ Juridische begeleiding bij vestiging en/of aankoop van o/g in het buitenland

   Mail :  guidelines@planet.nl   (o.v.v. gratis checklist aankoop buitenlands o/g)

   

  29. Emigratie en uw bankzaken

  Inleiding                                                                                                                            

  Uw Nederlandse bankrekening aanhouden                                                              

  Uitschrijving uit de BRP en uw Nederlandse bankrekening                                   

  Verhuizing binnen de Europese Unie en uw Nederlandse bankrekening                      

  Uw nationaliteit en uw bankrekening                                                                          

  Wisselen van bank / openen bankrekening                                                               

  EU-regelgeving en uw bankrekening                                                                          

  Wanneer mag een bank uw aanvraag voor een basisbetaalrekening weigeren?

  Kenmerken van een basisbetaalrekening                                                                  

  Informatie over tarieven                                                                                                  

  Overstappen naar een andere bank                                                                            

  Europese spaarrichtlijn; spaargeld beschermd

  Expat-service van Nederlandse banken                                                                                 

  Ingezetene versus een niet-ingezetene rekening                                                     

  Een ingezetene- vs. een niet-ingezetene rekening                                                  

  Een niet-ingezetene rekening in Nederland                                                              

  Tijdelijk vertrek                                                                                                                  

  Permanent vertrek                                                                                                           

  Zo'n niet-ingezetene rekening heeft de volgende kenmerken:                              

  Welke documenten moet u in Nederland overleggen om uw rekenin­gen in een niet-ingezetene rekeningen om te zetten ?                              

  Hoog of laag risico                                                                                                           

  Verhuizing buiten Europa                                                                                                         

  Uitwisseling informatie banken en de belastingdienst                                                        

  Het openen van een bankrekening bij een bank in het buitenland                                  

  Wat deelt uw bank met de Belastingdienst?                                                               

  Het gebruik van cheques                                                                                               

  Aandachtspunten betalen en ontvangen per cheques                                                       

  Gezamenlijke betaalmarkt (SEPA)                                                                               

  Wat is SEPA?                                                                                                                   

  Europese Spaarrenterichtlijn vervallen                                                                       

  Uitwisseling gegevens                                                                                                   

  Voor personen en organisaties                                                                                     

  Als u een bestaande klant bent                                                                                    

  Regels in Nederland                                                                                                       

  Bepaling woon- of verblijfplaats in Nederland voor een natuurlijk persoon                     

  Bepaling woon- of verblijfplaats in Nederland voor organisaties                           

  Strong Customer Authentication (SCA) Tweetrapsauthenticatie bij betalingen  

  Identificatie via verschillende kenmerken; minimaal tweestaps-verificatie                      

  Uitzonderingen SCA                                                                                                       

  Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn                                                                        

  Wie is aan te merken als een UBO? Wie is een uiteindelijk belanghebbende ?

  Valutarisico                                                                                                                       

  In welke financiële situaties komen valutarisico’s voor ?                                        

  30. Uw kinderen, onderwijs, de taal en diploma’s bij vertrek naar het buitenland

  Samen met uw kinderen het vertrek naar het buitenland voorbereiden               

  Uw kinderen en het huispersoneel                                                                              

  Het leren van een taal                                                                                                    

  De nonnen in Vught

  Taalcursus in Nederland                                                                                                

  Taalcursus in het buitenland                                                                                        

  Beheersing van de taal voor het lezen van contracten                                            

  Beheersing van de taal voor beter contact met de lokale bevolking                                  

  Mogelijkheden om de taal in het buitenland te leren                                                

  Overige methoden                                                                                                           

  Uw kinderen; aanpassing in het buitenland  en de vreemde taal                          

  Tweetalig opgroeien                                                                                                        

  De moedertaal                                                                                                                  

  Het NOB geeft het volgende advies:                                                                            

  Schoolkeuze                                                                                                                                

  Internationale scholen                                                                                                    

  Opbouw van het voortgezet onderwijs naar Brits model met daarnaast een internationale variant                  

  De Europese school                                                                                                       

  Checklist welke school te kiezen ?                                                                              

  Nederlands bijhouden                                                                                                    

  Nederlands onderwijs in het buitenland                                                                                 

  1) IVIO-Wereldschool                                                                                                      

  2) Edufax                                                                                                                           

  3) Stichting IBID                                                                                                               

  4) INIO                                                                                                                                

  Bijhouden van de tweede taal bij terugkeer in Nederland                                       

  Au Pair                                                                                                                               

  Het Internaat

  Het gastgezin                                                                                                                   

  Terugkeer naar Nederland

  Aansluitingsproblemen bij terugkeer in Nederland                                                   

  Legalisatie van diploma’s                                                                                               

  Legalisatie van overige documenten                                                                           

  Legalisatie van kopieën van documenten                                                                  

  Online een vreemde taal leren                                                                                      

  Emigratie en uw studieschuld bij DUO                                                                        

  Achterstand studieschuld en uw paspoort                                                                 

  Landen-dossiers

  Immigratie-voorwaarden, aanvraag visum, wonen, werken en starten zaak in de volgende landen:

  ■ Canada 

  ■ Australië 

  ■ Nieuw Zeeland

  ■ Verenigde Staten 

  Actieve begeleiding en advies

  Professionele deskundigheid

  Emigreren naar Nieuw-Zeeland

  Business Visitor Visa

  Entrepreneur Work Visa

  Entrepreneur Resident Visa

  Active Investor Plus Visa

  Skilled Migrant Category

  Skilled Migrant Visa

  Straight to Residence Visa

  Accredited Employer Work Visa

  Family Category

  Partnership

  Ouder(s)

  Parent Resident Visa

  Parent Retirement Resident Visa   

  Kinderen

  Tijdelijke visums

  Netherlands Working Holiday Visa

  Recognised Seasanol Employer Limited Visa

  Belangrijkste condities van toepassing

  Talent (Arts, Culture, Sports) Work Visa

  Toeristenvisum

  Student en Training visum

  Studentenvisum

  Aan welke eisen moet u voldoen ?

  Studies korter dan 9 maanden

  Studies langer dan 9 maanden

  Stagevisum

  Tijdelijke pensionering visum

  Begeleiding bij aanvraag visum voor Nieuw-Zeeland

  Emigreren naar Canada

  Business Class

  Self-employed

  Provincial Nominee Program

  Start-up

  Skilled Immigrants

  Federal Skilled Worker Class

  Canadian Experience Class

  Federal Skilled Trade

  Express Entry 2e fase

  Family Class

  Partner en afhankelijke kinderen

  Ouders of grootouders

  Tijdelijke visums

  Toeristenvisum

  Werkvergunning

  Werkvergunning voor jongeren

  Studentenvisum

  Begeleiding bij aanvraag visum voor Canada

  Emigreren naar Australië

  Business Innovation and Investment

  Business Innovation Visum

  Investor visum

  Entrepeneur stream visa

  Skilled Migrant Class

  Skilled Independent Visum

  De basiscriteria voor het Skilled Independent visum

  Skilled Nominated en Skilled Regional Visum

  Family Class

  Partner

  Ouders

  Kinderen

  Tijdelijke visums

  Toeristen visum

  Working Holiday visum

  Tijdelijke werkvergunning

  Studenten visum

  Begeleiding bij aanvraag visum voor Australië

  Emigreren naar de Verenigde Staten 

  Belangrijke aandachtspunten

  Wie is bevoegd om in de V.S. te werken ?

  Reistoestemming

  De verschillen tussen een ESTA en Visum

  Onderscheid tussen 2 soorten visums

  Niet-immigrant visums (tijdelijke verblijfsvergunning)

  Hoe verkrijgt u een Amerikaans werkvisum (Employment Authorization 

  Document EAD)

  Hoe u een Green Card kunt verkrijgen voor de V.S.

  Wie heeft er een sociale zekerheidskaart (Social Security Card) 

  nodig om in de V.S. te werken ?

  Verifiëren van geschiktheid om te werken

  Wat is de wettelijke minimum leeftijd om te werken in de V.S. ?

  Immigrant visums (permanente verblijfsvergunning)

  Overzicht categorieën visums voor de V.S.

  Twee types B-visums

  Zonder visum op zakenreis naar de V.S.

  Geldigheidsduur van de visum

  Tijdelijk werk in de V.S. 

  Studeren in de V.S.

  Deelname aan uitwisselingsprogramma’s

  Visum Amerika voor verloofden

  Permanente (werk)vergunning

  Toewijzing visum nummer

  Permanente verblijfsvergunning voor de V.S.

  Immigranten categorieën

  Welk visum heeft u nodig ?

  Visa Wizard

  Diversity Visa (DV) Program

  Te nemen stappen om in aanmerking te komen voor het diversity visa

  Program

  Submit an Entry

  Selection of Applicants

  If you are selected

  Confirm your qualifications

  High School Education

  Werkervaring

  Submit your immigrant visa and alien registration Application

  Kentucky Consular Center

  Submit supporting documents

  Documenten

  Aanvullende instructies voor de ambassade of het consulaat

  Interview

  Bereid u voor op het interview

  Te overleggen documenten & te betalen kosten

  Voorbereidingsinstructies voor het interview

  Wie moet het interview bijwonen ?

  Verzetten van de afspraak

  Uw kinderen

  Na het interview

  Visum goedkeuring

  Visa weigering & Visumgoedkeuring

  Wanneer u uw visumpaspoort ontvangt

  Verzegeld immigrantenpakket (Sealed Immigrant Packer)

  Vervaldatum

  Controleer de updates over het visumproces

  Hoe lang duurt een visumaanvraag voor de V.S.

  Begeleiding bij aanvraag visum voor de V.S.

  Bijlagen en Bronnen

   

  =

   

   

  Nieuwsbrief

  Meld u aan voor onze nieuwsbrief
  Aanmelden
  © 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel