Wonen en kopen in Turkije

Artikel 1 van 2 Volgende
€ 19,95 (inclusief 9% btw)

Onmisbaar informatie-handboek over vestiging en aankoop van onroerend goed in Turkije.

In het boek komen juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten aan de orde bij aankoop en bezit van onroerend goed, wonen, werken en starten van een zaak in Turkije

Wonen en kopen in Turkije

Aantal pagina’s: 300

Auteur: P.L. Gillissen

ISBN: 978-90-74646-63-5

Inhoudsopgave Wonen en kopen in Turkije

1. Inleiding                                                                                             

2. Turkije in vogelvlucht

Geschiedenis                                                                                         

Bevolking en Volksaard                                                                                            

Taal                                                                                                        

Omgangsvormen & Sociale omgangsvormen bij het zakendoen in Turkije

Netwerken & Hiërarchie                                                                                            

Op tijd komen / planning                                                                        

Kleding                                                                                                  

Relatiegeschenken                                                                                

Onderhandelingen                                                                                 

Tijdsverschil Nederland – Turkije                                                                    

Feestdagen & Vakantieperiode                                                                                 

Economie                                                                                              

Cultuur                                                                                                   

Invloed van religie op de Turkse samenleving                                      

Soennisme en Sjiisme                                                                           

Besnijdenis & Ramadan & Bezoek aan de moskee                             

Eten en drinken                                                                                     

Klimaat                                                                                                   

De Middellandse en Egeïsche Zeekust                                                 

De noordkust                                                                                         

Het midden van Turkije                                                                         

Het oosten van Turkije                                                                          

Zwarte Zeekust                                                                                      

Het badseizoen                                                                                     

Overige geografische kenmerken                                                         

Stranden                                                                                                

Wintersport                                                                                            

Rivieren                                                                                                 

Aardbevingen                                                                                        

Vervoer & Vliegvelden                                                                                              

Autoverhuur & Openbaar vervoer                                                                   

De Turkse spoorwegen & Bootdiensten                                                         

De Turkse hamam                                                                                 

3. Bestuur, politiek en de Europese Unie

Bestuurlijke indeling Turkije                                                                   

Regering                                                                                                

Turkije & de Europese Unie                                                                  

4. Oriëntatie en voorbereiding bij de aankoop van

    Turks onroerend goed

Aankoopmotieven & Te beantwoorden vragen                                               

Het verzamelen van informatie                                                              

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                      

Oriëntatiedagen                                                                                     

Waar kopen ? & Checklist waar kopen ? & Bereikbaarheid                           

Wat kopen ?   & Bestaand of nieuw onroerend goed                                      

Een oud huis op het platteland & Staat van onderhoud van het huis

Bouwtechnische en andere aspecten                                                   

Tweede huizen / zomerverblijven                                                          

Advies                                                                                                    

Wanneer op huizenjacht ?                                                                     

Oriëntatiechecklist bij de aankoop van onroerend goed                       

Houding Turken ten opzichte van buitenlandse huiseigenaren            

Vraagprijs & Checklist vraagprijs                                                                                 

Valutarisico                                                                                            

Ontwikkeling onroerendgoedprijzen in Turkije                                      

Onderhandelen over de prijs                                                                 

Overige aandachtspunten                                                                     

Meeste gemaakte fouten door buitenlanders                                        

Overige problemen waar buitenlanders tegenaan kunnen lopen          

5. Aankoop van een appartement & de vereniging van eigenaren

CV en water in een appartementencomplex                                         

Voordelen van wonen in een (appartementen)complex                        

Nadelen van wonen in een (appartementen)complex                           

Checklist aankoop in een (appartementen)complex                             

Prijs van een appartement                                                                    

Het beheer/management van het complex                                           

Advies                                                                                                    

Vergadering van de vereniging van eigenaren                                      

Onderhoud van gemeenschappelijk eigendom                                     

Servicekosten & Extra servicekosten voor onderhoud en reparaties   

Vergadering van eigenaren                                                                   

Aandachtspunten inzake de vereniging van eigenaren                        

Nutsvoorzieningen bij een vereniging van eigenaren                           

6. De makelaar

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                         

De Turkse makelaar                                                                              

Verkoop nieuwbouw rechtstreeks van een projectontwikkelaar

of via een agent                                                                                     

Geregistreerde, aangesloten makelaars in Nederland                          

Buitenlandse medewerkers van Turkse makelaarskantoren                

Een makelaar in Nederland                                                                   

Makelaarscommissie & Commissiedocument                                                          

Het uitbrengen van een bod                                                                  

Nog enkele aandachtspunten omtrent de Turkse makelaar                  

Kopen zonder makelaar                                                                        

Kopen op een onroerendgoedveiling                                                    

Waarschuwing & Weet wat u tekent                                                                            

7. Het koopproces

Turkse onroerendgoedwetgeving                                                          

Twee verschillende soorten eigendom                                                  

Mag u als buitenlander in Turkije kopen ?                                             

Het Turkse belastingnummer                                                                

Overdracht van eigendom                                                                     

Soorten overeenkomsten                                                                      

De (voorlopige) koopovereenkomst/koopcontract                                 

Inhoud (voorlopig) koopovereenkomst/contract                                    

Ontbindende/opschortende voorwaarden                                             

Wel of geen notaris bij de overdracht van Turks onroerend goed         

De belangrijkste aspecten bij een Turkse onroerendgoedtransactie    

Informatie over de verkoper                                                                   

Beschrijving/kadastrale gegevens van het onroerend goed                 

Bouwtechnisch onderzoek en inspectie van het onroerend goed         

Rusten er hypotheken, belastingbeslagen of andere schulden op het onroerend goed ?                                                                       

Verkoopprijs                                                                                          

Wie is de koper/nieuwe eigenaar van het onroerend goed          ?                

Levering en betaling & de Aanbetaling                                       

De vermelding van de prijs in de koopovereenkomst                           

Risico van zwart geld betalingen                                                           

Betaling van het saldo van de koopprijs                                                

Definitieve overdracht/levering                                                              

De Tapu                                                                                                 

Rol van de Turkse notaris                                                                     

Het Turkse Openbare Register & Wat vindt u terug in het Openbare Register ?

Wat vindt u in het Hypotheek Register ?                                               

Het inschakelen van een advocaat & Kosten advocaat                                                                            

8. De Volmacht

Het geven van een volmacht                                                                 

Volmachten worden gebruikt voor                                                         

Waarschuwing                                                                                       

Checklist voor het afgeven van een volmacht                                                

Intrekken van de volmacht                                                                    

Opmerking                                                                                             

9. Aankoop (bouw)grond in Turkije

Vaststelling van de grenzen                                                                  

Bestemmingsplannen en bouwdichtheidsnormen                                 

Bouwbepalingen                                                                                    

Erfdienstbaarheden & Agrarisch voorkeursrecht                                  

Aansluiting op de nutsvoorzieningen                                                    

Checklist aankoop (bouw)grond                                                            

Wat niet kopen ?                                                                                   

Slopen                                                                                                   

10. Het bouwen en verbouwen van een huis in Turkije

Grond/landonderzoek                                                                            

Soorten bouwcontracten                                                                       

Koopcontract voor directe aankoop van een kavel                               

Contract voor de aankoop van nog te bouwen onroerend goed           

Vadeli satιş sözleşmesi                                                                         

Bouwcontract, waarbij u het onroerend goed pas koopt bij oplevering 

Inschakelen notaris bij nieuwbouw                                                        

Enkele waarschuwingen & Problemen voorkomen                                        

Start met de bouwplannen                                                                    

Aandachtspunten                                                                                  

Controle bouwwerkzaamheden                                                             

Aansluiting op de nutsvoorzieningen                                                    

Voordelen van nieuwbouw                                                                              

De bouwvergunning & De bouwbepalingen                                                    

Septic-tank                                                                                            

Bankgarantie                                                                                         

Het bouwcontract & De inhoud van het bouwcontract                          

Checklist inhoud van het bouwcontract                                                 

Betalingsschema & Betalingsadvies                                                     

Het contact met de architect & Honorarium van de architect                

Checklist wat te bespreken met uw architect                                        

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase                            

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase                

Het kopen van een recent opgeleverd huis                                           

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis                       

Het contact met de bouwondernemer                                                   

Keuze bouwondernemer                                                                       

Advies                                                                                                    

Verbouwen en renoveren                                                                      

Checklist oud pand                                                                                

De muren & Het dak                                                                                                    

Septic-Tanks                                                                                         

Aanvraag bouwvergunning bij de verbouwing van een bestaande woning    

Zelf (ver)bouwen                                                                                    

Offertes                                                                                                  

Nieuw- en verbouw en de Turkse BTW                                                          

Toezicht op de bouwwerkzaamheden                                                   

Bewoonbaarheidsverklaring (woonvergunning)                                    

Aanleg van een zwembad & Checklist aanleg zwembad                     

Garanties                                                                                               

Illegaal gebouwde huizen                                                                      

De buren                                                                                                

11. Huren en verhuren in Turkije

Hoe vindt u een huurhuis/appartement                                                  

Beschermde zones                                                                                

Het huurcontract                                                                                    

Huurprijzen                                                                                            

Verzekering                                                                                           

De borg & Inventaris                                                                                                 

Verkoop van het huis tijdens of na de huurperiode                               

Opzegtermijn & - voorwaarden                                                              

Het onderhoud & De onderhoudskosten                                               

Onderverhuur                                                                                        

Verhuur van Turks onroerend goed                                                       

Gewone verhuur van onroerend goed                                                   

Opzeggen contract bij lange termijn verhuur                                         

Voorkeursrecht huurder                                                                         

Gemeubileerde verhuur                                                                         

Vakantieverhuur/seizoenverhuur                                                           

Wanneer wordt men als professionele verhuurder beschouwd            

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur                                         

De verhuurorganisatie & Checklist: het contact met de verhuurorganisatie

Aandachtspunten bij verhuur                                                                 

Belangrijke huurtermen in het Turks                                                      

12. Nutsvoorzieningen in Turkije

Aansluiting op de nutsvoorzieningen                                                    

Overschrijving aansluitingen op uw naam                                             

Te overleggen documenten voor aansluiting op de Turkse nutsvoorzieningen

Water & Aansluiting op de watervoorziening                                        

Aansluiting op de hoofdwaterleiding                                                     

Afrekening waternota                                                                            

Verbruik                                                                                                 

Beëindiging van het waterabonnement                                                 

Watertekort & Waterreservoir & Warm water                                        

Elektriciteit                                                                                             

Aansluiting en borg bij een nieuwe aansluiting/overname                    

Afrekening elektriciteitsnota                                                                  

Kwaliteit/betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering                         

Overige opmerkingen betreffende de elektriciteit                                  

Telefoon & Turkse providers mobiele telefonie                                                         

Aansluiting op het Turkse (vaste) telefoonnetwerk                               

Overnemen van bestaand telefoonnummer                                          

Aanvraag van een nieuw telefoonnummer                                            

Afrekening telefoonnota & Beëindiging van het telefoonabonnement

Gas & Gaslevering & Afrekening gasnota                                            

Verbruik                                                                                                 

Checklist gas(flessen)                                                                           

Betaling van de nutsvoorzieningen middels automatische

Bankoverschrijving                                                                                

Waarschuwing                                                                                       

Nederlandse Wereldomroep                                                                 

De post in Turkije & Dienstverlening postkantoren in Turkije               

Belangrijke posttermen in het Turks                                                      

13. Vestigen, inreizen, visum etc. in Turkije

Visumplicht & Aanvraag visum                                                             

Paspoortcontrole                                                                                   

Wat te doen als u langer in Turkije wilt blijven ?                                   

Verlenging visum                                                                                   

Verblijfsvergunning & Aanvraag verblijfsvergunning                                                                                                                        

Waar aanvragen  ? & Kosten van de aanvraag                                                        

Benodigde documenten voor de aanvraag van een verblijfsvergunning

Gepensioneerden en de verblijfsvergunning                                         

Verlenging van de verblijfsvergunning                                                  

Werkvergunning & Aanvraag werkvergunning                                                         

Kosten werkvergunning & Looptijd werkvergunning                                                 

Uitgesloten beroepen                                                                            

Eigen bedrijf                                                                                          

Studeren in Turkije                                                                                

Kosten studievisum                                                                               

Aanvraag verblijfsvergunning voor studenten                                                 

Trouwen met een Turkse onderdaan en de verblijfsvergunning           

Vertrek uit Nederland                                                                            

Het Nederlandse Bevolkingsregister                                                     

Inschrijving in de Turkse gemeentelijke basisadministratie                  

Geldigheid Nederlandse echtscheiding                                                 

Aanvraag Turkse nationaliteit                                                                

Identificatieplicht                                                                                    

Reisadvies                                                                                             

Belangrijke woordenlijst m.b.t. vestigen in Turkije                                

14. De verhuizing

Belangrijke aspecten bij invoer van persoonlijke goederen                  

Invoerbeperkingen / douaneverdragen                                                  

Website Turkse douane                                                                        

Verhuisaspecten                                                                                    

Benodigde documenten bij invoer van uw persoonlijke goederen        

Belastingtelefoon douane                                                                      

Checklist keuze & contact met het verhuisbedrijf                                 

De offerte                                                                                               

De verhuiskosten                                                                                   

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in het buitenland ?      

Nog enkele tips en opmerkingen                                                           

Opslag                                                                                                   

Tax-free shoppen vóór uw verhuizing                                                   

Doorsturen van de post                                                                         

15. Invoer van uw auto in Turkije

Nederlandse voertuigverplichtingen                                                      

Tijdelijk schorsen van uw kenteken                                                       

Uitvoer van de auto uit Nederland                                                         

Het uitvoerteken & Achteraf uitvoeren van uw auto                                                  

Homologatiepapieren                                                                            

Invoer van uw auto in Turkije                                                                

Auto tax-free kopen                                                                               

Aankoop van een auto in Turkije                                                           

Voertuigverplichtingen in Turkije & Uw rijbewijs

16. Fiscale aspecten bij aankoop en bezit van

      onroerend goed in Turkije

Het Turkse belastingnummer                                                                

Overdrachtsnummer                                                                              

BTW & Zegelbelasting                                                                          

Landregistratiekosten / kadaster kosten                                                

Turkse onroerendgoedbelasting & Gemeentelijke milieuheffing                     

Betaling van de gemeentelijke belastingen                                           

Vermogenswinstbelasting                                                                     

Turkse fiscale aspecten bij bezit en verhuur van Turks onroerend goed                                                                                                              

17. Nederlandse fiscale aspecten bij bezit van een

      tweede huis in Turkije

Uw tweede huis in Turkije en het Nederlandse belastingstelsel           

Rekenvoorbeeld                                                                                    

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                    

18. Bankzaken

De Turkse munteenheid                                                                        

Nationale bank van Turkije                                                                    

In- en uitvoer van contanten                                                                  

In- en uitvoer van geld per bankoverschrijving                                      

Wet ongebruikelijke transacties                                                            

Betalen in Euro’s of in Turkse Lira’s                                                      

Wisselen & Credit-cards                                                                        

Openingstijden banken                                                                          

Openen van een bankrekening bij een bank in Turkije                         

Een niet-ingezetene rekening in Turkije & Een ingezetene rekening in Turkije

Benodigde documenten bij openen van een Turkse bankrekening      

Euro-rekening en een Turkse Lira-rekening                                          

Uitschrijving van ongedekte cheques                                                    

Een gemeenschappelijke bankrekening & Bankpas                                                                                                                        

Checklist keuze Turkse bank                                                                

Internationale betaling per cheque/wissel                                             

Uw Nederlandse bankzaken vanuit het buitenland                               

Elektronisch thuisbankieren                                                                  

Een ingezetene- versus een niet-ingezetene rekening                         

De BIC/IBAN nummers                                                                         

Belangrijke Turkse banktermen                                                             

19. Financiering van Turks onroerend goed

Een Turkse hypotheek & Aanbod hypotheekvormen                            

Looptijd & Hoogte hypotheeksom                                                         

Rekenvoorbeeld                                                                                    

Rentetarief                                                                                             

Hypotheek bij aankoop van een nog te bouwen woning van tekening 

Benodigde documenten bij aanvraag hypotheek                                  

Financieringsmogelijkheden                                                                  

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten                                         

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland                                  

Een persoonlijke lening in Nederland                                                    

Financiering via een projectontwikkelaar                                              

Een hypotheek bij een Nederlandse bank                                            

De hypotheekaanbieding                                                                       

Wat moet de bank in een hypotheekaanbieding vermelden                 

Te bespreken onderwerpen met uw bank                                             

20. Het Turkse belastingstelsel

Inkomstenbelasting                                                                               

Belastbare personen & Wanneer wordt u als Turks resident beschouwd ?   

Wat wordt als belastbaar inkomen beschouwd voor de inkomstenbelasting ?

Dividend, rente en royalties                                                                   

Vermogenswinst & Vermogenswinst bij verkoop van onroerend goed                    

Inflatiecorrectie bij vermogenswinst                                                      

De volgende vermogenswinsten zijn belastingvrij                                

Tarieven Turkse inkomstenbelasting                                                     

Belastingjaar & Belastingaangifte                                                         

Betaling van de belasting                                                                      

Sociale verzekeringspremies & Tarieven sociale verzekeringspremies                   

Sociale verzekeringsverdragen                                                             

Vermogensbelasting                                                                              

Onroerendgoedbelasting                                                                       

Vennootschapsbelasting                                                                       

Turkse BTW                                                                                          

Successie- en schenkingsrechten                                                         

Internationale belastingaspecten                                                           

Expatriates                                                                                            

Niet-residenten                                                                                      

Belastingverdragen                                                                               

Uitwisseling gegevens                                                                           

21. Gezondheidszorg in Turkije

Turkse ziekenhuizen                                                                             

Inentingen                                                                                              

Nederlandse zorgverzekering                                                               

22. Wetswijzigingen                                                                             

Bijlagen

Adressenbijlagen

Bestelformulieren

Bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastenboek

  • 03-02-2019 - Graag wil ik de uitgever bedanken voor de geweldige service....  lees meer
  • 28-01-2019 - Ik heb een recruteringsbureau voor artsen in Frankrijk. En nu...  lees meer
  • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2020 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel