Handboek Wonen en kopen in Hongarije 2023-2024

Artikel 1 van 10
€ 24,95 (inclusief btw)

Hongarije wordt vaak vergeten als emigratieland of een land om een tweede huis te kopen. Dit is volkomen onterecht. Hongarije biedt volop kansen voor de aankoop van een tweede huis. Bovendien is Hongarije fiscaal en financieel gezien een interessant vestigingsland. Lage belastingen, lage vastgoedprijzen  en zeer lage kosten voor levensonderhoud, vergeleken met West- en Zuid Europa. 

Overweegt u ook emigratie en/of de aankoop van onroerend goed in Hongarije ? 

Lees er dan alles over in het handboek Wonen en kopen in Hongarije 

Al ruim 10 jaar de belangrijkste juridische, fiscale en financiële informatiebron voor Nederlanders en Belgen die willen emigreren naar Hongarije en/of er een huis willen kopen.

Alles wat u wilt én moet weten  

Ontdek de mogelijkheden en voorkom de valkuilen !

Titel    :  Wonen en kopen in Hongarije

Auteur:  Peter Gillissen

ISBN  :  978-949-289-538-7

Prijs   :  euro 24,95


Inhoudsopgave

1. Inleiding; voordelen van Hongarije

2. Oriëntatiefase aankoop van onroerend goed

Hoe vindt u informatie over Hongarije en Hongaars onroerend goed

Informatieve internetsites over Hongarije

Bezoek aan internationale onroerendgoedbeurzen

Zoekopdracht

Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed in het buitenland

Waarom een huis in het buitenland ?

Waar kopen ?

Beschrijving van de belangrijkste Hongaarse woonregio’s

Boedapest

Omgeving van Boedapest

De bergachtige noordelijke streek

De grote laagvlakte

De Hongaarse meren

Het Balatonmeer

Het Velencemeer

Het Fertömeer

Het Tiszameer

Zuid-Transdanubië

West-Transdanubië

Van zoektocht naar de selectie van een geschikte woning/woonomgeving

Waarop moet u letten ?

Waar kopen ?

Locatiekeuze en factoren die mee kunnen wegen in de beslissing ?

Checklist waar kopen

Omgeving

Locatie en klimaat/weer

Locatie en bereikbaarheid

Overige omgevingsfactoren

Winkels

Locatie en medische zorg

Huisdieren

Sport, recreatie, uitgaan

Locatie en uw kinderen

Scholen en kinderopvang

Locatie en de locale belastingen en overige kosten

Kerk

Locatie en verhuur en belegging

Nog enkele opmerkingen

Wanneer op huizenjacht ?

3.  De Hongaarse onroerendgoedmarkt

Geschiedenis

De makelaars

Huidige trends en verwachtingen op de onroerend goed markt

Waardebepaling onroerend goed

Ontwikkeling Hongaarse huizenmarkt

4.  Mogelijkheden op de Hongaarse onroerend goed markt; wat te kopen ?

Wat kopen ?

Orientatië-checklist wat kopen ?

Vraagprijs

Checklist vraagprijs

Staat van onderhoud van het huis

Zakelijk vastgoed

Dorpswoningen

Een boerenwoning

Huizen/villa’s in de steden

Vrijstaand huis

2 onder 1 kap

Rijtjes huis

Bungalow

Villa

Appartementen

Flats

Gemeenschappelijke huizen

Appartementencomplexen

Studio’s

Recreatiewoning

Overige objecten

Camping

Hotel, pension

Herenhuis, kasteel

Boerderij (Tanya)

Wijnhuisjes (= Zártkert)

Onroerend goed binnen en buiten de bebouwde kom

Wat mag u als buitenlander wel of niet kopen in Hongarije ?

Versoepeling voor EU-onderdanen per 1 mei 2014

Meest gemaakte fouten door buitenlanders

5.  De bouwkundige staat van de woning

Met welk materiaal zijn de huizen gebouwd ?

Een goedkope woning kan achteraf duurkoop blijken te zijn

Afwerking kozijnen in Hongarije is anders dan in Nederland

Checklist bouwkundige staat

Oorzaken van mankementen

Mankementen in de fundering

Vochtigheidstechnisch evenwicht van het gebouw

Gebreken van de binnenmuren

Corrosie in houten en stalen constructies

Elektra

Dakconstructies

Schoorsteen

6. Het koopproces; juridische aspecten bij de aankoop van Hongaars onroerend goed

Mag u als buitenlander onroerend goed kopen in Hongarije ?

Uitzonderingen

Bestemmingsplan en locatie

Bezichtiging van een huis in Hongarije

Het koopcontract

Met wie krijgt u te maken ?

De makelaar

De projectontwikkelaar

Makelaar niet verplicht, advocaat wel

Het (voorlopig)koopcontract

Redenen om een voorlopig koopcontract te sluiten

De Hongaarse advocaat & het koopcontract

Taken Hongaarse advocaat

Contrasigneren van de koopakte door de advocaat

Overige afspraken

Uw advocaat en onderzoek naar het object en de juridische eigenaar

Onderzoek naar het object; onderzoek naar juridische aspecten

Wat blijkt uit eigendomsbewijs ?

Overige zaken die onderzocht moeten  worden

Het eerste deel van het eigendomsbewijs

De kanttekening (széljegyzet)

Gegevens eigenaar (het tweede deel van het eigendomsbewijs)

Lasten-pagina (het derde deel van het eigendomsbewijs)

Bestemmingsplan

Het woonadreskaartje (Lakcimkártya)

Kosten van de advocaat

De advocaat in Hongarije

De notaris

De verkoper

7. Van de (reserverings)aanbetaling = ( Fogláló) naar definitieve overdracht

De (reserverings)aanbetaling

Aanbetaling via een advocaat

De definitieve koopakte (adásvételi szerzödés)

Legitimatie van koper en verkoper

Formele eisen van een privaatrechtelijk document, zoals de koopakte

HUF of Euro

Betaling bij ondertekening van het definitieve koopcontract

Ondertekening contract online of persoonlijk ?

Gebruiksrechtelijke overdracht

Inhoud overdrachtsprotocol

Na ondertekening van het definitieve koopcontract en betaling 

van het restant van de koopsom

De stappen bij de aankoop

Het woonadreskaartje (Lakcímkartya)

8. Aankoopprocedure van een Tanya

Openbare publicatie

Aankoopprocedure

Samenvattend

Aankoopprocedure Tanya

Aankoop landbouwgrond > 1 ha.

9. Nieuwe regels over de aankoop van agrarische grond in Hongarije

Wat valt er onder de Hongaarse landbouwwet ?

Maximale grondverwerving en maximaal grondbezit

Voorkeursrecht en de uitoefening ervan

De verplichte goedkeuring van de overdracht

De verplichtingen na de verwerving van eigendom

Conclusie

Wat wordt er in de nieuwe landbouwwet overeengekomen ?

Begripsbepalingen

Akkerland

Eigendomsrecht

Landbouwer

Staatsburger/onderdaan van een EU-lidstaat

Landbouwcoöperatie

Verwerving van het eigendomsrecht

Grootte perceel

Uitzondering op verplichting tot eigen gebruik

Overige voorwaarden voor het verkrijgen van eigendomsrecht

Goedkeuring van autoriteiten bij aankoop landbouwgrond

Volgorde van voorkeursrecht         

Bekendmaking koopcontract aan personen met voorkeursrecht         

Aankoop objecten, die niet officieel staan geregistreerd als 

Landbouwgrond         

Aankoop op een wijnberg, wijnhuisjes (= Zártkert)         

Voorkeursrechten         

Kadastrale indeling         

10. Aanvraag voor toestemming van het Provinciaal Bestuur

Welke bescheiden moet u zelf verzorgen voor de aanvraag ?

De aanvraagprocedure

Inschrijving in het kadaster

De inhoud van de aanvraag

Overdracht van het gekochte onroerend goed

Juridisch eigendom

Hoe kunt u een boerderij, wijngaard of landbouwgrond kopen in 

Hongarije ?

Voorkeursrecht (elövásárlási jog)

11. Het Hongaarse Kadaster en registratie van onroerend goed

De Hongaarse registratie van onroerende zaken

Het Hongaarse kadaster (földhivatal)

De twee belangrijkste documenten van de vastgoedregistratie

Wat staat er in de tulajdoni lap ?

Voorbeeld van een tulajdoni lap , een Hongaars kadastraal uittreksel

Voorbeeld van een térképmásolat, een Hongaarse kadastrale kaart

Juridische grondbeginselen        

De onroerendgoedregistratie        

De organisatie van de Hongaarse onroerendgoedregistratie        

Kenmerken van de Hongaarse onroerend goed registratie

Waaruit bestaat de onroerend goed registratie ?

Het Takernet systeem        

Het eigendomsbewijs

Eerste deel: gegevens van het onroerend goed

Tweede deel: gegevens van de eigenaren

Derde deel: de lastenpagina (teher-lap)

Recht van vruchtgebruik

Verbod van verkoop

Hypotheeklast

Erfdienstbaarheid

Voorkeursrecht

Lijfrente of levensonderhoudcontract

Inbeslagneming

Rechten van buren

Juridische feiten jegens het onroerend goed/eigenaar

Aanvraag van eigendomsbewijs

Inschrijving van eigendomsrecht

Aanmelden van gegevenswijzigingen

Onroerendgoedlandkaart

Bestemming van de grond

Wat als grondstuk niet overeenkomst met kadasterkaart ?

Land inmeten door een officiële landmeter

Kosten landmeter

Wat als er gebouwen/schuren op uw erf staan, die niet in het kadaster staan vermeld ?

Braakliggend terrein

12. Energielabel bij aan- en verkoop van Hongaars onroerend goed

Energiecertificaat verplicht bij verkoop van onroerend goed

13. De fiscale aspecten van aankoop, verkoop en bezit van Hongaars onroerend goed

Overdrachtsbelasting (Illeték)

Overdrachtsbelasting bij aankoop bestaande woning

Heffingsgrondslag (belastbare waarde)

Tarief overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting bij aankoop bouwkavel

Hongaarse BTW (ÁFA) en onroerend goed

Vrijstelling ÁFA

Hongaarse OZB Belasting

Vermogenswinstbelasting bij verkoop van onroerend goed

Vrijstelling vermogenswinstbelasting bij verkoop

Betaling van de vermogenswinstbelasting en teruggave

Bedrijven die onroerend goed verkopen

Verkoop onroerend goed en de Hongaarse BTW

Verkoop door particulieren en de Hongaarse BTW

Inkomstenbelasting met betrekking tot onroerend goed

Huurinkomsten particulieren

Belastingregistratie & T 34 formulier

Aangifteplicht

Registratie betalingsplicht belasting

Wijzigingen doorgeven aan de belastingdienst

Verplichting om zich te registreren als individuele belastingplichtige in 

Hongarije met inkomsten in Hongarije

BTW en vastgoed gerelateerde transacties

BTW bij korte termijn verhuur

Overige lokale belastingen over korte termijn verhuur

Onroerend goed in Hongarije en de lokale ondernemersbelasting

Huurinkomsten van bedrijven en de vennootschapsbelasting

Laagste vennootschapsbelastingtarief binnen de EU

Versoepeling verlaagd BTW tarief

14. Hongaarse ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Juridische achtergrond

Visie op de ruimtelijke ordening

Ruimtelijke herindelingsplan

15. Aankoop Bouwgrond

Aankoop bouwgrond

Een bouwkavel

Waarop u bij het kopen van een kavel op moet letten

Overige aandachtspunten

(Bouw)grond

Landbouwrond

Agrarisch voorkeursrecht

Aansluiting op de nutsvoorzieningen

Checklist aankoop (bouw)grond

Wat niet kopen ?

Slopen

16. Het bouwen en verbouwen van een huis; een oriëntatiefase

Bij de bouw van een huis dient u op 4 verschillende zaken te letten

Voor- en nadelen van het laten bouwen van een huis

De bouwvergunning (építési engedély)

Met welke vergunningen kunt u te maken krijgen ?

Voor welke bouwactiviteiten moet een bouwvergunning worden aangevraagd ?

Voor welke bouwwerkzaamheden is geen bouwvergunning vereist ?   

Verplichte sloopvergunning

Aanvraag bouwvergunning

Geldigheid bouwvergunning

Bezwaarschrift buren

Wijziging van het ontwerp – versus bouwvergunning

Geldboete voor overtreding van de bouwwet

Contact met een architect

Bevoegdheden en taken van een architect

Checklist: het kiezen van een architect

Zoeken naar een architect

Honorarium architect

Het ontwerpen van een huis

Checklist ontwerp

Checklist wat te bespreken met uw architect

Ontwerp fases

Bouwtoezicht door de ontwerper c.q. architect

Update verlaagd BTW tarief bij nieuwbouw          

17. Het bouwen van een huis; de bouwfase

Keuze bouwondernemer

Zoeken naar een bouwondernemer

Checklist kiezen van een bouwondernemer

De bouwopzichter

Offerte (árajánlat)

Checklist inhoud offerte

Het bouwcontract (építési-szerelési szerzödes)

Een bouwcontract verplicht tot

Plichten en rechten van de opdrachtgever en de bouwondernemer

Checklist inhoud bouwcontract

Betalingsschema

Nieuw- en verbouw en de BTW

Bouwfase

Start van de bouw

Het bouwboek

Toezicht op de bouwwerkzaamheden

Oplevering van het gebouw

Bewoonbaarheidsverklaring

Specifieke gevallen

Grond kopen van een bouwondernemer

Reservering bij een nieuwbouwproject

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase

Het kopen van een recent opgeleverd huis

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis

Checklist oud pand

Septic Tanks

Zelf (ver)bouwen

18. Specifieke kenmerken van het bouwen van een huis  in Hongarije

Bouwmethodes

Traditionele bouw           

Gietbouw

Bouwen met blokken en/of panelen

Bouwen met lichte constructie

Voor- nadelen diverse bouwmethodes

Overige milieuvriendelijke bouwmethodes

Groene daken

Gebruikte materialen en technologie

Fundering

Muren

Baksteen

Leem

Beton

Ytong

Gevels

Bovenvloer

Dak

Ramen en deuren

Tuin

Huisdieren

19. Onderhoud en verbouwing van het huis

Groot onderhoud

Modernisering

Draaiboek groot onderhoud

Uitbreiden van het huis, woning

Aanvraag bouwvergunning bij de verbouwing van een bestaande woning

Tips voor de verbouwing van de zogenaamde kubus huizen

Uitbreidingsmogelijkheden

Aanleg van een tuin

Aanleg van een zwembad

Checklist aanleg zwembad

Bouwmaterialen doe-het-zelf-zaken

20. Garantie & aansprakelijkheid bij aankoop van een bestaande of nieuwbouwwoning

Foutieve vervulling

Aansprakelijkheid

Garantie (jótállás)

3 jaarsgarantie bij nieuwbouw

Schadevergoeding (kártérités)

Samenvatting

Nieuwbouw

Bestaande woningen  

21. Huren en verhuren van een woning in Hongarije

Wettelijke voorschriften

Het huurcontract (lakásbérleti szerzödes)                                             

Inhoud huurcontract

Huurobject

De huurprijs

Huurprijzen in Boedapest

Borg (kaució)

Betalingsvoorwaarden

Rechten en plichten van de verhuurder en de huurder

Beëindiging van een huurovereenkomst & opzegtermijn

Opzegtermijn

Verhuurorganisaties

Huren van een vakantiehuis of appartement

Huren  van een huis of appartement voor een langere periode

Verhuur van Hongaars onroerend goed; verhuurvormen

Pachten agrarisch grond

Toeristische verhuur van Hongaars onroerend goed

Lange termijn verhuur

Verschuldigde belasting bij huurinkomsten

Vakantieverhuur

Checklist: het contact met de verhuurorganisatie

Aandachtspunten bij verhuur

Verhuur Hongaars onroerend goed en de Hongaarse belastingen

Verhuur via online boekingsplatforms zoals Airbnb en de BTW

Vrijstelling Hongaarse BTW

Drempel BTW vrijstelling

Lokale belastingen

Toeristenbelasting

Verhuur van onroerend goed als bedrijf

Hoe wordt de personenbelasting in Hongarije berekend ?

Inkomsten uit huur van onroerend goed in Hongarije als niet-ingezetene en de Hongaarse inkomstenbelasting

Hoe worden huurinkomsten berekend ?

Andere optie bij verhuur meerdere accommodaties

Welke documenten heeft u nodig om uw aangifte inkomstenbelasting  in Hongarije voor te bereiden ?

Wanneer moet u Hongaarse aangifte inkomstenbelasting indienen ?

Verplichte bijdrage aan toeristische ontwikkeling in Hongarije

22. Nutsvoorzieningen in Hongarije

Tijdelijke aansluiting tijdens het bouwproces

Overzetten van de aansluitingen bij aankoop van een bestaande woning

Het omzetten van het contract op uw naam

Water en riolering

Doorgeven en aflezen van meterstanden

Elektriciteit (Villany)

Staatsenergiebedrijf

Gas

Alternatieve energie

Verwarmingssystemen

Geothermische verwarming

Warmwatervoorziening

Telefoon en internet

Magyar Telekom

TV in Hongarije

Televisiestandaard

Kabel tv

TV Providers

Nederlandse TV in het buitenland

Canal Digitaal

NLZIET

Schoorsteenveger

Vuilnisophaaldienst

Wanneer en hoe de containers aan de straat zetten ?

Registratie afvalverwerking

Afvalverwijdering

Grotere of meer containers aanvragen

Uw afvalcontainers bij verhuizing

Betaling van de nutsvoorzieningen

De Post in Hongarije

23. Opstal- en inboedelverzekering

Wat kan er verzekerd worden ?

Tegen welke risico’s kan de woning verzekerd worden ?

Jaarlijkse verzekeringspremie

Verzekeringsbelasting

Leegstand/afwezigheid woning melden

24. Bankzaken

Hongaarse Centrale Bank

De Hongaarse munteenheid

Sepa en IBAN

Koers van de Euro

Banksysteem

Het Hongaarse bankwezen

Openen van een bankrekening

Bankpas

Bankautomaten

Nog enkele tips en adviezen bij geldzaken in Hongarije

Bankzaken in Hongarije

Betaalmogelijkheden

Bankrekeningnummers en banktransacties in Hongarije

Bankkosten

Automatische incasso

Fundamenta Lakáskassza

Contante euro’s omwisselen

Transactiekosten

Bankgaranties

In- en uitvoer van geld per bankoverschrijving

Wet ongebruikelijke transacties

Betalen en geld opnemen met bankpassen en credit-cards

Sepa

IBAN

25. Financiering van onroerend goed in Hongarije

Financieringsmogelijkheden

Hypotheek in Oostenrijk

De hypotheekaanbieding

Te bespreken mogelijkheden met uw hypotheekbank of –adviseur

Wat te overleggen voor het verkrijgen van een hypotheek

BAR-lijst (Hongaarse BKR lijst)

26. De Verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU

Vrijstelling van invoerrechten

Hongaarse douaneregels

Drugs

Huisdieren

Kunst en antiek

Verboden in te voeren

Website van de Hongaarse douane

Invoer persoonlijke goederen

Inventarislijst

Algemene voorwaarden voor verhuizingen

Doe-het-zelf-verhuizen

Trouwen en verhuizen

Verhuizing naar uw tweede woning

Verkoop van uw tweede woning

Verhuizing bij erfenis

Vervreemdingsverbod

Inpakken

Tax-free shoppen binnen EU afgeschaft

Doorsturen post

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW

Checklist keuze & contact met het verhuisbedrijf

De offerte

De verhuiskosten

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw/tweede hands kopen in Hongarije ?

Verhuistips

Opslag

Checklist opslag van uw persoonlijke bezittingen

27. Vertrek uit Nederland

Vertrek uit Nederland

Aangifte vertrek naar het buitenland

Wijzigingen in het buitenland melden

Bestuurlijke boete vanwege adresgerelateerde overtredingen

Terugkeer en inschrijven in de Basisregistratie Personen

Legalisatie

Reisdocumenten

Schengenlanden

Europese ID-kaart

Paspoort

Het Nederlandse paspoort in het buitenland

Reisdocument kwijt in het buitenland

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat

Kinderen en paspoort

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of identiteitskaart

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving  uit de BRP

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere verzekeringen

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw Nederlanderschap ?

Is er controle op uw uitschrijving uit de BRP

Gevolgen en boetes vanwege onterechte uitschrijving uit BRP

Uitschrijving BRP en de gevolgen richting de belastingdienst

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?

Waar kunt u een postadres aanvragen ?

Stemmen in het buitenland

(Verlies) Nederlandse nationaliteit

Buiten Nederland wonen met dubbele nationaliteit

Kinderen van een Nederlandse moeder of vader

Geboorte van een Nederlands kind in het buitenland

Kinderen uit huwelijk met een niet-Nederlandse man

Verlies Nederlandse nationaliteit minderjarigen

Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan in het BRP/bevolkingsregister van een land ?

Vertrek naar Hongarije en de (belasting)schulden in Nederland

Schuld aan de Nederlandse Staat en verlenging van uw paspoort

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel

Wonen in het buitenland met BKR registratie

Studieschulden bij DUO, emigratie en betalingsachterstanden en uw paspoort

Wat moet u regelen voordat u zich in Hongarije vestigt

28. Vestiging in Hongarije

Vestiging in een ander EU-land

Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Hongarije te mogen verblijven

Juridisch of fiscaal resident ?

EU- regels inreizen en verblijf in een ander EU-land

Familieleden

Immigratie en Naturalisatie Dienst

Het reizen naar en kort verblijven in Hongarije

Verblijf langer dan 90 dagen

Registratieprocedure / EU-registratiedocument

Bewijsdocumenten

Waarmee kan het recht op verblijf worden aangetoond ?

Wat heeft een EU-onderdaan nodig om in Hongarije te kunnen werken ?

Hoe kan een aanvrager bewijzen dat hij in zijn levensonderhoud kan voorzien ?

Waarmee kan de beschikbaarheid van een geschikt Hongaars onderkomen bewezen worden ? 

Permanent verblijf in Hongarije (állandó tartózkodás)

Een permanent verblijfsdocument aanvragen

Wanneer kan er worden afgeweken van de voorwaarde van onaf-

gebroken periode van 5 jaar voor het verkrijgen van permanent verblijfsrecht ?

Welke andere documenten moeten er bij de aanvraag bijgevoegd worden ?

De behandeling van de aanvraag

Identificatieplicht

Wanneer wordt het recht op verblijf beëindigd ?

Wie wordt er afgewezen ?

Meldingsplicht verloren ID Documenten

Naturalisatie tot Hongaars staatsburger

Voorgeschreven verblijf vooraf in Hongarije voor naturalisatie

Inburgeringsexamen voor het verkrijgen Hongaarse nationaliteit

Vrijstelling examenplicht

Bewijs van goed gedrag (erkölcsi bizonyítvány)

Welke documenten moeten worden overlegd ?

29. De zorgverzekering, gezondheidszorg en sociale zekerheid in Hongarije

Hoe kan het recht op gezondheidszorg aangetoond worden ?

Hoe kan aangifte worden gedaan van een verblijfplaats ?

Persoonlijk nummer (személyi szám)

Er zijn twee manieren om u in Hongarije te verzekeren

Voordelen particuliere ziektekostenverzekering in Hongarije

Kosten particuliere ziektekostenverzekering in Hongarije

Hoogte van de premie

Wat omvat de particuliere ziektekostenverzekering in Hongarije ?

Internationale (zorg)verzekeringsmaatschappijen in Hongarije

Particuliere of nationale zorgverzekering ?

Wanneer kunt u het beste kiezen voor een particuliere zorgverzekering in Hongarije ?

De Hongaarse sociale zekerheid en het Hongaarse sociale zekerheidksnummer TAJ (Társadalombiztosítási Azonosító Jel)

Wanneer moet u uw TAJ nummer tonen ?

Wat staat er op uw TAJ vermeld ?

Hoe kunt u een Hongaars Sociaal Verzekeringsnummer (TAJ) aanvragen ?

Wanneer moet u ingeschreven worden in het Hongaarse sociale zekerheidssysteem ?

TAJ-kaart voor pasgeborene

Als de pasgeborene in Hongarije is geboren, maar geen Hongaars staatsburger is

Verlies of diefstal van de TAJ-kaart

Hongaarse gezondheidszorg

Organisatie van de Hongaarse gezondheidszorg

Bezoek aan de huisarts in Hongarije

Een afspraak maken

Spoedhulp

Medicijnen

Apotheek

Ambulance

Kinderarts

Tandarts

Ziekenhuis (kórház)

Particuliere klinieken

Inentingen

Hongaarse sociale zekerheid

Ziektewet-uitkering

Moederschaptoelage & kinderbijslag

Werkloosheidsuitkering

30. De European Health Insurance Card (EHIC)

Europese zorgverzekeringspas (European Health Insurance Card)

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Waar bent u met de EHIC niet voor verzekerd

Waar is de EHIC geldig ?

Hoe werkt de EHIC ?

De EHIC aanvragen

Als u in Nederland werkt of studeert

Als u buiten Nederland woont en in Nederland werkt

Als u buiten Nederland woont en pensioen of uitkering uit 

Nederland ontvangt

31. De Nederlandse zorgverzekering (ZVW) bij vestiging in Hongarije

Zorgverzekeringen en buitenland

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?

Kies uw specifieke situatie 

Hoe kunt u zich laten registreren ?

Voorwaarden voor verdragsrecht 

Verhuizen uw gezinsleden met u mee naar het buitenland ?

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw woonland ?

Inschrijving in het Hongaarse ziekenfonds

Waar heeft u recht op in uw woonland ?

Uw meeverhuizende gezinsleden

Uw gezinslid werkt nog

Uw gezinslid heeft zelf een pensioen of uitkering

Uw gezinslid heeft geen eigen inkomen

Waar u rekening mee moet houden ?

Waar heeft u recht op in Nederland ?

Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland ?

Waar heeft u recht op in andere EU-landen ?

Medische noodzakelijke zorg

Geplande medische zorg

Welke bijdragen moet u betalen ?

Hoe betaalt u de bijdragen ?

Wat als u te veel of te weinig heeft betaald ?

Woonlandfactor en heffingskortingen

ZVW en WLZ (voormalige AWBZ) bijdragen

Bijdragen ZVW, woonlandfactoren en heffingskortingen 2023

Nominale bijdrage ZVW & inkomensafhankelijke bijdrage WLZ

Woonlandfactor 

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont

Terug naar Nederland voor geplande medische zorg     

Langdurige zorg aanvragen vanuit het buitenland

In Hongarije wonen en toch ingeschreven blijven in de BRP

32. Het Hongaarse belastingstelsel

De Hongaarse Belasting en Douanedienst 

(Nemzeti Adó-és Vámhivatal = NAV)

Verblijfplaats

Staatsburgerschap

Overige gevallen

Inkomsten uit Hongaars onroerend goed

Belastingjaar

Aan de staat te betalingen belastingen

De persoonlijke inkomstenbelasting (személyi jövedelemadó)

Grondslag inkomstenbelasting

Inkomstenbronnen

Belastingvrije inkomsten

Wel of geen fiscaal resident in Hongarije ?

Wanneer wordt u als fiscaal resident in Hongarije beschouwd ?

Tarieven inkomstenbelasting

Sociale zekerheidsbijdragen

Sociale belastingverminderingen

Sociale zekerheidsbijdragen voor buitenlanders in Hongarije

Hongaarse BTW (= Általános forgalmi adó = AFA)

Vermogensbelasting

Successie-, overdrachts- en schenkingsrechten

Tarief overdrachtsbelasting

Belasting op bedrijfswagens / auto van de zaak

Vermogenswinstbelasting

Winsten uit cryptotransacties

Dividendinkomsten

Rente-inkomsten

Inkomsten uit verhuur van onroerend goed

Speciale regels voor bepaalde soorten inkomsten uit aandelen

Persoonlijke aftrekposten

Belastingvoordeel voor jongeren onder de 25 jaar

Belastingvoordeel voor moeders onder de 30 jaar

Belastbare periode

Belastingaangiften

Betaling van belasting

Boetes

Verjaringstermijn

Bijlagen

■ Kadasterkantoren (Földhivatalok) in Hongarije

■ Methodes waardebepaling

■ Voorbeeld koopcontract INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

■ Lijst van wettelijke regelingen inzake o.g.  

■ Engels- of Duits sprekende notarissen in Hongarije   

■ Adreslijst regionale directies van de Immigratie en Naturalisatie Dienst

■ Adreslijst regionale douanekantoren

■ Uitleg Code Bevoegdheid Architecten

■ Feestdagen, schoolvakanties

Geraadpleegde bronnen & instanties

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel