Wonen en kopen in Tsjechië

Artikel 1 van 5
€ 22,95 (inclusief btw)

WONEN EN KOPEN IN TSJECHIE 

3e Druk 2020  - 2021 

Peter Gillissen  / Drs. Addy Coolbergen

Wonen en kopen in Tsjechië;  juridische en fiscale vraagbaak voor Nederlanders en Belgen, die zich in Tsjechië  willen vestigen en/of in Tsjechië een (tweede) huis willen kopen. 

ISBN: 978-94-92895-17-2

Recensietekst NBD :

Het werk is een complete vraagbaak (en leidraad) voor het leven in Tsjechië, gericht op Nederlanders. Het boek bevat een schat aan informatie op vele gebieden, bijvoorbeeld fiscaal, verzekeringen, bouwen, huizen kopen, juridische zaken enzovoort. De klemtoon ligt evenwel op aspecten die met het onroerend goed te maken hebben; geen overbodige luxe.
Maar waarschuwingen zijn op hun plaats, omdat het kopen van een huis in Tsjechië anders gaat dan in Nederland. Daarbij zijn er problemen en valkuilen; er is veel keus, maar er is ook slechte kwaliteit. Wie de moeite neemt dit omvangrijke boek te lezen, heeft daarvan beslist voordeel en voorkomt dure teleurstellingen. Het boek is toegankelijk geschreven en bevat veel handige tips, overzichten, bijlagen en adressen. Gezien de vele vakantiegangers naar Tsjechië een handig boek voor een interessante doelgroep.

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

1.  Inleiding

2. Tsjechië in vogelvlucht, algemene oriëntatie

Geografische ligging en geografische kenmerken

Rivieren

Oppervlakte en bevolking

Bevolkingsdichtheid per land

Bevolkingsopbouw

Taal

Bevolkingsmentaliteit en bezoekgewoontes

Criminaliteit

Tsjechië en de EU en de Euro

Koers Tsjechische Kroon

Staatsvorm, partijen en kiesstelsel

Kiesstelsel

Politieke partijen

Gemeentes

Handel en economie

Koopkracht per land op basis van Big Mac Index 2020

Minimumloon in Tsjechië

Tips bij het zakendoen

Bereikbaarheid Tsjechië

Drukke wegen

Drukke grensovergangen

Drukke dagen

Wegen en routes

Tolwegen en tolvignet

Tarieven tolvignet

Huurauto

Vliegvelden in Tsjechië

Met de trein naar Tsjechië

3. Overzicht regio’s en provincies

Bestuurlijke indeling

Bohemen

Moravië

Silezië

Het Reuzengebergte

Tsjechië per provincie

Ústecky Kraj

Liberec

Hradec Králové

StYedoeský kraj (Centraal Bohemen)

De Boheemse Of Tsjechische Karst

Praag

Plzen

Jihoeský (Zuid-Bohemen)

Vysoina Kraj Vysoina (Zuid-Moravië)

Pardubice (Oost-Bohemen)

Jihomoravský Kraj (Zuid-Moravië)

Olomoucký Centraal

Moravisch-Silezische Kraj (Noord-Oost Moravië / Moravië-Silezië)

Zlin (Zlinský Kraj)  regio Zuid-Moravië

4. Weer en klimaat van Tsjechië

Zomer in Tsjechië

Extreem weer

Winter

Klimaatcijfers

Wintervakanties

5. De aankoop van onroerend goed in Tsjechië; de oriëntatiefase

Hoe vindt u een huis ?

Ontwikkeling huizenprijzen in Tsjechië

Huizenaanbod in Tsjechië

Makelaars en bemiddelaars in Tsjechië

Projectontwikkelaars en hun agenten in Nederland

Onroerendgoedbeurzen in Nederland

Waar kopen ?

De locatie en de ligging van de woning zijn o.a. van invloed op

Checklist waar kopen ?

Wat kopen ?

Oriëntatie checklist wat te kopen ?

Vraagprijs

Checklist vraagprijs

Staat van onderhoud van het huis

Informatie over de verkoper

Informatie over het onroerend goed

Overige vragen die beantwoord dienen te worden

Adviezen en tips tijdens de voorbereidingsfase

Hoe ga ik op huizenjacht ?

Bedenktijd aankoop onroerend goed in Tsjechië

6. Juridische aspecten bij verwerving en bezit van onroerend goed

Eigendomsrecht van onroerend goed door niet-ingezetenen

Oprichting van een vennootschap

Oprichting van een besloten vennootschap

Oprichting van een naamloze vennootschap

Oprichting van een coöperatie

Kopen van onroerend goed op eigen naam

Verblijfsvergunning

Voorwaarden

Overige rechten met betrekking tot onroerend goed

Recht van overpad

Overige zakelijke rechten en plichten

Recht inzake infrastructuur

Burenrecht (particulieren en bedrijven)

Recht van onteigening

Recht van huur

Beslechten van twisten

Faillissementswetgeving

Advocaten

7. Het koopproces

Bemiddelaars, makelaars en adviseurs

De Tsjechische makelaar in Tsjechië

Functies van de makelaar

Op te vragen gegevens voor aanvang nieuwbouw project

Staat van onderhoud van een bestaande woning en onderhoudskosten

Onderhoudskosten bij nieuwe woning

Bezichtiging van objecten

Bemiddelingscontract bij verkoop

Makelaarsprovisie

Betaling van de makelaarsprovisie

Bemiddelingscontract bij aankoop

De Nederlandse makelaar in Tsjechië

8. Aanvraag van een bestemmingsvergunning

Het Územní Rozhodnutí (=ÚR) proces – Inleiding

Het ÚR proces – beschrijving van het stappenplan

A. Zadání území (bepalen van het betrokken gebied)

B. Basistekeningen

C. Plandocumentatie goedkeuring (územní plánovací dokumentace)

Meest voorkomende studies of onderliggende stukken

D. Betrokken overheidsorganen

E. Afgifte bestemmingsvergunning

F. Rechtsgeldigheid van een vergunning

G. De kosten van een bestemmingsvergunning

9. Aanvraag van een bouwvergunning – architect

Verbouwing van een oude woning of kleine bouwwerken

Procedure bouwvergunning voor gebieden met een územni studie

Procedure bouwvergunning na afgifte van een bestemmingsvergunning

Een andere, veel voorkomende bouwvergunning is

Architect

Kosten van een architect

Checklist wat te bespreken met de architect

Opdracht aan een architect

De architectopdracht kan worden opgedeeld in de volgende fases

Aandachtspunten bij een volledige opdracht aan een architect          

10. Bouwproces – bouwaannemer en projectontwikkelaar

Mogelijkheden om een huis te bouwen

Hoofdaannemer, onderaannemers of turn-key project ?

Contractonderhandelingen met de projectontwikkelaar

De volgende betalingstermijnen kunnen worden gezien als standaard

Contractonderhandelingen met een aannemer

Calculatie en prijsvorming door de aannemer

Veel voorkomende Tsjechische termen bij bouwtaken/aannemers

Bouwcontract – omschrijving van de werkzaamheden

Bouwcontract – facturen en garanties

Bouwcontract, overige voorwaarden en aandachtspunten

Eigendomsclausule in het bouwcontract

Bouwopzichter (stavební dozor)

Bouwboek en bouwvergaderingen

Bouwkundige oplevering

Kolaudatierapport (Kolaudace – Souhlas s uživánim stavby)

11. Fiscale aspecten bij bezit, verhuur & verkoop onroerend goed

Overdrachtsbelasting (afgeschaft per april 2020)

Oude situatie

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Inkomstenbelasting bij verkoop van onroerend goed

Verkoop woning via een BV

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Aftrek rentekosten en aftrek Hypotheekrente

Huurinkomsten

Vermogenswinstbelasting

Onroerend goed en BTW

BTW op onroerend-goed transacties in Tsjechië

Verrekening van BTW op onroerend goed transacties in Tsjechië

Onroerendgoedbelasting

12.  De inkomstenbelasting in Tsjechië

Inkomstenbelasting en bepaling van de fiscale domicilie

Inkomstenbelasting in Tsjechië

Fiscaal ingezetene in Tsjechië

Inkomstenbelasting voor residenten

Inkomen uit arbeid

Tarief inkomstenbelasting in Tsjechië

Algehele aftrekposten

Inkomen uit onderneming

Nieuwe wet per september 2020

Inkomsten uit dividend en rente

Inkomen uit pensioen en financiële producten

BTW-plicht in Tsjechië

BTW-tarieven in Tsjechië

Wegenbelasting

Lokale belastingen

13. Verzekeringen 

Woonhuis- en inboedelverzekering

Tip !

14. Huur en verhuur

Huurovereenkomst

Overdraagbaarheid van de huur

Huurprijzen

Inventaris

Verkoop van het huis tijdens of na de huurperiode

Verzekering

Onderhoud

Verhuur

Maximaal rendement uit uw vakantiehuis halen

15.  Bankzaken, Sepa, informatie-uitwisseling en financieringen

Gezamenlijke betaalmarkt (SEPA)

Wat is SEPA?

(Automatische) incasso-opdrachten

Europese Spaarrenterichtlijn vervangen door CRS  

Uitwisseling gegevens

Voor personen en organisaties

U bent een bestaande klant  

Regels in Nederland  

Bepaling woon- of verblijfplaats in Nederland voor een natuurlijk persoon   

Bepaling woon-of verblijfplaats in Nederland voor organisaties  

CRS vanuit Tsjechië  

Wat betekent de CRS voor u ?

Wat zijn de banken volgens de CRS regels wettelijk verplicht ?          

Criteria voor natuurlijke personen  

Criteria voor rechtspersonen

Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats ?  

Welke informatie wordt uitgewisseld?  

Welke informatie wordt bij de rapportering aan de belastingdienst bezorgd  

Een ingezetene- vs. een niet-ingezetene rekening

Een niet-ingezetene rekening in Nederland

Een niet-ingezetene rekening heeft de volgende kenmerken  

Te overleggen documenten om uw  rekenin¬gen om te zetten  

Tweetrapsauthenticatie bij betalingen  

Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn  

Wie is aan te merken als een UBO? Wie is de uiteindelijk belanghebbende  

Europees akkoord over betere bescherming spaarders  

Bankenunie  

Depositogarantiestelsel  

WFT = Wet op het financieel toezicht  

Dekkingsniveau in de EU  

Uitbetalingstermijn aan depositohouders  

Het Tsjechische bankwezen  

De Tsjechische banken  

Betalingsverkeer  

De dienstverlening van een Tsjechische bank  

Dagelijkse betalingen  

Ingezetenen rekening en niet-ingezetenen rekening in Tsjechië  

Automatische overschrijvingen en incasso´s  

Financiering van onroerend goed in Tsjechië  

Financiering via een standaard hypotheek voor niet-ingezetenen  

De hypothecaire rentes bij de Hypoteční Banka  

Te overhandige onderliggende stukken aan de bank  

Documenten om de financiële zekerheid van de klant te bepalen  

Documenten inzake het onroerend goed om een pandrecht voor te bereiden  

Documenten inzake verplichtingen en vorderingen van de aanvrager  

Documenten inzake het te financieren object  

Bij aankoop van bestaand onroerend goed  

Bij bouw of verbouwing van onroerend goed  

Contracten en de notaris  

Hypotheekvormen  

Kosten en valuta  

Financiering van onroerend goed op basis van een bouwplan

16. Vertrek vanuit Nederland

Het vrije verkeer binnen de EU

Basisregistratie Personen (BRP)

Persoonsgegevens in de BRP

In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens

Hoe komt de BRP aan persoonlijke gegevens?

Verplichte uitschrijving bij vertrek uit Nederland

Afmelden/uitschrijven bij de BRP

Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen ? 

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere verzekeringen ?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw  Nederlanderschap ?

Is er controle op uw uitschrijving bij de Basisregistratie Personen (BRP)?

Wat zijn de gevolgen en boetes als u zich  onterecht laat uitschrijven 

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst ?

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?

Waar kunt u een postadres aanvragen ?

Hoe kunt u een  nieuw adres opgeven als u dat nog niet hebt ?

Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan in het BRP bevolkingsregister van een land ?

Wat houdt de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) in ?

Ingezetenen en niet-ingezetenen

Rechten en plichten gerelateerd aan de inschrijving in het

Bevolkingsregister van de Gemeente

Familieleden van burgers uit de EU op wie het Communautaire

stelsel van toepassing is

Wat moet u regelen voordat u naar Tsjechië vertrekt ?

Hoe kunt u een  nieuw adres opgeven als u dat nog niet hebt ?

Uw Nederlandse paspoort of ID-kaart 

Wanneer wordt uw Nederlandse paspoort of ID-kaart ongeldig?

Paspoort weigeren of ongeldig verklaren

Identiteitskaart

Geen bijschrijving kinderen meer in paspoort

Geldig reisdocument voor kind

Meereizen kind met ouder met andere achternaam

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of ID-kaart kinderen

De Nederlandse Nationaliteit

Het Nederlandse paspoort in het buitenland

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat

Verlengen paspoort in Tsjechië

Aanvragen of verlengen paspoort of identiteitskaart in het buitenland

Grensgemeenten met een paspoortfunctie

Balie op Schiphol

Aanvraag nieuw reisdocument en tarieven

Documenten bij aanvraag paspoort of ID-kaart

Paspoort of ID-kaart aanvragen zonder vaste woonplaats of verblijfplaats

Vertrek naar Tsjechië en de (belasting)schulden in Nederland

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Wonen in het buitenland met BKR

Schulden gelden ook in het buitenland

Conclusie

17. De Verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de E.U.

Vrijstelling van invoerrechten

Zelf verhuizen

Trouwen en verhuizen

Verhuizing naar uw tweede woning

Verkoop van Uw tweede woning

Verhuizing bij erfenis

Vervreemdingsverbod

Belastingtelefoon Douane

Inschakelen van een verhuisbedrijf

Voorbeeld

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf

De offerte

De verhuiskosten

Nog enkele tips en opmerkingen

Opslag

Dierenpaspoort

Algemene regels

Geldende regels voor het vervoer van huisdieren

Het oude paspoort / vaccinatieboekje

Als de papieren niet in orde zijn

Specifieke informatie

Meer informatie

18. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in Tsjechië

Wanneer is er sprake van emigratie ?

Belasting en woonplaats

Woonplaatsonderzoek door Nederlandse belastingdienst

Hoe controleert de Nederlandse belastingdienst uw woonplaats ?

Omstandigheden, die hierbij een rol spelen zijn

Overige factoren die mee kunnen wegen

Het jaar van vertrek

Verplichte aanslag

Wanneer ontvangt u een teruggaaf ?

Voorlopige teruggaaf

Gemachtigde

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht

Binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen

1) Inkomen uit werk en wonen in Nederland

2) Inkomen uit pensioenen en uitkeringen

Uitbetaling AOW in Tsjechië

3) Inkomen uit een woning in Nederland

Eigenwoningforfait

Tijdelijke uitzending of overplaatsing

Bij tijdelijke uitzending of overplaatsing gelden de volgende vaste percentages en bedragen

Wanneer u niet meer aan de voorwaarden voldoet

Als u weer aan de voorwaarden voldoet

U gebruikt de woning tijdens uw vakantie of verlof

Inkomen uit onroerend goed, dat niet als eigen woning wordt beschouwd

Inkomen uit sparen en beleggen (buitenlandse belastingplicht en box 3)

Ook als u in het buitenland woont vallen de volgende vermogensbestanden nog  onder de heffing van box 3:

Voorkoming dubbele belasting

Enkele voorbeelden

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland

Aftrek van schulden

Welk inkomen waar belast ?

19. Binnenlandse of Buitenlandse Belastingplicht en de situatie ná 1 januari 2015 

Wat is er na 1 januari 2015 veranderd ?

Oude regeling

Keuzemogelijkheid per 1 januari 2015 afgeschaft

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2015; Geen keuzemogelijkheid + 90% eis

Conclusie

Voorbeeld

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Fiscaal partnerschap vanaf 2015

Voorwaarden voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bij fiscaal partnerschap

Gevolgen als u allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent

Voorbeeld: u en uw partner zijn fiscale partners

U woont in Nederland en uw echtgenoot niet

Gevolgen als u niet allebei een kwalificerend buitenlands belastingplichtig bent

Voorbeeld: u en uw partner zijn geen fiscale partners

U woont in Tsjechië en u bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige

20. De Nederlandse zorgverzekering als u zich in Tsjechië vestigt

Zorgverzekeringen en buitenland

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen?

Kies uw specifieke situatie

Uw meeverhuizende gezinsleden

Uw gezinslid werkt nog

Uw gezinslid heeft zelf een pensioen of uitkering

Uw gezinslid heeft geen eigen inkomen

Waar u rekening mee moet houden

Verder moet u rekening houden met de volgende situaties

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland

Hoe kunt u zich laten registreren?

Voorwaarden voor verdragsrecht

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw woonland?

Waar heeft u recht op in uw woonland?

Waar heeft u recht op in Nederland?

Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland?

Waar heeft u recht op in andere EU-landen?

Medisch noodzakelijke zorg

Geplande medische zorg

Welke bijdragen moet u betalen?

Hoe betaalt u de bijdragen?

Wat als u te veel of te weinig heeft betaald?

Woonlandfactor en heffingskortingen

Heffingskortingen

ZVW en WLZ (was AWBZ) bijdragen

Bijdragen ZVW,  woonlandfactoren en heffingskortingen 2020

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage WLZ (was AWBZ)

Woonlandfactor

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor 2020

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont

In het geval uw toeslagpartner recht heeft op het woonlandpakket

Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd

Uw woonlandfactor telt mee bij de hoogte van uw toeslag

De European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK

Wie kan een EHIC aanvragen?

Zorg waar u recht op heeft met een EHIC

Zorg die u vergoed krijgt

Landen waar de EHIC geldig is

Zorg die u niet vergoed krijgt

Zorg in Nederland

Gemaakte kosten declareren

Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK ?

EHIC verloren of niet ontvangen

Een EHIC aanvragen

U hebt een ID-nummer nodig

Zorg vanuit de WLZ aanvragen voor cliënten in en uit het buitenland

Adres Team indicatiestelling buitenland

Verzekeringsrecht

Eerst een tijdelijke indicatie

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010

Overgangsregeling

Keuzevrijheid zorg

In Tsjechië wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse BRP Basisregistratie Personen)

Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland

Vergoeding van de kosten

21. Tsjechische zorgverzekering 

Ziektekostenverzekering  (VZP – www.vzp.cz )

Sociale verzekering  - ČSSZ (www.cssz.cz)

22. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit 2e huis in Tsjechië.  

Uw (tweede) huis in het buitenland en de Nederlandse box 3 heffing

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%

Drie schijven in box 3

Tabel berekening rendement op vermogen

Hoe wordt het rendement over uw vermogen berekend ?

Rekenvoorbeeld oude situatie vóór 2017

Belastingberekening

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting in situatie vóór 2017 

Conclusie in situatie vóór 2017 ! 

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie ná 2017

Belastingberekening vanaf 2017

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting vanaf 2017

Belastingberekening 2019 gewijzigde rendementspercentages

Aftrek Ter Voorkoming van Dubbele Belasting 2019

Waarde 2e woning in het buitenland

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

Tarieven Box 3 / 2021

Het belastingdrukpercentage op het box 3 vermogen 

23. Emigratie naar Tsjechië en de Nederlandse sociale verzekeringen

Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland

Partner en kinderen niet verzekerd

Vrijwillige AOW- en ANW verzekering

Voorkom een lagere AOW

Zorg dat uw nabestaanden toch ANW krijgen

U kunt zich op 3 manieren verzekeren

Vrijwillige Verzekering AOW en ANW verzekering

Wat kost de vrijwillige verzekering ?

Er is een minimumpremie en een maximumpremie

Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Uw partner kan na uw overlijden geen vrijwillige verzekering aanvragen

Hoe lang kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Langer dan 10 jaar verzekerd blijven

In de volgende gevallen kunt u zich langer dan 10 jaar vrijwillig verzekeren

Korter dan 10 jaar verzekerd

Sociale (werknemers) uitkeringen

WW-Uitkering

Tsjechisch arbeidsbureau

Arbeidswetten in Tsjechië

WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

Nieuwe EU-richtlijn voor het werken in het buitenland

U werkt tijdelijk in Tsjechië

Wanneer wordt van de hoofdregel afgeweken?

183-dagenregel

Vaste inrichting in Tsjechië

Voorbeeld

24. Conserverende heffingen bij emigratie naar België

Conserverende aanslag bij emigratie

Wanneer krijgt u een conserverende aanslag bij emigratie?

U hebt pensioenrechten in Nederland opgebouwd

M-formulier invullen

Uitstel van betaling 

U hebt recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering waarvan de premies in het verleden ten laste van het inkomen zijn gebracht

M-formulier invullen

Uitstel van betaling

Voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning Kapitaalverzekering eigen woning Spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning Uitstel van betaling Aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap Aanslag aanmerkelijk belang ; ooit moet u afrekenen Uitstel van betaling Nieuwe uitstelregeling vanaf 15 september 2015

25. De Europese erfrechtverordening

Welke landen zijn aangesloten bij de Europese erfrechtverordening? 

Wat regelt de Erfrechtverordening?

Welk recht is op de vererving van de nalatenschap van toepassing   

Universele werking

Gewone verblijfplaats 

Voorbeeld

Rechtskeuze

Geen rechtskeuze meer mogelijk voor het recht van het woonland

Als u geen testament heeft en geen rechtskeuze hebt gemaakt

Het recht dat geldt ten aanzien van de afwikkeling van de nalatenschap

Rechtskeuze in een testament of andere akte

Overgangsrecht

De internationale rechtsmacht bij geschillen over nalatenschappen

Regels voor erkenning/tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken/authentieke akten op het gebied van erfrecht

De Europese verklaring van erfrecht

Bevoegdheid

Wanneer is de Nederlandse rechter/notaris bevoegd ?

Gewone verblijfplaats

Forumkeuze-overeenkomst

De aanvraag van een Europese erfrechtverklaring

De Europese verklaring van erfrecht – het document

In het buitenland gelegen onroerende zaken

Gewaarmerkt afschrift

De taal

Bewijskracht 

Welke verplichtingen heeft de notaris in het kader van de afgifte van de

Europese verklaring van erfrecht ?

Aanvaarden of verwerpen van een grensoverschrijdende nalatenschap

Fiscale aspecten van grensoverschrijdende nalatenschappen

Vermogens- en erfbelasting in Tsjechië

Het belang van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie

Hoe brengt u de rechtskeuze uit ? 

Wijzigen rechtskeuze

Maken van een rechtskeuze zonder benoeming van een erfgenaam

Rechtskeuze en erfbelasting

Erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Terugkeer naar Nederland en de gevolgen voor uw huwelijksvermogensstelsel

Erfrecht inzake aandelen in een onroerend goed vennootschap

Vermogensbelasting, erfbelasting, schenkbelasting

Bijlagen

Overzicht makelaars en projectontwikkelaars in Tsjechië

Geraadpleegde bronnen & instanties

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel