Wonen en kopen in Belgie

Vorige Artikel 5 van 42 Volgende
€ 22,95 (inclusief btw)

HANDBOEK WONEN EN KOPEN IN BELGIE

Juridisch, fiscaal, financieel informatie-handboek over vestiging en/of aankoop van een huis in Belgie.

Compleet herziene editie 8e druk 2020 -2021 

P.L. Gillissen

ISBN: 978-94-92895-15-8

Aantal pagina`s: 350

Wonen en kopen in België;  juridische en fiscale vraagbaak voor Nederlanders, die zich in België  willen vestigen en/of in België een (tweede) huis willen kopen.

Inhoudsopgave

    1.  Inleiding

De voordelen van wonen in België in vogelvlucht                                                    

2. De aankoop van onroerend goed in België; de oriëntatiefase

Inleiding                                                                                                                            

Hoe vindt u een huis ?                                                                                                   

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                                           

Media in België met onroerend goed aanbod                                                            

Openbare verkopingen                                                                                                   

Waar kopen ?                                                                                                                   

De locatie en de ligging van de woning                                                                                  

Checklist waar kopen ?                                                                                                  

Wat kopen                                                                                                                         

Oriëntatie checklist wat te kopen                                                                                  

Vraagprijs                                                                                                                          

Checklist vraagprijs                                                                                                                     

Staat van onderhoud van het huis                                                                               

Premies en subsidies                                                                                                     

Nieuwe reglementering inzake elektrische installaties                                                        

Energieprestatiecertificaat                                                                                                         

3. Het koopproces; het contact met de makelaar

De Belgische vastgoedmakelaar                                                                                  

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars & BIV-erkenning                            

Uitzonderingsgevallen                                                                                            

Activiteiten van de vastgoedmakelaar                                                                          

Verplichtingen Belgische vastgoedmakelaar                                                             

De nieuwe Belgische Vastgoedmakelaarswet                                                           

Bemiddelaar, syndicus of rentmeester                                                                         

Makelaarsvennootschap                                                                                                

Verzekering verplicht                                                                                                      

Andere EU-onderdanen                                                                                                 

Strengere straffen                                                                                                            

Bemiddelingsopdracht                                                                                                    

Informatie naar het publiek toe                                                                                     

Klachten tegen een vastgoedmakelaar                                                                       

Activiteiten vastgoedhandelaar                                                                                     

Belgische makelaarsverenigingen                                                                               

Checklist keuze van de makelaar                                                                                             

Wat kan een makelaar voor u doen                                                                             

Het Mandat en inhoud van het Mandat                                                                       

Inhoud Mandat                                                                                                                 

Vergoeding (courtage) van de makelaar                                                                                 

Taken van de syndicus                                                                                                  

Syndicschap met volledige opdracht                                                                           

Tarieven zijn afhankelijk van                                                                                         

Taken van de rentmeester                                                                                                         

Bijkomende beheerstaken van een syndic of rentmeester                                      

De Expert en Taxaties                                                                                                     

Wat staat er in een taxatie- of expertiserapport ?                                                       

Taxatiekosten                                                                                                                   

Anti-witwaswet                                                                                                                 

Contante betalingen                                                                                                       

Verschil Nederlandse-Belgische makelaar                                                                

4. Voorlopige verkoopovereenkomst (compromis de vente);  juridische aspecten bij aankoop o/g 

    Wanneer is er sprake van juridische koop/verkoop                                                   

De verkoopovereenkomst of compromis de vente                                                  

Wat moet er in het compromis staan ?                                                                         

Controle checklist voordat u de voorlopige verkoopovereenkomst ondertekent                                                                              

Informatie over het onroerend goed                                                                             

Overige vragen die beantwoord dienen te worden                                                    

Bedenktijd aankoop onroerend goed                                                                           

Ontbinden van de overeenkomst kost geld                                                                

Wilt u bedenktijd ? Vraag dan een optie                                                                                  

Voorbeeld                                                                                                                          

De Optie                                                                                                                            

Opschortende / ontbindende voorwaarden                                                                

Het betalen van een voorschot                                                                                     

Aankoopbelofte                                                                                                                

Aankoop van een appartement                                                                                     

Aankoop van een woning op plan                                                                               

Onderzoek van de Belgische consumentenbond                                                     

De staat van het onroerend goed / oppervlakte van het perceel                             

Onroerend goed vrij van gebruik                                                                                   

Het bodemattest                                                                                                               

Bodemonderzoek                                                                                                            

Wat te doen bij vervuilde grond ?                                                                                             

Aflevering van een bodemattest                                                                                    

Verklaring van de verkoper                                                                                            

Onderzoekplicht koper                                                                                                    

Het nietig-verklaren van de overeenkomst                                                                 

Onderzoek notaris                                                                                                           

5.  Notariële aspecten en notariskosten bij aankoop van  Belgisch onroerend goed

Inleiding                                                                                                                            

Taken van de Belgische notaris                                                                                    

Notaris als makelaar                                                                                                        

De notaris en de voorlopige overeenkomst                                                                 

Online verkoop van vastgoed: Biddit                                                                           

Aanbetaling/voorschot                                                                                                    

Van voorlopige verkoopovereenkomst naar notariële akte                                      

Welke documenten heeft de notaris nodig voor het verlijden van de akte            

Van compromis naar inschrijving in het registratiekantoor en betaling van de registratierechten

Beding van aanwas                                                                                                                    

Overlijdensrisicoverzekering via de notaris                                                                

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering / welk bedrag is gedekt ?                    

De definitieve overdracht                                                                                               

Afrekening & notariskosten                                                                                           

Overzicht van kosten en prijzen                                                                                    

    6. Openbare verkoop

Verschil verkoop uit de hand – openbare verkoping                                                

Procedure                                                                                                                        

Gerechtelijke openbare verkoop                                                                                  

Recht van hoger bod niet meer mogelijk                                                                    

Bieden op zitdagen                                                                                                                    

Betaling                                                                                                                            

7. Uw burgerlijke staat bij aankoop van Belgisch onroerend goed

Drie verschillende vormen van samenwonen                                                           

Het huwelijk en het huwelijksvermogensrecht                                                                     

Huwelijksvermogensstelsels                                                                                        

Wijziging van het huwelijkscontract                                                                          

Feitelijk gezin                                                                                                                  

Kinderen ten laste                                                                                                         

Feitelijk samenwonen en het onroerend goed                                                                     

Wettelijk (ongehuwd) samenwonen en het onroerend goed                                                         

Wanneer één van de partners eigenaar is van het onroerend goed                   

Wanneer bent u wettelijk samenwonend ?                                                               

Voorwaarden om wettelijk te kunnen samenwonen                                                

Verklaring van wettelijk samenwonen                                                                        

Rechten en plichten van de samenwonenden                                                                    

De vrederechter                                                                                                              

Wanneer beide partners eigenaar zijn van het onroerend goed                           

Een notariële akte                                                                                                           

Wanneer beide partners eigenaar zijn van het onroerend goed                           

8. Beding van aanwas en de tontine                                                             

De Tontine                                                                                                                        

Beëindiging van een tontinebeding                                                                            

Beding van aanwas                                                                                                                    

Looptijd van beding van aanwas                                                                                  

Beëindiging beding van aanwas                                                                                              

Beding van aanwas en relatiebreuk                                                                            

De tontine of beding van aanwas bieden een oplossing voor                                            

Eigendom-tontine                                                                                                            

Eigendom-tontine en de Belgische fiscus                                                                  

Beding van tontine of beding van aanwas en het vruchtgebruik                           

Nadelen van een tontinebeding of beding van aanwas                                          

Feitelijk samenwonenden en successierechten                                                       

Wat erft een feitelijk samenwonende ?                                                                        

Testament is nodig voor feitelijk samenwonenden                                                    

Ouders versus feitelijk samenwonende partner: reservataire erfgenamen                      

Successierechten of erfbelasting bij feitelijk samenwonen                                     

Situatie in Waalse of Brusselse Gewest                                                                                  

Ongunstige tarieven erfbelasting feitelijk samenwonenden Waalse & Brusselse Gewest                                                                

9. Kosten bij aankoop van Belgisch onroerend goed

     Aankoop van bestaand onroerend goed en het registratierecht                             

Registratierechten per gewest                                                                                       

Extra korting voor bescheiden woning blijft bestaan                                                 

Controle op Prijsbewimpeling                                                                                        

Lagere registratierecht bij energetische renovatiewerkzaamheden                                   

Een voorbeeld uit de praktijk                                                                                         

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor het nieuwe tarief van 6%                      

Verlaagd tarief van 1% bij aankoop van onroerend goed dat als erfgoed

(beschermd monument) wordt geclassificeerd                                                           

Kadastraal inkomen blijft belangrijk                                                                             

Aankoop woning Waals Gewest                                                                                   

Registratierechten in het Waals Gewest                                                                                 

Hoogte registratierechten wanneer u een woning op lijfrente koop in het Waalse Gewest ?                                                              

Wat wordt er onder lasten verstaan ?                                                                           

Voorbeelden van lasten                                                                                                 

Wat wordt er onder verkoopwaarde verstaan ?                                                                      

Wie moet de verkoopakte ter registratie aanbieden en wie betaalt de registratierechten ?  

Betaalt u minder registratierechten wanneer u een sociale woning koopt

Voorwaarden verminderde registratierecht voor een bescheiden woning in het Waalse Gewest

Formaliteiten                                                                                                                                 

Aankoop woning in het Brussels Gewest                                                                   

Registratierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest                                                  

Wat wordt er onder lasten verstaan ?                                                                           

Voorbeelden van lasten                                                                                                 

Wat wordt er onder verkoopwaarde verstaan ?                                                                      

Wie moet de verkoopakte ter registratie aanbieden en wie betaalt de registratierechten ? 

Betaalt u minder registratierechten wanneer u een sociale woning koopt ?        

Welke belastingvoordelen bestaan er wanneer u in het Brusselse

Hoofdstedelijke Gewest een huis of bouwgrond koopt ?                                         

Voorwaarden                                                                                                                    

Formaliteiten                                                                                                                                                                                       

10. Aankoop bouwgrond & bouwen van een nieuwe woning in België

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                                                     

Oriëntatie en ligging                                                                                                        

Kijk ook naar de toekomst                                                                                               

Wat niet kopen ?                                                                                                              

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond ?                                               

Prijs van de kavel                                                                                                             

(Bouw)verplichtingen                                                                                                     

Extra kosten                                                                                                                      

Overige aandachtspunten                                                                                                         

Betaalt u BTW of registratierechten bij aankoop van een woning of bouwgrond

Moet u BTW betalen als u een huis of appartement op plan koopt ?                    

Aankoop nog te bouwen huis of appartement                                                           

Aankoop huis of appartement die reeds in aanbouw is                                           

Wat moet u als koper doen als de verkoper de woning met BTW verkoopt ?       

Moet u BTW betalen bij de aankoop van een nieuwe sociale woning ?               

Koppelverkoop van bouwgrond en woningen                                                           

De Wet Breyne samengevat                                                                                          

Zelfbouwen en de BTW                                                                                                 

Hoe kunt u bewijzen dat u zelfbouwer bent                                                               

Wat verstaat men onder familiale hulp ?                                                                                 

De BTW bouwaangifte is vanaf  2018 vervangen                                                     

Bodemattest + Grondinformatieregister (GIR)                                                             

Voorwaarden                                                                                                                    

Wanneer is een bodemattest nodig ?                                                                          

Geldigheidsduur                                                                                                              

Procedure                                                                                                                         

Bouwvergunning                                                                                                             

Omgevingsvergunning                                                                                                   

Normen voor isolatie, ventilatie en energiezuinigheid bij nieuwbouw                  

Energienormen voor nieuwbouw en renovatie                                                                     

EPB- Eisen (Energieprestaties en Binnenklimaat)                                                   

Verplichtingen tijdens het bouwproces                                                                       

Controles en boetes                                                                                                        

Premies                                                                                                                             

Premies voor nieuwbouw                                                                                               

Andere verplichtingen                                                                                                    

Rookmelders                                                                                                                                

Veiligheidscoördinator bij bouwwerken                                                                       

Start van de werken                                                                                                        

Wijziging aan de plannen & As-builtattest                                                                  

Einde van de werken

11. Verbouwen en BTW

Voorwaarden verlaagd BTW tarief van 6% tarief bij verbouwen van uw woning

Verlaagd BTW tarief bij renovatiewerkzaamheden                                                    

Werken aan de binnenkant van de woning                                                               

Werken aan de buitenkant van de woning                                                                 

Renovatiewerkzaamheden en BTW 21% tarief                                                                     

Wie heeft er recht op verlaagd BTW-tarief van 6%                                                    

Wat moet er op de factuur vermeld worden ?                                                             

Uitbreiding van de woning en het BTW tarief                                                             

Toepassing verlaagd BTW tarief van 6%                                                                    

Nederlandse BTW                                                                                                           

Wat is gunstiger verkoop met 21% BTW of met 7% registratierecht                        

    12. Kadastraal inkomen en de onroerende voorheffin

     Inleiding                                                                                                                           

     Het geïndexeerd kadastraal inkomen                                                                         

     Berekening van het kadastraal inkomen                                                                   

     Mededeling aan kadaster bij nieuwbouw of verbouwingen                                   

     Op wiens naam staat het kadastraal inkomen ?                                                       

     Wie betaalt de onroerende voorheffing ?                                                                   

     Wanneer bent u onroerende voorheffing verschuldigd ?                                       

     Hoe wordt de onroerende voorheffing geheven ?                                                   

     Door wie wordt de onroerende voorheffing geïnd ?                                                 

     Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend ?                                                         

     Bezwaar aantekenen tegen het vastgestelde kadastrale inkomen                                   

     Hoe verloopt het proces na het indienen van een bezwaar ?                                

     Arbitragekosten                                                                                                               

     Kunt u een herschatting van uw KI vragen buiten de bezwaartermijn ?              

     Vermindering van de onroerende voorheffing                                                                      

     Verminderingen per Gewest                                                                                         

     Voorbeeld van de berekening van de onroerende voorheffing                             

     Wanneer moet u de onroerende voorheffing betalen ?                                          

     Wat gebeurt er als u niet betaalt ?                                                                               

     De onroerende voorheffing ten laste van de huurder ?                                          

     Verhaalbelasting                                                                                                            

    13.  Vertrek vanuit Nederland

     Het vrije verkeer binnen de EU                                                                                     

     Basisregistratie Personen (BRP)                                                                                  

     Persoonsgegevens in de BRP                                                                                     

     Verplichte uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                        

     Afmelden/uitschrijven bij de BRP                                                                                             

     Gevolgen van en controle op uitschrijving                                                                 

     Brief- en/of postadres in Nederland       

     Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan ?

     Wat houdt de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) in ?                                                         

     Ingezetenen en niet-ingezetenen                                                                                            

     Rechten en plichten gerelateerd aan inschrijving in Belgische gemeente                      

     Familieleden van burgers uit de EU op wie het Communautaire stelsel van toepassing is                                                        

     Wat moet u regelen voor u naar België vertrekt ?                                                      

     Hoe kunt u een nieuw adres opgeven als u dat nog niet hebt ?                            

     Uw Nederlandse paspoort of ID-kaart                                                                           

Geen bijschrijving kinderen meer in paspoort                                                            

Geldig reisdocument voor kind                                                                                     

Meereizen kind met ouder met andere achternaam                                                  

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of ID-kaart kinderen                        

Nederlandse nationaliteit                                                                                               

Verlenging paspoort                                                                                                        

Vertrek naar België en de (belasting)schulden in Nederland                                             

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel + Wonen in het buitenland                   

14. Vestigen in België     

 Voorwaarden om langer dan 3 maanden in België te mogen verblijven              

Vestiging in België                                                                                                                     

Inschrijving in de Belgische gemeente                                                                       

Verschillende verblijfskaarten                                                                                      

Aanvraagprocedure                                                                                                       

Elektronische E-kaart                                                                                                     

Familieleden van de hoofdaanvrager                                                                         

Werken in loondienst                                                                                                     

Werken als zelfstandige                                                                                                

Nederlandse studenten in België                                                                                            

Niet EU-onderdanen                                                                                                      

Samenwonen en homohuwelijk in België                                                                 

Met uw samenwonende partner verhuizen naar een ander EU-land                  

Geregistreerd partnerschap in België                                                                         

Homohuwelijk in België                                                                                                

Huwelijk, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen in België                                

Samenlevingscontract tussen Belgen en buitenlanders                                        

Wettelijk samenwonen                                                                                                  

Samenlevingscontract                                                                                                   

Het huwelijk                                                                                                                                 

Geboorte-aangifte                                                                                                           

Erkenning kinderen                                                                                                       

Belgische nationaliteit                                                                                                   

Stemmen in het buitenland                                                                                          

    15. De Verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                                         

Vrijstelling van invoerrechten                                                                                        

Zelf verhuizen                                                                                                                  

Trouwen en verhuizen                                                                                                   

Verhuizing naar uw tweede woning                                                                            

Verkoop van uw tweede woning                                                                                   

Verhuizing bij erfenis                                                                                                      

Vervreemdingsverbod                                                                                                     

Belastingtelefoon Douane                                                                                                         

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                                 

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                                          

De offerte & de verhuiskosten                                                                                       

De verhuiskosten                                                                                                            

Nog enkele tips en opmerkingen                                                                                              

Opslag                                                                                                                               

Invoer dieren                                                                                                                                

    16.  Belgische nutsvoorzieningen

    Elektriciteit                                                                                                                         

     Gas                                                                                                                                     

     Olie                                                                                                                                     

     Mazout                                                                                                                               

     Water                                                                                                                                  

     Telecom-aanbieders                                                                                                       

     Afval                                                                                                                                   

    17. Verzekeren in België

    De nieuwe verzekeringswet                                                                                          

Welke verzekeringen zijn verplicht in België ?                                                           

Facultatieve aanbevolen verzekeringen                                                                                 

Aanbieders verzekeringsprodukten                                                                             

Verzekeringsagenten                                                                                                     

Woningverzekering                                                                                                                     

Alle-risicoverzekering                                                                                                     

De te verzekeren waarde                                                                                                

Onderverzekering en de evenredigheidsregel                                                           

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

W.A. verzekering of familiale verzekering (WA-privéleven)                                      

Aansprakelijkheid voor personeel thuis                                                                      

Rechtsbijstandverzekering                                                                                                        

Nieuwe verzekering tegen natuurrampen                                                                  

Verzekeringsvormen                                                                                                       

Aansprakelijkheid als particulier                                                                                   

Aansprakelijkheid als huurder of bewoner van een woning                                               

Aansprakelijkheid als eigenaar                                                                                     

Professionele aansprakelijkheid                                                                                   

Aansprakelijkheid als werkgever: de wetsverzekering                                                         

Verzekering voor schade die jezelf oploopt                                                                

Woningverzekering                                                                                                                     

Gebouwen                                                                                                                        

Inboedel & waardevolle voorwerpen                                                                            

Overige verzekeringen                                                                                                   

Levensverzekeringen                                                                                                     

   18 . Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in België            

    Wanneer is er sprake van emigratie ?                                                                          

    Belasting en woonplaats                                                                                                

    Woonplaatsonderzoek door Nederlandse belastingdienst                                      

    Hoe controleert de Nederlandse belastingdienst uw woonplaats ?                                   

    Het jaar van vertrek                                                                                                          

    Verplichte aanslag                                                                                                           

    Wanneer ontvangt u een teruggaaf ?                                                                          

    Uw Nederlandse paspoort en de belastingen                                                            

    Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                                                    

    Inkomen uit werk en wonen in Nederland                                                                  

    Pensioenen en uitkeringen                                                                                           

    Grens van 25.000 euro                                                                                                   

    Voorbeelden                                                                                                                     

    Winst uit aanmerkelijk belang                                                                                       

    Inkomen uit eigen woning in Nederland                                                                                 

    Eigenwoningregeling                                                                                                     

    Inwonende kinderen                                                                                                       

    Aftrekbare kosten                                                                                                             

    Eigenwoningforfait                                                                                                          

    Tijdelijke uitzending of overplaatsing                                                                           

    Inkomen uit onroerend goed, dat niet als eigen woning wordt beschouwd                     

Inkomen uit sparen en beleggen                                                                                              

Voorkoming dubbele belasting                                                                                     

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland                            

Aftrek van schulden                                                                                                                    

    19. Binnenlandse of buitenlandse belastingplicht en de situatie ná 01-01-2015

    Wat is er na 1 januari 2015 veranderd ?                                                                                  

     Keuzemogelijkheid per 1 januari 2015 afgeschaft                                                    

     Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2015                                                                         

     Voorbeeld                                                                                                                          

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige                                                                    

Fiscaal partnerschap vanaf  2015                                                                                

Voorwaarden voor kwalificerend buitenlands belastingplichtige bij fiscaal partnerschap                                                                                                   

Gevolgen als u allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent                       

Voorbeelden                                                                                                                                 

U woont in Nederland en uw echtgenoot niet                                                            

20. Conserverende heffingen bij emigratie naar België

     Conserverende aanslag bij emigratie                                                                          

Wanneer krijgt u een conserverende aanslag bij emigratie                                     

Opgebouwde pensioenrechten in Nederland                                                            

Kapitaalverzekering en de conserverende aanslag                                                  

Aanmerkelijk belang en de conserverende aanslag                                                 

Afrekening conserverende aanslag                                                                             

21. Nederlands-Belgisch Belastingverdrag

    Belastingverdrag tussen Nederland en België                                                                      

U woont in België                                                                                                            

Wonen in België en werken in Nederland                                                                 

In loondienst werken in Nederland                                                                              

U werkt tijdelijk in Nederland                                                                                         

183-dagenregel                                                                                                                

Vaste inrichting in Nederland                                                                                       

U werkt in Nederland voor een onderneming verbonden aan uw werkgever      

Werken voor rekening van de verbonden onderneming                                         

U verblijft 183 dagen of minder in Nederland                                                             

U verblijft langer dan 183 dagen in Nederland                                                                      

U werkt in Nederland in overheidsdienst                                                                                

U bent hoogleraar, leraar of onderwijzer en u werkt tijdelijk in Nederland            

U werkt aan boord van een schip of luchtvaartuig                                                    

Werken als freelancer in Nederland                                                                            

Optreden als artiest in Nederland                                                                                             

Belasting betalen in Nederland                                                                                    

Optreden in Nederland, toch belasting betalen in België                                        

Inkomsten genieten in de vorm van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen                                                                            

22. Emigratie naar België en de Nederlandse sociale verzekeringen

    Gevolgen voor de Nederlandse volksverzekeringen                                                

    Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                                           

    Partner en kinderen niet verzekerd                                                                              

    Vrijwillige AOW- en ANW verzekering                                                                         

    Voorwaarden en kosten vrijwillige AOW en ANW verzekering                               

    Sociale (werknemers) uitkeringen                                                                                

    WAO  (Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)                                           

    WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)                                                 

    Nieuwe EU-richtlijn voor het werken in het buitenland                                                        

    U werkt tijdelijk in België                                                                                                 

    183-dagenregel                                                                                                                

    Vaste inrichting in België                                                                                               

    Voorbeeld                                                                                                                          

    23. De Nederlandse zorgverzekering bij vestiging in België

    Inleiding                                                                                                                            

    Zorgverzekeringen en buitenland                                                                                            

    Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                                       

    Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                                      

    Uw meeverhuizende gezinsleden                                                                                           

    Registratie in België                                                                                                        

    Rechten in België en Nederland                                                                                  

    Betaling bijdragen                                                                                                           

    Woonlandfactor en heffingskortingen                                                                         

    ZVW en WLZ bijdragen                                                                                                  

    Rekenvoorbeelden in verschillende situaties                                                            

    Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                                 

    In het geval uw toeslagpartner recht heeft op het woonlandpakket                                   

    Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd                                                     

    Uw woonlandfactor telt mee bij de hoogte van uw toeslag                                      

    De European Health Insurance Card (EHIC)                                                             

    Zorg in Nederland                                                                                                            

    Gemaakte kosten declareren                                                                                         

    Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK                                                      

    EHIC verloren, niet ontvangen en/of aanvragen                                                       

    Zorg vanuit de WLZ aanvragen voor cliënten in en uit het buitenland                 

    Keuze vrijheid zorg                                                                                                          

    In België wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse BRP              

    Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland                     

    Vergoeding van de kosten                                                                                                         

    24. Belgische ziektekostenverzekering

    Inleiding                                                                                                                            

    Hospitalisatieverzekering                                                                                               

    Terugbetaling                                                                                                                   

    Geneesmiddelen op voorschrift                                                                                    

    Privé-verzekering                                                                                                             

    Zwangerschap en arbeidsongeschiktheid                                                                 

    Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering                                               

    Belgische ziekenfonds of mutualiteit                                                                           

   25. Gezin en kind

    Het recht op kinderbijslag                                                                                               

    Nederlandse kinderbijslag                                                                                                         

    Belgische kinderbijslag (gezinsbijslag)                                                                        

    Gezinsbijslagen uit 2 landen                                                                                         

    Welk land betaalt de gezinsbijslag ?                                                                            

    Belgische kinderbijslag is vervangen door het Groeipakket                                    

    Voorwaarden en hoogte bedragen                                                                              

    Startbedrag (voormalige kraamgeld/geboortepremie)                                                

    Adoptie                                                                                                                              

    Belgische studietoelagen                                                                                               

    26. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in België

    Uw (tweede) huis in het buitenland en de Nederlandse box 3 heffing                 

    Vrijstelling in box 3 over uw 2e huis niet meer volledig                                                                                                   

    Drie schijven in box 3                                                                                                     

    Tabel berekening rendement op vermogen over 2019                                             

    Rekenvoorbeeld oude situatie (voor 2017)                                                                 

    Belastingberekening                                                                                                       

    Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing voor 2017                              

    Rekenvoorbeeld nieuwe situatie na 2017                                                                  

    Bezwaar tegen aanslag tweede huis in box 3                                                            

    Waarde tweede woning in het buitenland                                                                  

    Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit                                                                                     

   27. Huur en verhuur van Belgisch onroerend goed

   Inleiding                                                                                                                            

   Vlaams Woninghuurdecreet                                                                                         

   Waarborg                                                                                                                           

   Huurovereenkomsten van korte duur                                                                          

   Vervreemding/verkoop van het gehuurde goed                                                                    

   Medehuur                                                                                                                         

   Waals huurdecreet                                                                                                          

   Brusselse huisvestingscode                                                                                         

   Verplichtingen verhuurder                                                                                                         

   Levering van het goed                                                                                                    

   Herstellingen                                                                                                                                

   Verplichtingen van de huurder                                                                                     

   Huurprijs betalen                                                                                                             

   Herstellingen uitvoeren                                                                                                  

   Teruggave van het goed                                                                                                

   Duur van de huur                                                                                                            

   Einde van de huur                                                                                                          

   Huurovereenkomst van 9 jaar                                                                                        

   Vroegtijdige beëindiging door de verhuurder                                                             

   Vroegtijdige beëindiging door de huurder                                                                  

   Huurovereenkomst van korte duur                                                                               

   Onderhuur                                                                                                                        

   Student                                                                                                                              

   Vakantieverhuur                                                                                                              

   De Verhuurorganisatie                                                                                                   

   Het contact met de verhuurorganisatie                                                                        

   Verhuur beperkende clausules in het koopcontract                                                 

   Verhuren via een touroperator                                                                                      

   Maximaal rendement uit uw vakantiehuis                                                                  

  28. Bankzaken, Sepa en Informatie-uitwisseling

   Gezamenlijke betaalmarkt (SEPA)                                                                               

   Openen van een bankrekening in België                                                                   

   (Automatische) incasso-opdrachten                                                                            

   Circulaire cheques                                                                                                          

   Dienstencheques                                                                                                            

   Europese Spaarrenterichtlijn vervangen door CRS (Common Reporting Standard)                                          

   Uitwisseling gegevens                                                                                                   

   Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats ?                                                     

   Welke informatie wordt uitgewisseld ?                                                                         

   Een ingezetene vs. een niet-ingezetene rekening                                                   

   Strong Customer Authentication  (SCA) / Tweetrapsauthenticatie bij

   Betalingen                                                                                                                        

   Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn                                                                         

   Europees akkoord over betere bescherming spaarders                                           

   Bankenunie                                                                                                                      

   Wet op het financieel toezicht                                                                                       

   Vergelijkingssites voor financiële producten in België                                                         

   Kredietregistratie in België                                                                                                         

   29. Het Belgisch belastingstelsel

   Inleiding Belgische personenbelasting                                                                       

   Belasting en het gezin                                                                                                    

   Gehuwd, wettelijk samenwonend of alleenstaand ?                                                

   Wie is wat ?                                                                                                                       

   Wat zijn wettelijk samenwonenden ?                                                                           

   Alleenstaanden                                                                                                               

   Hoe worden gehuwden en wettelijk samenwonenden belast ?                             

   Geen cumul maar wel een gezamenlijke aanslag                                                    

   Alleen-verdiener                                                                                                              

   Twee-verdieners                                                                                                               

   Inkomstenbelasting                                                                                                                       

   Belasting op het jaarinkomen                                                                                        

   Indexatie van de bedragen                                                                                              

   Wie is belastbaar voor de personenbelasting                                                             

   Belastbare inkomsten                                                                                                     

   Overzicht belastingschijven                                                                                           

   Schijven tarieven                                                                                                             

   Belastingvrij minimum                                                                                                    

   Aanslagjaar                                                                                                                       

   Verhoging belastingvrije som bij kinderen ten laste                                                  

   Persoonlijke aftrekposten                                                                                               

   Verminderingen op federaal niveau                                                                            

   Heffing op roerende inkomsten                                                                                     

   Vermogensbelasting                                                                                                       

   Vennootschapsbelasting                                                                                               

   BTW tarieven                                                                                                                    

   Meerwaardebelasting bij verkoop van een huis in België                                        

   Doorverkoop van uw woning                                                                                        

   Uitzonderingen                                                                                                                

   Belastingtarief                                                                                                                  

   Doorverkoop van onbebouwde onroerende goederen                                                        

   Verkoop van onroerend goed na erfenis                                                                                

   Schattingsmogelijkheden                                                                                               

   Eigen waardering                                                                                                            

   Beroep doen op een erkend schatter-expert                                                               

   Een voorafgaande bindende schatting aan Vlabel (Vlaamse Belastingdienst)  

   30. Belgische successie- en schenkingsrechten

   Wie zijn de wettelijk erfgenamen ?                                                                               

   Plaatsvervulling                                                                                                               

   Kloving                                                                                                                              

   Tarieven successierechten Vlaams Gewest                                                               

   Splitting in het Vlaams Gewest                                                                                     

   Successierechten Waals Gewest                                                                                             

   Successierechten Brussel Gewest                                                                              

   Vrijstelling gezinswoning                                                                                               

   Vrijstelling gezinswoning in Vlaanderen                                                                                

   Vrijstelling gezinswoning in het Brussels Gewest                                                    

   Vrijstelling gezinswoning in het Waals Gewest                                                                     

   Schenken                                                                                                                         

   Fiscale woonplaats van de schenker                                                                          

   Vlaams Gewest / Tarieven schenkingsrecht                                                               

   Waals Gewest / Tarieven schenkingsrecht                                                                 

   Brussels Gewest / Tarieven schenkingsrecht                                                            

   Emigratie en de Nederlandse schenk- en erfbelasting                                                        

   Dubbele belastingheffing                                                                                              

   Europese Erfrechtverordening (EEV)                                                                          

   Toepasselijk recht                                                                                                            

   Rechtskeuze   

   31. Fiscale updates

    Afschaffing van de woonbonus                                                                                 

    Wat is de woonbonus                                                                                                   

    Wat is er veranderd ?                                                                                                       

   Wat zijn de effecten van afschaffing van de woonbonus                                          

   Wat gebeurt er met de woonbonus als u herfinanciert ?                                          

   In Wallonië blijft de woonbonus (cheque habitat) voorlopig van kracht                 

   Blijft herfinanciering mogelijk ?                                                                              

   Heeft het zin om naar Brussel of Wallonië te verhuizen ?                                     

   De woonfiscaliteit vanaf aanslagjaar 2020                                                            

                                                                                                                            

   BIJLAGEN

■ Waar wordt uw uitkering/pensioen belast ?

■ Checklist bouwkundige staat/staat van onderhoud

■ Checklist Bouwproces (in vogelvlucht)

■ België Info Service

■ Vastgoed Promotie Pakket (deelname handboek Wonen en kopen in België)

     BRONNEN

© 2012 - 2023 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel