Wonen en kopen in Hongarije

Artikel 1 van 6 Volgende
€ 22,95 (inclusief btw)

Hongarije wordt vaak vergeten als emigratieland of een land om een tweede huis te kopen. Dit is volkomen onterecht. Hongarije biedt volop kansen voor de aankoop van een tweede huis. Bovendien is Hongarije fiscaal en financieel gezien een interessant vestigingsland. Lage belastingen, lage vastgoedprijzen  en zeer lage kosten voor levensonderhoud, vergeleken met West- en Zuid Europa. 

Titel    :  Wonen en kopen in Hongarije

Auteur:  Peter Gillissen

ISBN  :  978-90-74646-93-2

Prijs   :  euro 22,50


Inhoudsopgave

1.       Inleiding

2.       Hongarije in vogelvlucht

Geografie                                                                                                 

Transdanubië                                                                                           

Centraal Danubië                                                                                    

Noord-Hongarije                                                                                      

Grote Laagvlakte                                                                                     

Natuur                                                                                                     

Rivieren en meren                                                                                   

Klimaat                                                                                                    

Temperatuur                                                                                            

Neerslag                                                                                                       

Sneeuw                                                                                                   

Onweer                                                                                                    

Zonneschijn                                                                                             

Bevolking                                                                                                

Bevolkingssamenstelling                                                                        

Leeftijdopbouw van de bevolking                                                            

Verspreiding van de bevolking over het land                                          

Bevolkingsontwikkeling                                                                           

Taal                                                                                                         

Religie                                                                                                     

De Hongaarse economie                                                                        

Economische ontwikkeling                                                                      

Feiten en cijfers                                                                                       

Buitenlandse handel                                                                               

Buitenlandse investeringen                                                                     

Handel met Nederland                                                                            

Marktentree                                                                                             

Ontwikkelingen economische crisis                                                        

In welke sectoren zijn er kansen ?                                                          

Hongarije en de EU                                                                                 

De Hongaarse forint en de euro                                                              

Marktrente-tarieven                                                                                 

De Hongaarse arbeidsmarkt                                                                   

Werkgelegenheid                                                                                    

Werkloosheid                                                                                          

Loonniveau                                                                                              

Opleidingsniveau                                                                                    

Overheid en bestuur                                                                                

Nationaal bestuur                                                                                    

Regionaal bestuur                                                                                   

Verkiezingen                                                                                           

Politieke partijen                                                                                     

Rechtssysteem                                                                                       

Verdragen tussen Nederland en Hongarije                                             

Lidmaatschap Hongarije van internationale organisaties                       

Geografische oriëntatie                                                                           

Bereikbaarheid                                                                                             

Per vliegtuig                                                                                            

Per auto                                                                                                  

Per boot                                                                                                  

Per bus                                                                                                    

Per trein                                                                                                  

3.       Oriëntatiefase aankoop van onroerend goed

Hoe vindt u informatie over Hongarije en Hongaars onroerend goed    

Informatieve internetsites over Hongarije                                               

Informatie uit kranten en onroerendgoedmagazines                              

Bezoek aan internationale onroerendgoedbeurzen                                

Zoekopdracht                                                                                          

Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed in het buitenland                                                                                               

Waarom een huis in het buitenland ?                                                     

Waar kopen ?                                                                                          

Beschrijving van de belangrijkste Hongaarse woonregio’s                    

Boedapest                                                                                               

Omgeving van Boedapest                                                                      

De bergachtige noordelijke streek                                                               

De grote laagvlakte                                                                                 

De Hongaarse meren                                                                              

Het Balatonmeer                                                                                     

Het Velencemeer                                                                                    

Het Fertömeer                                                                                         

Het Tiszameer                                                                                         

Zuid-Transdanubië                                                                                  

West-Transdanubië                                                                                 

Van zoektocht naar de selectie van een geschikte woning/woonomgeving                                                                                             

Waarop moet u letten ?                                                                           

Waar kopen ?                                                                                          

Locatiekeuze en factoren die mee kunnen wegen in de beslissing ?     

Checklist waar kopen                                                                                   

Omgeving                                                                                                

Locatie en klimaat/weer                                                                          

Locatie en bereikbaarheid                                                                       

Overige omgevingsfactoren                                                                         

Winkels                                                                                                   

Locatie en medische zorg                                                                       

Huisdieren                                                                                               

Sport, recreatie, uitgaan                                                                          

Locatie en uw kinderen                                                                           

Scholen en kinderopvang                                                                       

Locatie en de locale belastingen en overige kosten                               

Kerk                                                                                                         

Locatie en verhuur en belegging                                                             

Nog enkele opmerkingen                                                                        

Wanneer op huizenjacht ?                                                                      

4.       Mogelijkheden op de Hongaarse onroerendgoedmarkt;

Wat te kopen ?

Aankoop van Hongaars onroerend goed door niet-residenten               

Binnen of buiten de bebouwde kom ?                                                    

Bedrijfsonroerendgoed                                                                            

Wat kopen ?                                                                                            

Oriëntatie-checklist wat kopen ?                                                             

Vraagprijs                                                                                                

Checklist vraagprijs                                                                                 

Staat van onderhoud van het huis                                                          

Wat te kopen ?                                                                                             

Boerderij                                                                                                       

Dorpswoning                                                                                           

Een boerenwoning                                                                                  

Huizen/villa’s in de steden                                                                      

Vrijstaand huis                                                                                        

2 onder 1 kap                                                                                          

Rijtjes huis                                                                                              

Bungalow                                                                                                

Villa                                                                                                         

Appartementen                                                                                       

Flats                                                                                                        

Gemeenschappelijke huizen                                                                   

Appartementencomplexen                                                                      

Studio’s                                                                                                   

Recreatiewoning                                                                                     

Overige objecten                                                                                     

Camping                                                                                                       

Hotel, pension                                                                                         

Herenhuis, kasteel                                                                                  

5.       De bouwkundige staat van de woning

 Checklist bouwkundige staat                                                                  

Oorzaken van mankementen                                                                  

Mankementen in de fundering                                                                

Vochtigheidstechnisch evenwicht van het gebouw                                

Gebreken van de binnenmuren                                                              

Corrosie in houten en stalen constructies                                               

Elektra                                                                                                     

Dakconstructies                                                                                      

Schoorsteen                                                                                            

6.    Juridische aspecten bij de aankoop van Hongaars onroerend goed

Juridische grondbeginselen                                                                         

Onroerendgoedregistratie                                                                       

Registratieprocedure                                                                               

Kenmerken van de Hongaarse onroerendgoedregistratie                      

De onroerendgoedregistratie                                                                  

In te schrijven rechten                                                                                  

Het Takernet systeem                                                                            

Het eigendomsbewijs                                                                                   

Eerste deel: gegevens van het onroerend goed                                     

Tweede deel: gegevens van de eigenaren                                             

Derde deel: de lastenpagina                                                                   

Recht van vruchtgebruik                                                                         

Verbod van verkoop                                                                               

Hypotheeklast                                                                                         

Erfdienstbaarheid                                                                                    

Voorkeursrecht                                                                                             

Lijfrente of levensonderhoudcontract                                                      

Inbeslagneming                                                                                       

Rechten van buren                                                                                  

Juridische feiten jegens het onroerend goed/eigenaar                           

Aanvraag van eigendomsbewijs                                                             

Inschrijving van eigendomsrecht                                                            

Aanmelden van gegevenswijzigingen                                                    

Onroerendgoedlandkaart                                                                        

7.  De Hongaarse onroerendgoedmarkt

Geschiedenis                                                                                          

De makelaars                                                                                          

Huidige trends en verwachtingen op de markt                                       

Waardebepaling onroerend goed                                                           

8.     Het koopproces

Met wie krijgt u te maken ?                                                                     

De rol van de makelaar, de verkoper, de advocaat en de notaris          

De makelaar                                                                                            

De projectontwikkelaar                                                                           

De advocaat                                                                                            

De notaris                                                                                                

De verkoper                                                                                            

De koopprocedure                                                                                  

Onderzoek naar het object (juridische aspecten)                                   

Overige zaken die onderzocht moeten worden                                      

De kanttekeningen                                                                                  

Gegevens eigenaar                                                                                 

Lasten pagina                                                                                         

Bestemmingsplan                                                                                   

Legitimatie van koper en verkoper                                                          

Voorlopig koopcontract                                                                           

De definitieve koopakte                                                                          

Betalingswijze                                                                                         

HUF of Euro ?                                                                                         

Aanvraag voor toestemming van het Provinciaal Bestuur                      

Welke bescheiden moet u zelf verzorgen voor de aanvraag ?               

De aanvraagprocedure                                                                           

Inschrijving in het kadaster                                                                     

Overdracht van het gekochte onroerend goed                                       

Juridisch eigendom                                                                                 

Gebruiksrechtelijke overdracht                                                               

Inhoud overdrachtsprotocol                                                                    

9. De fiscale aspecten van aankoop, verkoop en bezit van Hongaars o/g

Overdrachtsbelasting                                                                                   

Overdrachtsbelasting bij een gekochte woning                                      

Tarief van de overdrachtsbelasting                                                         

Overdrachtsbelasting bij nieuwbouw                                                      

Overdrachtsbelasting bij aankoop bouwkavel                                        

Onroerendgoedbelasting                                                                        

Winstbelasting bij verkoop van onroerend goed                                     

Belastingvermindering                                                                            

Nederlandse fiscale aspecten m.b.t. wonen en een tweede

huis in Hongarije                                                                                     

Nog maar 1 peildatum                                                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                      

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                       

10.  Hongaarse ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening                                                                               

Juridische achtergrond                                                                            

Visie op de ruimtelijke ordening                                                              

Ruimtelijke herindelingsplan                                                                   

11.   Aankoop bouwgrond

Aankoop bouwgrond                                                                                    

Een bouwkavel                                                                                            

Waarop u bij het kopen van een kavel op moet letten                            

Overige aandachtspunten                                                                       

(Bouw)grond                                                                                           

Landbouwrond                                                                                        

Agrarisch voorkeursrecht                                                                        

Aansluiting op de nutsvoorzieningen                                                      

Checklist aankoop (bouw)grond                                                             

Wat niet kopen ?                                                                                     

Slopen                                                                                                     

12.   Het bouwen en verbouwen van een huis; een oriëntatiefase

Bij de bouw van een huis dient u op 4 verschillende zaken te letten     

Voor- en nadelen van het laten bouwen van een huis                            

De bouwvergunning                                                                                

Met welke vergunningen kunt u te maken krijgen ?                                

Voor welke bouwactiviteiten moet een bouwvergunning worden aangevraagd ?                                                                                        

Voor welke bouwwerkzaamheden is geen bouwvergunning vereist ?   

Verplichte sloopvergunning                                                                    

Aanvraag bouwvergunning                                                                     

Geldigheid bouwvergunning                                                                   

Bezwaarschrift buren                                                                              

Wijziging van het ontwerp – versus bouwvergunning                                  

Geldboete voor overtreding van de bouwwet                                         

Contact met een architect                                                                       

Bevoegdheden en taken van een architect                                            

Checklist: het kiezen van een architect                                                  

Zoeken naar een architect                                                                      

Honorarium architect                                                                               

Het ontwerpen van een huis                                                                   

Checklist ontwerp                                                                                   

Checklist wat te bespreken met uw architect                                         

Ontwerp fases                                                                                         

Bouwtoezicht door de ontwerper c.q. architect                                       

13.   Het bouwen van een huis; de bouwfase

Inleiding                                                                                                   

Keuze bouwondernemer                                                                         

Zoeken naar een bouwondernemer                                                        

Checklist kiezen van een bouwondernemer                                           

De bouwopzichter                                                                                   

Offerte                                                                                                     

Checklist inhoud offerte                                                                          

Het bouwcontract                                                                                    

Een bouwcontract verplicht tot                                                                

Plichten en rechten van de opdrachtgever en de bouwondernemer      

Checklist inhoud bouwcontract                                                               

Betalingsschema                                                                                    

Nieuw- en verbouw en de BTW                                                              

Bouwfase                                                                                                

Start van de bouw                                                                                   

Het bouwboek                                                                                         

Toezicht op de bouwwerkzaamheden                                                    

Bewoonbaarheidsverklaring                                                                   

Specifieke gevallen                                                                                 

Grond kopen van een bouwondernemer                                                

Reservering bij een nieuwbouwproject                                                   

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase                             

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase                  

Het kopen van een recent opgeleverd huis                                            

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis                        

Checklist oud pand                                                                                 

Septic Tanks                                                                                           

Zelf (ver)bouwen                                                                                     

14.   Specifieke kenmerken van het bouwen van een huis in Hongarije

Bouwmethodes                                                                                       

Traditionele bouw                                                                                    

Gietbouw                                                                                                 

Bouwen met blokken en/of panelen                                                        

Bouwen met lichte constructie                                                                

Voor- nadelen diverse bouwmethodes                                                   

Overige milieuvriendelijke bouwmethodes                                             

Groene daken                                                                                         

Gebruikte materialen en technologie                                                      

Fundering                                                                                                

Muren                                                                                                      

Baksteen                                                                                                 

Leem                                                                                                       

Beton                                                                                                       

Ytong                                                                                                       

Gevels                                                                                                     

Bovenvloer                                                                                              

Dak                                                                                                          

Ramen en deuren                                                                                   

Tuin                                                                                                         

Huisdieren                                                                                               

15.   Onderhoud en verbouwing van het huis

Groot onderhoud                                                                                     

Modernisering                                                                                         

Draaiboek groot onderhoud                                                                    

Uitbreiden van het huis, woning                                                              

Aanvraag bouwvergunning bij de verbouwing van een bestaande woning                                                                                                     

Tips voor de verbouwing van de zogenaamde kubus huizen                 

Uitbreidingsmogelijkheden                                                                      

Aanleg van een tuin                                                                                

Aanleg van een zwembad                                                                      

Checklist aanleg zwembad                                                                     

Bouwmaterialen doe-het-zelf-zaken                                                       

16.   Garantie & aansprakelijkheid bij aankoop van een bestaande of nieuwbouwwoning

Foutieve vervulling                                                                                 

Aansprakelijkheid                                                                                   

Garantie                                                                                                 

3 jaarsgarantie bij nieuwbouw                                                               

Schadevergoeding                                                                                 

Samenvatting                                                                                         

Nieuwbouw                                                                                            

Bestaande woningen                                                                             

17.   Huren en verhuren van een woning in Hongarije

Wettelijke voorschriften                                                                          

Het huurcontract                                                                                     

Inhoud huurcontract                                                                               

Huurobject                                                                                              

De huurprijs                                                                                            

Borg                                                                                                       

Betalingsvoorwaarden                                                                           

Rechten en plichten van de verhuurder en de huurder                          

Beëindiging van een huurovereenkomst & opzegtermijn

Verhuurorganisaties                                                                               

Verhuur van Hongaars onroerend goed                                                

Lange termijn verhuur                                                                            

Verschuldigde belasting bij huurinkomsten                                           

Vakantieverhuur                                                                                     

Checklist: het contact met de verhuurorganisatie                                  

Aandachtspunten bij verhuur                                                                 

Verhuren via een professionele organisatie                                          

18.   Nutsvoorzieningen in Hongarije

Tijdelijke aansluiting tijdens het bouwproces                                         

Overzetten van de aansluitingen bij aankoop van een bestaande woning                                                                           

Het omzetten van het contract op uw naam                                          

Water en riolering                                                                                   

Elektriciteit                                                                                             

Gas                                                                                                        

Alternatieve energie                                                                               

Verwarmingssystemen                                                                          

Geothermische verwarming                                                                   

Warmwatervoorziening                                                                          

Telefoon en internet                                                                               

Kabel tv                                                                                                  

Schoorsteenveger                                                                                  

Afvalverwijdering                                                                                    

Betaling van de nutsvoorzieningen                                                        

Nederlandse Wereldomroep                                                                  

De post in Hongarije                                                                              

19.  Opstal- en inboedelverzekering

Inleiding                                                                                                   

Wat kan er verzekerd worden ?                                                              

Tegen welke risico’s kan de woning verzekerd worden ?                      

Jaarlijkse verzekeringspremie                                                                

20.   Bankzaken

Betalingsvormen                                                                                     

Banksysteem                                                                                          

De Hongaarse munteenheid                                                                   

Het Hongaarse bankwezen                                                                    

Openen van een bankrekening                                                               

Bankpas                                                                                                  

Bankautomaten                                                                                       

Automatische incasso                                                                             

Telebankieren                                                                                         

De BIC/IBAN Code                                                                                 

Sparen                                                                                                    

Fundamenta Lakáskassza                                                                      

21.   Financiering van onroerend goed in Hongarije

Financieringsmogelijkheden                                                                   

De hypotheekaanbieding                                                                        

Te bespreken mogelijkheden met uw hypotheekbank of –adviseur       

Wat te overleggen voor het verkrijgen van een hypotheek                     

BAR-lijst                                                                                                  

22.   De Verhuizing

Inleiding                                                                                                   

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                             

Vrijstelling van invoerrechten                                                                  

Hongaarse douaneregels                                                                        

Te tonen documenten voor invoer van uw inboedel in Hongarije          

Inventarislijst                                                                                           

Verhuisbedrijven                                                                                     

Algemene voorwaarden voor verhuizingen                                            

Doe-het-zelf-verhuizen                                                                            

Trouwen en verhuizen                                                                            

Verhuizing naar uw tweede woning                                                        

Verkoop van uw tweede woning                                                             

Verhuizing bij erfenis                                                                              

Vervreemdingsverbod                                                                             

Inpakken                                                                                                      

Tax-free shoppen binnen EU afgeschaft                                                

Doorsturen post                                                                                      

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                               

Checklist keuze & contact met het verhuisbedrijf                                   

De offerte                                                                                                

De verhuiskosten                                                                                    

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw/tweede hands kopen in Hongarije ?                                                                                          

Verhuistips                                                                                              

Opslag                                                                                                     

Checklist opslag van uw persoonlijke bezittingen                                  

23.  Reizen naar, verblijven en vestigen in Hongarije

Vertrek uit Nederland                                                                                   

Het Nederlandse bevolkingsregister                                                       

Legalisatie                                                                                               

Reisdocumenten                                                                                     

Kinderen en paspoort                                                                              

Schengenlanden                                                                                     

Wat dient u bij uw vertrek vanuit Nederland te regelen                          

Verblijf langer dan 90 dagen                                                                   

Reizen en verblijven in Hongarije                                                           

Immigratie en naturalisatie dienst                                                           

Het reizen naar en kort verblijf in Hongarije                                            

Verblijf langer dan 90 dagen                                                                   

Registratieprocedure                                                                               

Kosten van registratie                                                                             

Waarmee kan het recht op verblijf worden aangetoond ?                      

Hoe kan het recht op gezondheidszorg worden aangetoond ?              

Hoe kan aangifte worden gedaan van een verblijfplaats ?                     

Bewijs van Hongaars onderkomen                                                         

Permanent verblijf in Hongarije                                                               

Aanvraag permanent verblijf                                                                   

Behandeling aanvraag                                                                            

Kosten aanvraag                                                                                     

Wanneer wordt iemand afgewezen ?                                                     

Meldingsplicht                                                                                         

Naturalisatie                                                                                            

Voorgeschreven verblijf in Hongarije                                                      

24.  Uw auto en rijbewijs bij vestiging in Hongarije

Meenemen van de auto naar het buitenland                                          

Autoverzekering                                                                                      

Uitvoer van de auto uit Nederland                                                               

Het uitvoerteken                                                                                      

Achteraf uitvoeren van uw auto                                                              

Invoer van uw voertuig in Hongarije                                                       

Invoer van een nieuw voertuig                                                                

Registratiebelasting                                                                                

Douaneprocedure                                                                                   

BTW                                                                                                        

Invoerprocedure gebruikte auto                                                              

Hongaarse autopapieren                                                                        

Het verkrijgen van een kentekenbewijs                                                  

Welke documenten heeft u nodig om deel te mogen nemen aan het Hongaarse verkeer ?                                                                        

De groene kaart                                                                                      

Voertuigverplichtingen in Hongarije                                                        

Verzekering                                                                                             

Wegenbelasting                                                                                      

Keuring                                                                                                    

Milieucontrole                                                                                          

Brandstof                                                                                                 

De Hongaarse ANWB                                                                             

Uw rijbewijs                                                                                             

Medische keuring                                                                                    

Ongevallen                                                                                              

Verkeersboetes                                                                                       

Tolwegen                                                                                                

25.  Gezondheidszorg in Hongarije

Hongaarse gezondheidszorg                                                                  

Ziektekostenverzekering                                                                         

Bewijs van verzekering                                                                           

Ambulance                                                                                              

Huisarts, kinderarts                                                                                 

Tandarts                                                                                                  

Ziekenhuis                                                                                               

Particuliere klinieken                                                                               

Inentingen       

26.  Verzekerd tegen ziektekosten in het buitenland en de nieuwe Nederlandse zorgverzekering

De nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 en de gevolgen bij vestiging in het buitenland (diverse situaties en gevolgen belicht)    

European Health Insurance Card                                                           

Woonlandfactor                                                                                       

Tarieven en bedragen                                                                             

Rekenvoorbeeld                                                                                      

Keuzemogelijkheden als u in Hongarije woont en in Nederland werkt   

Belangrijke adressen                                                                              

27.  Vestiging van een bedrijf in Hongarije

Ondernemingsvormen                                                                            

Eigen vertegenwoordiging                                                                      

Benodigd startkapitaal                                                                            

Registratieprocedure                                                                               

Registratiekosten                                                                                    

Aankoop van onroerende zaken                                                             

28.  Werken in Hongarije

Inleiding                                                                                                   

Minimumloon en sociale verzekeringspremies                                       

De Hongaarse arbeidswetgeving                                                            

Arbeidsovereenkomst                                                                             

Werktijden                                                                                               

Ontslag                                                                                                    

Secundaire arbeidsvoorwaarden                                                            

Arbowet                                                                                                   

29.  Vertrek naar Hongarije en uw belastingplicht in Nederland   

Inleiding                                                                                                   

Emigratie                                                                                                 

Belaste inkomensbestanddelen                                                              

Enkele voorbeelden                                                                                

30.   Het Hongaarse belastingstelsel

Inleiding                                                                                                   

De Hongaarse belastingdienst                                                                

Belastbare personen                                                                               

Woonplaats                                                                                             

Verblijfplaats                                                                                           

Staatsburgerschap                                                                                  

Inkomsten uit Hongaars onroerend goed                                                

Belastingjaar                                                                                           

Aan de staat te betalen belastingen                                                       

Persoonlijke inkomstenbelasting                                                            

Grondslag inkomstenbelasting                                                               

Inkomstenbronnen                                                                                  

Belastingvrije inkomsten                                                                         

Inkomsten uit verhuur van onroerend goed                                            

Pachten van agrarische grond                                                                

Dividendbelasting                                                                                   

Rentebelasting                                                                                        

Vermogensbelasting                                                                               

Winstbelasting onroerend goed                                                              

Berekening van de winst                                                                         

De verkoopprijs                                                                                       

Aangifte en betaling van de belasting                                                     

Belastingplicht eenmanszaak                                                                  

Sociale verzekeringspremies                                                                  

Gemeentelijke belastingen                                                                     

Bouwwerkbelasting                                                                                 

Vrijstelling onder de bouwwerkbelasting                                                     

De berekening van de bouwwerkbelasting                                             

Schorsing van de bouwwerkbelasting                                                    

Perceelbelasting                                                                                     

Communale belasting                                                                             

Successie- en schenkingsrechten                                                                    

Tarieven successie- & schenkingsrechten                                             

Belastingen voor ondernemers                                                               

De Hongaarse BTW                                                                                

Hongaarse BTW en auto                                                                        

Betaling van de BTW                                                                                   

Vennootschapsbelasting                                                                         

Voordelige vormen van vennootschapsbelasting voor midden- en kleinbedrijf                                                                                               

Lokale belastingen voor ondernemingen                                                

Constante en tijdelijke bedrijfsvoering                                                    

De duur van de belastingplicht                                                               

Grondslag van de ondernemersbelasting                                               

Tarief en betaling van de ondernemersbelasting                                    

Innovatiebijdrage                                                                                     

Verontreinigingsbelasting                                                                       

Belasting op verzekeringen                                                                    

Transactiebelasting                                                                                 

Telecommunicatiebelasting                                                                    

Belasting op leidingen van nutsvoorzieningen                                       

Belaste producten ter bevordering van de volksgezondheid                  

31. Pachten van landbouwgrond in Hongarije

Inleiding                                                                                                   

Definitie Pachten                                                                                     

Pachtovereenkomst                                                                                

Beperkingen t.a.v. de omvang van het te pachten areaal                      

Voorschriften met betrekking tot de pachter                                           

Recht op pachtreductie                                                                           

Opzeggen en beëindiging van de pachtovereenkomst                           

Gewone opzegging                                                                                 

Buitengewone opzegging                                                                       

Onderpacht van landbouwgrond                                                             

Rechten van de pachter aangaande de opzegging                                

Rechten en plichten van de pachter bij beëindiging van de pachtovereenkomst                                                                                 

Wie heeft voorpachtrechten op landbouwgrond ?                                  

Register van landbouwgebruik                                                                                                  

Bijlagen

1.  Kadasterkantoren

2.  Methodes waardebepaling

3. Voorbeeld koopcontract (Nederlands-Hongaars)

4.  Lijst van wettelijke regelingen inzake onroerend goed

5.  Engels- of Duits sprekende notarissen in Boedapest

6.  Uitleg Code Bevoegdheid architecten

7.  Adreslijst immigratie en naturalisatiekantoren

8.  Feestdagen

9.  Adressenoverzicht douanekantoren

10.  Verkeersregels

11.  Onroerendgoedprijzen in Hongarije

Adressenbijlagen

Hongarije Info Service

Bronnen

 

 

© 2012 - 2023 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel