Wonen en kopen in Italie 2024

Artikel 1 van 16
€ 24,95 (inclusief btw)

Handboek Wonen en kopen in Italië

Herziene editie 2024

P.L. Gillissen

Aantal pagina`s: 380 pagina`s

ISBN : 978-94-92895-37-0

Trefwoorden:  emigratie naar Italië;  wonen in Italië; werken in Italië, aankoop en bezit van onroerend goed in Italië,

©  P.L. Gillissen  2024-2025 

Onmisbaar juridisch, fiscaal en financieel informatie-handboek voor Nederlanders/Belgen die zich in Italië willen vestigen of in Italië onroerend goed willen kopen.

Al ruim 19 jaar de belangrijkste informatiebron voor Nederlanders en Belgen die direct of indirect te maken krijgen met onroerend goed in Italië en/of zich in Italië willen vestigen.

Wat iedereen zou moeten én willen weten over de aankoop van een (tweede) huis in Italië en/of emigratie naar Italië

Recensie NBD:

Italië is voor Nederlanders en Belgen nog steeds een aantrekkelijk land om er een huis te kopen en er te wonen.

In dit handboek worden  vrijwel alle aspecten die daarbij komen kijken besproken.

Het begint met een inleiding over het land zelf, de geografische  oriëntatie en waar je het beste een huis kunt kopen, de vastgoedmarkt, gevolgd door het koopproces, het koopcontract, de overdracht, de overdrachtsbelasting, vereniging van eigenaren en andere juridische en fiscale zaken, het kopen van bouwgrond, de bouwvergunning, het bouwproces en renovatie, de nutsvoorzieningen etc.

Ook huur en verhuur komen aan de orde, evenals bankzaken en verzekeringen. De vestiging in Italië, de verhuizing, belastingplicht in zowel Nederland als in Italië.

Deze zeer complete gids is een uitstekende handleiding voor hen die in Italië een (tweede) huis willen kopen en/of in Italië willen gaan wonen.

Recensent Dr. J. Kroes  (NBD Biblion)  

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

2. Italië in vogelvlucht

Land en bevolking                                                                                           

Inwoners                                                                                                            

Taal                                                                                                                    

Sociale omgangsvormen en het dagelijks leven                                      

Humor                                                                                                                

Tijdverschil Nederland – Italië                                                                      

Op tijd komen                                                                                                   

Bestuurlijke indeling van Italië                                                                      

Indeling regio’s en provincies                                                                       

Politiek & Staatsinrichting                                                                              

Vriendjespolitiek                                                                                              

Geloof                                                                                                                

Veiligheid                                                                                                          

De Italiaanse politie                                                                                        

Winkelen/winkels                                                                                                            

Fooien                                                                                                                

Vrije tijd                                                                                                              

Toeristische informatie                                                                                  

Kranten                                                                                                              

Kosten van levensonderhoud                                                                       

Vergelijking kosten van levensonderhoud Nederland-Italië                                   

3. Italië; een geografische oriëntatie

Het klimaat                                                                                                        

Povlakte                                                                                                                            

Noord-Italië                                                                                                       

Het merengebied                                                                                                            

Het noordelijk deel van de Apennijnen                                                       

Riviera                                                                                                                

Zuid-Italië                                                                                                          

Lokale winden                                                                                                  

Wintersportperiode                                                                                          

Verschillen Noord en Zuid Italië                                                                   

Overzicht regio’s in relatie met onroerend goed aanbod                        

4. Oriëntatie en voorbereiding                                                     

Motieven                                                                                                            

Het verzamelen van informatie                                                                    

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                         

Oriëntatiedagen                                                                                               

Waar kopen ?                                                                                                   

Checklist waar kopen ?                                                                                  

Bereikbaarheid                                                                                                

Wat kopen ?                                                                                                     

Bestaand of nieuw onroerend goed                                                                            

Een oud huis op het platteland                                                                     

Renovatieproces                                                                                                              

Staat van onderhoud van het huis                                                               

Tweede huizen / zomerverblijven                                                                

Boerderijen                                                                                                       

Renovatie oude huizen                                                                                   

Wijziging bestemming (cambio di distinazione d’uso)                                            

Een appartement in een stad                                                                        

Wanneer op huizenjacht ?                                                                                            

Oriëntatie checklist bij de aankoop van onroerend goed                        

Houding Italianen ten opzichte van buitenlandse huiseigenaren         

Vraagprijs                                                                                                          

Checklist vraagprijs                                                                                         

Onderhandelen over de prijs                                                                        

Overige aandachtspunten                                                                                             

Meest gemaakte fouten door buitenlanders                                                              

Overige problemen waar buitenlanders tegenaan kunnen lopen         

5. Aankoop van een appartement & de VVE

Het Italiaanse systeem                                                                                   

CV en water in een appartementencomplex                                                             

Voor- en nadelen wonen in een condominio                                                            

Regels condominio bij geschakelde huizen/vrijstaande huizen                           

Nederlandse vereniging van eigenaren i.p.v. condominio                     

Checklist condominio alvorens een koopcontract te tekenen                

Prijs van een appartement                                                                                            

Het beheer/management van het condominio                                         

Vergadering van eigenaren                                                                          

Regels omtrent de vereniging van eigenaren                                           

Servicekosten                                                                                                   

Extra servicekosten voor onderhoud en reparaties                                  

Nog enkele tips !                                                                                              

Nieuwe regels condominio                                                                           

6. De makelaar

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                               

Vestigingseisen Italiaanse makelaar                                                          

Werkwijze Italiaanse makelaar                                                                     

De makelaar en de verkopende eigenaren                                               

Keuze makelaar                                                                                              

Buitenlandse medewerkers van Italiaanse makelaarskantoren                           

Een makelaar in Nederland                                                                          

Niet-gekwalificeerde bemiddelaars                                                                            

Makelaarscommissie (provvigione)                                                            

Commissiedocument                                                                                     

Het uitbrengen van een bod                                                                          

Nog enkele opmerkingen omtrent de Italiaanse makelaar                     

Kopen zonder makelaar                                                                             

7. Het koopproces

De koper                                                                                                            

De verkoper                                                                                                      

Het onroerend goed register                                                                         

Het koopobject                                                                                                 

Het Italiaanse kadaster                                                                                   

Dichiarazione di variazione                                                                           

De gemeente                                                                                                   

Geometra                                                                                                          

De Bank                                                                                                                            

De notaris                                                                                                          

De Italiaanse fiscus                                                                                         

De Buren                                                                                                           

De mede-eigenaren/condominio                                                                 

De makelaar                                                                                                     

Juridisch en fiscaal adviseur                                                                         

Het verkoopproces                                                                                          

8. De juridische en contractuele aspecten van de koop

Weet wat u tekent                                                                                            

Eigendomsovergang volgens Italiaans recht                                                            

In het Italiaans Burgerlijk Wetboek wordt onderscheid gemaakt           

Het aanbod tot koop (proposta d’acquisto)                                                

Hoe wordt de aanbetaling betaald ?                                                           

Als u eenmaal een aanbetaling heeft gedaan. Wat dan ?                                      

Aanbod tot verkoop (proposta di vendita)                                                   

De voorlopige koopovereenkomst (contratto preliminare di vendita)     

Inhoud voorlopige koopovereenkomst                                                        

Registratie van de contratto preliminare                                                     

Diritto di recesso                                                                                              

Soorten voorschotten en betalingen                                                            

Gewoon voorschot op de koopsom                                                                             

Anticipo di pagamento                                                                                   

Aanbetaling / storting van depot bij aanbod tot koop                               

Registratie van de contratto preliminare bij de Italiaanse

Belastingdienst                                                                                                

Nieuwe wetgeving omtrent betaling van de koopsom                                            

Ondertekening koopakte / gevolmachtigde                                               

Checklist volmacht                                                                                          

Het agrarisch voorkeursrecht                                                                        

Ontbindende voorwaarden                                                                            

Italiaans fiscaal nummer                                                                               

Erfdienstbaarheden                                                                                        

De Italiaanse notaris                                                                                       

Taken van de notaris                                                                                      

De ondertekening van de “atto”                                                                    

Inschrijving in de onroerend goed registers                                               

Honorarium van de Italiaanse notaris                                                         

Het registratiekantoor – de Italiaanse fiscus                                                              

Huwelijksgoederenregime en de aankoop van Italiaans o/g                 

Scheiding en verkoop                                                                                     

Bijstand door juridisch adviseur                                                                   

Praktijkvoorbeeld                                                                                                            

Casus aankoop cultureel erfgoed                                                                

9. Fiscale aspecten bij aankoop en bezit van Italiaans vastgoed

Het registreren en inschrijven van het voorlopig koopcontract                              

Tarieven overdrachtsbelasting/registratierecht                                         

Imposta di registro                                                                                           

Imposta ipotecaria                                                                                           

Imposta catastale                                                                                            

Prima Casa regeling                                                                                       

Aankoop (nieuwbouw) woning onder het Italiaanse BTW regime        

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van uw huis                                 

De notaris; ontvanger der belastingen                                                        

Fiscale betekenis van het kadaster                                                                             

Kadastraal inkomen (rendita catastale)                                                      

Een overkoepelende gemeentelijke belasting IUC (= Imposta

Unica Comunale)                                                                                                            

IMU vrijstelling voor hoofdverblijfplaats                                                      

Aftrekbare kosten                                                                                            

Registratie op het gemeentehuis                                                                                                

10. Aankoop bouwgrond

Inleiding en soorten bestemmingen                                                                           

Uw kavel en de lokale brandvoorschriften                                                 

Bestemmingsplannen en bouwdichtheidsnormen                                  

Overdracht van bouwrecht                                                                                            

Bouwbepalingen                                                                                                             

Agrarisch voorkeursrecht                                                                               

Aansluiting op de nutsvoorzieningen                                                          

Checklist aankoop (bouw)grond                                                                  

Wat niet kopen ?                                                                                              

Slopen                                                                                                               

Van agrarische grond naar grond met toeristische activiteiten                              

11. Het bouwen en verbouwen van een huis

Inleiding                                                                                                                            

Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)                                          

Voorbereiding van de bouw                                                                          

Bij de bouw van een huis dient u op 4 verschillende zaken te letten    

Voor- en nadelen van het laten bouwen van een huis                                            

De bouwvergunning (Permesso di Costruire)                                           

De bouwbepalingen                                                                                       

Hoogte van de kamers                                                                                   

Aanbouw                                                                                                           

De bouwcommissie en de bouwvergunning                                                             

Bouwgarantie                                                                                                   

Bankgarantie                                                                                                    

Het bouwcontract                                                                                                            

De inhoud van het bouwcontract                                                                  

Checklist inhoud bouwcontract                                                                     

Betalingsschema                                                                                                            

Het contact met de architect                                                                          

Honorarium van de architect                                                                         

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                             

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase                                              

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase                  

Het kopen van een recent opgeleverd huis                                               

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis                         

Het contact met de bouwondernemer                                                         

Keuze bouwondernemer                                                                               

Advies                                                                                                                

Verbouwen en renoveren                                                                              

Checklist oud pand                                                                                         

De muren                                                                                                          

Het dak                                                                                                               

Septic tanks                                                                                                      

Aanvraag bouwvergunning bij de verbouwing van een

bestaande woning                                                                                           

Hertaxatie na verbouwing                                                                                             

Zelf (ver)bouwen                                                                                                             

Offertes (preventivo)                                                                                       

Lezen van offertes                                                                                                          

Nieuw- en verbouw en de Italiaanse BTW                                                 

Toezicht op de bouwwerkzaamheden                                                        

Bewoonbaarheidsverklaring                                                                         

De wet Piano Casa                                                                                         

Casus kopen van tekening en uw aanbetaling                                         

Aanleg van een zwembad                                                                                            

Checklist aanleg zwembad                                                                           

12. Belastingvoordelen bij woningrenovaties

Inleiding                                                                                                                            

Aankoop 1e woning (acquisto prima casa)                                                 

Minder Validen                                                                                                 

Aankoop TV- Bonus TV                                                                                  

Voorzieningen voor drinkwater                                                                     

Gevelwijzigingen (Bonus Facciate)                                                                             

Inrichtingsbonus (Bonus Mobili)                                                                   

Waterbesparing (Bonus Risparmio Idrico)                                                 

Groene bonus (Bonus Verde)                                                                       

Aftek is ook mogelijk voor                                                                                             

Overdracht van tegoed                                                                                   

Hoe verkrijgt u de aftrek ?                                                                                             

Wie komt in aanmerking ?                                                                                            

Voor welke aanpassingen ?                                                                          

Renovatie van gebouwen (bonus ristrutturazioni edilizie)                      

Voorwaarden voor het aanvragen van de aftrek                                       

Voor welke werken kunt aftrek/bonus verkrijgen                                      

Wie komen er voor de aftrek in aanmerking ?                                          

Hoe en wanneer moet u aftrek aanvragen ?                                                             

Aardbevingsbestendige maatregelen (Sismabonus)                                              

Belastingvoordeel bij aanpassingen in gemeenschappelijke delen

van een appartementencomplex/flatgebouw                                                           

Aankoop van aardbevingsbestendige huizen                                           

Korting of vergoeding                                                                                     

Superbonus                                                                                                      

Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor de superbonus   

Welke voordelen ?                                                                                          

Welke partijen spelen een rol bij aanvragen Super Bonus ?                 

13. Projectontwikkeling

Inleiding                                                                                                                            

14. Huren en verhuren

Inschakelen van een makelaar bij het zoeken van een huurwoning    

Ongemeubileerde lange termijn huur/verhuur                                          

Italiaanse huurwetgeving                                                                               

Huursom                                                                                                           

Indicatie huurprijzen                                                                                       

Borg                                                                                                                    

Opzegtermijn                                                                                                                   

Gemeubileerde vakantieverhuur                                                                 

Opstellen huurcontract                                                                                   

Registratie huurcontract                                                                                 

Servicekosten (Spese)                                                                                   

Zelf verhuren                                                                                                    

Hoogte van de huursom                                                                                

Nog enkele tips                                                                                                

Checklist voor de keuze van een verhuurorganisatie/kantoor               

Verdienen aan uw tweede huis    

15. Juridische en fiscale aspecten van korte termijn vakantieverhuur

Wanneer wordt een huurcontract in Italie als “korte termijn”verhuur” beschouwd ?                                                                                                       

Melding van de verhuuractiviteit aan de gemeente                                        

Verhuurvoorwaarden                                                                                         

Vorm van het Italiaanse huurcontract voor korte termijn/

Vakantieverhuur                                                                                                

Registratie van de gegevens van de huurder op de Italiaanse

politiewebsite “Alloggiati Web”                                                                         

Registratie gasten                                                                                            

Registratie accommodatie                                                                                 

Fiscale verplichtingen van de verhuurder (belastingen en aangifte

inkomstenbelasting in Italië)                                                                                             

Huurinkomsten in Italië en dubbele belastingheffing in andere landen                       

Keuze soort belastingaangifte (gewone inkomstenbelasting of

Cedolare Secca)                                                                                                 

Aanvullende diensten met betrekking tot de verhuur                                     

Registratie als ondernemer als u meer dan 4 accommodaties

Verhuurt                                                                                                         

Strengere regels (minimale boekingsperiode)                                               

Uitzonderingen                                                                                                   

Nieuwe registratie “codice identificativo nazionale” CIN                                                

Boetes voor wie zich niet aan de regels houdt                                                               

Verhuren van een woning in Umbrië                                                                

16. Vertrek uit Nederland en vestiging in Italië

Vertrek uit Nederland                                                                                       

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                               

Inschrijven in de Basisregistratie personen                                                   

Legalisatie                                                                                                           

Reisdocumenten                                                                                                

Schengenlanden                                                                                                

Europese identiteitskaart                                                                                   

Paspoort                                                                                                                              

Reisdocumenten voor kinderen                                                                       

Gevolgen van uitschrijving uit de BRP                                                                            

Controle op uitschrijving                                                                                  

Briefadres in Nederland                                                                                     

Op meerdere plaatsen inschrijven in het bevolkingsregister                             

Vertrek naar Italië en de (belasting)schulden in Nederland                                          

Schuld aan de Nederlandse staat en verlenging van uw paspoort                              

Bureau Krediet Registratie bij vertrek naar het buitenland                                              

Het Nederlandse paspoort in het buitenland                                                  

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat in het buitenland                                                                                                 

Nederlandse nationaliteit/Nederlanderschap                                                 

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                                 

17. Vestiging in Italië

Voorwaarden vestiging                                                                                     

Het vrije verkeer binnen de EU                                                                         

Voorwaarden vestiging                                                                                     

Echtgenoot/partner uit niet-EU land                                                                 

Verblijf korter dan 3 maanden                                                                                           

Verblijf in Italië als toerist                                                                                   

Wel of geen resident bij aankoop van een huis in Italië ?                                             

Rechten als resident                                                                                          

De identiteitskaart                                                                                               

Fiscaal nummer (Codice Fiscale)                                                                     

Italiaans BTW nummer                                                                                       

Zegelrechten                                                                                                       

Huwelijk en nulla osta                                                                                         

Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk is niet mogelijk                        

Huwelijkse voorwaarden                                                                                   

Homowet aangenomen                                                                                      

Ongehuwd samenwonen                                                                                  

Inschrijving van buitenlandse akten in Nederlandse Registers van de       

Burgerlijke stand                                                                                                

De Italiaanse nationaliteit                                                                                  

Inschrijving bij consulaat                                                                                  

Mediation (La Mediazione Obbligatoria)                                                                          

18. De verhuizing & uw auto

Inleiding                                                                                                                           

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                    

Vrijstelling van invoerrechten                                                                                           

Zelf verhuizen                                                                                                     

Trouwen en verhuizen                                                                                       

Verhuizing naar uw tweede woning                                                                  

Verkoop van uw tweede woning                                                                       

Verhuizing bij erfenis                                                                                         

Vervreemdingsverbod                                                                                       

Belastingtelefoon Douane                                                                                 

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                       

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                     

De offerte                                                                                                             

De verhuiskosten                                                                                               

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Italië                                 

Nog enkele tips en opmerkingen                                                                     

Opslag                                                                                                                 

Invoer antiek en kunst                                                                                       

Tax-free shoppen                                                                                               

Europees dierenpaspoort                                                                                 

Auto met Italiaans kenteken zonder inschrijving in Italië                                               

Auto met Nederlands kenteken                                                                         

Algemene regeling                                                                                                             

Omzeilen algemene regeling                                                                                            

19. Bankzaken

Het Italiaanse bankwezen                                                                                  

Grootste Italiaanse banken                                                                                

Het openen van een bankrekening                                                                  

Voorwaarden openen Italiaanse bankrekening                                                              

Bankpas                                                                                                               

Een niet-ingezetene rekening in Italië                                                                              

Een ingezetene rekening in Italië                                                                     

Een lopende rekening                                                                                       

Italiaanse bankafschriften                                                                                  

Automatische bankincasso                                                                                

Betaalmethoden                                                                                                  

Het uitschrijven en ontvangen van Italiaanse cheques                                  

Internationale transacties                                                                                  

Checklist keuze Italiaanse bank                                                                        

Internationale betaling per cheque/wissel                                                       

Uw Nederlandse bankzaken vanuit het buitenland                                                         

Een ingezetene vs. een niet-ingezetene rekening                                                          

Sepa en IBAN                                                                                                      

Europese overschrijving                                                                                   

Europese incasso                                                                                                              

20. Verzekeren in Italië

Inboedel- en opstalverzekering                                                                        

Inboedelverzekering (contenuto)                                                                     

Verzekering van appartementen                                                                       

Verzekering van vakantiewoningen                                                                 

Verzekering van gehuurd onroerend goed                                                     

Hoogte van de premie                                                                                       

Aanvullende verzekeringen                                                                                               

Een Nederlandse inboedel- en opstalverzekering voor o/g in Italië                            

Claims                                                                                                                  

Enkele aandachtspunten bij Italiaanse inboedel- en opstalverzekeringen                                                                                                     

Checklist opstal- en inboedelverzekering                                                       

Ongevallenverzekering                                                                                     

Rechtsbijstandsverzekering                                                                                              

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren                                    

21. De Nederlandse ZVW bij emigratie naar Italië 

Zorgverzekering in het buitenland                                                                   

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                                

Uw specifieke situatie en de gevolgen voor de ZVW                                     

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                            

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                                     

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland                                                       

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in het woonland ?                                        

Waar heeft u recht op in uw woonland ?                                                         

Waar heeft u recht op in Nederland ?                                                                              

Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland ?                                     

Welke bijdragen moet u betalen ?                                                                     

Hoe betaalt u de bijdragen ?                                                                                              

Wat als u te veel of te weinig heeft betaald ?                                                    

Woonlandfactor en heffingskortingen                                                                            

Bijdragen ZVW, woonlandfactoren en heffingskortingen                                             

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties                                                 

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                      

Een EHIC van Zorginstituut Nederland                                                                            

Welke zorg krijgt u wel en niet vergoed ?                                                        

Gemaakte kosten declareren                                                                                            

Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK ?                                         

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010                                                                              

Wet Langdurige Zorg                                                                                         

Keuzevrijheid zorg                                                                                                              

In Italië wonen en toch ingeschreven blijven in BRP                                     

Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland                                                                                                      

Nederlandse WLZ-zorg in het buitenland                                                        

Vergoeding                                                                                                         

Persoonsgebonden budget                                                                                

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006                                   

Als u in Italië verzekerd bent tegen ziektekosten                                                             

Moet u uw Nederlandse zorgverzekering stopzetten ?                                   

Verdragspolis                                                                                                     

Hoe krijgt u uw zorgkosten vergoed ?                                                                             

Als u ziektekosten maakt in Nederland                                                                            

Als u ziektekosten maakt in Italië                                                                      

Waar zijn uw gezinsleden verzekerd ?                                                                             

Als u particulier verzekerd bent                                                                         

22. Italiaanse ziektekostenverzekering, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid

Algemene regelgeving bij tijdelijk verblijf in Italië                                                           

Sociaal verzekerd in Italië                                                                                  

De nationale gezondheidszorg in Italië                                                                           

Vestiging in Italië en de Italiaanse sociale zekerheid                                     

Werknemers en zelfstandigen                                                                          

Premies                                                                                                                

Wat omvat het Italiaanse stelsel van sociale zekerheid ?                                              

Premies                                                                                                                

Ouderschapsverlof in Italië (congedo parentale)                                                           

Vaderschapsverlof                                                                                                             

Verlof bij ziekte van het kind                                                                                             

Kinderen met een handicap                                                                                              

Extra rust faciliteit                                                                                                

Studie- en scholingsverlof                                                                                

Italiaanse kindertoeslag                                                                                    

In het kort zijn er 3 regelingen                                                                                          

Assegno al nucleo familiare                                                                                  

Assegni familiari dei comuni                                                                                 

Assegni  familiari                                                                                                  

Bonussen/uitkeringen                                                                                        

Soorten toelagen en hoogte toelagen                                                                             

Verschillende vormen van kinder- en gezinstoeslagen                                 

Bijzondere bijstand                                                                                                            

Gezondheid en vaccinaties                                                                                              

Het Italiaanse ziekenfonds                                                                                 

Inschrijving bij een ASL (Azienda Sanitaria Locale)                                       

Mutuo                                                                                                                   

Eigen bijdrage (Il Ticket)                                                                                    

Voor de volgende behandelingen wordt geen bijdrage gevraagd                               

Tarief Il Ticket                                                                                                     

Een Italiaanse particuliere ziektekostenverzekering                                       

Verandering van maatschappij                                                                         

Polis checklist                                                                                                    

Italiaanse gezondheidszorg                                                                                              

De Italiaanse huisarts                                                                                         

Tandarts                                                                                                                              

Medicijnen                                                                                                          

Vergoeding van medicijnen                                                                                              

Negozi Sanitari                                                                                                   

Speciale gezondheidseisen voor bepaalde groepen                                    

EU-medisch paspoort                                                                                        

Zwangerschap en bevalling                                                                                              

Abortus                                                                                                                

Kinderarts                                                                                                            

Apothekers                                                                                                          

Gehandicapten                                                                                                   

Geboorte van een kind in Italië                                                                         

Medische kosten en belastingen                                                                      

Overlijden                                                                                                           

23. Het Italiaanse belastingstelsel

Belastbare personen                                                                                          

Wanneer wordt u in Italië als fiscaal resident beschouwd ?                                          

Inkomenscategorieën                                                                                        

Tarieven inkomstenbelasting (imposta sul reddito delle persone fisiche = IRPEF)

Productiviteitsbonus                                                                                          

Inkomen uit eigen onderneming / de zelfstandige                                                         

Berekening belastbaar inkomen                                                                       

Aftrek en verminderingen                                                                                  

Persoonlijke aftrekposten                                                                                 

Alimentatiebetalingen aan een gescheiden echtgeno(o)t(e)                            

Charitatieve bijdragen                                                                                        

Persoonlijke vrijstellingen                                                                                

Belasting/heffingskortingen                                                                                              

Arbeidskorting                                                                                                    

Pensioenheffingskorting                                                                                   

Inkomstenbelastingkorting zelfstandigen                                                       

Gezinsheffingskortingen                                                                                   

Overige heffingskortingen                                                                                

Hypotheekrente-aftrek/korting                                                                                          

Aftrek vanwege gemaakte medische kosten                                                    

Aftrek/korting vanwege onderwijs/opleidingskosten                                     

Aftrek levens- en ongevallenverzekering                                                        

Korting vanwege betaalde huur                                                                        

Auto van de zaak                                                                                                

Rente en dividendinkomsten & vermogenswinstbelasting                                  

Bronbelasting niet-ingezetenen                                                                        

Beëindiging van uw fiscaal ingezetenschap in Italië                                      

Zegelbelasting                                                                                                    

Belastingaangifte in Italië periodes en formulieren                                                        

Mod. Dichiarazione dei Redditi                                                                        

Inkomsten uit Italiaanse loondienst                                                                 

Betaling van de Italiaanse belasting & aangifte periode                                 

Vermogensbelasting                                                                                          

Vennootschapsbelasting (imposta sul reddito delle societa)

BTW Tarieven                                                                                                     

24. Uw Italiaanse woning en de Italiaanse inkomstenbelasting & Cedolare Secca

Niet verhuurd onroerend goed                                                                         

Hoofdverblijfplaats                                                                                                             

Onroerend goed dat ter beschikking staat van de belastingplichtige                         

Cedolare Secca                                                                                                  

Tarieven Cedolare Secca                                                                                  

Registratie bij de belastingdienst                                                                     

Vrijwillige keuze voor melding van korte termijn huurcontracten bij de belastingdienst                                                                                         

Voor- en nadelen van de cedolare secca                                                         

Wanneer kiezen voor het reguliere inkomstenbelastingregime (IRPEF) bij verhuur ?                                                                                          

Korte termijn (toeristische) verhuur en de Cedolare Secca                                           

Soort onroerend goed                                                                                       

Verlenging van het huurcontract en de Cedolare Secca                                               

Betaling van de Cedolare Secca                                                                       

Effecten van de Cedolare Secca op de inkomstenbelasting                                         

25. Non Dom Belastingregime voor nieuwe inwoners van Italië

Inleiding                                                                                                                              

Non-Dom Belastingregime                                                                                 

Gunstig belastingregime voor nieuwe residenten                                                          

Wie komen er in aanmerking                                                                                            

Fiscale voordelen                                                                                                              

Looptijd van dit Non Dom Regime                                                                   

Wat gebeurt er na 15 jaar ?                                                                                

Speciaal belastingregime voor arbeidsmigranten die in Italië komen werken (Inbound workers)

Voorwaarden                                                                                                      

Fiscaal voordeel                                                                                                 

Speciaal belastingregime voor professionele sporters                                  

Speciaal belastingregime voor gepensioneerden                                                          

Voorwaarden                                                                                                      

Aangifte                                                                                                               

Speciaal belastingregime voor vermogende particulieren                                            

Voorwaarden                                                                                                      

Anti misbruik bepalingen                                                                                   

Nieuwe regime Forfettario (forfaitair regime voor ondernemers)                   

Golden Visa regeling & voorwaarden                                                                              

Erf- en schenkbelasting                                                                                     

26. Erfrecht- en erfbelasting

Inleiding                                                                                                                              

Wat als een eigenaar van een Italiaans huis komt te overlijden ?                 

Testament                                                                                                            

Registratie en tenaamstelling                                                                                            

Successie-aangifte                                                                                                             

Wijziging in kadaster                                                                                         

Erfbelasting (imposta di successione)                                                                             

Tarieven Italiaanse erfbelasting                                                                        

Vrijstelling erfbelasting                                                                                      

Erven van een bedrijf                                                                                         

Wijziging openbare registers                                                                              

Akte van aanvaarding                                                                                        

27. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in Italië

In welk land wordt uw inkomen, pensioen, vermogen belast ?                     

U vertrekt voor uw pensioengerechtigde leeftijd naar Italië                                          

Gekort op uw AOW                                                                                                            

Rekenvoorbeeld                                                                                                 

Bijlagen & Bronnen

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel