Handboek Franse Nalatenschappen

Artikel 14 van 44
€ 19,95 (inclusief btw)

Erven, testamenten, erf- en schenkbelasting bij nalatenschappen in Frankrijk;  juridische en fiscale aspecten voor Nederlanders, die in Frankrijk te maken krijgen met nalatenschappen. Levenstestament, De Europese Erfrechtverordening, internationaal huwelijksvermogensrecht, (geregistreerd) samenwonen, huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden, vruchtgebruik en bloot eigendom, scheiden, oprichting SCI (société civile immobilière)  Nederlands-Frans belasting verdrag, afwikkeling nalatenschap .

 

Handboek Franse Nalatenschappen 

Herziene editie 2017/2018   + Update 2019

ISBN: 978-90-74646-88-8


Aantal pagina's: 170 

 

P.L. Gillissen - Voerendaal  Guide Lines

Inhoudsopgave

1.  Inleiding

Begripsverandering                                

2.  Nederlandse erfrechtsituatie

Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003                
Huidige wettelijke rente                                
Afwijken van de wettelijke regels van erfrecht door het opmaken  van een testament              

Legitieme portie                                    
Opmaken en wijzigen van een testament                        
Defiscalisering van vorderingen                            

3. Nederlands of Frans erfrecht ?

Wanneer krijgt u te maken met buitenlands erfrecht ?                
Verschillende soorten langstlevende testamenten in Nederland        
Vruchtgebruik testament                                
Ouderlijke boedelverdeling / wettelijke verdeling                
Langstlevende enig erfgenaam                            
Langstlevende enig erfgenaam met tweetrapsmaking                
Situatie vóór 17 augustus 2015                            
Internationaal Privaatrecht                                
Conflict met het Franse erfrecht                            
Franse wettelijke verdeling onder nabestaanden                
Voorbeeld          

Wijziging Frans erfrecht per 1 januari 2007                        

Uitleg schema                                    
 

4. De oplossing: Europese Erfrechtverordening 
 

Europese Erfrechtverordening (EEV) per 17-08-2015                                  

Wat is de gewone verblijfplaats ?                                    

Rechtskeuze uitbrengen via een testament                            

Doel van de EEV                                            

Inhoud van de EEV                                            

Voorbeeld in de nieuwe situatie                                    

Gewone verblijfplaats en nationaliteit                                

Toepasselijk recht erfopvolging en de woonplaats                        

Wat als u geen keuze uitbrengt na 17 augustus 2015                        

Voordelen                                                

Praktijk                                                

Europese Verklaring van Erfrecht                                    

De EEV en de erfbelasting                                        

U woont in Frankrijk met een oud Nederlands testament                    
 

5. Het maken van een rechtskeuze

U kiest voor Frans recht                                    

U kiest voor Nederlands recht                                

De positie van de samenwoner in het Franse recht                    

De positie van de samenwoner in het Nederlands recht            
 

6. Huwelijk met internationale aspecten

Is een in het buitenland gesloten huwelijk rechtsgeldig in Nederland ?        

Welk huwelijksvermogensregime is van toepassing ?                    

Het Haags Huwelijksvermogensverdrag                            

Verdragslanden                                        

Voor wie geldt het verdrag ?                                

Huwelijksdatum vóór 1 september 1992                            

Eerste gewone verblijfplaats volgens Nederlandse jurisprudentie            

Eerste gewone verblijfplaats volgens Frans recht                    

Huwelijksdatum op of ná 1 september 1992                        

Het Franse stelsel van het huwelijksvermogensrecht                    

Huwelijksvoorwaarden                                    

Hoofdelijke aansprakelijkheid                                

Immigratie                                            

Naturalisatie en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel            

U heeft geen gemeenschappelijke eerste woonplaats                    

Wat te doen als u ongewilde verandering wilt voorkomen                

Het maken van een rechtskeuze                                

Wie kan een rechtskeuze uitbrengen ?                            

Nationaliteitsland of woonplaatsland                             

Rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden                        

Waaruit kiezen ?                                        

Het verdrag bepaalt waarvoor u een keuze mag uitbrengen                

Als er geen huwelijksvoorwaarden en geen rechtskeuze is gemaakt            

Hoe brengt u de rechtskeuze uit ?                                

Registratie en werking van het gekozen stelsel tegenover derden            

Registratie van uw keuze                                    

Registratie van huwelijks voorwaarden naar buitenlands (niet-Nederlands) recht                      

Ongewilde verandering voorkomen                            

Pensioenverevening                                        

Zekerheid met het maken van een rechtskeuze en/of huwelijksvoorwaarden    

Terug naar Nederland en de gevolgen voor het huwelijksvermogensstelsel        

Waarom een rechtskeuze ?                                

Voorbeeld                                            

Belangrijk aandachtspunt: Nalatenschap en scheiding                    

Geldend huwelijksvermogensrecht en werking t.o.v. schuldeisers            

Nationaliteitslanden en woonplaatslanden                        

Gemeenschappelijke nationaliteit                                

Nederlands wetsvoorstel: “Huwelijksvoorwaarden standaard”   

       
7. Samenwonen, de Pacs en geregistreerd partnerschap    

Erkenning                                            

Hoe is de situatie voor samenwoners momenteel geregeld ?            

Pacs en geregistreerd partnerschap                            

Erkenning Nederlands geregistreerd partnerschap in Frankrijk            

Fiscale gelijkstelling in de vermogensbelasting                        

Gepacseerden en de eenmanszaak                            

Beëindiging van een PACS                                

De PACS en de verdeling van de bezittingen en schulden                

De oude 50/50 regeling                                    

Nieuwe regeling                                        

Verdeling na scheiding van gepacseerden                        

Franse samenlevingscontract bij de Franse notaris                    

Pacs in de geboorteakte                                    

Te overleggen documenten                                

Ontbinding PACS                                        

Certificat de concubinage                                    

Homo Huwelijk                                    
 

8. Huwelijkse en Partnerschapvoorwaarden

Waarom huwelijks of partnerschapsvoorwaarden ?                    

Situatie in Frankrijk                                        

Bescherming langstlevende partner                            

La Communauté universelle (gemeenschap van goederen)                

Wanneer is de keuze voor een huwelijkscontract met verblijvingsbeding interessant ?     

Nadeel van zo’n huwelijkscontract als er wel kinderen zijn                 

De kinderen uit een eerder huwelijk                            

Afstandsverklaring                                      

Le regime de la séparation de biens (vgl. huwelijkse voorwaarden)            

Tussentijdse wijziging van het huwelijksregime                        

Trouwen in Frankrijk / Trouwen met een Franse vrouw of man            

Scheiding en uw in Frankrijk & Droit de partage                    

Scheiding, splitsing en de Plus Value                            

Voorbeeld                                            

Afspraken in een echtscheidingsconvenant                        

Onverdeeld eigendom of “en tontine”                             

“En indivison”                                         

Voorbeeld                                            

10 jaren eis ook bij communauté universelle                    

9. Schenking bij leven

Voorbeeld van een “la donation horst part successorale”                

Schenken in het zicht van overlijden en de Nederlandse fiscus            

Anti-misbruikbepaling                                    

Uitspraak Rechtbank Den Haag 31 juli 2015                        

Rekenvoorbeeld volgens de rechtbank                        

10. Het belang van een levenstestament

Misverstand                                            

Een huis in het buitenland                                    

Bewindvoering ondercuratelestelling                            

Notariële volmacht                                        

Het levenstestament                                

11. Vruchtgebruik en bloot eigendom

Nederlandse situatie                        
 

Vruchtgebruik                                        

Vestiging vruchtgebruik bij leven                            

Vestiging van vruchtgebruik na overlijden                            

Huur                                            

Schenking                                        

Verkoop                                        

Vruchtgebruik in Frankrijk                                

Wettelijke rechten volgens Frans recht van de langstlevende (bij huwelijk, pacs of geregistreerd partnerschap)                

Donation entre époux                                

Bij schenking aan partner                                

De mogelijkheden en nadelen van Frans bloot eigendom                

Oprichting SCI                                    

Vormen van onroerendgoedbezit in Frankrijk                    

Kopen “en viager”                                    

Enkele termen betreffende het kopen en verkopen “en viager”             

De berekening van de hoogte van de jaarlijkse rente                

Aftrek op de genoten (lijf)rente voor de inkomstenbelasting        

12. Aankoop Franse onroerende zaak middels een SCI

Redenen om voor een SCI te kiezen                                             

Kenmerken van een SCI                                    

Verplichtingen bij de oprichting van een SCI                        

Kosten oprichting SCI                                    

Minimum kapitaal                                        

Het bestuur van een SCI                                    

Administratieve verplichtingen van de SCI                            

Overdrachtsbelasting bij overdracht van de aandelen van een SCI            

Liquidatie SCI                                        

Oprichting van een SCI na de aankoop van een huis                       

SCI koopt huis                                        

SCI en de fiscale aspecten                                    

Verkoop van een onroerende zaak door een SCI en de overdrachtsbelasting              

Tarieven Plus Value bij verkoop van een onroerende zaak  via een SCI        

Jaarlijkse aangifte                                        

Franse gemeenschap van goederen                            

Erfgenamen en de SCI                                    

Prijs van de aandelen                                    

Verkoop van aandelen in de SCI                                  

Belastbaarheid verkoop aandelen                                  

Aanstellen fiscaal vertegenwoordiger                                    

De SCI en de hypotheek                                            

SCI en gemeubileerde en ongemeubileerde verhuur                                    

Gemeubileerde verhuur                                            

Verhuur Gîte of Chambre d’hôtes                                        

SCI zonder verhuur                                                

SCI-constructie                                                

De Nederlandse fiscus en de SCI                                        

Voorwaarden SCI in box 3                                            

Nog enkele opmerkingen bij de SCI                                

13. Erf- en schenkbelasting en de Franse fiscus
 

Ingezetene in Frankrijk                                             

Wanneer wordt u in Frankrijk als ingezetene beschouwd ?                

Niet-ingezetene                                        

Erfgenaam ingezetene in Frankrijk                            

Nederlandse erfbelasting over uw nalatenschap in Frankrijk                

Tarieven en vrijstellingen in Frankrijk                            

Gehandicapte erfgenamen                                

Tarieven Franse successierechten tussen ouder en kind                

Tarieven Franse successierechten tussen broers en zusters                

Algehele vrijstelling voor broers en zusters in Frankrijk                

Tarieven Franse successierechten tussen familieleden tot de 4e graad        

Tarieven Franse successierechten tussen niet-familieleden                

Vrijstelling schenkbelasting in Frankrijk                            

Franse schenkbelasting                                    

Tarieven Franse schenkbelasting tussen broers en zussen            

14. Erf- en schenkbelasting, vanuit Nederlands perspectief

Wanneer betaalt u schenkbelasting in Nederland ?                    

Krijgt u meerdere schenkingen in 1 jaar                            

In welk land bent u erfbelasting verschuldigd ?                        

Uw positie gezien vanuit Nederland                            

Ouders wonen in Nederland en kinderen wonen in Frankrijk                

Erfbelasting bij wettelijke verdeling                            

Nederlandse defiscalisering van vruchtgebruik en bloot eigendom in box 3                              

Indien de erflater niet in Nederland woont                        

Omzeilen 10 jaarsfictie                                    

Belastingregeling voor het Koninkrijk                            

Dubbele heffing erfbelasting                                

Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt & recht van overgang        

Afschaffing recht van overgang                                

Indien u een andere nationaliteit heeft aangenomen                    

Het voorkomen van dubbele belasting                            

Voorbeeld situaties                                        

Internationale dubbele heffingen bij overlijden                        

Afgesloten belastingverdragen i.v.m. erfbelasting                    

Belastingverdrag Nederland-Frankrijk                            

Besluit er voorkoming van dubbele belastingheffing (DVDB)                

Buitenlandse belasting bij nieuw erfrecht of ouderlijke  boedelverdeling        

Geen vermindering voor buitenlandse belasting over  Nederlandse situs-goederen              

Ordinary Credit ter voorkoming van dubbele belastingheffing                

Tarieven en vrijstelling Nederlands erf- en schenkbelasting                

Rekenvoorbeeld                                        

Pensioen en erfbelasting                                    

Erfbelasting over fictieve verkrijgingen                            

Europees Beroep tegen 10 jaarsfictie                            

Verruiming vrijstelling Nederlandse schenkbelasting                
 

15. Afwikkeling nalatenschap / aangifte van een nalatenschap

Wat te doen na een overlijden                                

Europese Verklaring van Erfrecht                                

Fiscale afhandeling van de nalatenschap                        

Termijn aangifte successierechten in Frankrijk                        

Erflater buiten Frankrijk overleden                            

Erflater binnen Frankrijk overleden                            

Boeteregeling                                    
 

16. Voorkoming dubbele belastingheffing middels de ordinary credit-methode

Inleiding                                            

Rekenvoorbeeld                                        

Berekening Nederlandse erfbelasting                         

17. Vermogensoverheveling via een trust, vanuit Nederlands perspectief

Wat is een trust ?                                        

Keuze uit een discretionary trust of een trust zonder beleidsvrijheid        

Het trustvermogen en de Nederlandse fiscus                        

Uitspraak Hoge Raad                                    

Verkrijging door de beneficiaries van de trust                        

In welk land woont de schenker ?                            

Omzeiling woonplaatsfictie van 10 jaar                            

Belastingregeling 10 jaarsfictie (BRK) Aruba, Curacao en Sint Maarten        

Schenking door één van de gehuwden, waarvan er één een niet-Nederlander is                            
Als de trust geen doelvermogen is                            

Definitie trust volgens de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën        

Fiscale zekerheid vooraf                                    

Welke stukken dient u te overhandigen ?                        

De vaststellingsovereenkomst                                

Inhoud vaststellingsovereenkomst (transparantie-overeenkomst)            
 

18. Terugkeer naar Nederland

Met vermogen terug naar Nederland                            

Heffingsvrij vermogen                                    

Ouderentoeslag vervalt per 1 januari 2016                        

Vrijstelling voor een uitvaartverzekering                            

Kapitaaluitkering uit levensverzekering: overgangsrecht                

Bezittingen in box 3                                        

Wat zijn uw bezittingen ?                                    

Wat geeft u aan in box 3 ?                                    

Onverdeelde boedel                                    

Voorbeeld                                            

Welke bezittingen geeft u niet aan in box 3 ?                        

Welke bezittingen zijn vrijgesteld ?                            

Schulden in box 3                                        

Drempel voor uw schulden 2015                                

Wat geeft u aan in box 3 ?                                    

Wat geeft u niet aan in box 3 ?                                

Vrijstelling contant geld                                    

Aanpassing tarief box 3                                    

Uw eigen bijdrage en langdurige zorg in Nederland                    

Het CAK                                            

Eigen bijdrage langdurige zorg                                

Inkomen en uw vermogen                                    

Uw huishouden                                        

Uw indicatie                                            

Mogelijkheden om “opeten” van uw vermogen te voorkomen             

Voorwaarden bij schenken op papier                            

Uw eigen huis en langdurige zorg in Nederland                    

Bloot eigendom en vruchgebruik in box III & de eigen bijdrage AWBZ        

Defiscalisering bloot eigendom en vruchtgebruik                    

Bloot eigendom dat voortvloeit uit een testament                    

Bloot eigendom dat niet voortvloeit uit een testament                    

Gevolgen voor de AWBZ                                
 

19. Overlijden in Frankrijk

Aangifte van overlijden                                    

Uitvaartverzekering en de factuur van de uitvaartondernemer            

Vervoer van de overledene                                

Repatriëring naar Nederland                                

Internationaal rouwvervoer                                

Repatriëringskosten naar Nederland                            

Regels voor internationaal vervoer                            

Hoe regel je een repatriëring ?                                

Terugkeer lichaam in Nederland                                

Repatriëringsverzekering                                     

Laatste rustplaats in Frankrijk; de mogelijkheden                    

Betaling begraafplaats (concession)                            

Crematie in Frankrijk                                    

Bestemming van urnen                                    

Uitvaartceremonie in Frankrijk                                

Kosten begrafenis / crematie in Frankrijk                        

Lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap in Frankrijk            

In Frankrijk automatisch donor (ja, tenzij wet)                        

Niet-religieuze uitvaartplechtigheid                            

Formaliteiten na overlijden                                    

Checklist wat te doen bij overlijden in Frankrijk                    
 

20.  Uw sociale media pagina’s na uw overlijden

Wanneer u beschikt over inloggegevens                        

Wanneer u niet beschikt over inlog-gegevens                        

Beheer en opzeggen na overlijden van:
Facebook                                            

Linkedin                                            

Twitter                                            

You Tube                                            

Google                                            

E-mail accounts                                        

Online-accounts                                        

Digitaal eigendom na overlijden                                

Eigenaar website                                        

Instagram                                        

Hoe wist u digitale sporen ?                            
 

Updates 2019

■ Update gezien vanuit Nederland

■ Tarieven schenk- en erfbelasting 2019

■ Vrijstellingen erfbelasting 2019

■ Ondernemingsvermogen en erfbelasting en schenkbelasting.

■ Vrijstellingen schenkbelasting 2019

■ Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

■ Schenken op papier om toekomstige eigen bijdrage voor verpleeghuis te verlagen. Belangrijkste gevolgen:

■ Eigen bijdrage bij verhuizing naar een zorginstelling in Nederland

■ Lage of hoge bijdrage ?

■ Eigen vermogen telt mee

■ Moet u uw eigen huis opeten ? 

■ Het belang van een levenstestament

■ Wat legt u vast in een levenstestament ?

■ Persoonlijke gegevens

■ Medische gegevens

■ Gegevens van uw woning/onroerend goed

■ Gegevens over huis gerelateerde zaken

■ Digitale gegevens

■ Financiële gegevens

■ Diversen

■ En in het geval dat u er niet meer bovenop komt:

■ Levenstestament notarieel vastleggen ? 

■ De volgende dossiers dienen notarieel te worden bekrachtigd om rechtsgeldig te zijn:

■ Een onderhandse volmacht

■ Wanneer treedt het Levenstestament in werking ?

■ Europese Huwelijksvermogensrechtverordening 

■ De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening: rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden

■ Welk huwelijksvermogensrecht is er van toepassing ?

■ Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Europese

■ Huwelijksvermogensrechtverordening ?

■ Wat houdt het huwelijksvermogensrecht in ?

■ De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening: rechtskeuze in huwelijksvoorwaarden

■ Wat gebeurt er als u géén rechtskeuze maakt ?

■ Geregistreerd partnerschap

■ Update gezien vanuit Frankrijk

■ Wel of geen Societé Civile Immobilière  (= SCI ?)

■ De Franse fiscus jaagt op onroerendgoedvennootschappen.

■ Vruchtgebruik en Blooteigendom en de Nederlandse-Franse fiscus

■ Franse situatie

■ Tarieven Franse successierechten 

■ Tarieven successierechten Tabel ouders/kinderen

Bijlagen

Testament Crématiste                                    

Checklist voor nabestaanden                            

Nederlandstalige adviseurs bij Erfrechtkwesties en Franse nalatenschappen                                
 

Bronnen                                        

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel