Wonen en kopen in Portugal

Vorige Artikel 17 van 37 Volgende
€ 22,95 (inclusief btw)

Wonen en kopen in Portugal 

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij aankoop en vestiging van aankoop van onroerend goed in Portugal

Editie 2021/2022

ISBN: 978-94-92895-21-9

Auteur: P.L. Gillissen

Wat iedereen zou moeten weten over de aankoop van een (tweede) huis in Portugal en/of vestiging in Portugal

Portugal is voor Nederlanders en Belgen nog steeds een aantrekkelijk land om er een huis te kopen en er te wonen.

In dit handboek worden  vrijwel alle aspecten die daarbij komen kijken besproken.

Het begint met een inleiding over het land zelf, de geografische  oriëntatie en waar je het beste een huis kunt kopen, de vastgoedmarkt, gevolgd door het koopproces, het koopcontract, de overdracht, de overdrachtsbelasting en andere fiscale zaken, het kopen van bouwgrond, de bouwvergunning, het bouwproces en renovatie, de nutsvoorzieningen etc.

Ook huur en verhuur komen aan de orde, evenals bankzaken en verzekeringen. De vestiging in Portugal, de verhuizing, belastingplicht in zowel Nederland als in Portugal.

Deze zeer complete gids is een uitstekende handleiding voor hen die in Portugal een (tweede) huis willen kopen en/of in Portugal willen gaan wonen.

Recensent Dr. J. Kroes  (NBD Biblion)  


Inhoudsopgave

Colofon

1. Inleiding

Coronacrisis verbreedt horizon  van woningzoekers                                   

Een huis in Portugal ?                                                                                                  

2. Portugal in vogelvlucht

Land en bevolking                                                                                     

Religie                                                                                                     

Volksaard                                                                                                 

Taal                                                                                                         

Bestuur en administratieve indeling                                                           

Politieke partijen                                                                                       

Rechtswezen                                                                                            

Klimaat                                                                                                     

Noord-West Portugal                                                                                

Zilverkust                                                                                                 

Oost-Portugal                                                                                           

Zuid-Portugal                                                                                            

De Algarve in de winter                                                                             

Wintersport in Portugal                                                                             

Verkeer                                                                                                    

Bereikbaarheid per auto                                                                            

De Portugese ANWB (= ACP)                                                                   

De Portugese spoorwegen                                                                        

Autoslaaptreinen                                                                                      

Bussen                                                                                                    

Tijdverschil                                                                                              

Het postverkeer                                                                                        

Vliegvelden en vliegverkeer                                                                      

Luchthavens in Portugal                                                                            

Nieuwe luchthaven bij Lissabon ?                                                              

3. Geografische oriëntatie

De Portugese kust                                                                                             

Costa Verde                                                                                                       

Costa de Prata                                                                                         

Costa do Sol & Costa Estouril                                                                   

Costa de Lisboa                                                                                        

Costa de Lisboa                                                                                        

Blue Coast                                                                                               

Costa Dourada                                                                                         

Costa do Algarve                                                                                      

Accommodatie en faciliteiten aan de Algarve                                             

Het Portugese binnenland                                                                         

Overzicht provincies                                                                                 

4. Oriëntatiefase, locatie, soort onroerend goed en vraagprijs

Emotie en verstand                                                                                   

Motieven                                                                                                  

Waar kopen ?                                                                                           

Motieven                                                                                                  

Uitgangspunten                                                                                        

Minimumloon                                                                                            

Gemiddeld salaris                                                                                     

Checklist waar kopen ?                                                                             

Bereikbaarheid                                                                                         

Tips van een aankoopmakelaar                                                                 

5. De Portugese onroerendgoedmarkt

De tweede (vakantie)huizenmarkt                                                              

Prijsontwikkeling                                                                                      

Soort onroerend goed                                                                               

Keuemogelijkheden kandidaat-koper                                                          

Appartementen                                                                                         

Bungalows & Schakelbungalows                                                               

Villa's                                                                                                       

Gerestaureerde boerderijen en landhuizen                                                 

Bouwkavels                                                                                              

Grondstukken met vervallen boerderijen                                                    

Grondstukken waarop niet gebouwd mag worden                                       

Een oud huis op het platteland                                                                   

Vraagprijs                                                                                                

Tips van een aankoopmakelaar                                                                 

Stukken land en ruïnes of quinta’s                                                             

6. De voorbereidingsfase

Het verzamelen van informatie                                                                  

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                            

Onroerendgoedbeurzen in Nederland  en België                                        

Oriëntatie-dagen                                                                                       

Adviezen en tips tijdens de voorbereidingsfase                                          

Tips van een aankoopmakelaar                                                                 

Wanneer op huizenjacht ?                                                                         

Staat van onderhoud van het huis                                                              

Tips van een aankoopmakelaar                                                                 

7. Het koopproces; het contact met de makelaar, advocaat en de notaris

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                             

De Portugese makelaar                                                                            

Hoe zijn erkende makelaars te herkennen ?                                               

Checken van registratienummer van de makelaar                                      

Makelaarsvereniging                                                                                

Internationale organisaties                                                                        

Functies van de makelaar                                                                         

Bescherming van de koper/verkoper                                                         

Bezichtiging van objecten                                                                         

Bemiddelingsopdrachten                                                                           

Makelaarscommissie                                                                                

Wie betaalt de commissie ?                                                                      

De betaling van de koopsom                                                                     

Het plaatsen van een zoekopdracht                                                           

De aansprakelijkheid van de makelaar                                                       

Buitenlandse makelaars in Portugal                                                           

Verschil Nederlandse en Portugese makelaars                                          

De vergunninghoudende makelaar en de betekenis voor u                          

Het verkrijgen van een makelaarsvergunning                                            

Makelaars op jacht naar de koper die ter plaatse arriveert                          

Een verkoopprijs in Portugal is er één met vraagtekens                             

De formele kant                                                                                        

De informele biedingskant                                                                         

De Portugese huizenmarkt en de makelaar                                                

Checklist, tips en waarschuwingen bij contacten met makelaars                 

Waarom een aankoopmakelaar ?                                                               

De makelaar en de officiële papieren en de belangrijkheid ervan                 

De Portugese notaris                                                                                

Een volmacht door een notaris in Nederland                                              

De rol van de advocaat                                                                             

Taken van de advocaat                                                                             

8. Het voorlopig koopcontract

Het vóór-onderzoek                                                                                  

Wat dient u uw advocaat te laten onderzoeken ?                                        

Titel- en kadastraal onderzoek                                                                  

Het Portugese kadaster (Registo Predial)                                                  

Belastingonderzoek                                                                                  

Wat staat er in het "caderneta predial"         ?                                            

De grond                                                                                                  

Onderzoek naar bestemmingsplannen                                                       

Onderzoek naar de bewoonbaarheid/woonvergunning                                 

Gas-, water- en elektriciteitsnota's                                                            

Contrato Promessa de compra e venda                                                     

Portugees recht                                                                                        

Koopcontract inzake bouwgrond                                                                

Inhoud koopcontract (contrato Promessa de compra e venda = voorlopig koopcontract)                                                                            

De partijen                                                                                                

Het object                                                                                                 

Roerende goederen                                                                                  

De prijs                                                                                                    

Aanbetaling en boeteclausules                                                                  

Overdrachtsdatum                                                                                    

Aanvullende en/of ontbindende voorwaarden                                              

Contractbreuk door de verkoper                                                                

Contractbreuk door de koper                                                                     

Meest gemaakte fouten door onwetende buitenlandse kopers                     

9. De overdracht en registratie

Ficha Técnica da Habitação (FTH) Bouwtekening

De rol van de notaris                                                                                 

Van overeenkomst naar overdracht                                                           

Overdrachtsdatum                                                                                    

Noodzakelijke documenten en gegevens bij de ondertekening van de overdrachtsakte                                                      

De definitieve overdracht                                                                                    

Notariële overdrachtsakte                                                                         

Registratie van het onroerend goed in het registratiekantoor                      

10. Overdrachtsbelasting en overige kosten

Overdrachtsbelasting                                                                                  

Kosten bij overdracht Portugees onroerend goed                                         

Tarieven Imposto Municipal sobra Transamissoes                                     

Rekenvoorbeeld                                                                                       

IMT Tarieven Madeira en Azoren                                                               

Overige tarieven                                                                                       

Vrijstellingen                                                                                            

Kosten rechtshulp van advocaten                                                              

11. Fiscale aspecten bij bezit, verhuur & verkoop van Portugees onroerend goed

De Portugese onroerendgoedbelasting                                                      

Wie is belastingplichtig voor de IMI

(Imposto Municipal sobre os Imóveis)?                                                        

Vrijstelling IMI 2021                                                                                  

Tarieven                                                                                                   

Nieuwe betalingsregels                                                                             

Wat zijn de betalingstermijnen voor de IMI                                                 

Vrijstellingen (insenções) van de IMI                                                         

Korting op de IMI                                                                                      

Waarover wordt IMI geheven ?                                                                

AIMI (Adicional Imposto Municipal Sobre Imóveis)                                     

Wie moet AIMI betalen ?                                                                           

Belastbare basis AIMI                                                                               

Tarieven AIMI                                                                                           

Bouwmatrix                                                                                              

Belasting bij verhuur van onroerend goed                                                  

Belastingtarief over huurinkomsten                                                            

Ingezetenen                                                                                              

Niet-ingezetenen                                                                                       

Verkoop van uw huis in Portugal en de Portugese

Waardebelasting of vermogenswinstbelasting (mais valias)                        

Wie is belastingplichtig ?                                                                                    

Uitzondering                                                                                             

Berekening winst                                                                                      

Welke kosten mogen worden afgetrokken ?                                               

Aftrekposten i.v.m. verbouwing en renovatie                                                       

Een andere methode                                                                                 

Aangiftedatum ingezetenen                                                                       

Aangiftedatum  niet-ingezetenen                                                                

Hoeveel bent u verschuldigd ?                                                                  

Belastingregime aangepast na uitspraken Europese Hof                            

Herinvestering van uw vermogenswinst                                                     

Gevolgen van geen aangifte                                                                      

Inflatiecorrectiecijfers                                                                              

Rekenvoorbeeld                                                                                      

Belastingvoordeel bij aankoop woning in het Portugese binnenland             

12. De verhuurlicentie (AL- Alomento Local)

Alojamento Local (AL) Definitie                                                              

Wanneer heeft u een vergunning nodig ?                                                   

Registratie verplicht                                                                                  

Vereiste documenten voor registratie Alojamento Local                              

Eisen aan de accommodatie                                                                      

Veiligheidseisen aan de accommodatie                                                      

Hygiëne                                                                                                   

Registratie van gasten aan SEF Servico de Estrangeiros e Fronteiras via SIBA                                                                                                   

Wat te doen als uw AL-Licentie wordt afgewezen ?                                    

Redenen voor weigering AL Licentie                                                          

Model en kenmerken van AL-registratiebordjes                                          

Controle                                                                                                   

Boetes                                                                                                     

Commentaar op AL                                                                                   

Belangrijkste aanpassingen                                                                      

Registratie bij de belastingdienst                                                               

Administratie en de AL                                                                              

Belastingtarieven over huurinkomsten                                                                 

Beperkingsgebieden (áreas de contenção)                                                 

Wat zijn beperkingsgebieden (áreas de contenção)                                    

Hogere tarieven als u AL in een beperkingszone/gebied ligt                       

Relatieve beperkingsgebieden                                                                   

Fakturering                                                                                               

AL en de Portugese BTW                                                                          

Vrijstelling Portugese BTW (IVA) bij Alojamento Local                               

Portugese premies sociale zekerheid voor eenmanszaken                         

13. Het kopen van (bouw)grond

Informatie inwinnen op het gemeentehuis                                                   

Soorten (bouw)grond                                                                                

Landelijke (bouw)kavels zonder bebouwing buiten de bebouwde kom

Landelijke kavels met bebouwing/project                                                   

Kavels binnen de bebouwde kom bestemd voor bebouwing                        

Kavels met bouwvallen                                                                             

De oppervlakte van het perceel                                                                 

De eigendomsakte van het land                                                                 

Erfdienstbaarheden                                                                                   

Erfpacht                                                                                                   

Aansluiting op nutsvoorzieningen                                                              

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                          

Wat niet kopen ?                                                                                       

Slopen                                                                                                      

14. Aanvraag van een bouwvergunning

Aanvraag van een bouwvergunning                                                           

Voorlopige bouwvergunning                                                                      

De definitieve bouwvergunning                                                                  

Hoe dient men de aanvraag in ?                                                                

Wijzigen tijdens de bouw                                                                           

Bouwvergunning voor agrarisch land                                                         

Bouwvergunning voor verbouwingen                                                         

Aanvraag bouwvergunning bij mede-eigendom                                          

Bouwen/verbouwen in eigen beheer                                                           

De "technico responsável"                                                                        

15. Het bouwproces; contact met de bouwondernemer, het bouwmanage­mentburo en de architect

De keuze van een aannemer/bouwondernemer                                           

Bouwmanagementburo                                                                              

Voor-overeenkomst met de bouwer/projectontwikkelaar                             

Laat eerst de grond op uw naam zetten                                                      

Portugese bouwvoorschriften/bouwmethoden                                             

Het bouwcontract                                                                                      

Garanties                                                                                                 

Checklist inhoud bouwcontract                                                                  

Nog enkele aandachtspunten                                                                    

De bouwtekening gaat online                                                                     

Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom                                 

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                                         

De aannemingsovereenkomst in Portugal                                                  

Rechten en plichten van de opdrachtgever                                                 

De rechten                                                                                               

De plichten                                                                                               

Termijn van uitvoering                                                                              

Opheffing overeenkomst                                                                           

De architect                                                                                              

De architect en de bouwvergunning                                                          

Kosten van een architect                                                                           

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                       

Voorlopige en definitieve oplevering                                                          

Bewoonbaarheidsverklaring (Licença de habitabilidade)                             

Kopen van een projectontwikkelaar                                                          

Boeteclausule bij te late oplevering                                                          

Documenten bij oplevering en aansluiting op de elektriciteit                      

Aansluitproces op de elektriciteit                                                              

De constructieverzekering                                                                       

IVA (=BTW)                                                                                              

16. Renovatie en onderhoud

Inleiding                                                                                                   

Vergunning                                                                                               

Portugese of Nederlandse vaklieden ?                                                       

Zwart-werkers                                                                                          

Offertes (Estimativas)                                                                              

Aftrek van verbouwings- en renovatiekosten                                                                          

17. Nutsvoorzieningen

Water                                                                                                       

Aansluiting op de hoofdwaterleiding                                                           

De meterkast en de afrekening                                                                  

Facturering water                                                                                     

Zoet of zout water ?                                                                                  

De riolering                                                                                                

Elektriciteit                                                                                               

Aansluiting                                                                                               

Afrekening                                                                                                

Gas                                                                                                          

De gasrekening                                                                                        

(Centrale)verwarming                                                                               

Telefoon                                                                                                   

Internetcafés                                                                                            

Hotspots                                                                                                  

Internetproviders                                                                                      

Internet in Portugal                                                                                   

Aanvraag internet-abonnement                                                                  

Hoe zegt u het internet-contract op ?                                                         

Mobiel WIFI                                                                                              

18. Aankoop van een appartement

Gemeenschappelijk versus privé-eigendom                                               

Rechten en plichten van de eigenaren                                                       

Servicekosten                                                                                          

Wat is wel en wat is niet toegestaan ?                                                                

Verzekeringen                                                                                          

Tip aankoopmakelaar                                                                                

19. Huren in Portugal

De huurovereenkomst (contrato de arrendamento)                                     

Huurperiode                                                                                              

Opzeggen door de huurder                                                                        

Opzeggen door de verhuurder                                                                   

Onderverhuur                                                                                           

Gemeubileerde v.s. ongemeubileerde verhuur                                            

Hoe vindt u een huurhuis/appartement                                                       

Huurprijzen                                                                                               

De borg (depósito de garantía/segurança)                                                 

Inventaris                                                                                                 

Verzekering                                                                                              

Het onderhoud                                                                                          

De onderhoudskosten                                                                               

20. Verhuur van Portugees onroerend goed

Vakantieverhuur                                                                                       

De verhuurorganisatie                                                                               

Villa management                                                                                     

Verhuurbeperkende clausules in het koopcontract                                      

Verhuur via een managementburo                                                             

Verhuren via een touroperator                                                                   

Lange termijn verhuur                                                                               

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                                    

Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie                                      

Verdienen aan uw tweede huis                                                                  

Verhuren via Airbnb                                                                                  

21. Nederlands-Portugese bankzaken

Het Portugese bankwezen                                                                         

De belangrijkste bank(groepen)                                                                          

Kapitaal- of betalingsverkeer                                                                     

Valutarisico                                                                                              

Inflatie                                                                                                      

Checklist keuze van een Portugese bank                                                   

Het openen van een Portugese bankrekening                                            

Het chequeverkeer                                                                                   

Geavaliseerde cheques                                                                            

Sepa de Single Euro Payments Area                                                         

Over IBAN                                                                                                

Europese overschrijving                                                                           

Europese incasso                                                                                     

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting Standard                  

Welke regels gelden er voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland ?            

Uitwisseling gegevens                                                                              

Regels in Nederland                                                                                 

Bepaling woon- of verblijfplaats in Nederland voor organisaties                  

CRS vanuit Portugal                                                                                 

Wat betekent de CRS voor u ?                                                                  

Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats ?                                       

Welke informatie wordt uitgewisseld ?                                                                

Een ingezetenen- vs. een niet-ingezetenen rekening                                  

Een niet-ingezetenen rekening in Nederland                                               

Blokkeren van de rekening                                                                        

Automatische overschrijvingen                                                                  

Internetbankieren                                                                                      

Strong Customer Authentication (SCA) Tweetrapsauthenticatie bij betalingen                                                                                            

Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn                                                        

Europees akkoord voor betere bescherming spaarders                              

Bankenunie                                                                                              

Depositogarantiestelsel                                                                             

Internet bankieren                                                                                     

21. Financiering van Portugees onroerend goed

Financiering van buitenlands onroerend goed                                             

Een aantal financieringsmogelijkheden op een rij                                       

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten                                               

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland voor de                             

aankoop van een tweede huis in het buitenland                                          

Een persoonlijke lening in Nederland                                                         

Financiering via een projectontwikkelaar                                                    

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                                 

Met een hypotheek bij een lokale bank in Portugal                                     

Bij wie kunt u in het buitenland terecht voor een hypothecaire financiering voor uw buitenlandse woning ?                                               

Wat moet de bank in een hypotheekofferte vermelden ?                             

De hoogte van de rente                                                                             

Welke documenten moet u overleggen ter verkrijging van een  hypotheek ?                                                                                              

Nog enkele opmerkingen betreffende uw hypotheek op buitenlands onroe­rend goed                                                                      

Hypotheek bij nieuwbouw                                                                          

Kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek                       

Nederlands versus buitenlands recht                                                         

Waardebepaling van het onroerend goed                                                   

Aflossing                                                                                                  

Taxatie van het onroerend goed                                                                

Het te lenen bedrag                                                                                  

Looptijd van de hypotheek                                                                         

De bank als schuldeiser                                                                            

Aflossing van de hypotheek met een volledige dekking                              

Voorlopige inschrijving                                                                              

Relatie soort onroerend goed – hypotheek                                                 

Financieringsmogelijkheden in Portugal                                                     

Nederlandse BKR-registratie en uw hypotheek in Portugal                         

23. Verzekeringen

Verzekeringsagenten                                                                                

Aandachtspunten bij Portugese verzekeringscontracten                             

Inboedel- en opstalverzekeringen                                                              

Verzekering tegen aardbevingen                                                               

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen                                               

Aansprakelijkheid voortkomende uit onroerend goed                                  

Aandachtspunten bij een inboedelverzekering                                            

Verzekering van vakantiewoningen                                                            

Hoogte van de premies                                                                             

Betaling van de premies                                                                            

Bouwverzekering                                                                                      

Verzekering bij een Nederlandse maatschappij                                          

Ziektekostenverzekeringen                                                                       

Reisverzekering                                                                                       

Een zorgverzekering bij een Portugese maatschappij                                 

Checklist Portugese ziektekostenverzekering                                            

Ongevallenverzekering                                                                             

Rechtsbijstandsverzekering                                                                      

Particuliere Ziektekostenverzekering in Portugal                                        

Gezondheidszorg in Portugal                                                                     

Número Utente (Portugees Gezondheidszorg Nummer)                              

Privé-klinieken                                                                                          

Apothekers                                                                                               

European Health Insurance Card                                                               

24. De Nederlandse Zorgverzekering & WLZ  bij vestiging in Portugal

Uw zorgverzekering in het buitenland                                                        

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                             

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                           

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                               

Uw gezinslid heeft geen eigen inkomen                                                     

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland                                      

Registratie in uw nieuwe woonland met formulier E-121 (S1)                      

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw nieuwe woonland ?              

Waar heeft u recht op in uw nieuwe woonland ?                                         

Waar heeft u recht op in Nederland ?                                                         

Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland ?                                   

Waar heeft u recht op in andere EU-landen ?                                             

Medisch noodzakelijke zorg                                                                      

Geplande medische zorg                                                                           

Welke bijdragen moet u betalen ?                                                              

Hoe betaalt u de bijdragen ?                                                                      

Woonlandfactor en heffingskortingen                                                         

Heffingskortingen                                                                                     

ZVW en WLZ (was AWBZ) bijdragen                                                         

Bijdragen ZVW, woonlandfactor en heffingskortingen                                 

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet                                                    

Rekenvoorbeeld met toepassing woonlandfactor                                        

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties                                                       

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                  

In het geval uw toeslagpartner recht heeft op het woonlandpakket              

Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd                                        

De European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK                           

Gemaakte kosten declareren                                                                    

Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK ?                                     

Een EHIC aanvragen                                                                                

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010                                                                 

Overgangsregeling                                                                                   

Wet Langdurige Zorg als u in het buitenland woont                                              

Keuzevrijheid zorg                                                                                    

In Portugal wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP)                                

Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland                                                                                                 

Nederlandse WLZ-zorg als u in het buitenland woont                                  

Schema verschillende situaties                                                                 

Vergoeding                                                                                               

Persoonsgebonden budget (PGB)                                                             

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006                                

25. Vestiging in Portugal

Inleiding                                                                                                   

Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Portugal te mogen verblijven                  

Vertrek uit Nederland                                                                                

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                        

Inschrijven in de Basis Registratie Personen                                                       

Legalisatie                                                                                                

Reisdocumenten                                                                                       

Schengenlanden                                                                                       

Europese identiteitskaart                                                                           

Paspoort                                                                                                  

Reisdocumenten voor kinderen                                                                 

Nog enkele tips                                                                                        

Gevolgen van uitschrijving uit de Nederlandse Basisregistratie

Personen voor het  Nederlanderschap                                                       

Controle op uitschrijving uit de BRP                                                          

Aanvragen postadres                                                                                

Opgeven nieuw adres dat u nog niet heeft                                                 

Vestiging in een ander EU-land                                                                 

Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan ?                  

Vestiging in Portugal en de verblijfsvergunning                                          

Certificado de Registo de Cidadão de Comunão                                         

Te overleggen documenten                                                                       

Fiscaal nummer                                                                                        

Werken in dienstverband                                                                           

Verblijfsvergunning online vernieuwen                                                       

Huwelijk (geregistreerd) partnerschap/samenleven in Portugal                   

Homohuwelijk                                                                                           

Vrijwillige registratie bij de Nederlandse ambassade in Portugal                          

Vertrek naar Portugal en de Nederlandse (belasting)schulden                 

Schuld aan de Nederlandse staat en verlenging van uw paspoort               

Bureau Krediet Registratie                                                                        

Wonen in het buitenland met BKR                                                              

Het Nederlands paspoort in het buitenland                                                 

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade/consulaat in het buiten­land                                                                     

Juridisch en/of fiscaal resident                                                                  

Verhuizen binnen Portugal en uw verblijfsvergunning                                 

Vernieuwen/verlengen van uw verblijfsvergunning                                     

Stemmen in het buitenland                                                                        

26. De verhuizing

Inleiding                                                                                                   

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                   

Vrijstelling van invoerrechten                                                                    

Zelf verhuizen                                                                                           

Trouwen en verhuizen                                                                               

Verhuizing naar uw tweede woning                                                            

Verkoop van uw tweede woning                                                                 

Verhuizing bij erfenis                                                                                

Vervreemdingsverbod                                                                               

Belastingtelefoon douane                                                                          

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                    

De offerte                                                                                                 

De verhuiskosten                                                                                      

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in het buitenland ?               

Nog enkele tips en opmerkingen                                                               

Opslag                                                                                                     

Tax-free shoppen voor uw verhuizing                                                        

27. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging en onroerend goed in Portu­gal

Uw (tweede) huis in Portugal en het Nederlandse box 3 heffing                  

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%                                              

Drie schijven in box 3                                                                               

Tabellen berekening rendement op vermogen in box 3                               

Rekenvoorbeelden                                                                           

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie na 2017                                                    

Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing vanaf 2017                           

Belastingberekening 2019 en de gewijzigde rendementspercentages

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting vanaf 2019                            

Uitspraak rechtbank en Hoog Gerechtshof                                                 

Waarde tweede woning in het buitenland                                                    

Wat wordt niet als tweede woning beschouwd ?                                         

Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit                                                       

Tarieven box 3 in 2021                                                                              

28. Vestiging in Portugal en uw belastingplicht in Nederland & toepassing van het Nederlands-Portugese belastingverdrag

Inleiding                                                                                                   

Wanneer is er sprake van emigratie ?                                                                 

Fiscaal inwonerschap                                                                               

Wat zijn relevante feiten en omstandigheden ?                                           

Woonplaatsonderzoek door Nederlandse belastingdienst                  

Hoe controleert de Nederlandse belastingdienst uw woonplaats ?               

Buitenlandse belastingplicht                                                                      

Het jaar van vertrek                                                                                  

Verplichte aanslag                                                                                    

Aanslaggrens                                                                                           

Wanneer ontvangt u een teruggaaf ?                                                         

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen                                              

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                                         

Inkomen uit werk en wonen                                                                       

Inkomen uit pensioenen en uitkeringen                                                      

Inkomen uit een woning in Nederland                                                         

Eigenwoningregeling                                                                                

Als de woning in Nederland niet tot uw beschikking staat                                     

Aftrekbare kosten                                                                                     

Eigenwoningforfait                                                                                    

Tijdelijke uitzending of overplaatsing                                                         

Bij tijdelijke uitzending gelden de volgende bedragen en percentages         

Wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden                                      

Inkomen uit onroerend goed, dat niet als eigen woning wordt beschouwd                                                                          

Inkomen uit sparen en beleggen                                                                

Voorkoming dubbele belasting                                                                   

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland                     

Aftrek van schulden                                                                                  

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige                                               

Welk inkomen wordt waar belast ?  In Portugal of in Nederland ?                

Vermogen belast in Portugal                                                                     

Rente en dividend                                                                                     

Bronbelasting                                                                                           

Voorkoming dubbele belasting                                                                   

Enkele voorbeelden                                                                                  

Fiscaal vertegenwoordiger verplicht in Portugal ?                                      

29. Het Portugese belastingstelsel

Portugese BTW (Imposto sobre o Valor Acrescentado = TVA)                   

Vennootschapsbelasting (IRC)                                                                  

Tarieven vennootschapsbelasting                                                             

Zegelbelasting                                                                                          

Overdrachtsbelasting                                                                                

Onroerend goed belasting                                                                         

Vermogenswinstbelasting                                                                         

Vermogensbelasting                                                                                 

Erf- en schenkbelasting                                                                            

Inkomstenbelasting (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares = IRS)                   

Het woonplaatsbeginsel                                                                            

Familie als belastingeenheid                                                                     

Tarieven inkomstenbelasting                                                                     

Solidariteitsheffing voor hogere inkomens (Sobretaxa e

Taxa adicional de solidaridade)                                                                  

Inkomen uit arbeid                                                                                    

Vergoeding in natura (o.a. auto van de zaak)                                             

Beëindiging van dienstverband; ontslagvergoeding                                    

Bedrijfs- en beroepsinkomsten                                                                  

Vermogenswinsten                                                                                   

Dividend- en rente-inkomsten                                                                    

Collectieve aftrekposten (Deduções à coleta)                                            

Portugese premies sociale zekerheid                                                        

Vrijstelling sociale zekerheidspremies uit de verhuur

(Alojamento Local)                                                                                             

Portugese bronbelasting                                                                           

Aangiftetermijnen                                                                                      

30. Portugese ondernemingsvormen

Portugese vennootschappen                                                                     

De Sociedade Anónima = SA                                                                     

De Sociedade em Comandita = SC                                                            

Oprichting SNC = Sociedade em nome Collectivo                                      

Portugese LDA (Limitada)                                                                         

Tarieven vennootschapsbelasting                                                             

Regime simplificado                                                                                 

Vestigingsprocedure starten Portugese vennootschap                               

Contactadressen                                                                                      

31. Portugees belastingregime voor niet gewone ingezetenen & uw AOW en

      Nederlands of Belgisch pensioen in Portugal                    

Bijzondere belastingregeling voor niet-gewone ingezetenen van Portugal

(Non-habitual residents NHR tax regime – residentes não habituais)                                

Wat houdt deze regeling in ?                                                                                        

Speciale status                                                                                                                 

Voorwaarden                                                                                                                                

Geldt deze regeling ook voor u als Nederlanders ?                                                  

Rente en dividend inkomsten                                                                                       

Tarief NHR-regeling verhoogd                                                                                      

Het NHR regime en inkomsten uit arbeid                                                                               

Uitspraak Hoge Raad november 2020 : AOW en WAO in Portugal belast           

Beslissing Hoge Raad: AOW-uitkering slechts belast in Portugal                         

Hoe zit het met het Belgisch pensioen en de belastingheffing in Portugal ?                  

Bijlagen

I.       Termen die voorkomen in uw Portugese aangifte

II.      Formulieren sociale zekerheid als u emigreert.

III.     iMergencies heeft bewezen een ‘levensreddende factor’ te zijn

IV.     Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie

Portugal Info service

Bronnen 

© 2012 - 2022 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel