Wonen en kopen in Zuid-Afrika

Artikel 1 van 7
€ 22,95 (inclusief btw)

Wonen en kopen in Zuid-Afrika

Onmisbaar informatie handboeken met juridische, fiscale, financiele en praktische aspecten bij vestiging, werken, starten van een zaak en aankoop van onroerend goed in Zuid-Afrika.

Auteur: P.L. Gillissen

Aantal pagina’s: 300

ISBN: 978-94-92895-04-2

Inhoudsopgave

1.      Inleiding

2.      Zuid Afrika in vogelvlucht

Geografie                                                                                        

Provincies                                                                                       

Ligging en geografie                                                                                 

Provincies                                                                                                

Samenstelling bevolking                                                                

Leeftijdsopbouw                                                                              

Immigratie                                                                                      

Emigratie                                                                                        

Steden                                                                                            

Klimaat                                                                                           

Klimaattypen                                                                                   

Temperatuur                                                                                   

Neerslag                                                                                         

Regenval naar regio                                                                        

Klimaat per periode / per regio                                                         

Bevolking                                                                                        

Zuid-Afrika; bestuurlijke organisatie                                                 

Grondwet & Parlement                                                                     

Feestdagen                                                                                     

3.      Voor- en nadelen aankoop, vestiging en investering in Zuid-Afrika      

Positief                                                                                           

Negatief                                                                                          

4.      Oriëntatiefase

Inleiding                                                                                          

Ontwikkeling Zuid-Afrikaanse onroerendgoedmarkt                          

Meest gemaakte fouten door buitenlandse huiseigenaren                  

Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed in Zuid-Afrika                                                                                 

Waar kopen ?                                                                                  

Checklist waar kopen                                                                      

Hoe vindt u onroerend goed ?                                                          

Bestaand onroerend goed wordt aangeboden door                   

Nieuwbouw wordt aangeboden door                                                 

Wat kopen ?                                                                                    

Soorten onroerend goed in Zuid-Afrika                                             

Woonoppervlakte                                                                            

Wanneer op huizenjacht ?                                                                

Oriëntatie-checklist wat kopen ?                                                      

Garages & Parkeerplaatsen                                                                      

Vraagprijs                                                                                  

Checklist vraagprijs                                                                        

Enkele tips/waarschuwingen                                                            

5.      Populaire locaties om te wonen

Wonen en rond Kaapstad                                                                 

De belangrijkste locaties en plaatsen                                               

Wonen en kopen in de wijngebieden rond Kaapstad                          

Franschhoek                                                                                   

Paarl                                                                                               

Stellenbosch                                                                                   

Wellington                                                                                       

De zuidkust                                                                                     

De oostkust                                                                                    

Gansbaai                                                                                        

6.      Onroerendgoedwetgeving en landhervormingen

Onroerendgoedwetgeving                                                                

Mineral and Petroleum Resources Act                                              

Mogen buitenlanders onbeperkt onroerend goed kopen in Z.A.?        

Landhervormingen                                                                 

Teruggave van het land                                                                   

Land Tenure reform                                                                         

Post Settlement Support                                                                  

Standpunt huidige regering                                                              

Compensatie voor de erfzonde van de apartheid                               

Buitenlands grondbezit                                                                    

Vrouwen en grondbezit                                                                    

Verschil met Zimbabwe                                                                   

7.      De makelaar in Zuid-Afrika

Inleiding                                                                                          

De verkoopmakelaar                                                                       

Het Mandaat                                                                                   

Nadelen van een verkoopmakelaar                                                   

De aankoopmakelaar                                                                       

Opdrachtvormen                                                                             

Uitbrengen van een schriftelijk bod                                                  

Makelaarscommissie                                                                       

Bezichtiging (Viewing)                                                                     

Wie betaalt de makelaar ?                                                               

8.      Koopproces

Inleiding                                                                                          

Voor-onderzoek                                                                               

Staat van onderhoud van het huis                                                    

Bouwkundige inspectie/taxatie                                                         

Beetle Certificate                                                                            

Onderhandelen over de vraagprijs                                                    

Het koopaanbod                                                                              

9.      De koopovereenkomst

Inleiding                                                                                          

De koopovereenkomst (agreement of sale)                                       

Inhoud van de koopovereenkomst                                                    

Betaling koopsom en aanbetaling (Payment of a deposit)                  

De overdracht (conveyance)                                                            

Wie regelt in Zuid-Afrika de overdracht                                            

Overige zaken om rekening mee te houden                             

10.    Kopen van een appartement in Zuid-Afrika

Inleiding                                                                                          

Managing Agent                                                                              

Kosten                                                                                            

Verzekeringen                                                                                 

Wat is wel en wat is niet toegestaan ?                                              

Voor- en nadelen van een sectional title unit                            

Checklist                                                                                        

Co-ownership                                                                                  

Leaseback of sale and Lease Back                                                  

11.    Aankoopkosten

Inleiding                                                                                          

Kosten kopen                                                                                  

Tarieven overdrachtskosten (transferduty)                                       

Rekenvoorbeeld                                                                              

Wie betaalt de registratiebelasting ?                                                

Hoe betaalt u de registratiebelasting ?                                             

Wanneer moet de registratiebelasting betaald zijn                   

Juridische kosten                                                                            

Bank- en hypotheekkosten                                                               

Aansluitkosten nutsvoorzieningen                                                    

Overige mogelijke kosten bij aankoop                                              

Zegelbelasting                                                                                

Kosten bij bezit van onroerend goed in Zuid-Afrika                  

Gemeentelijke onroerendgoedbelasting                                            

Regionale heffingen                                                                         

Zwart betalen om belastingen te besparen                                     

12.   Onderhoud en renovatie

Zuid-Afrikaanse monumentenzorg                                                    

National Building Regulations                                                         

Aanvraag bouwvergunning                                                             

BTW                                                                                             

Nieuwbouw vs Resale Homes                                                        

Voordelen Resales                                                                         

13.    Het kopen van bouwgrond in Zuid-Afrika         

Aantal zaken die u moet weten                                               

Wat niet kopen ?                                                                             

Waarom kan grond ongeschikt zijn als bouwgrond                            

Bestemmingsplannen                                                                      

Onderzoek bij aankoop van land                                                       

14.    Het bouwen van een huis in Zuid-Afrika

Wetgeving                                                                                      

National Building Regulations                                                          

Waarop te letten bij de bouw van een huis                                        

De bouwvergunning                                                                         

Aanvraag bouwvergunning                                                              

Hoe vindt u een bouwondernemer ?                                                  

Offerte (Quotations)                                                                        

Het contact met de architect                                                            

Checklist wat te bespreken met uw architect                                    

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase                          

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase               

Het kopen van nieuw onroerend goed                                     

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis                    

Het contact met de bouwondernemer                                      

De keuze van een bouwondernemer                                                 

Advies                                                                                            

Het bouwcontract                                                                            

Een reservering                                                                              

Advies                                                                                            

Een optie                                                                                         

De inhoud van het bouwcontract                                                      

Checklist inhoud bouwcontract                                                         

Ideaal betalingsschema aan de bouwondernemer/projectontwikkelaar                                                                         

Alternatief betalingsschema                                                             

Aanleg zwembad                                                                             

Onderhoud zwembad                                                                       

Bouwgaranties                                                                                

15.    Emigratie & vestiging in Zuid-Afrika

Vertrek uit Nederland                                                                       

Uitschrijven bij vertrek uit Nederland                                                

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)                  

Legalisatie                                                                                      

Reisdocumenten                                                                             

Paspoort                                                                                         

Eigen paspoort of ID-kaart voor kinderen                                         

Eigen reisdocument voor kind dat naar het buitenland gaat               

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of id-kaart         

De Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP)                   

Afmelden/uitschrijven BRP                                                              

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)                                                  

Ingezetenen en niet-ingezetenen                                                      

Persoonsgegevens in de BRP                                                         

Gevolgen van uitschrijving uit Nederlandse bevolkingsregister

Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere

verzekeringen ?                                                                              

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw Nederlanderschap?   

Is er controle op uw uitschrijving bij de BRP ?                                  

Wat zijn de gevolgen richting de Nederlandse belastingdienst ?        

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?                                                                                       

Waar kunt u een postadres opvragen ?                                            

Wat moet u meenemen bij de aanvraag van een postadres ?            

Emigratie en de (belasting)schulden in Nederland                   

Schuld aan de Nederlandse staat en verlenging van uw paspoort      

Bureau Krediet Registratie in Tiel                                                     

Wonen in het buitenland met negatieve BKR registratie                    

Het Nederlandse paspoort in het buitenland                             

Verlenging paspoort in het buitenland                                     

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                 

Hoe lang is een VOG geldig ?                                                          

Stemmen in het buitenland                                                               

Nederlandse nationaliteit                                                       

Rijkswet op het Nederlanderschap                                                   

Nederlanders met een dubbele nationaliteit                             

Vestiging in Zuid-Afrika en de Nederlandse nationaliteit                    

Wat moet u regelen voor u naar Zuid-Afrika vertrekt ?                      

16.    Vestiging in Zuid-Afrika

Visum voor toeristen                                                                       

Immigratie in Zuid-Afrika; nieuwe wetgeving                                     

Verscherpte regels omtrent reizen met kinderen                               

Aanvraag mag niet langer in Zuid-Afrika gedaan worden         

Verblijf langer dan 3 maanden in Zuid-Afrika                                     

Soorten visa en vergunningen                                                          

Study permit                                                                                   

Werkvisa en – vergunningen voor immigratie naar Zuid-Afrika          

Soorten werkvergunningen                                                              

Voorwaarden onder de nieuwe immigratiewet                                   

Corporate vergunningen                                                                  

Algemene werkvergunningen                                                           

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een general work permit                                                                                     

Werkvergunning en aanvraag tot permanent verblijf                         

Critical Skills Permanent Residence Permit                                      

Bedrijfsvergunningen (Business Permits) voor Zuid-Afrika                

Investeringscriteria                                                                         

Overige aspecten bij het verkrijgen van een bedrijfsvergunning        

Wat is nieuw onder de nieuwe immigratiewet als het gaat om een business visa ?                                                                        

Een permanente verblijfsvergunning aanvragen                                

Verblijfsvergunning voor gepensioneerden (retired person’s permit)  

Financiële voorwaarden                                                                   

Wijzigingen onder de nieuwe immigratiewet voor gepensioneerden   

Vermogenstoets                                                                              

Voorwaarden voor de aanvraag van een gepensioneerdenvergunning Retirement Permanent Residence Permit                                      

Visa voor “zwaluwen”(mensen die slechts voor een paar maanden per jaar in Zuid-Afrika willen verblijven)                                            

Financially independent residence permit                                         

Partnervergunning (Life Partner Permit of Spousal Permit)               

Nieuwe voorwaarden volgens de nieuwe immigratiewet bij een

Life Partner Permit                                                                          

Tijdelijke partnervergunning                                                             

Koppels van hetzelfde geslacht                                              

Werken met een partnervergunning ?                                     

Relatives Permits                                                                            

De financiële eis                                                                              

Werken in Zuid-Afrika                                                                      

Hoe lang duurt het voordat u een permanente verblijfsvergunning voor Zuid-Afrika heeft ?                                                                   

Geldigheidsduur van een permanente verblijfsvergunning                 

Overstayers                                                                                             

Wat kan Intergate Immigration voor u doen ?                                   

Immigratie/visabureaus                                                                   

Visa Facilitation Service (VFS)                                                                           

17.    De verhuizing

Inleiding                                                                                          

First-time immigrants                                                                      

Vrij in te voeren goederen                                                                

Niet-vrij in te voeren goederen/artikelen                                           

Verboden in te voeren                                                                      

Douane-autoriteiten in Zuid-Afrika                                                    

Belastingtelefoon Douane                                                                

Inschakelen van een verhuisbedrijf                                                  

Checklist keuze van & contact met verhuisbedrijf                             

De offerte                                                                                        

De verhuiskosten                                                                            

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Zuid-Afrika             

Tips en opmerkingen                                                                       

Opslag                                                                                            

Huisdieren                                                                                      

Gevaarlijke ziektes voor huisdieren                                                  

Verplichte documenten voor het vervoer/invoer dieren                      

Als de papieren niet in orde zijn                                                        

18.    Gezondheidszorg in Zuid-Afrika

Inleiding                                                                                     

Levensverwachting                                                                         

Publieke gezondheidszorg                                                               

Particuliere gezondheidszorg                                                           

Verzekeringen in Zuid-Afrika                                                            

Belangrijkste private zorgverzekeraars                                            

Huisartsen                                                                                      

Bezoek aan een arts in Zuid-Afrika                                                   

Privé-klinieken vs. overheidsziekenhuizen                                        

Belangrijkste private healthcare providers                                        

Overzicht globale kosten van een bezoek aan een specialist             

Zwangerschap                                                                                

Tandheelkundige zorg                                                                     

De Apotheek                                                                                   

Medicijnen in Zuid-Afrika                                                        

Geneesmiddelen & medische verklaring                                           

Prijzen van medicijnen                                                                     

Vaccinaties                                                                                     

Geadviseerde vaccinaties door Thuisvaccinatie.nl                  

Enkele tips                                                                                      

Welke gezondheidsrisico’s loopt u nog meer in Zuid-Afrika ?            

Overige ongemakken en waarschuwingen                                        

Checklist                                                                                        

Alarmnummers                                                                                

Persoonlijk advies                                                                           

18.    Onderwijs

Inleiding                                                                                         

Onderwijs tijdens het apartheidsregime                                            

Onderwijs tegenwoordig                                                                  

Leerplicht                                                                                        

Onderwijsniveaus                                                                            

Kleuteronderwijs                                                                              

Het lager onderwijs                                                                         

Middelbaar onderwijs                                                                       

Hoger onderwijs                                                                              

Universiteiten                                                                                  

Ministerie van onderwijs                                                                  

19.    Telefonie, internet, media, nutsvoorzieningen

Inleiding                                                                                          

Telefoon                                                                                         

Telefoneren                                                                                     

Mobiel bellen                                                                                   

Bereik                                                                                             

Telefooncellen en telefoonkaarten                                                    

Daluren                                                                                           

Telefoonaansluiting                                                                         

Kengetallen van de belangrijkste steden                                           

Betaling van uw telefoonrekening                                                     

Telefooncellen                                                                                 

Mobiele telefonie                                                                             

Belangrijkste aanbieders                                                        

Goedkoop communiceren                                                                

ADSL                                                                                              

Zuid-Afrikaanse zoekmachines                                               

Wetgeving                                                                                      

Media                                                                                    

Water                                                                                             

Marktontwikkeling                                                                           

Watertekort                                                                                     

Droogte en waterschaarste en restricties                                         

Waterleidingmaatschappijen                                                            

Kraanwater                                                                                     

Aansluiting op de waterleiding                                                          

Afrekening                                                                                      

Warm water                                                                                    

Waterput                                                                                         

Checklist watervoorziening                                                              

Energievoorziening                                                                          

Elektriciteit                                                                                      

Stekkers                                                                                         

Elektriciteitsmeter en hoofdzekering                                                 

Op naam zetten van elektriciteitscontract                                         

Nieuwe aansluiting                                                                          

Bestaande aansluiting                                                                     

Elektriciteitsrekening                                                                       

Betalingssystemen                                                                          

Stroomstoringen                                                                              

Het verwarmen van uw huis                                                             

(Open)haard en hout                                                                        

Elektrische verwarming                                                                   

Zonne-energie (solar power)                                                            

Stoken op olie                                                                                 

Gas                                                                                                

Centrale verwarming                                                                       

LPG                                                                                                

Gastank                                                                                          

Gasflessen                                                                                     

Overige energiebronnen                                                                  

Duurzame energie                                                                  

Belangrijke websites                                                                       

Riolering en septic-tanks                                                                 

Post                                                                                                

Beveiliging                                                                                      

Bekendste beveiligingsmaatschappijen in Z.A.                                 

21.    Bankzaken

Geldzaken in het kort                                                                       

Munteenheid                                                                                   

Credit cards                                                                                    

Travellercheques                                                                            

Geldautomaten                                                                                

Geld wisselen                                                                                 

Monetair beleid                                                                               

Zuid-Afrikaanse rente                                                                      

Ontwikkeling rente-tarieven in Zuid-Afrika                                        

Het Zuid-Afrikaanse bankwezen                                                       

Openen van een bankrekening (voor en na uw aankomst)                 

Klachten                                                                                         

Uw Nederlandse bankrekening bij vestiging in Zuid-Afrika                

Een ingezetene vs. niet-ingezetene rekening in Nederland                

Te overleggen documenten voor omzetten rekening in een niet-ingezetene rekening                                                           

Valutarisico’s                                                                                  

Financiële en fiscale gegevensuitwisseling met andere landen

Checklist keuze Zuid-Afrikaanse bank                                              

Deviezencontrole                                                                             

Financieringsvoorwaarden voor niet-ingezetenen                              

Te bewaren documenten voor repatriëring kapitaal uit Zuid-Afrika     

Aandachtspunten Zuid-Afrikaanse deviezencontrole                          

22.    Financierin

Inleiding                                                                                          

Wie zijn er in Z.A. betrokken bij het vestigen van een hypotheek ?    

Wie kan er in Zuid-Afrika een hypotheek krijgen ?                   

Hoogte van de financiering                                                              

Welke documenten moet u in Zuid-Afrika overleggen ter verkrijging van een hypotheek bij een Zuid-Afrikaanse bank ?                  

Bewijs van inkomen (als werknemer en als zelfstandige)         

Goedkeuring                                                                                   

Rentetarieven Zuid-Afrikaanse hypotheken                                       

Variabele of vaste rente                                                                   

Looptijd hypotheek                                                                          

Leeftijd en hypotheek                                                                       

Betalingsachterstand                                                                       

Hypotheekcalculator Zuid-Afrika                                                      

Bijkomende kosten hypotheek                                                          

In welke valuta sluit u de hypotheek af ?                                          

Hoe kunt u een hypotheek aanvragen in Zuid-Afrika ?                       

Belangrijkste hypotheekaanbieders in Zuid-Afrika                             

Wat kan de hypotheekregistratie vertragen ?                                    

Versnellen van de hypotheek-aanvraag                                            

Hypotheek bij nieuwbouw                                                                 

Hypotheekkosten                                                                            

Overige financieringsmogelijkheden                                                 

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten/beleggingsportefeuille    

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland                                

Een persoonlijke lening in Nederland                                                

Financiering op basis van een effectenbevoorschotting                     

Financiering via een projectontwikkelaar                                          

Kiezen van de juiste financieringsvorm                                             

De hypotheekaanbieding                                                        

23.    Verzekeringen 

Verzekeringswezen                                                                         

Verzekeringsmaatschappijen in Zuid-Afrika                                      

Welke verzekeringen dient u verplicht af te sluiten ?                         

Inboedel- en opstalverzekering                                               

Opstalverzekering                                                                           

Een appartement en de opstalverzekering                                        

Verzekering bij huren van onroerend goed                                        

Aansprakelijkheid voortkomend uit onroerend goed                           

Inboedelverzekering                                                                        

Verzekering van vakantiewoningen                                                  

Risico op waterschade                                                                    

Aansprakelijkheidsverzekering voor uw gezin                                   

Autoverzekeringen                                                                          

Levensverzekering                                                                          

Huisdierverzekering                                                                        

Reisverzekering                                                                              

Vergoeding tegen dagwaarde of nieuwwaarde                                  

Ongevallenverzekering                                                                   

De aansprakelijkheidsverzekering                                                    

Rechtsbijstandsverzekering                                                             

Verzekering van uw in Nederland bij verblijf in het buitenland

Aandachtspunten bij Zuid-Afrikaanse verzekeringscontracten           

24.    Uw zorgverzekering bij emigratie naar Zuid-Afrika

Inleiding                                                                                          

Reisverzekering                                                                              

Doorlopende reisverzekering                                                           

Verzekering via uw credit-card                                                         

Zorgverzekering en buitenland                                                         

Alternatieven Nederlandse zorgverzekering                            

Expat-verzekering                                                                           

Global Traveler-Verzekering                                                            

Expatriates Pakket Polis                                                                  

ISIS Joho Continu reisverzekering                                                   

Cigna International Expatriate Benefits                                             

Arbeidsongeschiktheidsverzekering                                                 

Checklist expat-ziektekostenverzekering                                         

Uw ziektekostenverzekering bij vestiging in Zuid-Afrika                    

Particuliere gezondheidsverzekering                                       

Indicatie premie zorgverzekering in Zuid-Afrika                                

Verzekeringsmaatschappijen in Zuid-Afrika                                      

Verzekeringswebsites in Zuid-Afrika                                                

Een buitenlandverzekering via een Nederlandse maatschappij 

Klachten                                                                                         

Medische regelingen                                                                       

Checklist keuze Zuid-Afrikaanse verzekeringsmaatschappij              

25.    Het Belastingstelsel in Zuid-Afrika                                                  

Inleiding                                                                                          

Fiscaal ingezetene in Zuid-Afrika                                                     

Wanneer wordt u in Z.A. als fiscaal ingezetene beschouwd               

Belastingen in Zuid-Afrika                                                                

Inkomstenbelasting                                                                         

Registreren bij de Zuid-Afrikaanse belastingdienst                  

Tarieven inkomstenbelasting                                                           

Belastingaftrek (Tax Rebates)                                                         

Belastingdrempels                                                                          

Overige aftrekposten                                                                       

Inkomsten uit rente                                                                          

Bronbelasting                                                                                  

Dividendbelasting                                                                            

Belasting over huurinkomsten                                                          

Aftrekbare kosten bij huurinkomsten                                                

Belasting en pensioen                                                                     

Tarieven                                                                                         

Drempels                                                                                        

Vermogenswinstbelasting                                                                

Vrijstellingen                                                                                   

Aftrekbare kosten van de bruto vermogenswinst                               

Wie is er belastingplichtig voor de vermogenswinstbelasting ?

Belastingen en buitenlandse werknemers in Zuid-Afrika                    

Belasting en huwelijk                                                                       

Belasting en scheiding                                                                    

Winst/vennootschapsbelasting                                                         

Belasting Small Business Corporations (SBC)                                  

BTW (VAT)                                                                                     

Belasting voor niet-residenten                                                          

Voorwaarden om in Zuid-Afrika geclassificeerd te worden als fiscaal ingezetene                                                                      

Niet-residenten en vermogenswinst                                                 

Niet-residenten en de verkoop van aandelen                                     

Nieuwe Nederlands-Zuid-Afrikaans belastingverdrag                        

Dividend                                                                                         

Air Passenger Tax                                                                          

Opleiding- en scholingsbijdrage                                                       

Bijdrage voor werkloosheidsverzekering                                          

Sociale zekerheid                                                                            

Douaneheffing                                                                                 

Accijnzen                                                                                        

Zegelbelasting                                                                                

26. Erfrecht, testamenten en erfbelasting bij emigratie

Het Nederlands erfrecht                                                                   

Rechtskeuze                                                                                   

Wanneer krijgt u te maken met buitenlands erfrecht ?                       

Hoofdregels van het Haags Erfrecht                                                

Bepaling van de rechtskeuze                                                           

Een rechtskeuze maken bij een buitenlandse notaris                         

Hoe brengt u een rechtskeuze uit ?                                                  

Nederlandse erf- en schenkbelasting                                               

Uw positie gezien vanuit Nederland                                                  

Indien de erflater niet in Nederland woont                                         

Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt                                

Indien men een andere nationaliteit heeft aangenomen                      

Tarieven Nederlandse erf- en schenkbelasting                                 

Aangifte schenkbelasting in Nederland                                             

Een schenking vanuit het buitenland                                                

Vrijstelling schenkbelasting                                                             

Schenken op papier                                                                         

Voorkoming dubbele heffing Nederlandse buitenlandse erf- en schenkbelasting                                                                              

Testamenten                                                                                   

Een buitenlands testament                                                               

Clausule van snelle successie                                                         

Centraal testamentenregister                                                           

Overlijden zonder testament                                                            

Het benoemen van een executeur testamentair                                 

Hoe te handelen bij een erfenis                                               

Volmachten                                                                                     

Checklist voor nabestaanden                                                           

Trust en estate planning                                                                  

Erf- en schenkbelasting in Zuid-Afrika                                              

Tarieven Zuid-Afrikaanse erf- en schenkbelasting                   

27.    Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een tweede huis in Zuid-Afrika

Uw tweede huis in Zuid-Afrika en het Nederlands belastingstelsel     

Wijziging vermogensrendementsheffing in Nederland                       

Nieuwe berekeningen                                                                      

Belastingheffing over uw vakantiehuis vanaf 2017                   

Verplaatsing heffing naar een ander land                                          

Aangifte tweede huis in het buitenland                                              

Vrijstellingsvoorbeeld                                                                      

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                 

28.    Emigratie naar Zuid-Afrika en de Nederlandse AOW

Recht op AOW bij vertrek naar Zuid-Afrika                                       

Vrijwillig verzekeren voor AOW en ANW                                          

Voorwaarden vrijwillige AOW en ANW verzekering                           

Premies                                                                                          

29.    Welk inkomen wordt waar belast ?

Wordt uw inkomen,  pensioen, uitkering in Nederland of in Zuid-Afrika belast ?                                                                         

30.    Zakendoen in Zuid-Afrika

Zakencultuur                                                                                   

Roken/alcohol                                                                                 

Visitekaartjes                                                                                  

Kleding                                                                                           

Taal                                                                                                

Afspraken                                                                                       

Gespreksonderwerpen                                                                     

Relatiegeschenken                                                                          

Marktentree                                                                                    

Franchising                                                                                     

Agenten                                                                                          

Distributeurs                                                                                   

Vakbeurzen                                                                                     

Directe verkoop                                                                               

After sales                                                                                      

Adviserende instanties                                                                    

Kamers van koophandel                                                              

31.    Starten van een bedrijf/vennootschap in Zuid-Afrika

Bedrijfsvorm                                                                                            

Enige eigenaar                                                                                

Partnership                                                                                              

Besloten vennootschap (Close Corporation = CC)                                 

Naamloze vennootschap (Private company)                            

Trust                                                                                                       

VZW                                                                                                        

Registreren van een bedrijf in Zuid-Afrika                                                

Reserveren van een bedrijfsnaam                                                             

Stichten van een CC een PTY                                                                   

Repatriëring van winst                                                                              

Investeringsbeschermingsovereenkomst                                         

Bijlage

Bronnen

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel