Handboek Wonen en kopen in Griekenland

Artikel 3 van 8
€ 22,95 (inclusief btw)

WONEN EN KOPEN IN GRIEKENLAND

P.L. Gillissen - Voerendaal; Guide Lines

ISBN : 978-94-92895-09-7

Recensie NBD

Deze handleiding geeft praktische informatie aan hen die er zich willen vestigen en/of er een (tweede) huis willen kopen. Na algemene informatie over het land, klimaat etc. volgt de inleiding op de Griekse onroerend goed markt.

Hoe gaat men te werk ? De rol van de makelaar en de advocaat, het koopproces en het koopcontract en de notariële overdracht, het kadaster en fiscale zaken in Nederland en Griekenland.

Ook het kopen van bouwgrond komt aan de orde, de bouwvergunning, de rol van de bouwondernemer en de architect, renovatie en onderhoud evenals verhuur van Grieks vastgoed.

Tenslotte is er aandacht voor de verhuizing en de Nederlandse zorgverzekering bij vestiging in Griekenland

Deze zeer complete gids is een uitstekende handleiding voor hen die in Griekenland een (tweede) huis willen kopen en/of in Griekenland willen gaan wonen.

Recensent Dr. J. Kroes (NBD)


Inhoudsopgave

1.Inleiding                                    
2.Griekenland in vogelvlucht                        

Inleiding                                    
Basisgegevens                                
Tijdverschil                                    
Risico’s                                     
Geografie                                    
Kerngegevens                                 
Belangrijke steden in Griekenland                    
De Eilanden                                    
De Bergen                                    
Bereikbaarheid                                
Vliegen                                    
Auto                                        
Ferry                                        
Trein                                        
Het postverkeer                                
Bevolking                                    
Bevolkingsdichtheid                            
Bevolkingsaantallen in de belangrijkste steden            
Opbouw bevolking                                
Etniciteit                                    
Volksaard                                    
Religie                                    
Talen                                        
Toerisme                                    
Bestuur en politiek                                
Bestuurlijke indeling                            
Economie                                    
Economische en financiële crisis                    
Munteenheid                                
BNP in €                                    
Minimumloon                                
Big Mac Index                                
Financiële crisis                                
Verkeer                                    
Spoorwegen                                
Autosnelwegen                                
Rechtswezen                                        
Gerechten van eerste aanleg                    
Vredegerechten                            
Gerechten van tweede aanleg                    
Hooggerechtshof                            
        
3. Geografische oriëntatie en klimaat                    

Inleiding                                
Argosaronische Eilanden                        
Cycladen                                
Dodekanesos                            
Evia-Sporaden                            
Evia                                    
Noord-Oost Egeische Zee                    
Zuid-Egeïsche Eilanden                        
Noord-Egeïsche Eilanden                    
Ionische Eilanden                            
Bestuurlijke indeling van de Ionische Eilanden        
Kreta                                    
Natuur                                
Het vasteland                            
Klimaat en weer                            
De Griekse Berggebieden en invloed op het klimaat    
Klimaat op de Griekse Eilanden                
Griekenland als wintersportbestemming            

4. Oriëntatiefase, locatie, soort onroerend goed en vraagprijs

Inleiding                                
Emotie en verstand                        
Motieven                                
Wat en waar kopen ?                        
Motieven                                
Uitgangspunten                            
Checklist waar kopen ?                        
Bereikbaarheid                            
Tips van een aankoopmakelaar                
Waar kopen ?                            
Wanneer gaat u naar uw (tweede) huis in Griekenland ?    

5. De Griekse onroerendgoedmarkt                    

Inleiding                                
De financiële en economische crisis en de Griekse  o/g markt                                
Bepaling van de vraagprijzen                    
Vraagprijs                                
Aanbod                                
De tweede (vakantie)huizenmarkt                
Soort onroerend goed                        
Appartementen                            
Schakelbungalows                            
Bungalows                                
Villa’s                                    
Gerestaureerde boerderijen en landhuizen            
Bouwkavels                                
Grondstukken met vervallen boerderijen            
Grondstukken waarop niet gebouwd mag worden        
Een oud huis op het platteland                    
Als kandidaat-koper en keuze onroerend goed         
Aankoop van een bestaand huis dat eventueel moet worden gerenoveerd                        
Aankoop van een kant-en-klaar huis, gebouwd door een projectontwikkelaar                    
Aankoop van een stuk grond, waarop u zelf een huis laat bouwen                                
Tips van een aankoopmakelaar bij aankoop van een appartement                            
Stukken land en ruïnes

6.De voorbereidingsfase                            

Inleiding                                
Laat u niet opjagen door de makelaar                
Het verzamelen van informatie                    
Waarom een huis in Griekenland                
Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?        
Onroerendgoedbeurzen in Nederland en België        
Oriëntatiedagen                            
Adviezen en tips tijdens de voorbereidingsfase        
Tip bij de voorbereiding                        
Wanneer op huizenjacht ?                    
Staat van onderhoud van het huis                
Tips van een aankoopmakelaar                
Openen van een Grieks Banknummer            

7.  De makelaar in Griekenland                        

Inleiding                                    
De Griekse makelaar                            
Vestigingseisen Griekse makelaar                    
Bemiddelaars in Nederland en België
Kosten makelaar                                
Overeenkomst met de makelaar                    
Pomida (Hellenic Property Federation)                

8. De Griekse advocaat bij aankoop van onroerend goed  in Griekenland

Inleiding                                    
Een Nederlands/Griekse advocaat in Nederland            
Volmacht                                    
Taken van de advocaat tijdens het koopproces
Kosten van een advocaat in Griekenland                
                                
9. Het voorlopig koopcontract                        

Inleiding                                    
Het vóóronderzoek                            
Wat dient u uw advocaat te laten onderzoeken ?            
Titel- en kadastraal onderzoek                        
In een kadastraal uittreksel vindt u de volgende gegevens terug                                
Belastingonderzoek                            
De grond                                    
Onderzoek naar bestemmingsplannen                
Onderzoek naar de bewoonbaarheid/woonvergunning        
Gas-, water- en elektriciteitsnota’s                    
Inhoud voorlopig koopcontract                        
De partijen                                    
Het object                                    
Roerende goederen                            
De prijs                                    
Aanbetaling en boeteclausules                        
Overdrachtsdatum                                
Aanvullende en/of ontbindende voorwaarden            
Contractbreuk door de verkoper                    
Contractbreuk door de koper                        
Opmerking                                    
Meest gemaakte fouten door onwetende buitenlandse kopers                                    
Energie Prestatie Certificaat                         

10. Koopproces; van voorlopig koopcontract naar notariële overdracht        

Inleiding                                    
Manieren waarop u in Griekenland onroerend goed kunt verwerven                                
Van overeenkomst naar notariële overdracht            
De Griekse notaris                                
Notariskosten                                        

11. Het Griekse kadaster                            

Inleiding                                    
In Griekenland bestaan twee verschillende registratiesystemen                            
Het land Registratiesysteem                        
Het Griekse nationale kadaster                        
Het nieuwe Griekse Kadaster                        
Kadastrale registratie-code                        
De voordelen van het nieuwe Griekse Kadaster            
In de volgende gevallen moet er inschrijving/wijziging in het kadaster plaatsvinden                        
Kosten inschrijving                                
Samenvatting aankoopprocedure in Griekenland            

12. Fiscale aspecten bij aankoop, bezit, verhuur en verkoop van onroerend goed in Griekenland                        

Inleiding                                    
Fiscaal nummer                                
Overdrachtsbelasting                            
Overdrachtsbelasting of BTW                        
Vrijstelling overdrachtsbelasting                    
Fiscale waarde van het onroerend goed in Griekenland        
BTW op nieuwbouw                            
Jaarlijks terugkerende lokale belastingen en heffingen voor huiseigenaren                            
Inkomen uit verhuur                            
Zegelbelasting                                
Belasting op woningen met elektriciteit (buitengewone elektriciteitsheffing/belasting) 
Vermogenswinstbelasting voor de verkoper                

13. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in Griekenland                            

Uw tweede huis in Griekenland en het Nederlandse belastingstelsel                                
Hoofdverblijf                                    
Het tweede huis in het huidige Nederlandse belastingstelsel en voorkoming van dubbele belasting in het buitenland        
Griekse heffing op in Griekenland gelegen onroerend goed    
Berekening Nederlandse vrijstelling                    
Rekenvoorbeeld vermindering ter voorkoming van dubbele belasting                                
Buitenlandse belastingplicht en box 3                    
Emigratie en box 3                                
Immigratie en box 3                            
Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit            

14. Het kopen van (bouw)grond                        

Inleiding                                    
Informatie inwinnen op het gemeentehuis                
Bestemmingsplannen                            
Grensregio’s                                
Bosrijke gebieden                                
Restricties bij uitbreiding stedenbouwkundige gebieden        
Archeologische gebieden                        
Omgevingsrestricties                            
Kust en stranden                                
Natura 2000 gebieden                            
Soorten bouwgrond                            
Landelijke bouwkavels zonder bebouwing buiten de bebouwde kom                                
Landelijke kavels met bebouwing/project                
Kavels binnen de bebouwde kom bestemd voor bebouwing
Kavels met bouwvallen                            
De oppervlakte van het perceel                        
De eigendomsakte van het land                    
Erfdienstbaarheden                            
Erfpacht                                    
Aansluiting op de nutsvoorzieningen                    
Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond            
Wat niet kopen ?                                
Slopen                                    

15. Bouwen van een huis in Griekenland en de bouwvergunning    

Regels voor het bouwen van een huis in Griekenland        
Welke (bouw)fases moet u doorlopen ?                
Minimaal te bouwen oppervlakte                    
Bouwvergunning en project management                
Geldigheidstermijn bouwvergunning                    
Bouwvergunning voor verbouwingen                    
Aanvraag bouwvergunning bij mede-eigendom            
Kopen van een huis tijdens de bouwfase                
Bouwen/verbouwen in eigen beheer                    
Zelf een stuk grond kopen en zelf bouwen                
Wijzigen tijdens de bouw                            

16. Aandachtspunten bij het contact met de bouwondernemer en de architect                                

Inleiding                                    
De keuze van een aannemer/bouwondernemer            
Bouwmanagementburo                            
Voor-overeenkomst met de bouwer/projectontwikkelaar        
Laat eerst de grond op uw naam zetten                
Het bouwcontract                                
Garanties                                    
Checklist inhoud bouwcontract                        
Nog enkele aandachtspunten                        
Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom ?        
Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?            
De architect                                    
De architect en de bouwvergunning                    
Kosten van een architect                            
Checklist wat te bespreken met uw architect                
Voorlopige en definitieve oplevering                    
Kopen van een projectontwikkelaar                    
Boeteclausule bij te late oplevering                    
De constructieverzekering                        
BTW                                        

17. Renovatie en onderhoud                        

Inleiding                                    
Vergunningen                                
Griekse of Nederlandse vaklieden ?                    
Zwart werkers                                
Offertes                                    
Aftrek van verbouwings- en renovatiekosten                

18. Huurwetgeving                                

Inleiding                                    
Griekse huurwetgeving                            
Hoe vindt u een huurhuis/appartement                
Onderverhuur                                
Huurprijzen                                    
De borg                                    
Inventaris                                    
Verzekering                                    
Het onderhoud                                
De onderhoudskosten                            
Commerciële verhuur                                
Huurverhoging                                

19. Verhuur van Grieks onroerend goed; juridische aspecten     

Inleiding                                    
Vakantieverhuur                                
Adviezen voor huiseigenaren die hun huis verhuren in 
Griekenland                                    
Gemeubileerde vs. ongemeubileerde verhuur            
De verhuurorganisatie                            
Villa management                                
Verhuurbeperkende clausules in het koopcontract            
Verhuren via een touroperator                        
Lange termijn verhuur                            
Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                
Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie            
Vereiste vergunning voor de verhuur van een vakantiewoning in Griekenland                                
Gemeubileerde vakantieverhuur                    
Appartement of woning op een gedeelde kavel            
Vereenvoudigde EOT voor villas                    
Vergunning, nummer en registratie als ondernemer bij de 
belastingdienst                                 
Grootte zwembad                                
Overige opmerkingen                            
Te overleggen documenten                        
KEP/Ermis                                    
Afgeven van de vergunning                        
Kosten                                    
Optimaal profiteren van een tweede huis                
Verdienen aan uw tweede huis                        
Fiscale aspecten bij verhuur                        

20. Vestiging in Griekenland                        

Inleiding                                    
Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Griekenland te mogen verblijven zijn                            
Vertrek uit Nederland                            
Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                    
Inschrijven in de BRP                            
Legalisatie                                    
Reisdocumenten                                
Schengenlanden                                
Europese Identiteitskaart                            
Paspoort                                    
Eigen paspoort / ID kaart voor kinderen                
Nog enkele tips                                
ANWB Digikluis                                
Wat zijn de gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie 
Personen ?                                  
Wat zijn de gevolgen van uw uitschrijving voor uw verzekeringen ?                                 
Wat zijn de gevolgen van uw uitschrijving voor uw Nederlanderschap                            
Is er controle op uw uitschrijving bij de Basisregistratie 
Personen (BRP)                                  
Gevolgen van onterechte uitschrijving/inschrijving             
Uitschrijving en de gevolgen richting de belastingdienst         
Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?                                     
Waar kunt u een postadres aanvragen ?                
Vestiging in een ander EU-land                                
Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan in het GBA/bevolkingsregister van een land ?             
Vestiging in Griekenland en de verblijfsvergunning             
Werknemers                                
Werkloos/ziekte                                
Zelfstandigen                                
Gepensioneerden                                
Studenten                                    
Gezinsleden                                    
Aanvraag verblijfscertificaat bij het Griekse politiekantoor        
Registratie                                    
Permanent verblijfscertificaat                        
Geregistreerd partnerschap & homohuwelijk in Griekenland    
Homohuwelijk in Griekenland                             
Vertrek naar Griekenland en de (belasting)schulden in Nederland                                    
Schuld aan de Nederlandse Staat en verlenging van uw paspoort                                    
Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel                
Wonen in het buitenland met BKR                    
Schulden gelden ook in het buitenland                
Conclusie                                    
Internationale uitwisseling kredietgegevens                
Het Nederlandse paspoort in het buitenland                
Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade in het buitenland                                    
Juridisch en/of fiscaal resident                        
Verhuizen binnen Griekenland en uw verblijfscertificaat        
Stemmen in het buitenland                        
Nederlandse nationaliteit/Nederlanderschap                
Rijkswet op het Nederlanderschap                    
Nederlanders met een dubbele nationaliteit                
Europees Dierenpaspoort                        

21. De verhuizing    

Inleiding                                    
Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU        
Vrijstelling van invoerrechten                        
Zelf verhuizen                                
Trouwen en verhuizen                            
Verhuizing naar uw tweede woning                    
Verkoop van uw tweede woning                    
Verhuizing bij erfenis                            
Vervreemdingsverbod                            
Belastingtelefoon Douane                        
Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW        
De offerte                                         
De verhuiskosten                                
Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in het buitenland ?                                    
Nog enkele tips en opmerkingen                    
Opslag                                    
Tax-free shoppen voor uw verhuizing                        
            
22. De Nederlandse zorgverzekering & WLZ  bij vestiging in Griekenland                                

Inleiding                                    
Gevolgen bij emigratie en de Nederlandse zorgverzekering    
Waar bent u verzekerd tegen ziektekosten als u in 
Griekenland woont                                
U heeft een uitkering of pensioen uit Nederland            
U werkt in Nederland                            
Hoe werkt de zorgverzekering in Nederland ?            
Welke zorg krijgt u vergoed ?                        
Zorgtoeslag                                    
WLZ                                     
Gezinsleden niet verzekerd voor de WLZ                 
WLZ-zorg aanvragen                            
Verzekering van uw partner & kinderen voor de 
Nederlandse zorgverzekering                        
Zorg in Griekenland en in Nederland                     
Aanvullende verzekering                            
Uw zorgverzekering als u in Nederland woont            
Uitkering of pensioen uit Griekenland en uw zorgverzekering    
Pensioen of uitkering uit Griekenland en Nederland        
U werkt in Griekenland                            
Zorg uit Nederland                                
Ziektekostenverzekering in Griekenland                
U woont in Griekenland en werkt in Nederland als zelfstandige                                    
U werkt in Griekenland en in Nederland                
Verzekering van uw partner en kinderen voor de 
Griekse zorgverzekering                            
U woont in Griekenland en bent zowel in Nederland als in Griekenland werkzaam                        
De gezinsleden van een verzekerde die zelf niet in Griekenland woont                        
Nieuwe E/S formulieren                                
U woont in Griekenland en werkt in Nederland (in loondienst)    
Premie/bijdrage                                
Rechten van uw gezinsleden                        
Rechten in Nederland                            
U woont in Griekenland en werkt als ambtenaar in Nederland    
U staat ingeschreven bij een Nederlandse hogeschool/universiteit en u woont in Griekenland                    
U heeft een Nederlandse en Griekse uitkering of pensioen    
U woont in Griekenland en ontvangt uitsluitend een 
Nederlands pensioen of uitkering                    
Rechten in Griekenland                            
Wat betaalt u in Nederland aan premies ?                
ZVW en WLZ bijdragen                        
Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen        
Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor                
Zorgtoeslag in het buitenland                        
Invoering van de nieuwe Zvw en de gevolgen voor de vrijwillige AWBZ                                
Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010                    
Overgangsregeling                            
Keuzevrijheid zorg voor Nederlanders met pensioen of uitkering                                    
Zorg in Nederland zonder EHIC                    
Eigen risico                                    
Nederlandse of Griekse zorgpas                    
Aanvullende verzekering                            
Europese sociale zekerheidsverordening                
Medische behandeling buiten Griekenland                
Indicatiestelling AWBZ in het buitenland                
Wijziging formulieren sociale zekerheid. 
E formulieren zijn A-formulieren geworden                

23. De Griekse belastingen                            

Inleiding                                    
Vennootschapsbelasting                            
Tarieven vennootschapsbelasting                    
BTW Tarieven                                
Tarieven vaste land                            
Overdrachtsbelasting                            
Onroerendgoedbelasting / OZB                        
Zegelbelasting                                
Vermogenswinstbelasting                        
Vermogensbelasting                            
Erf- en schenkbelasting                            
Tarieven                                    
Inkomstenbelasting                            
Het woonplaatsbeginsel                            
Bijlagen en bronnen

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel