Wonen en kopen in Duitsland

Artikel 1 van 9
€ 24,95 (inclusief btw)

Wonen en kopen in Duitsland

Auteur: P.L. Gillissen | Aantal pagina’s: 400  

ISBN : 978-94-92895-23-3

Recensie Nederlandse Bibliotheek:

Tot in detail wordt ingegaan op het wonen/leven en werken in Duitsland en in het verlengde daarvan het kopen van onroerend goed aldaar. Het boek past in deze tijd waarin steeds meer grenzen wegvallen en mensen wegtrekken, onder andere naar Duitsland. Het boek is bedoeld voor de ondernemer én de particulier; er worden aspecten behandeld als het kopen en bouwen van een woning, de Duitse fiscus, pensioen, renovatie, het vestigen, bankzaken, onderwijs, veel over het land zelf, de bevolking, het bestuur en de politiek. De auteur heeft geen enkel aspect vergeten en wie het boek leest, weet precies hoe Duitsland in elkaar zit en hoe het leven er daar aan toegaat. Een prima en compleet stuk voorlichting, ook voor Nederlanders die in Duitsland een (tweede) woning zouden willen kopen. Het werk is daarbij vlot en toegankelijk geschreven. Deze nieuwe druk is geheel herzien en geactualiseerd.

Recensent Nederlandse Bibliotheek / Biblion

Met de laatste updates en het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag


Inhoudsopgave

Colofon

1. Inleiding

2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland

Voordelen                                                                                                                                                                   

Nadelen                                                                                                            

3. Nederlandse fiscale aspecten  bij vertrek naar het buitenland

Wanneer er sprake van emigratie ?                                                           

Belasting en woonplaats                                                                            

Het jaar van vertrek                                                                                  

Welk inkomen waar belast ?                                                                      

Pensioen en lijfrente                                                                                 

Vestiging in Duitsland en uw Nederlandse AOW                                        

Keuzes voor vrijwillige verzekeringen                                                        

Inkomen uit een woning in Nederland                                                         

Eigenwoningforfait                                                                                    

Emigratie en uw huis toch in box 1 ? Hoe zit dat ?                                      

Verhuisregeling                                                                                        

Voorwaarden                                                                                            

Aftrekbare kosten                                                                                     

Voorbeeld                                                                                                 

Uitzendregeling eigen woning                                                                    

Bij tijdelijke uitzending of overplaatsing gelden volgende percentages en bedragen                                                                          

Aftrekbare kosten                                                                                     

Wanneer u niet meer aan de voorwaarden voldoet                                      

U gebruikt de woning tijdens uw vakantie of verlof                                     

Negatieve inkomsten uit werk en woning                                                   

Inkomen uit sparen en beleggen                                                                

De volgende vermogensbestanddelen vallen onder box 3 als u in het buitenland woont                                                                                 

Enkele situaties belicht                                                                             

Hypotheekrente                                                                                        

Overige aftrekposten                                                                                

Werken in Nederland                                                                                

Pensioen uit Nederland                                                                             

Partner heeft geen Nederlands inkomen, maar wel aftrekposten                 

Een deel van het jaar inkomen uit Nederland                                              

4. Keuzemogelijkheid binnenlandse of buitenlandse belasting­plicht na 1 januari 2015

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                                         

Wat is er na 1 januari 2015 veranderd ?                                                     

Oude regeling                                                                                           

Keuzemogelijkheid na 1 januari 2015 afgeschaft                                        

Heffingsvrij vermogen per 1 januari 2017 voor buitenlandse belastingplichtigen                                                        

Conclusie                                                                                                 

Voorbeeld                                                                                                 

Nieuwe gerechtelijke uitspraken 90 % eis                                                  

Voorliggende zaak over dividend vanuit Nederlandse BV                            

Uitspraak Hof Den Bosch 17 oktober 2019                                                 

Uitspraak 12 maart 2020                                                                           

Uitspraak 2 april 2020                                                                               

Uitspraak 20 november 2020                                                                     

Slotopmerking                                                                                          

Uitspraak naar Duitsland verhuisd echtpaar geen recht op

Aftrekposten / Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 mei 2021                    

5. Conserverende aanslagen

Conserverende aanslag bij emigratie                                                         

Wanneer worden conserverende aanslagen opgelegd ?                             

U hebt pensioenrechten in Nederland opgebouwd                                       

U hebt recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering                               

U hebt recht op het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning       

U hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in Nederland is gevestigd                                                                                      

Hoe wordt de conserverende heffing berekend ?                                        

Uitstel van betaling voor conserverende aanslag                                       

Wetsvoorstel excessief lenen en de gevolgen voor de aandeelhouder als hij/zij in het buitenland gaat wonen                                                       

Eigenwoning lening                                                                                   

Belastingverdragen                                                                                   

Conserverende aanslag/emigratie                                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                        

Fictieve heffing bij een conserverende aanslag en het verdrag                   

Uitkeren van dividend en aflossen van schuld                                            

Immigratie                                                                                                

Slotopmerking                                                                                          

6. Nieuw Nederlands-Duits Belastingverdrag

Inleiding                                                                                                   

Pensioen, lijfrente en sociale uitkering in het nieuwe verdrag                      

Overgangsrecht                                                                                       

U woont in Duitsland (oude en nieuwe situatie)                                           

U woont in Nederland en werkt in Duitsland (oude en nieuwe situatie)         

Tijdelijk een lager tarief + voorwaarden                                                     

U ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland                                      

Overige gevolgen Nederlands-Duits belastingverdrag                                

Gevolgen DGA en pensioen in eigen BV                                                    

Uw pensioen- of lijfrente ingegaan vóór 1 januari 2016                               

Overgangsregeling gepensioneerden                                                        

Voorbeeld berekening                                                                               

Nieuw Nederlands-Duits belastingverdrag + grensarbeidersregeling           

Overzicht inkomsten en belastbaarheid in woon- of werkland                      

ABP Pensioen                                                                                          

Nog enkele andere voorbeelden ter voorkoming van dubbele belastingheffing                                                                           

Compensatieregeling                                                                                

Rekenvoorbeelden                                                                           

Doorschuifregeling                                                                                             

Wat moet u doen om de compensatie te ontvangen ?                               

7. Emigratie en de Nederlandse sociale verzekeringen

Inleiding                                                                                                   

Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen                                   

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                            

Partner en kinderen niet verzekerd                                                            

Vrijwillige AOW en ANW verzekering                                                        

Premies                                                                                                   

Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren ?                                                

Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren ?                                                

Sociale (werknemers) uitkeringen                                                             

WW-uitkering                                                                                            

WAO + WIA                                                                                             

Nieuwe EU richtlijn voor het werken in het buitenland                                 

183 dagen regeling onder het oude en nieuwe belastingverdrag                  

Situatie onder het oude Nederlands-Duitse belastingverdrag                      

Situatie onder het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag                   

Voorbeeld                                                                                                 

8. De nieuwe Nederlandse zorgverzekeringswet + WLZ bij  emigratie naar Duitsland

Zorgverzekeringen en buitenland                                                               

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                             

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                           

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                               

Uw gezinslid werkt nog                                                                             

Uw gezinslid heeft zelf een pensioen of uitkering                                        

Uw gezinslid heeft geen eigen inkomen                                                     

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland                                      

Hoe kunt u zich laten registreren ?                                                            

Waar heeft u recht op in uw woonland ?                                                     

Waar heeft u recht op in Nederland ?                                                         

Te betalen bijdragen                                                                                 

Hoe betaalt u de bijdragen ?                                                                      

Wat als u te veel of te weinig heeft betaald ?                                             

Woonlandfactor en heffingskortingen                                                         

ZVW en WLZ bijdragen                                                                             

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor in verschillende situaties                 

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                  

Uw toeslagpartner                                                                                    

De European Health Insurance Card (EHIC)                                              

Gemaakte kosten declareren                                                                     

Welke kosten kunt u niet declareren ?                                                                 

EHIC verloren of niet ontvangen                                                                

Een EHIC aanvragen                                                                                

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010  Overgangsregeling                                                                                   

Zorg vanuit de WLZ aanvragen in het buitenland                                        

Keuzevrijheid zorg                                                                                    

In Duitsland wonen en toch ingeschreven blijven in de

Nederlandse Basisadministratie (BRP)                                                      

Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland                                                                                                

Nederlandse WLZ zorg in het buitenland                                                    

Persoonsgebonden budget (PGB)                                                             

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006                                

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                  

In het geval uw toeslagpartner recht heeft op het woonlandpakket              

Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd                                       

Uw woonlandfactor telt mee bij de hoogte van uw toeslag                           

Als u in Duitsland verzekerd bent tegen ziektekosten                                 

Waar kunt in Duitsland een verzekering afsluiten ?                                              

Wel of niet stopzetten van uw Nederlandse zorgverzekering ?                    

De verdragspolis                                                                                      

Registreren voor de verdragspolis                                                             

Aanvullende verzekering                                                                           

Ziektekosten in Duitsland                                                                                   

Duitse premies                                                                                         

Een Duitse aanvullende verzekering (Zusatzversicherung)                         

Hoe krijgt u uw zorgkosten vergoed ?                                                                 

Waar zijn uw gezinsleden verzekerd ?                                                       

Als u particulier verzekerd bent                                                                 

Nominale premie                                                                                      

Erkende zorgverzekeraars (Krankenkasse) in Duitsland                            

9. Werken in Duitsland en de belastingen

Inleiding                                                                                                   

Hoe doet u belastingaangifte in Duitsland ?                                                

Aangifte doen                                                                                           

Uitzonderingen                                                                                         

Wijziging per 01-01-2020                                                                                    

Steuer ID                                                                                                  

Voorwaarden onbeperkte belastingplicht                                                    

Auto van de zaak                                                                                      

Welk inkomen wordt waar belast ?                                                            

Belast in Nederland                                                                                   

Belast in Duitsland                                                                                             

10. Grensarbeidersregeling

Werken als grensarbeider in Duitsland                                                      

Wanneer wordt u als grensarbeider in Duitsland beschouwd ?                    

Nederlands-Duits belastingverdrag                                                            

Compensatieregeling                                                                                

Dossier: werken in Duitsland (op te vragen PDF)                                       

11. Oriëntatiefase

Motieven voor vestiging of aankoop van onroerend goed in Duitsland         

Waar kopen ?                                                                                           

Checklist waar kopen ?                                                                             

Hoe vindt U onroerend goed ?                                                                   

Wat kopen ?                                                                                             

Oriëntatie-checklist wat kopen ?                                                                

Vraagprijs                                                                                                

Checklist vraagprijs                                                                                  

Staat van onderhoud van het huis                                                              

Wanneer op huizenjacht ?                                                                         

Ontwikkeling Duitse onroerendgoedmarkt                                                             

Ontwikkeling onroerendgoedprijzen                                                             

Tips/waarschuwingen                                                                               

Energielabel in Duitsland verplicht                                                             

Welke documenten moet de verkoper aan de koper overhandigen ?            

Overzicht documenten (Unterlagen)                                                          

Aanvullende documenten                                                                          

12. Aankoop van een appartement

Bij aankoop van een appartement krijgt u te maken met de volgende documenten                                                                               

Appartementsrecht                                                                                   

Vereniging van eigenaren (Versammlung der Eigentümer)                          

Vergaderingen                                                                                          

Checklist aankoop appartement                                                                 

Gemaakte afspraken (Hausordnung & Gebrauchsregelungen)                    

Financiële aspecten                                                                                  

Verzekeringen                                                                                          

Inhoud vergaderingen                                                                               

13. Aankoop Duits onroerend goed

Duitse makelaars  (Immobilienmakler)                                                       

Duitse makelaarsverenigingen                                                                  

Vestigingsvoorwaarden Duitse makelaar                                                   

Makelaarscourtage                                                                                   

Bestellerprinzip vanaf 1 juni 2015                                                              

Aankoop van onroerend goed op een veiling                                              

14. Het Duitse koopproces; juridische en notariële aspecten                                                                                      

Wetgeving                                                                                                

Taxatierapport                                                                                          

Vergunningen                                                                                           

Vergunningen en andere belangrijke aandachtspunten bij aankoop van onroerend goed in Duitsland                                                  

Energielabels                                                                                           

Verschillen koopproces tussen Duitsland en Nederland                              

Kaufvertrag                                                                                              

Auflassung                                                                                               

Notariële akte                                                                                           

De taken van de notaris                                                                            

Nadelen van een Nederlandse notaris                                              

Geen voorlopig koopcontract/voor-overeenkomst in Duitsland                   

Verplichtingen koper                                                                                 

Van koopovereenkomst naar notariële akte                                                

Ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst                                   

Nadeel ontbindende voorwaarden                                                              

Boeteclausules                                                                                         

Tips en adviezen bij ondertekening van de koopakte en de overdracht        

Inschrijving in het "Grundbuch"                                                                 

Wat vindt men in het “Grundbuch” ?                                                          

Wanneer vindt de inschrijving in het kadaster plaats ?                               

Wat heeft u nodig voor inschrijving in het kadaster ?                                  

Wat kan er mis gaan na ondertekening van de notariële akte ?                   

Voorinschrijving/aantekening in het Grundbuch                                         

Betaling van de koopsom / Kosten koper of vrij op naam ?                         

Kosten bij aankoop van Duits onroerend goed                                            

Tarieven Duitse overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)                       

Tabel tarieven Grunderwerbsteuer per Bundesland                                    

Taxatiekosten                                                                                           

Afrekening met de notaris                                                                         

15. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in Duitsland (box 3) en de belastinggrondslag in Duitsland

Uw tweede huis in Duitsland en het Nederlandse belastingstelsel               

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%                                              

Drie schijven in box 3                                                                               

Tabel berekening rendement op vermogen 2019                                        

Oude situatie voor 2017                                                                            

Belastingberekening                                                                                 

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in situatie vóór 2017              

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie ná 2017                                                    

Belastingberekening 2019 gewijzigde rendementspercentages                   

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting 2019                                     

Uitspraak rechtbank Hoog Gerechtshof                                                     

Waarde tweede woning in het buitenland                                                    

Tarieven Box 3 / 2021                                                                               

Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit                                                       

Zweitwohnungsteuer in Duitsland                                                               

Belastinggrondslag (Bemessungsgrundlage)                                             

16. Het kopen van (bouw)grond

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen                                            

Bouwplanningsrecht                                                                                  

Bouwverordeningsrecht                                                                            

De dienst bouw- en woningtoezicht (Bauamt)                                             

Wanneer kan een perceel bebouwd worden ?                                             

In het bestemmingsplan worden 3 fases onderscheiden                             

Bauerwartungsland                                                                                   

Rohbauland                                                                                              

Bauland                                                                                                    

Toegestane bouwplannen in het buitengebied                                            

Hoe kan een perceel bebouwd worden ?                                                    

Toegestane wijze van het gebruik van de bouwgrond                                 

Toegestane mate van het gebruik van de bouwgrond                                 

Grondvlakfactor                                                                                        

Gebruiksfactor                                                                                          

Bouwwijze, bouwlijnen, bouwgrenzen                                                         

Het ABC van het Duitse bouwproces                                                         

Aanvraag van een bouwvergunning (Bauantrag)                                         

Verzoek om een voorlopige bouwvergunning (Bauvoranfrage)                    

Voorgeschreven afstand tussen een gebouw en de grens van het perceel (Bauwich)                                                                                     

Geschiktheid voor bewoning (Bezugsfertigkeit)                                          

Kosten voor ontsluiting (Erschliessungskosten)                                         

Grensafstand (Grenzabstand)                                                                    

Oplevering van de ruwbouw (Rohbauabnahme)                                          

Ontsluiting van het perceel                                                                        

Wat behoort tot een gewaarborgde ontsluiting ?                                         

Aansluiting op de aanvoerleidingen en de riolering                                     

Hoe hoog zijn de ontsluitingskosten ?                                                        

De verdeling van de ontsluitingskosten                                                      

Wanneer dient de ontsluitingsbijdrage te worden betaald ?                         

Kostensplitsing                                                                                         

Vooruitbetalingen                                                                                      

Recht van opstal (Überbaurecht)                                                               

Wat betekent recht van opstal ?                                                                

Juridische aspecten van erfpacht                                                              

Wie verleent een recht van opstal ?                                                           

Vergoeding van de pachter aan de verpachter                                           

Canon                                                                                                      

Rechten en plichten van de pachter                                                           

Wat zijn de voor- en nadelen van recht van opstal ?                                   

Wanneer vervalt het recht van opstal ?                                                      

Duur van het erfpacht                                                                               

Opzeggen erfpachtrecht                                                                            

Checklist erfpacht                                                                                     

Vruchtgebruik (Nießbrauch)                                                                      

Recht van overpad (Durchgangsrecht)                                                       

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                          

Wat niet kopen ?                                                                                       

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond                                     

Slopen                                                                                                      

17. Het bouwen van een huis in Duitsland

Duitse wet- en regelgeving                                                                       

Vrijwaringsrechten bij de aankoop van een nieuw gebouwde woning           

Voordelen van bouwen in Duitsland                                                           

Nadelen van bouwen in Duitsland                                                              

Welke bouwvormen worden in Duitsland gehanteerd ?                               

Mogelijkheden om in Duitsland een huis te bouwen                                    

Via een projectontwikkelaar (Bauträger)                                                     

Via een aannemer (Generalunternehmer)                                                  

Keuze van de aannemer                                                                            

Aandachtspunten                                                                                      

Wat moet er in het bouwcontract staan ?                                                   

Wat moet er in een bouwcontract verplicht vermeld worden ?                     

Checklist inhoud bouwcontract                                                                  

Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom ?                              

De bouwsom                                                                                            

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                                         

Schema betaalplan bij bouw van een huis in Duitsland                                

Bouwrente en renteverlies                                                                         

Mogelijk faillissement van uw aannemer                                                    

Bouwen via een architect                                                                          

Rol van de architect                                                                                  

Bouwbestek                                                                                              

Wat vast te leggen in het contract met de architect ?                                 

Kosten van een architect                                                                           

Problemen met architecten                                                                        

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                       

Soort opdracht                                                                                          

Volledige opdracht                                                                                    

Beperkte opdracht                                                                                     

Aanvraag bouwvergunning (Baugenehmigung)                                           

Geldigheid bouwvergunning                                                                      

Bouwgaranties                                                                                          

Vrijwaringsrechten                                                                                             

Afzien van vrijwaring                                                                                 

Zwartwerkers                                                                                           

Voorlopige en definitieve oplevering                                                          

Nog enkele opmerkingen, tips en adviezen                                                

Bouwvoorheffingsregeling                                                                         

Meldingsplicht bij bouwwerkzaamheden                                                     

Verzekeringen tijdens de bouw                                                                  

Opstalverzekering                                                                                    

Bouwverzekering                                                                                      

Aansprakelijkheidsverzekering                                                                  

Bouwsubsidies                                                                                         

Denk aan uw buren                                                                                   

Zonnedakverplichting voor daken (Solardachpflicht)                                   

18. Renovatie & onderhoud

Vergunningen                                                                                           

Duitse of Nederlandse vaklieden ?                                                             

Offertes                                                                                                    

Bouw- en doe-het-zelf pakketten                                                                

Een opzichter                                                                                           

Onderhoud                                                                                               

Energiebesparing                                                                                     

Energiebeleid in Duitsland                                                                         

Energiebesparing en subsidies                                                                  

Energieausweis                                                                                         

19. Nutsvoorzieningen

Elektriciteit                                                                                               

Aandachtspunten bij het afsluiten van een energiecontract met een Duitse energie-makelaar                                                                     

Gas / Gasflessen                                                                                      

Verwarming op hout                                                                                  

De schoorsteenveger                                                                                

Energie-prijsvergelijkers                                                                           

Water                                                                                                       

Telefoon / Installatie en registratie                                                             

Installatie en registratie                                                                             

Mobiele telefoons                                                                                      

Glasvezel                                                                                                 

De telefoonrekening                                                                                  

Gebruik van uw oude Nederlandse e-mail adres in Duitsland                      

Televisie en radio                                                                                     

Kijk- en luistergeld                                                                                             

Huisvuil                                                                                                    

Nieuws en updates                                                                                   

20. Huur en verhuur van Duits onroerend goed

Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?                                                    

Wie is juridisch gezien de huurder ?                                                          

Het huurcontract                                                                                       

Inventaris                                                                                                 

Betaling van de huur                                                                                 

Borg                                                                                                         

Verhuurde woonoppervlakte                                                                      

Overname roerende goederen                                                                   

Vaststelling huursom                                                                                

Duurste en goedkoopste plaatsen om te huren (2021)                                

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom ?                        

Bijkomende kosten                                                                                   

Verschil "Brutto en Nettokaltmiete"                                                            

Looptijd huurcontract                                                                                

Onderhoudskosten                                                                                    

Overige verplichtingen van de huurder                                                      

Het huurcontract en huisdieren                                                                  

Huurverhoging                                                                                          

Huren en de verzekering                                                                           

Opleveren van de gehuurde woning                                                           

Eigenaar aansprakelijk voor schulden huurder                                           

Opzeggen van de huur                                                                              

  - door de verhuurder                                                                               

  - door de huurder                                                                                    

Verkoop van de verhuurde woning                                                             

Enkele belangrijke huurtermen in huur-advertenties                                   

Nieuwe Duitse huurwetgeving                                                                   

Bestellerprinzip (makelaarscourtage voor rekening

van de opdrachtgever)                                                                              

Verhuur / Vakantieverhuur/seizoenverhuur                                                 

Wanneer wordt men als professionele verhuurder beschouwd ?                  

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur                                               

Huursom seizoenverhuur/classificatie                                                                 

De verhuurorganisatie                                                                               

Checklist: het contact met de verhuurorganisatie                                       

Langere termijn verhuur                                                                            

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                                    

Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren                                                                                  

Uitspraak Europese Hof inzake Airbnb regulering september 2020              

Fiscale aspecten van verhuur van Duits onroerend goed                            

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                          

Verdienen aan uw tweede huis                                                                  

21. De Duitse onroerend goed belasting

Herziening Grundsteuer                                                                            

Huidige berekening                                                                                   

Berekening tot eind 2024                                                                           

Voorbeeld berekening woning in Gronau                                                    

Nieuw berekeningsmodel vanaf 1 januari 2025                                           

22. Vestigen in Duitsland

Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Duitsland te mogen verblijven                                                                                      

Vertrek uit Nederland                                                                                

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                        

Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)                                              

Legalisatie                                                                                                

Reisdocumenten                                                                                       

Schengenlanden                                                                                       

ID-kaarten                                                                                                

Eigen reisdocument kinderen                                                                    

Wanneer wordt uw Nederlandse paspoort of ID-kaart ongeldig ?                 

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving uit de BRP                                      

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere verzekeringen ?                                                                                        

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw Nederlanderschap ?               

Is er controle op uw uitschrijving uit de BRP ?                                           

Bestuurlijke boete bij onjuiste informatie in BRP                                         

Hoogte van de boete                                                                                 

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst ?                                               

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?          

Vestiging in een ander EU-land                                                                 

Kan iemand op meerdere plaatsen in de EU ingeschreven staan in het BRP/bevolkingsregister ?                                                                

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                            

Echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner uit een niet-EU land          

Wat moet u regelen voor u naar Duitsland vertrekt ?                                  

Inschrijving in Duitsland                                                                            

De verblijfsvergunning                                                                              

Gewerbeanmeldung voor ondernemers                                                      

Waar dient u een verblijfsvergunning aan te vragen ?                                

Duurzaam verblijfsrecht in Duitsland                                                          

Vertrek naar Duitsland en de (belasting)schulden in Nederland                   

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel                                                    

Internationale uitwisseling kredietgegevens                                               

Nederlandse nationaliteit                                                                           

Verlenging Nederlands paspoort                                                                

Kind en paspoort                                                                                       

Erkenning Nederlands huwelijk in Duitsland                                               

Homohuwelijk in Duitsland                                                                        

Huwelijksvermogensrecht                                                                         

Toepasselijk recht                                                                                    

Samenwonen                                                                                            

Verschil samenwonen en huwelijk                                                             

Fiscale behandeling geregistreerde samenwonende partners                     

Ehegattensplitting                                                                                      

Kindertoeslag                                                                                           

Als ongehuwde partners samen een huis kopen in Duitsland                      

Samenwonenden en de sociale verzekeringen                                           

Samenwonenden en kinderen                                                                    

Samenwonenden en de verzekeringen                                                       

Naam van de kinderen                                                                              

Omgang met Duitse buren en collega’s                                                     

Diplomatieke vertegenwoordigingen                                                          

23. De verhuizing

Verhuizing en invoer van Uw inboedel binnen de E.U.                                 

Vrijstelling van invoerrechten                                                                    

Zelf verhuizen                                                                                           

Trouwen en verhuizen                                                                              

Verhuizing naar uw tweede woning                                                            

Verkoop van uw tweede woning                                                                 

Verhuizing bij erfenis                                                                                

Vervreemdingsverbod                                                                               

Belastingtelefoon douane                                                                          

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                    

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                 

De offerte & de verhuiskosten                                                                   

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Duitsland ?                      

Meenemen van huisdieren                                                                         

Algemene voorwaarden                                                                             

Het oude paspoort/vaccinatieboekje                                                          

Invoeren en aanmelding van uw hond voor de hondenbelasting         

24. Verzekeringen

Het verzekeringswezen in Duitsland                                                          

Opstalverzekering (Wohngebäudeversicherung)                                        

Elementarschades                                                                                    

Overdracht onroerend goed en de opstalverzekering                                  

Waardevaststelling van het onroerend goed                                               

Inboedelverzekering (Hausratversicherung)                                                        

Keuken inboedel of opstal ?                                                                       

Inbraak en vandalisme                                                                              

Aansprakelijkheidsverzekering (Private Haftpflichtversicherung)                

Aansprakelijkheidsverzekering voor honden en paarden                             

Aansprakelijkheidsverzekering bij lekken van uw olietank                                    

Aansprakelijkheidsverzekering voor de huis- en grondbezitter                    

Rechtsbijstandsverzekering (Rechtsschutzversicherung)                                    

Levensverzekering                                                                                   

Overlijdensrisicoverzekering (Sterbeversicherung)                                    

Bouwverzekering (Bauleistungsversicherung)                                            

Aansprakelijkheidsverzekering tijdens de bouw                                          

(Bauherrenhaftpflichtversicherung)                                                            

Aansprakelijkheidsverzekering tegen watervervuiling

(Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung)                                                       

Uw Nederlandse verzekeringen bij emigratie naar Duitsland                       

Pflegeversicherung                                                                                   

Het Duitse sociale zekerheidsstelsel                                                         

25. Subsidies en toeslagen in Duitsland

Kindergeld                                                                                                

Hoogte Kindergeld                                                                                     

Gezinsbijlagen uit twee landen                                                                  

Welk land betaalt bij samenloop gezinsbijslagen                                        

Overige gezinsuitkeringen                                                                        

Kinderzuschlag                                                                                         

Kinderfreibetrag                                                                                        

Grundfreibetrag en Kinderfreibetrag 2021                                                   

Nederlandse of Duitse Kinderbijslag ?                                                                 

Elterngeld                                                                                                 

Hoogte Elterngeld                                                                                     

Subsidies voor jonge gezinnen                                                                  

Schema situaties recht op Nederlandse of Duitse kinderbijslag                   

Eigenheimrentengesetz                                                                             

Riester Rente                                                                                           

Rekenvoorbeeld                                                                                        

Rekenvoorbeeld hoe de kinderbijslag loont                                                

Voorbeeld Riester bijdragen                                                                      

Betreeungsgeld afgeschaft                                                                       

Ehegattensplitting                                                                                     

Bausparen                                                                                                

Baukindergeld                                                                                           

26. Bankzaken

Het Duitse bankwezen                                                                              

Checklist keuze Duitse bank                                                                     

Het openen van een Duitse bankrekening                                                  

Openingstijden Duitse banken                                                                   

Automatische overboeking                                                                        

Een ingezetene- vs. een niet ingezetene rekening                                      

Een niet-ingezetene rekening in Nederland                                                

Kenmerken van een niet-ingezetene rekening                                            

Welke documenten moet u in Nederland overleggen om uw rekening in een niet-ingezetene rekening om te zetten                                              

Sepa (De Single Euro Payments Area)                                                      

Over IBAN                                                                                                

Europese overschrijving                                                                           

Europese incasso                                                                                     

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting Standard                  

Welke regels gelden er voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland ?                                                                                             

Regels in Nederland                                                                                 

Regels in Duitsland                                                                                   

Wat betekent de CRS voor u ?                                                                  

Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats ?                                       

Welke informatie wordt uitgewisseld ?                                                                

Strong Customer Authentication (SCA)

Tweetrapsauthenticatie bij betalingen                                                        

Europese anti-witwas richtlijn                                                                    

Ultimate Beneficial Owners                                                                       

Bankenunie                                                                                              

Depositogarantiestelsel                                                                             

Wet op Financieel Toezicht                                                                       

Internetbankieren                                                                                      

27. Financieringen

Financieringsmogelijkheden                                                                      

Financiering uit eigen middelen                                                                 

Een tweede hypotheek op Uw huis in Nederland                                         

Een persoonlijke lening in Nederland                                                         

Financiering via een projectontwikkelaar                                                    

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                                 

Een hypotheek bij een Nederlandse bank voor een eerste eigen woning in Duitsland                                                                                   

Checklist Duitsland Hypotheek                                                                  

Een hypotheek via een Duitse bank                                                           

Een hypotheekofferte                                                                                

Wat moet u aan banken overleggen ter verkrijgen van een hypotheek ?                                                                                              

Hypotheek bij nieuwbouw                                                                          

Kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek                       

Belangrijke aspecten m.b.t. een hypotheek op Duits onroerend goed          

Hoogte hypotheekrente                                                                             

Voordelen rentevaste periode                                                                    

Voordelen variabele rente                                                                          

De hypotheekaanvraag                                                                             

Nederlands versus Duits recht                                                                  

Notarieel onderzoek                                                                                  

Hypotheekvoorwaarden bij Duitse banken                                                  

Waardebepaling van het onroerend goed                                                   

Aflossing                                                                                                  

Beratungsstellen                                                                                       

Bouwsparen                                                                                             

Rangbescheinigung                                                                                   

Royement                                                                                                 

Financieringskosten                                                                                  

Hypotheekaktekosten                                                                               

Taxatiekosten                                                                                           

Afsluitprovisie                                                                                           

Nederlandse bijleenregeling                                                                      

Eigenwoningreserve                                                                                 

Voorbeeld                                                                                                 

U gaat goedkoper wonen in Duitsland                                                        

Rekenvoorbeeld                                                                                        

Nog enkele belangrijke verschillen op een rijtje                                          

Aanvraag Duitsland hypotheken                                                                

28. Het Duitse belastingstelsel

Duitse inkomstenbelasting (Einkommensteuer)                                          

Wanneer is iemand ingezetene van Duitsland ?                                          

Hoe werkt het Duitse inkomstenbelastingsysteem ?                                   

Aftrekbaarheid hypotheekrente                                                                  

Inkomensbronnen                                                                                     

Inkomen uit arbeid / salaris                                                                       

Aftrekbare kosten die verband houden met uw werk                                   

Persoonlijke aftrekposten                                                                          

Alimentatie                                                                                               

Donaties                                                                                                   

Aftrek kinderopvang                                                                                  

Opleidingskosten voor de kinderen                                                            

Sociale verzekeringsbijdragen                                                                   

Ziektekosten en langdurige zorg                                                                

Bijdrage voor werkloosheidsverzekering                                                    

Bijdragen aan pensioenfondsen                                                                 

Hypotheekrente aftrek                                                                               

Standaard aftrek                                                                                       

Persoonlijke aftrekposten                                                                          

Overzicht aftrekbare kosten / verminderingen                                            

Tabel tarieven Duitse inkomstenbelasting                                                  

Solidariteitsheffing                                                                                    

Kerkbelasting                                                                                           

Kosten woon-werk-verkeer                                                                        

Verhuiskosten                                                                                          

Overige aftrekposten                                                                                

Inkomen in natura                                                                                     

Auto van de zaak                                                                                      

Rekenvoorbeeld belastbare waarde auto van de zaak                                 

Elektronisch logboek                                                                                

Voorbeeld                                                                                                 

De voordelen van een elektrische auto                                                      

Opties                                                                                                      

Pensioeninkomen                                                                                     

Inkomen uit investeringen                                                                         

Sociale verzekeringsbijdragen overzicht/ tabel                                           

Lohnsteuer                                                                                               

Overzicht Lohnsteuerklassen                                                                    

Belastingaftrek per Steuerklasse                                                               

Beschränkte en Unbeschränkte belastingplicht in Duitsland                             

Indeling Steuerklasse getrouwd of ongetrouwd                                          

Versoepeling binnenlandse belastingplicht in Duitsland                              

Nog enkele tips                                                                                        

Wijziging vanaf 1 januari 2020 en Steuer – ID                                            

Inkomstenbelasting (Einkommensteuer)                                                    

Verrekening verliezen (Verlustausgleich)                                                   

Sonderausgaben                                                                                       

Buitengewone lasten (Aussergewönliche Belastungen)                               

Gezamenlijke (gezins) of individuele aangifte                                             

Het belastingjaar                                                                                      

Belastingaangifte (Einkommensteuererklärung)                                         

Betaling van de belasting                                                                                   

Verplichte aangifte inkomstenbelasting door werknemer                             

Vrijwillige aangifte inkomstenbelasting                                                      

Voorlopige aanslag                                                                                   

Verklaring voor het niet doen van belastingaangifte                                    

Minijob                                                                                                     

Samenloop WW-uitkering en Minijob                                                         

Belastingdienst Team Grensoverschrijdend Werken & Ondernemen           

Vermogensbelasting                                                                                 

Inkomen uit vermogen/kapitaal                                                                  

Inkomen uit rente en dividend                                                                    

Bronbelasting                                                                                           

Geld op een bank in Nederland, terwijl u in Duitsland woont                        

Koerswinsten (Private Veräusserungsgeschäfte)                                        

Vermogenswinst   (Kapitalertragsteuer)                                                     

Gerealiseerde vermogenswinst in Duitsland                                               

Freigrenze                                                                                                

Belasting bij verkoop woning                                                                     

Belasting vermijden                                                                                  

Voorwaarden vrijstelling                                                                            

Verkoop tweede woning / vakantiewoning                                                  

Rekenvoorbeeld bij verkoop woning                                                           

Afschrijvingspercentages                                                                          

Verkoop van grondstuk en belastingen                                                      

Verkoop meerdere woningen                                                                     

Verkoop van onroerend goed met verlies                                                   

Bedrijfsmatige verkoop van vakantiewoningen                                           

Verkoop van de vakantiewoning en de Duitse omzetbelasting                     

29. Nalatenschappen, testamenten, erf- en schenkbelasting

Erfenis en belasting bij verkoop van onroerend goed                                  

Belastingvrije bedragen                                                                            

Tarieven voor de erfbelasting                                                                    

Steuerklassen                                                                                          

Schenken en schenkbelasting                                                                   

Schenkbelasting naar belastingklasse                                                                

Rekenvoorbeeld                                                                                       

Schenking van onroerend goed                                                                 

Welk erfrecht is van toepassing bij overlijden en de EVV                            

Gewone verblijfplaats                                                                                

Welke factoren tellen mee bij vaststellen gewone verblijfplaats                   

Zelf kiezen welke wetgeving wordt toegepast                                             

Wat valt er onder de internationale erfrechtverordening   ?                        

Wat valt er niet onder de EVV ?                                                                 

Voorkeuren vastleggen                                                                             

Nederlandse 10 jaarsfictie schenken/erven                                                

Duitsland heft ook schenk- en erfbelasting;  wat dan ?                               

Trust en estate planning                                                                           

Bijlagen

  • Nederlands-Duitse Fiscale termen
  • Tarieven makelaarscourtage bij huur/verhuur van onroerend goed

Bronnen                     

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel