Verkoop van een huis in Spanje

Artikel 6 van 27
€ 19,95 (inclusief btw)

VERKOOP VAN EEN HUIS IN SPANJE 

1e druk 2022-2024 

Juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten van de verkoop van een huis in Spanje.

ISBN: 978-94-92895-30-1

 

Inhoudsopgave

1. Inleiding                                                                                                                                                                                                                         

2. Tips en adviezen bij de verkoop van uw huis                                      

De rol van de notaris                                                                                                                    

3. De makelaarscommissie

Wie betaalt de makelaarscommissie ?                                                                          

Dubbele commissies                                                                                                        

Tip !                                                                                                                                      

Verkoop door een of meerdere makelaars ?                                                                

4. Documenten bij verkoop van de woning

Welke documenten heeft u nodig om uw huis in Spanje te kunnen verkopen ?            

De Nota Simple                                                                                                                 

Wat staat er in de nota simple ?                                                                                     

Kopie Eigendomsakte van de woning                                                                          

Waarom is de eigendomsakte van belang ?                                                                

Het Energie Certificaat                                                                                                    

Bewijs van royement van de hypotheek                                                                                  

Laatst betaalde rekeningen                                                                                                        

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)                                                                        

Statuten van de vereniging van eigenaren bij verkoop van de woning

in een urbanisatie of appartementencomplex                                                             

Technische inspectie van gebouwen                                                                          

Bewoonbaarheidsverklaring  (cédula de habitabilidad = CH)                                             

De Cedula de Habitabilidad  is een juridisch belangrijk document                                    

Wat staat er in de Cédula de Habitabilidad ?                                                              

Verschillende soorten Cédulas de Habitabilidad                                                                   

Cédula de primera ocupación                                                                                        

Cédula (of Licencia) de segunda ocupación  :                                                                       

Cédula (of Licencia) de primera ocupación de rehabilitación                                             

Hoe verkrijgt u de verklaring van bewoonbaarheid?                                                  

Wat staat er in de Licencia ?                                                                                           

Geldigheidsduur  Cédula de Habitabilidad (CH)                                                                    

De CH kan geldig zijn voor een periode van 5 jaar, 10 jaar of onbeperkt.

5. Verkoop van een nieuwbouwwoning   

Inleiding                                                                                                                             

Licencia de Primera Ocupación (= gemeentelijke woonvergunning)                                 

Declaración de Obra Nueva (verklaring van nieuwbouw)                                        

Final de obra                                                                                                                                 

Licencia de Primera Ocupacion (LPO)                                                                         

Nieuwe bouwvoorschriften                                                                                                        

6.Het energiecertificaat bij verkoop van een huis in Spanje

Per 1 juni 2013 is een Energie-Certificaat verplicht bij verkoop van een huis                  

Welke soort onroerend goed is verplicht een EPC te hebben ?                                          

Welke onroerend goed is uitgezonderd van een EPC ?                                                       

Enkele aandachtspunten:                                                                                                          

Wie is verantwoordelijk ?                                                                                                 

Register                                                                                                                              

7. Het verkoopproces; de juridische aspecten

Inleiding                                                                                                                             

Oriëntatie                                                                                                                            

De Onderhandse aktes                                                                                                   

Ontbindende voorwaarden                                                                                                         

Notariële akte                                                                                                                    

Afwikkeling van de vastgoedtransactie                                                                        

8. Verkoop woning in Spanje via volmacht

Inleiding                                                                                                                             

9.  Verkoopproces

Het reserveringscontract en de reserveringssom                                                                   

Inhoud reserveringscontract                                                                                          

Aanvraag NIE Nummer                                                                                                   

Verwar NIE nummer niet met een ID-document !                                                       

Onderzoeksfase door de advocaat van de koper                                                        

Van belang bij de vastgoedtransactie. Wie is de eigenaar van de grond ?                       

Een belangrijk document tijdens deze fase is de Nota Simple Informativa

(afgekort Nota Simple)                                                                                                     

Wat staat er in de nota simple informativa ?                                                                

Het privé-koopcontract (Contrato privado de compraventa)                                      

Welke zaken worden in het privé-koopcontract vermeld ?                                        

Wat moet de verkoper aan de koper kunnen tonen ?                                                

Verschillende soorten certificaten voor bewoonbaarheid                                         

Ontbindende voorwaarden en boete clausules                                                                      

Contrato de arras of contrato de compraventa ?                                                                     

Terugtrekken kan, maar met een boete                                                                        

De verschillende vormen uitgelicht                                                                                          

Contrato de arras penitenciales                                                                                     

Contrato de Arras confirmatorias                                                                                               

Contrato de Arras penales                                                                                                          

Ondertekenen eigendomsakte bij de notaris                                                               

Van Contrato privado de compraventa naar escritura                                                           

Opmerking                                                                                                                         

Registratie van de eigendomsakte                                                                                            

Catastro                                                                                                                              

De rol van de advocaat                                                                                                    

Wat kan een advocaat voor u doen ?                                                                           

Vervolgonderzoek en taken van uw advocaat:                                                                       

Rol van de gestor                                                                                                              

10.  De financiële transactie

Inleiding                                                                                                                             

Financiële transactie in Nederland                                                                                           

Financiële transactie in Spanje                                                                                      

Hoe werkt de betaling per bankcheque (cheque bancario) ?                                              

Waar moet de verkoper opletten bij ontvangst van de bankcheque ?                                

Betaling van de koopsom middels een overboeking                                                 

Verkoop en de betaling van de hypotheek                                                                  

Koop en afsluiten van de hypotheek                                                                            

Afrekening met de makelaar van de verkoper                                                             

Verkoop van de woning, als er meerdere eigenaren zijn                                                      

Afrekening met de notaris                                                                                               

Nog enkele opmerkingen omtrent de betaling van de koopsom                              

Anti-witwasmaatregelen                                                                                                  

11. Minimale verkoopwaarde

Inleiding                                                                                                                             

Vanaf 2022 geldt de referentiewaarde (Valor de Referencia Catastral)                 

Hoe wordt de referentiewaarde (Valor de Referencia de Catastral) vastgesteld ?           

Hoogste waarde telt                                                                                                                     

Nadeel voor bestaande huizen met achterstallig onderhoud                                              

Voorbeeld                                                                                                                           

12.  Kosten bij de verkoop van onroerend goed

Kosten voor het verkrijgen van noodzakelijke documenten (Verkoper)                             

Vermogenswinstbelasting (Verkoper)                                                                           

Inhouding niet-ingezetenen (verkoper)                                                                                   

Plusvalía (Verkoper)                                                                                                                    

Makelaarscommissie (Verkoper)                                                                                                

Kosten voor het opzeggen van de hypotheek (verkoper)                                                     

Juridische kosten (verkoper en koper)                                                                                     

Notariskosten (koper)                                                                                                       

Overdrachtsbelasting (koper)                                                                                         

Taxatiekosten onroerend goed (koper)                                                                         

13. Fiscale aspecten bij de verkoop van een huis in Spanje (Plusvalía)

Inleiding                                                                                                                             

Fiscale aspecten bij verkoop van een huis in Spanje                                                           

Met welke belastingen krijgen u te maken bij verkoop van uw Spaanse woning ?         

Plusvalía Municipal                                                                                                                      

Vermogenswinstbelasting                                                                                                          

Plusvalía                                                                                                                            

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

(IVTNU)                                                                                                                               

Meerwaarde belasting (Plusvalía) en de Valor de Referencia Catastral                

Valor de Referencia Catastral en de gevolgen bij de overdracht, erfenissen en schenkingen                                                                                                                                 

Hoogte van de gemeentelijke meerwaardebelasting                                                 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

(IVTNU), afgekort plusvaliá                                                                                                         

Speculatiewinsten wel belast                                                                                         

Rekenmethode voor het berekenen van de plusvaliá                                                           

Coëfficiënten Tabel na bezitsperiode                                                                           

(Tiempo de posesión/Periodo de generación)

Rekenvoorbeeld 1                                                                                                            

Reële meerwaarde (la plusvalía real)                                                                           

Meerwaarde op basis van método objetivo                                                                  

Rekenvoorbeeld 2                                                                                                            

Tarieven Plusvalía                                                                                                            

Tabel: Plusvalía tarieven                                                                                                 

Waardestijging van de grond en verkoop van uw huis met verlies                         

14.Fiscale aspecten bij de verkoop van een huis in Spanje (vermogenswinstbelasting = Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble

Vermogenswinstbelasting  (= Impuesto sobre incremento de patrimonio de la

venta de un bien inmueble)                                                                                                       

Belastbare basis voor de verkoper bij berekening vermogenswinstbelasting                   

Rekenvoorbeeld bij verkoop van een huis door een resident in Spanje                           

Verschuldigde vermogenswinstbelasting in Spanje                                                  

Aftrek/vermindering op de vermogenswinst                                                                

Inflatiecorrectie afgeschaft                                                                                                         

Vrijstelling vermogenswinstbelasting                                                                           

Vrijstelling vermogenswinstbelasting voor fiscaal residenten in Spanje ouder

dan 65 jaar                                                                                                                         

Hoe zit het met de vrijstelling, als de woning op naam staat van 2 eigenaren (dos titulares), en één van de eigenaren nog geen 65 jaar is en de andere wel ?                       

Hoe zit het bij verkoop van het blote eigendom, als de eigenaar 65 jaar of ouder is       

Voorwaarden vrijstelling fiscaal residenten in Spanje jonger dan 65 jaar             

Vermindering vermogenswinstbelasting wordt als volgt berekend:                        

Vrijstelling voor fiscaal residenten ouder dan 65 jaar, die de vermogenswinst herinvesteren in een pensioenfonds/lijfrente                                                                

Tarieven niet-residenten                                                                                                 

Voorheffing (Retención) vermogenswinstbelasting bij verkoop door niet-residenten  

Voorheffing is geen eindheffing                                                                                               

Let op !                                                                                                                                

Globaal overzicht verkoopkosten voor de verkoper                                                    

15.  Belastbare basis voor de koper bij aankoop

Inleiding                                                                                                                             

Overdrachtsbelasting                                                                                                       

Over welke waarde wordt overdrachtsbelasting geheven ?                                     

Vanaf 2022 geldt de referentiewaarde (Valor de Referencia Catastral)                             

Hoe wordt de referentiewaarde (Valor de Referencia de Catastral) vastgesteld ?           

Hoogste waarde telt                                                                                                                     

Nadeel voor bestaande huizen met achterstallig onderhoud                                              

Voorbeeld                                                                                                                           

Tarieven Spaanse overdrachtsbelasting                                                                                 

Impuesto de la compra de una vivienda usada                                                                      

Enkele gereduceerde tarieven                                                                                       

Laat vooraf de aankoopkosten uitrekenen !                                                                

Wat zijn de gevolgen als u de nieuwe minimale fiscale referentiewaarde niet

toepast bij de aankoop ?                                                                                                  

Boeteprocedure van de Spaanse Belastingdienst

Als u toch in beroep wilt gaan tegen de referentiewaarde                                        

Wat zijn de risico's van het aantekenen van een beroep tegen de

referentiewaarde ?                                                                                                           

Wat gebeurt er met onroerend goed zonder de nieuwe fiscale waarde?               

Nieuwbouwwoningen en de nieuwe referentiewaarde                                                        

Belasting bij aankoop onroerend goed                                                                         

Notariskosten bij aankoop van onroerend goed                                                                     

Notariële akte kosten                                                                                                       

Registratiekosten van het onroerend goed in het kadaster                                      

Aankoop vastgoed middels een vastgoedvennootschap                                          

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados                                                                     

Aan- en verkoop onroerend goed middels een offshore company                                     

16. Dafo 

Verkoop Illegale bouw en het Dafo Certificaat voor plattelandshuizen in

Andalusië                                                                                                                           

Garantie voor verjaring tegen illegale bebouwing                                                      

Overige voordelen aankoop met DAFO-certificaat                                                     

Wat staat er in een DAFO Certificaat?                                                                          

Juridisch onderzoek advocaat                                                                                       

De kosten van een DAFO Certificaat                                                                            

17. La Renta Vitalicia Inmobiliaria (Onroerend goed lijfrente)

Inleiding                                                                                                                           

Verschillende soorten (la Renta Vitalicia Inmobiliaria)                                                       

Renta Vitalicia Clásica                                                                                                  

Renta Temporal Clásica:

Renta Vitalicia o Temporal Fuera del Hogar                                                             

18.  (Styling) tips om uw huis te verkopen

Inleiding                                                                                                                  

Een eerste indruk is zeer belangrijk                                                                  

Documenten                                                                                                                      

Een realistische prijs                                                                                                        

Styling van uw huis                                                                                                         

19. Overzicht Nederlandstalige makelaars in Spanje                      

20. Overzicht Nederlandstalige adviseurs in Spanje                      

Juridische, fiscale en financiële adviseurs                                                                 

Geraadpleegde bronnen & instanties

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel