Wonen en kopen in Spanje

Artikel 19 van 25
€ 22,95 (inclusief btw)

Het handboek Wonen en kopen in Spanje  

Met juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij vestiging en aankoop, bezit van onroerend goed in Spanje. Voorkom de valkuilen en ontdek de mogelijkheden !

“Wat een enorm duidelijk en compleet boek is dit. Reeds uren heb ik er in kunnen lezen, alvorens een appartement in Torrevieja te kopen. Het appartement heb ik nu al geruime tijd en nog steeds komt uw boek enorm van pas. Ik merk met een grote regelmaat dat ik in gesprekken goed beslagen op het ijs kom, mede door uw informatie.  Graag wil ik mij ook opgeven voor Nederlands-Spaanse nieuwsbrief".

Henry Dijkhof

Editie: 17e druk / 

Auteur: P.L. Gillissen

Aantal pagina’s: 380

ISBN: 978-94-92895-13-4

Inhoudsopgave

Colofon

Voorwoord                                                                                                                      

1. Oriëntatiefase

Motieven                                                                                                                            

Waar kopen ?                                                                                                                   

Indeling Spaanse kust                                                                                                    

Klimaat                                                                                                                               

Locatie en de ligging van de woning zijn o.a. op de                          

volgende zaken van invloed                                                                                         

Checklist waar kopen ?                                                                                                  

Hoe vindt u onroerend goed ?                                                                                      

Beursagenda en vrijkaarten                                                                                          

Wat kopen ?                                                                                                                                 

Oriëntatie-checklist wat kopen ?                                                                                   

Vraagprijs                                                                                                                          

Checklist vraagprijs                                                                                                                     

Ontwikkeling onroerendgoedmarkt                                                                              

Staat van onderhoud van het huis                                                                               

Controle checklist bestaande woning                                                                         

Verplicht energiecertificaat                                                                                                        

2. De Spaanse makelaar

De Spaanse makelaar                                                                                                    

De rol van de Spaanse makelaar                                                                                             

Lidmaatschap makelaars van professionele of belangenorganisaties                             

Europese regelgeving makelaardij                                                                                           

Regelgeving Catalonië                                                                                                   

Regelgeving Andalusië                                                                                                  

Listing agents versus Selling agents                                                                           

Pas op voor lead-generators en hit & run makelaars                                                

Checklist keuze makelaar                                                                                              

De website van de makelaar                                                                                         

Woningpresentaties                                                                                                                    

Referenties                                                                                                                       

Taalgebruik en vertalingen                                                                                                        

Makelaars op beurzen                                                                                                    

Huizenaanbod op sociale media                                                                                  

De dienstverlening van een goede Spaanse makelaar                                                       

Wie betaalt de makelaar ?                                                                                              

Kopen van een particulier                                                                                              

3. Het koopproces

Hoe verloopt het Spaanse koopproces                                                                        

Oriëntatie- en bezichtigingsfase                                                                                   

Het reserveringscontract en de reserveringssom                                                      

Inhoud reserveringscontract                                                                                          

Aanvraag NIE-nummer                                                                                                   

Onderzoeksfase door uw advocaat                                                                              

De Nota Simple Informativa                                                                                           

Het privé-koopcontract (contrato privado de compraventa)                                      

Inhoud privé-koopcontract                                                                                                         

Wat moet de verkoper u nog meer kunnen tonen?                                                   

Contrato de arras of contrato de compraventa                                                            

Contrato de arras penitenciales                                                                                    

Contrato de arras confirmatorias                                                                                   

Contrato de arras penales                                                                                              

Ondertekenen eigendomsakte (escritura) bij de notaris                                                       

Opmerking                                                                                                                        

Registratie van de eigendomsakte                                                                                           

Registro de la Propiedad                                                                                                

Catastro                                                                                                                             

Aangifte en betaling van de overdrachtsbelasting                                                    

De rol van de advocaat                                                                                                   

Vervolgonderzoek en taken van uw advocaat                                                           

Rol van de gestor                                                                                                             

4. Het kadaster, de escritura en de notaris

Verschil Catastro en Registro de Propiedad                                                               

De oppervlakte van uw grondstuk                                                                                            

Gegevens onroerend goed in het Catastro en het Registro worden

gelijk getrokken                                                                                                                

Wetswijziging                                                                                                                               

Identificador Unico de Finca Registral (IDUFIR)                                                                   

Wat is een escritura ?                                                                                                     

Verschillende soorten escrituras                                                                                  

Escritura publica de compraventa                                                                                            

Copia Simple                                                                                                                                

Copia autorizada                                                                                                             

Verschil afgesproken prijs en geregistreerde prijs                                                     

Verlies van de escritura                                                                                                  

De rol van de notaris                                                                                                       

Aandachtspunten en verschillen tussen het Nederlandse en

Spaanse notariaat bij aankoop van een huis                                                             

Overdracht van het onroerend goed                                                                            

Laatste controle                                                                                                                

De ondertekening                                                                                                            

Het ondertekenen van een escritura buiten Spanje                                                 

Aankoop Spaanse woning middels een Nederlandse koopakte                            

Verschil tussen een Nederlandse of Spaanse akte                                                  

Kopen zonder escritura                                                                                                  

205 Procedure                                                                                                                  

Expediente de Dominio                                                                                                  

Volmachten                                                                                                                      

Ley de Tasas                                                                                                                                

Welke problemen kunnen ontstaan ?                                                                         

De betalingswijze onroerend goed transacties                                                                      

Waarschuwingen                                                                                                            

Inschrijving in het onroerend goed register                                                                

5. Het kopen van bouwgrond

Bestemmingsplannen                                                                                                    

Finca Urbana / Suelo Urbana                                                                                       

Suelo Urbanizable Programado                                                                                   

Finca Rustica / Suelo Rustico                                                                                       

Aankoop grond van een particulier                                                                              

Topografische studie en Geotechnische studie                                                                    

Ley de Costas                                                                                                                   

Ley del suelo (grondwet)                                                                                                

Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas (LRAU)                                                          

De nieuwe Ley del Suelo                                                                                               

Checklist aankoop bouwgrond                                                                                     

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                                                    

6. Het bouwen van een huis

Voordat u gaat/laat bouwen, zorg dat de grond op uw naam staat                         

De grond staat op uw naam en nu verder                                                                   

Bij de bouw van een huis moet u op verschillende zaken letten                           

De bouwvergunning                                                                                                       

De bouwbepalingen                                                                                                       

Het verkrijgen van een bouwvergunning                                                                               

De Aparejador                                                                                                                  

Bouwkwaliteit                                                                                                                               

Het contact met de architect                                                                                         

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                            

Verantwoordelijkheid bij ongevallen tijdens de bouw                                            

Het kopen van onroerend goed tijdens de bouwfase                                              

Checklist voor het kopen van een huis tijdens de bouwfase                                           

Het kopen van nieuw onroerend goed                                                                      

Checklist voor de koop van een recent opgeleverd huis                                        

Het contact met de bouwondernemer                                                                        

De keuze van een bouwondernemer                                                                        

Het bouwcontract                                                                                                           

Een reservering en optie                                                                                              

De inhoud van het bouwcontract                                                                                          

Checklist bouwcontract                                                                                                

Documenten bij oplevering                                                                                                      

Declaración de Obra Nueva (verklaring van nieuwbouw)                                    

Final de obra                                                                                                                                

Licencia de Primera Ocupacion (LPO)                                                                        

Nieuwe bouwvoorschriften                                                                                                       

Garantie, verantwoordelijkheden en zekerheden                                                     

Financiële betrouwbaarheid van de projectontwikkelaar                                         

Nieuwe wetgeving omtrent bankgaranties                                                                 

Betaling reserveringssom/aanbetaling aan de projectontwikkelaar/promotor                  

Annulering koop door koper / verkoper                                                                       

Betalingsschema aan de bouwondernemer/projectontwikkelaar                           

Extra budget                                                                                                                     

Ley de Ordenación de Edificación                                                                               

Garantia decenal                                                                                                             

Voorbeelden van verborgen gebreken kunnen zijn                                                 

Enkele praktijkvoorbeelden                                                                                           

Rol van de advocaat bij nieuwbouw                                                                            

7. De vereniging van huiseigenaren | Horizontaal Eigendom

Wat is een gemeenschap ?                                                                                           

Wat is Horizontaal Eigendom                                                                                        

De Oprichtingsakte                                                                                                          

Huishoudelijk reglement                                                                                                

Bestuursorganen                                                                                                             

Het bestuur van de comunidad                                                                                     

De president/voorzitter                                                                                                    

De vice-president                                                                                                             

De administrateur                                                                                                            

De secretaresse                                                                                                                

Het aannemen van besluiten                                                                                        

Het aanvechten van besluiten                                                                                      

De rechten van de eigenaren                                                                                       

De verplichtingen van de eigenaren                                                                           

De verplichtingen van de vereniging van eigenaren                                               

Beëindiging van het Horizontaal Eigendom                                                              

Adviezen en tips                                                                                                              

Belangrijke websites                                                                                                       

Wat moet u weten voordat u koopt                                                                                

Hoe werkt de vereniging van huiseigenaren ?                                                                      

Stemmen                                                                                                                           

De notulen                                                                                                                        

Nieuwe wet op horizontaal eigendom                                                                         

Servicekosten                                                                                                                   

8. Onderhoud en verbouwingen

Het contact met vaklieden                                                                                                          

Bijkomende kosten kunnen zijn                                                                                   

Vergunning                                                                                                                      

Aan- en verbouw                                                                                                             

Bouwbeperkingen                                                                                                           

Kosten architecten en vergunningen bij het bouwen van een huis                                 

De bouwbelasting                                                                                                           

Belastbare grondslag (base imponible)                                                                                   

Wie is er belastingplichtig ?                                                                                                       

Verbouwing zonder nota's                                                                                                         

Bescherm uw huis tegen weer en wind (praktische tips)                                         

8. Bankzaken in Spanje                                                                        

Bankcrisis in Spanje                                                                                                       

Nationalisatie Spaanse banken                                                                                   

Herstructurering Spaanse banken                                                                                           

Spaanse banken voor de crisis                                                                                     

Spaanse banken na de crisis                                                                                        

Vrij Kapitaal Verkeer                                                                                                        

Het Spaanse bankwezen                                                                                               

Internetbankieren                                                                                                            

Buitenlandse banken in Spanje                                                                                   

Uw Nederlandse bankrekening bij vestiging in Spanje                                                       

Uitwisseling informatie banken en de belastingdienst                                                        

Spaanse bankrekeningen                                                                                                         

Vreemde valutarekening                                                                                                

Het Spaanse in- en uitvoerregistratiesysteem                                                            

Vereiste formulieren                                                                                                                   

Betalingen tussen niet-residenten                                                                                           

Controle op Spaanse bankrekeningen                                                                       

Bankafschriften                                                                                                               

Het gebruik van cheques                                                                                               

Verschillende soorten cheques                                                                                    

Eurocheques afgeschaft                                                                                                

Automatische incasso                                                                                                    

Geldautomaten                                                                                                                

Spaanse letras                                                                                                                 

Europese Spaarrenterichtlijn vervallen                                                                       

Gezamenlijke betaalmarkt (SEPA)                                                                               

De Common Reporting Standard CRS                                                                       

Uitwisseling gegevens                                                                                                   

Bepaling woon- of verblijfplaats                                                                                    

Strong Customer Authentication (SCA)                                                                      

Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn                                                                        

Europees akkoord over betere bescherming spaarders                                                       

Bankenunie                                                                                                                      

Depositogarantiestelsel                                                                                                  

Wet op financieel toezicht                                                                                              

Dekkingsniveau in de EU                                                                                              

10. Een huis kopen van de bank

Inleiding                                                                                                                            

De Sareb                                                                                                                           

De voordelen                                                                                                                                

Nadelen                                                                                                                             

Voorbeeld                                                                                                                          

Bankbeslag bij particulier                                                                                               

Bankbeslag bij een projectontwikkelaar                                                                      

11. Financiering van nieuwbouw in Spanje

Bankgaranties en financiering en betalingswijze bij nieuwbouw                          

12. Vestigen in Spanje

Het vrije verkeer binnen de EU                                                                                     

Vertrek vanuit Nederland                                                                                               

Het Nederlandse bevolkingsregister                                                                            

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens                                                        

Verplichte uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                                   

Verblijfsvergunning (residencia) voor EU-onderdanen afgeschaft                       

Voorwaarden voor inschrijving in het Spaanse gemeentelijke register                 

Vereiste en benodigde documenten                                                                            

Geen bijschrijving kinderen meer in paspoort                                                            

Geldig reisdocument voor kind                                                                                     

Meereizen kind met ouder met andere achternaam                                                  

Rechten en plichten gerelateerd aan de inschrijving in het Spaanse

Bevolkingsregister                                                                                                           

Familieleden van burgers uit de EU                                                                            

Niet communautaire familieleden van een EU burger                                                         

Permanent verblijf                                                                                                           

Toegang tot en vertrek uit Spanje                                                                                             

Tijdelijk verblijf en residentie in Spanje                                                                       

Registro Central de Extranjeros                                                                                    

Oficina de Extranjeros                                                                                                    

Certificado de registro                                                                                                     

Registratiecertificaat voor Communautair Resident

(certificado de registro como residente comunitario)                                                 

Hoe wordt zo’n certificaat verkregen ?                                                                         

Benodigde documenten voor de aanvraag ?                                                             

Residentiekaart voor familieleden van een Communautair EU burger                            

Hoe kunt u zo’n kaart verkrijgen ?                                                                                            

Welke documenten heeft u nodig ?                                                                             

Het NIE-nummer (Numero de Identificación de extranjeros)                                   

Waarvoor heeft u het NIE-nummer nodig ?                                                                

Aanvraag NIE-nummer                                                                                                   

Identificatieplicht                                                                                                              

Checklist Nederlandse documenten                                                                           

Toerist of resident ?                                                                                                                     

Van residenten- naar toeristenstatus                                                                           

De identificatieplicht                                                                                                       

Nationaliteit                                                                                                                       

Stemrecht voor Nederlanders in Spanje                                                                                 

Aanvraag documenten voor zelfstandigen                                                                 

Uw burgerlijke staat en de aankoop van Spaans onroerend goed                        

Medisch, geboorte en overlijdensverklaring                                                               

13. De Verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de E.U.                                                       

Vrijstelling van invoerrechten                                                                                        

Zelf verhuizen                                                                                                                  

Trouwen en verhuizen                                                                                                   

Verhuizing naar uw tweede woning                                                                            

Verkoop van uw tweede woning                                                                                              

Verhuizing bij een erfenis                                                                                                         

Vervreemdingsverbod                                                                                                     

Belastingtelefoon Douane                                                                                                         

Inschakelen van een verhuisbedrijf                                                                             

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                                          

De offerte                                                                                                                          

De verhuiskosten, bepalende factoren                                                                       

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Spanje ?                                              

Opslag                                                                                                                               

Dierenpaspoort/meenemen van huisdieren                                                               

14. (Nuts)voorzieningen

Elektriciteit                                                                                                                         

Aanvragen elektriciteit                                                                                                    

Elektriciteit in een appartementencomplex                                                                 

Stroomstoringen                                                                                                              

Betaling van de elektriciteitsnota                                                                                              

Aansluitkosten                                                                                                                 

Meest voorkomende termen op uw nota                                                                                 

Websites elektriciteitsmaatschappijen                                                                         

Gas                                                                                                                                     

Water                                                                                                                                             

Checklist watervoorziening                                                                                           

Watercontract                                                                                                                   

Warm water                                                                                                                       

Watertarief                                                                                                                         

De waterrekening                                                                                                            

Kwaliteit van het water                                                                                                    

Verwarming                                                                                                                      

Zonne-energie                                                                                                                 

Terugleveringsvergoeding                                                                                                         

Air conditioning                                                                                                                

Riolering en septic-tanks                                                                                               

De telefoon                                                                                                                       

Telefoonaanbieders in Spanje                                                                                      

Belangrijke telefoondiensten op basis van digitale telefonie                                              

Mobiel telefoneren                                                                                                          

Internet                                                                                                                              

Breedband (ADSL)                                                                                                          

5-G Netwerk                                                                                                                      

Internet Providers                                                                                                            

Internetsnelheid                                                                                                               

Alternatieven ADSL vast internet                                                                                             

Mobiel Internet                                                                                                                 

Satelliet internetdiensten                                                                                               

Glasvezel internet (Fibra Optica)                                                                                  

Belangrijke telefoontermen op uw telefoonnota                                                                    

De post                                                                                                                              

Satelliet- /schotelantennes                                                                                                        

Digitale tv                                                                                                                          

15. Inboedel-, opstal- aansprakelijkheid- & rechtsbijstandsverzekeringen

Spaanse verzekeringsagenten / tussenpersonen                                                    

Het verzekeren van uw Spaanse huis                                                                        

Seguro de hogar                                                                                                              

Opstalverzekering                                                                                                            

Inboedelverzekering (Contenido)                                                                                             

Voorkom woninginbraak                                                                                                

Afsluiten van een verzekering in Nederland                                                              

Voordelen van een Nederlandse verzekering                                                           

Checklist opstal- en inboedelverzekering                                                                   

Verzekering bij gemeenschappelijk eigendom                                                                      

Verzekering van vakantiewoningen                                                                            

Verzekeren bij de huur van onroerend goed                                                              

Hoogte van de premie                                                                                                     

Aangifte van schade of diefstal                                                                                    

Aansprakelijkheidsverzekering                                                                                     

Rechtsbijstandsverzekering                                                                                          

16. De Spaanse belastingen; een oriëntatie

Directe en indirecte belastingen                                                                                   

Belastingen geheven door rijksoverheid                                                                                

Belastingen geheven door autonome regio’s                                                            

Belastingen geheven door lokale overheden                                                            

Suma                                                                                                                                 

Verschil catastro en registro de propiedad                                                                  

Verschil juridisch en fiscaal resident                                                                           

Bewaarplichtperiode                                                                                                                   

17. De Spaanse inkomstenbelasting (Impuesto sobre la renta de las personas fisicas)

Wet op de Spaanse inkomstenbelasting                                                                                

Wie is belastingplichtig                                                                                                   

Het fiscale nummer                                                                                                                     

Fiscale hervormingen in Spanje 2015-2016                                                              

De Spaanse belastingen in het kort                                                                             

Tarieven inkomstenbelasting                                                                                        

Tarieven inkomstenbelasting per regio                                                                       

Persoonlijke aftrekposten, afhankelijk van leeftijd                                                    

Persoonlijke aftrek, vanwege kinderen ten laste                                                                   

Persoonlijke aftrek, vanwege inwonende familieleden                                                       

Persoonlijke aftrek, vanwege invaliditeit                                                                                 

Zwangerschapstoelage                                                                                                  

Belastingplichtigen met een laag inkomen                                                                

Overige aftrek                                                                                                                   

Aftrek vanwege gezamenlijke aangifte                                                                        

Rekenmodule voor individuele belastingplichtigen                                                  

Tarieven rendementsinkomsten                                                                                   

Tarieven residenten                                                                                                                    

Tarieven niet-residenten                                                                                                

Dividend                                                                                                                            

Nieuw Nederlands-Spaans belastingverdrag                                                            

Wie moet er in Spanje belastingaangifte doen ?                                                                   

Pensioeninkomsten                                                                                                                    

Schikking pensioen buitenlanders in Spanje                                                            

Ontslagvergoeding                                                                                                                      

Spaarplannen                                                                                                                  

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting = IRPF                                                                      

Wie moet er aangifte doen ?                                                                                          

Hoe doet u aangifte ?                                                                                                     

Drempel aangifte inkomstenbelasting                                                                         

Verplichte aangifte                                                                                                          

Arbeidsinkomen                                                                                                               

Sociale premies werknemers                                                                                         

Persoonsgebonden aftrekposten en verminderingen                                                          

Vermindering bij inkomsten uit arbeid                                                                         

Emigratieheffing voor personen die Spanje verlaten                                                           

Belastingaftrek in Spanje voor in het buitenland betaalde inkomstenbelasting  

De belastingen voor niet-residenten                                                                            

Expat regeling                                                                                                                  

Spaans belastingregime voor niet-residenten die in Spanje een huis bezitten  

Impuesto sobre el patrimonio y sobre la renta de no residentes)                            

Onroerend goed in een vennootschap                                                                        

Fiscaal vertegenwoordiger                                                                                                        

Verschil inkomstenbelasting residenten en niet-residenten                                   

Hulp bij invullen van de belastingaangifte                                                                 

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen                                                                    

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting                                                                        

BTW tarieven                                                                                                                    

18. De Spaanse vermogensbelasting

Vanaf welk bedrag is men in Spanje vermogensbelasting verschuldigd ?                      

Tarieven Spaanse vermogensbelasting                                                                                 

Belastingvrije voet residenten                                                                                       

Peildatum                                                                                                                          

Wie wordt waarover belast ?                                                                                          

Heffing vermogensbelasting in de autonome regio’s                                               

Wat wordt tot vermogen gerekend ?                                                                             

Welke bezittingen zijn vrijgesteld ?                                                                              

Netto-vermogen                                                                                                               

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Nieuwe Spaanse wet; verplichte informatieve aangifte bezittingen in het buitenland                                                                                                             

Wanneer dient er aangifte gedaan te worden ?                                                                    

Wanneer hoeft u geen aangifte te doen ?                                                                              

Sancties                                                                                                                                                    

19. Belasting bij aankoop, bezit & verkoop van Spaans onroe­rend goed

Belasting bij de aankoop of bouw van onroerend goed                                                       

IVA (=BTW)                                                                                                                       

Voorbeelden                                                                                                                                 

BTW op Vastgoed Verkoop                                                                                            

BTW op Vastgoed (Verhuur)                                                                                         

Overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)                       

Verschillende tarieven per comunidad autónoma                                                    

Aankoop vastgoed middels een vastgoedvennootschap                                         

Belastbare basis overdrachtsbelasting                                                                        

Naheffing overdrachtsbelasting                                                                                   

Belasting bij aankoop Spaans onroerend goed                                                                    

Notariskosten bij aankoop Spaans onroerend goed                                                 

Gemiddelde overdrachtskosten bij aankoop o/g in de verschillende regio’s in %           

De bouwbelasting   (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)      

Aangifte                                                                                                                             

Declaración de Obra Nueva                                                                                          

Verschil Catastro en Registro de Propiedad                                                               

Verschil onroerendgoedwaarde catastro en registro                                                

Welke waarde wordt gebruikt voor welke belasting ?                                                           

Globaal overzicht aankoopkosten van een huis in Spanje voor de koper            

Onroerendgoedbelasting (Impuesto sobre bienes Inmeubles = IBI)                                  

Aangifte                                                                                                                             

Valor Catastral                                                                                                                  

Tasas                                                                                                                                             

Precios Publicos                                                                                                              

Contribuciones Especiales                                                                                                       

Servicekosten                                                                                                                   

Huurwaardeforfait                                                                                                           

20. Nederlandse fiscale aspecten bij het  bezit van een 2e huis in Spanje

Uw (tweede) huis in het buitenland en box 3 en uw huis in het buitenland                   

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100%                                                   

Drie schijven in box 3                                                                                                     

Tabel berekening rendement op vermogen over 2019                                                         

Hoe wordt rendement over uw vermogen berekend ?                                                          

Rekenvoorbeeld oude situatie voor 2017                                                                               

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie na 2017                                                                              

Update Nederlandse box 3 en uw beleggingen/tweede huis in het buitenland

vanaf 2022 (apart dossier:  guidelines@planet.nl )                                                   

Waarde tweede woning in het buitenland                                                                              

Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit                                                             

21. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging in Spanje

Wanneer is er sprake van emigratie ?                                                                         

Belasting en woonplaats                                                                                                

Woonplaatsonderzoek door de Nederlandse belastingdienst                                            

Het jaar van vertrek                                                                                                          

Welke inkomsten blijven in Nederland belast ?                                                                     

Verschil binnenlandse- en buitenlandse belastingplicht                                                    

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht                                    

Oude regeling vs. nieuwe regeling                                                                                          

Nieuwe regeling vanaf 2015 (geen keuzemogelijkheid meer + 90% eis)             

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Woning van expat na tijdelijke verhuur geen eigen woning meer                         

Lijfrente-uitkering en conserverende heffing in Nederland                                    

Uitstel van betaling                                                                                                          

Recht op voordeel kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen

woning of beleggingsrecht eigen woning                                                                              

Kapitaalverzekering eigen woning                                                                                          

Spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning                           

Uitstel van betaling                                                                                                          

Welke uitkeringen en pensioenen worden in Spanje belast ?                                           

U vertrekt vóór uw pensioengerechtigde leeftijd naar Spanje                                             

Vrijwillige voortzetting AOW en/of ANW na emigratie                                               

22. De Nederlandse zorgverzekering en de gevolgen bij wonen in Spanje

Vertrek naar het buitenland en uw zorgverzekering                                                 

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                                       

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                                     

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                                                           

Taken van het CAK                                                                                                                     

Hoe kunt u zich laten registreren ?                                                                              

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw woonland ?                                              

Waar heeft u recht op in Spanje ? / Nederland ?                                                                  

Woonlandfactor                                                                                                               

Heffingskortingen                                                                                                            

ZVW en WLZ (voormalige AWBZ)                                                                                            

Bijdragen ZVW, woonlandfactoren en heffingskortingen 2018                                         

Inkomensafhankelijke bijdragen                                                                                   

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor                                                             

Verschillende situaties uitgelicht, wat betaalt u  per maand ?                                            

Zorgtoeslag in het buitenland                                                                                       

Wat krijgt u vergoed ?                                                                                                      

Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK in Nederland ?                          

Gemaakte kosten declareren                                                                                         

De EHIC verloren of niet ontvangen                                                                            

Zorg vanuit de WLZ aanvragen in het buitenland                                                    

Keuzevrijheid zorg                                                                                                           

In Spanje wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse GBA             

23. Aanvullende zorgverzekering en de Spaanse gezondheidszorg

Inleiding                                                                                                                            

Het Spaanse ziekenfonds                                                                                                         

Wat dekt het INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)                                          

Langdurige zorg in Spanje                                                                                                        

Particuliere (aanvullende) zorgverzekering                                                                

Voordelen particuliere aanvullende zorgverzekering                                               

Aandachtspunten particuliere zorgverzekering                                                                     

Eigen risico/eigen bijdrage                                                                                                        

Bij welke ziekenhuizen of dokters kan ik terecht                                                                   

Wachttijden Spaanse ziekenhuizen                                                                            

Checklist Spaanse verzekeringspolis ziektekosten                                                  

Verandering van maatschappij                                                                                             

Medische voorzieningen                                                                                                

Dokters en tandartsen                                                                                                    

Bevallen in Spanje                                                                                                          

Adres & website van de INSS                                                                                       

Regionale  Spaanse gezondheidsinstellingen                                                                     

24. Verkoop van uw huis in Spanje

Tips en adviezen bij de verkoop van uw huis in Spanje                                                      

De rol van de notaris                                                                                                       

Energie-certificaat                                                                                                           

Verkoop met verborgen gebreken                                                                                            

(Styling) tips om uw huis te verkopen                                                                          

25. Verkoop van een woning in Spanje en de belastingen

Inleiding                                                                                                                            

Verschuldigde belastingen bij verkoop van een huis in Spanje                                        

Plusvalia                                                                                                                           

Belastbare basis                                                                                                              

Tarief Plusvalia                                                                                                                

Waardestijging van de grond en verkoop van uw huis met verlies                        

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Vermogenswinstbelasting (impuesto sobre incremento de patrimonio de

la venta de un bien inmueble)                                                                                      

Tarieven residenten                                                                                                                    

Rekenvoorbeeld                                                                                                              

Vrijstelling vermogenswinstbelasting                                                                          

Berekening vermindering vermogenswinstbelasting                                               

Vrijstellingsvoorwaarde voor residenten                                                                                 

Tarieven niet-residenten                                                                                                

Voorheffing (retención)                                                                                                  

Voorheffing is geen eindheffing                                                                                  

Globaal overzicht verkoopkosten voor de verkoper                                                   

Aankoop onroerend goed middels een offshore company                                      

Bijlagen

■ Inschrijving Catastro | La Nota Simple | Hoe leest u een Nota Simple

■ Voorbeeld herroepen Spaanse volmacht + vertaling

■ Voorbeeld Spaans bouwcontract + vertaling

■ Voorbeeld Lange termijn Spaans huurcontract + vertaling

■ Het benoemen van een fiscaal vertegenwoordiger

■ Benoeming van een gevolmachtigde voor vergadering van huiseigenaren

■ Spaanse telefoonnetnummers 

■ Spaanse internet woordenlijst

■ Afkortingen die worden gebruikt bij Spaanse straatnamen, adressen etc.

■ Garantie bij de aankoop van een bestaand huis in Spanje

■ Kostenindicatie bij aankoop Spaanse nieuwbouwwoning

■ Belastingoverzicht bij aankoop/bezit Spaans onroerend goed

■ De rekening van de Spaanse notaris

■ Voorbeeld berekening notaris- en registratiekosten bij overdracht Spaans vastgoed

■ Spanje Info Service

■ Vastgoed Promotie Pakket

 

Geraadpleegde Bronnen & Instanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel