Wonen en kopen in Oostenrijk

Artikel 1 van 8 Volgende
€ 22,95 (inclusief 9% btw)

Wonen en kopen in Oostenrijk

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale, financiele aspecten bij aankoop van onroerend en vestiging in Oostenrijk.

Herziene editie  2019/2020

Auteur:  P.L. Gillissen

ISBN: 978-94-92895-08-0

Pagina’s: 330 pagina’s

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Aantal vakantiegangers naar Oostenrijk                                                                     

2. Oostenrijk in vogelvlucht

Geschiedenis                                                                                       

Geografie                                                                                             

Rivieren & Meren                                                                                  

Klimaat                                                                                                

Bevolking & Bevolkingsopbouw                                                              

Taal                                                                                                     

Staatsinrichting,  bestuur en binnenlandse politiek                                  

Internationale organisaties                                                                     

Economie                                                                                             

Beroepsbevolking                                                                                 

Verkeer en vervoer                                                                               

Media                                                                                                   

Televisie & Radio                                                                                  

Nederlandse televisie en radio in het buitenland                            

3. Oriëntatiefase

Motieven om in Oostenrijk een huis te kopen                                         

Waar kopen  ?                                                                                     

Locatie en ligging van uw (tweede) huis                             

Checklist waar kopen ?                                                                         

Hoe vindt u Oostenrijks onroerend goed ?                                             

Wat kopen ?                                                                                         

Oriëntatiechecklist wat kopen ?                                                              

Vraagprijs                                                                                            

Checklist vraagprijs                                                                               

Staat van onderhoud van het huis                                                         

Wanneer op huizenjacht ?                                                                     

Bereikbaarheid                                                                                     

Tips en waarschuwingen                                                                       

Websites Bundesländer                                                                        

Samenhang tussen een investering voor plezier en rendement wordt steeds sterker                                                            

(Ontwikkeling) Oostenrijkse huizenmarkt                                                

4. Contact met de makelaar (Wohnungsmakler)

Inleiding                                                                                               

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                         

Vestigingsvoorwaarden van de Oostenrijkse makelaar                            

Befähigungsnachweise                                                                     

Firmenbuchnummer                                                                              

UID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)                                            

Oostenrijkse makelaarsorganisaties                                                       

Bemiddelingsopdracht (Vermittlungsauftrag)                                        

Bezichtiging  (Besichtigung)                                                               

Onroerendgoedhandelaars                                                                    

Taakomschrijving van de makelaar                                                        

Relatie opdrachtgever – makelaar                                                         

Doppelmakler                                                                                       

Overeenkomst met de makelaar (Maklervertrag)                                   

Bemiddelingsopdracht voor bepaalde (befristet) of onbepaalde (unbefristet) termijn                                                                          

Wettelijke perioden voor een Alleinvermittlungsauftrag                            

Informatieplicht (Informationspflicht) van de makelaar en opdrachtgever                                                                                      

Informatieplicht betreffende zijn provisie                                                          

Onderzoeksplicht van de makelaar                                                         

Informatieplicht over kosten                                                                  

Informatieplicht in advertenties                                                              

Informatieplicht m.b.t. familiebanden/economische banden van de makelaar (Informationspflichten betreffend Naheverhältnis)                                                                 

Geheimhoudingsplicht (Verschwiegenheitspflicht)                                

Betaling van de makelaarsprovisie                                                         

Provisie in geval er twee makelaars bij de transactie betrokken zijn                                                                             

Optie  (Optionsvertrag)                                                                        

Provisie bij een optie-overeenkomst                                                       

Provisie bij huurcontracten                                                                              

Energieausweis                                                                                    

Nog enkele tips bij de omgang met de makelaar                                     

5. Oostenrijkse onroerendgoedwetgeving

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch                                                    

Wohnungseigentumsgesetz                                                                  

Konsumentenschutzgesetz                                                                   

Mietrechtgesetz                                                                                    

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz                                                       

Heizkostenabrechnungsgesetz                                                              

Bauträgervertragsgesetz                                                                       

De `Liegenschaft`                                                                                 

Aankoop van Oostenrijks onroerend goed door buitenlanders                 

Mede-eigendom (Miteigentum)                                                            

6. Freizeitwohnsitz vs. Hauptwohnsitz

Oostenrijkse regelgeving                                                                       

“Auf die Nutzung kommt es an“                                                             

Erholungsgebiet of recreatieve bestemming                                           

Zweitwohnsitz of tweede woningvergunning                                            

Hauptwohnsitz                                                                                      

Wohnsitzanmeldung                                                                             

Registratie is in de volgende gevallen verplicht                                       

Inschrijving in het Grundbuch van een Hauptwohnsitz of

Zweitwohnsitz                                                                                

Hauptwohnsitz                                                                                      

Aan welke eisen dient u bij (vakantie)huizen die niet de bestemming Freizeitwohnung hebben, eigenlijk te voldoen ?                       

Strengere wetgeving                                                                             

Genehmigung als Freizeitwohnsitz / Freizeitwohnsitzbescheid                 

Neun Länder, Neun Gesetze                                                                 

Criteria Freizeitwohnsitz                                                                        

Opmerkingen                                                                                       

Raumordnungsgesetz (wet op de ruimtelijke ordening)                           

Omgekeerde bewijslast                                                                         

7Vier stappen om tot woningeigendom te komen

Inleiding                                                                                               

4 stappen om tot woningeigendom te komen                                          

Nutzfläche                                                                                            

Nutzwert                                                                                              

Omstandigheden die de Nutzwert kunnen verhogen of verlagen              

8. Van aanbod tot aankoop

Inleiding                                                                                                

Waaraan te denken voordat men een bod doet/ overeenkomst tekent                                                                             

Anbotsformulare                                                                                 

Willenseinigung                                                                                     

Opmaken van een contract (Ein Vertrag errichten)                                 

Afwikkeling van onroerendgoedtransacties (Treuhandschaft)                   

Treuhandlösung                                                                                    

Angeld                                                                                                 

Zonder Anbot naar overeenkomst                                                          

9. Wohnungseigentumsvertrag

Vorvertrag                                                                                            

Wohnungseigentumsvertrag                                                                  

Inhoud van het Wohnungseigentumsvertrag                                           

Recht van voorkoop (Vorkaufsrecht)                                                      

10. Ontbinden van het koop- of huurcontract                                

Inleiding                                                                                                

Wettelijke mogelijkheden voor ontbinding van een overeenkomst            

Het niet tijdig opleveren van de woning door de verkoper                        

Hoe de overeenkomst te ontbinden ?                                                     

11.   Het recht zich terug te trekken uit een overeenkomst

Bijzondere rechtsmogelijkheden tot terugtrekking (Rücktrittsrecht)

In de volgende gevallen heeft u geen recht het contract te ontbinden

Doorslaggevende omstandigheden voor ontbinding                                

cktritterserklärung                                                                            

12.   Het kadaster                                                         

Grentzkataster                                                                                     

Inschrijving van het Wohnungseigentumsvertrag in het kadaster                                                                                               

cksichtnahmegebot                                                                           

Grundbuch                                                                                           

Waaruit bestaat het Grundbuch ?

Verschillende soorten inschrijvingen in het kadaster                           

Einverleibung                                                                                        

Koopcontract (Kaufvertrag)                                                                   

Inhoud koopcontract                                                                             

Wat verder op te nemen in het Kaufvertrag ?                                         

Unbedenklichkeitsbescheinigung                                                            

Staatsbürgerschaftsnachweis                                                                

Legalisering van de handtekeningen                                                      

(Voor)aantekening / vooraankondiging (Vormerkung)                              

Anmerkung                                                                                           

Kadastraal uittreksel (Grundbuchauszug)                                               

Registratie van garages en parkeerplaatsen                                                                    

13. Eigentümerpartnerschaft

 Beëindiging van de Eigentümerpartnerschaft                                         

 Inhoud van een Eigentümerpartnerschaft                                              

 Overlijden van één van de partners                                                      

 Voorbeelden                                                                                        

14.   Erfdienstbaarheden (Grunddienstbarkeiten)

Inleiding                                                                                             

Erfafscheiding                                                                                    

Het sneeuwvrij houden van uw stoep/straat (Schneeräumung)              

15.  Bijkomende kosten bij aankoop van een woning

Bijkomende kosten                                                                   

Makelaarscommissie (Provision des Immobilienmaklers)

Overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)                                          

Registratiekosten voor inschrijving in het kadaster (Grundbuchgebühr) 

BTW bij nieuwbouw & teruggave van Oostenrijkse BTW                       

Niet BTW-belaste levering van de woning                                             

Notaris- of advocaatkosten (Kaufvertragerrichtung)                              

Kosten voor het legaliseren van de handtekeningen                              

16.  Het bouwen van een woning

Inleiding                                                                                             

Bouwovereenkomst                                                                            

Bauträgervertragsgesetz                                                                     

Betalingen                                                                                          

Garanties bij aanbetalingen                                                                 

Voorbeeld bankgarantie                                                                      

Betalingen via de Treuhänder                                                              

Ratenplanmethode                                                                              

Alternatieve betalingsschema                                                              

Recht om zich terug te trekken overeenkomstig de BTVG                     

Koop van een woning, die zich nog in de bouwfase bevindt                   

Bespreking van verschillende overeenkomsten                                     

Kaufanwartschaftsvertrag                                                                   

Bescherming van Treuhandgeld                                                                    

Van oplevering tot eigendom                                                               

Inschrijving van het eigendomsrecht in het kadaster                             

Welke documenten zijn nodig voor inschrijving in het kadaster ?                                                                               

Eis tot inschrijving van het eigendomsrecht                                          

Overdracht (Übergabe) en overname (Übernahme) van de opgeleverde woning

Faillissement van de Wohnungseigentumsorganisator tijdens de bouwfase

Gebreken en aanspraak op garantie

Gebreken in de gemeenschappelijke voorzieningen/ruimtes van de Liegenschaft

Anspruch auf Gewährleistung                                                              

17.  Altbau- Wohnungseigentum & Appartementsrecht                 

Eigendom van een woning in oude gebouwen (Altbau)

Splitsingsakte

Wohnungseigentum of slechts Miteigentum                                               

Vrijwaringsclausule in de Koopovereenkomst

Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Rapport over de bouwkundige staat van de Altbau-eigentumsWohnung

Nog enkele opmerkingen omtrent appartementsrecht                                                       

18.   Verhuur en huur van een woning

Inleiding                                                                                             

Huurcontracten voor onbepaalde tijd                                                    

Huurcontracten bij woningen die vóór 9 mei 1945 zijn gebouwd                    

Huurcontracten bij woningen die ná 8 mei 1945 zijn gebouwd en waarbij de subsidies nog niet zijn terugbetaald              

Huurcontracten bij woningen die ná 8 mei 1945 zijn gebouwd en waarbij de subsidies reeds zijn terugbetaald  

Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?                                              

Wie is juridisch gezien de huurder ?                                                     

Het huurcontract                                                                                 

Inventaris                                                                                           

Betaling van de huur                                                                           

Borg                                                                                                  

Verhuurde woonoppervlakte                                                                

Overname roerende goederen                                                             

Vaststelling huursom                                                                           

Indicatie huurprijzen                                                                            

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom ?                        

Betriebskosten                                                                                   

Verschil Brutto en Nettokaltmiete                                                         

Overige verplichtingen van de huurder                                                 

Het huurcontract en huisdieren                                                            

Huren en de verzekeringen                                                                 

Opleveren van de gehuurde woning                                                     

Verkoop verhuurde woning                                                                  

Enkele belangrijke huurtermen                                                            

Verhuur                                                                                              

Vakantieverhuur/seizoenverhuur                                                          

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur                                          

Huursom seizoenverhuur/classificatie                                                   

De Verhuurorganisatie                                                                        

Het contact met de verhuurorganisatie                                                     

Langere termijn verhuur                                                                     

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                              

Voorbeeld werkwijze voor particulieren die zelf hun huis  willen verhuren

 Profiteer optimaal van uw tweede huis                                                

19.    Kosten bij bezit en verhuur van onroerend goed in Oostenrijk         

Inleiding                                                                                             

Kosten waarmee u te maken krijgt bij bezit van Oostenrijks onroerend goed

Exploitatiekosten                                                                                

20.     Vertrek uit Nederland en vestiging in Oostenrijk                    

Inleiding

Vertrek uit Nederland                                                                          

Het bevolkingsregister                                                                         

Inschrijven in de BRP (Basisregistratie personen)                                 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)                                              

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                      

Hoe lang is een VOG geldig ?                                                             

Wat moet u regelen voordat u zich in Oostenrijk vestigt ?                     

Vertrek naar Oostenrijk en de (belasting)schulden in Nederland

Schuld aan de Nederlandse Staat en verlenging van uw paspoort                      

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel                                               

Internationale uitwisseling kredietgegevens                                           

Nederlandse nationaliteit/Nederlanderschap                                         

Rijkswet op het Nederlanderschap

Nederlanders met een dubbele nationaliteit                                          

Kinderen van een Nederlandse moeder of vader                                  

Geboorte van een Nederlands kind in het buitenland                            

Kinderen uit huwelijken met een niet-Nederlandse man                         

Erkenning van minderjarige buitenlandse kinderen                                

Kinderen en paspoort                                                                          

Vestiging in Oostenrijk                                                                        

Inschrijvingsplicht Oostenrijkse Gemeente                                 

Anmeldebescheinigung                                                                       

Levensonderhoud                                                                               

Trouwen in Oostenrijk                                                                         

Follow up in Nederland                                                                        

Homohuwelijk en geregistreerd partnerschap in Oostenrijk niet mogelijk                              

21.  Verhuizen

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                              

Vrijstelling van invoerrechten                                                               

Zelf verhuizen                                                                                     

Trouwen en verhuizen                                                                         

Verhuizing naar uw tweede woning                                                      

Verkoop van uw tweede woning                                                           

Verhuizing bij erfenis

Vervreemdingsverbod                                                                         

Belastingtelefoon Douane                                                                    

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                               

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                            

De offerte                                                                                           

De verhuiskosten                                                                                

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Oostenrijk                  

Nog enkele tips en opmerkingen                                                          

Dierenpaspoort voor gezelschapsdieren                                               

Algemene regels                                                                                 

Het oude paspoort/vaccinatieboekje                                                  

22.   Werken in Oostenrijk

Inleiding

Wel of geen werkvergunning                                                                 

Arbeidsmarkt                                                                                                  

Economische sectoren                                                                          

Werken in de dienstensector                                                                  

Werken in de Handel                                                                            

Werken in de Gezondheidszorg                                                             

Werken in de Horeca                                                                            

Belangrijkste handelspartners                                                                

Solliciteren en uw CV

Wettelijke regelingen                                                                             

Sociale zekerheid                                                                                 

Salarissen                                                                                            

Werving van personeel                                                                         

Arbeidsbureau                                                                                      

Belangrijke Oostenrijkse vacaturesites                                                   

Arbeidsregelingen                                                                                 

Arbeidsvoorwaarden                                                                             

Ontslag                                                                                                

Arbeidstijden                                                                                        

Ziekteverlof                                                                                           

Vakbonden & Sociaal Verbond                                                                                             

23.   De Nederlandse zorgverzekering (ZVW) & de WLZ

Inleiding                                                                                               

Situatie vanuit Nederland                                                                       

Uw woonstatus                                                                                     

Tijdelijk verblijf in het buitenland                                                             

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                         

Uw gezinsleden verhuizen met u mee                                                     

U woont als Nederlander met een pensioen/uitkering in Oostenrijk                                                                                            

Waar heeft u recht op in Oostenrijk ?                                                    

Waar heeft u recht op in Nederland ?                                                     

Waar heeft u recht op in andere EU-landen ?                                         

Belangrijke aandachtspunten bij verblijf buiten Oostenrijk                        

Wat betaalt u aan bijdragen                                                

Een EHIC aanvragen                                                                 

Op welke zorg heeft u recht ?                                                               

Welke zorg wordt door wie vergoed ?                                                    

Zorg in Nederland voor verdragsgerechtigden                                        

Hoe declareert u gemaakte kosten ?                                                     

Aanvraag heffingskorting                                                                            

Bijdrage ZVW & WLZ 

Berekening bijdrage aan ZVW & woonlandfactor                                                                                     

Rekenvoorbeeld                                                                                   

Zorgtoeslag in het buitenland                                                                 

Invoering van de nieuwe ZVW en de gevolgen voor de vrijwillige AWBZ                                                                                    

Belangrijke adressen inzake de Nederlandse ZVW                                  

Indicatiestelling AWBZ in het buitenland                                                  

In Oostenrijk wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse GBA                                                                                 

24.   Sociale verzekeringen en de gezondheidszorg in Oostenrijk

Vestiging in Oostenrijk en de gevolgen voor uw ziektekostenverzekering en de sociale verzekeringen                                                 

U woont in het buitenland met een AOW-uitkering; bent u nog verzekerd van zorg ?                                                             

Enkele woonsituaties belicht                                                                   

U vestigt zich permanent in Oostenrijk                                                    

U woont in Oostenrijk en de Nederlandse WLZ                                      

Verzekerd als inwoner van Oostenrijk als werknemer of zelfstandige                                                                                          

Ongevallenverzekeringen                                                                       

Verzekerd als Nederlands gepensioneerde in Oostenrijk                          

Oostenrijkse gezondheidszorg                                                               

Huisartsen                                                                                            

Ziekenhuizen                                                                                         

Apotheken                                                                                            

The E-Card/SV-Chipkarte                                                                       

Alarmcentrales en alarmnummers                                                          

25.  Bankzaken

Inleiding                                                                                                

Munteenheid                                                                                         

Het Oostenrijkse bankwezen                                                                  

Belangrijkste banken in Oostenrijk                                                          

Postbank (Postsparkasse AG)                                                               

Het openen van een Oostenrijkse bankrekening                                      

Automatische bankoverboeking                                                              

Openingstijden banken                                                                          

Een ingezetene vs. een niet-ingezetene rekening                                    

Kenmerken van een niet-ingezetene rekening                                         

Welke documenten moet u overleggen voor het openen van een niet-ingezetene rekening                                                          

26.  Financiering van onroerend goed in Oostenrijk

Inleiding                                                                                                

Een aantal financieringsmogelijkheden op een rij                                     

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten                                             

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland                                      

Een persoonlijke lening in Nederland                                                      

Financiering via een projectontwikkelaar                                                 

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                              

Een hypotheek via een Oostenrijkse bank                                               

Wat moet de bank in een hypotheekofferte vermelden ?                     

Hypotheekvormen                                                                                 

Hypotheek in buitenlandse valuta                                                            

De hoogte van de rente                                                                         

Wat moet u aan banken overleggen ter verkrijging van een hypotheek ? Hypotheek bij nieuwbouw                                                    

Kosten bij hypotheek                                                                             

Rangbescheinigung                                                                               

De bijleenregeling in het Nederlandse belastingstelsel                              

De bijleenregeling bij emigratie of het huren van een huis                        

27.  Verzekeringen

Het verzekeringswezen in Oostenrijk                                                      

Verzekeringsmaatschappijen                                                                  

Verzekeringsvormen                                                                              

Verzekeringsmakelaar/agent                                                                  

Haushaltversicherung of Eigenheimversicherung                                     

Verzekeringssom                                                                                   

Verzekerd tijdens het bouwproces                                                          

Rohbauversicherung                                                                              

Bauherrenhaftpflichtversicherung                                                            

Waardevaststelling (Bewertung) van het onroerend goed                         

Inboedelverzekering                                                                               

Aansprakelijkheidsverzekeringen

(Private Haftpflichtversicherung)                                                            

Overlijdensrisicoverzekering                                                                  

Rechtsbijstandsverzekering (Rechtsschutzversicherung)                         

Checklist rechtsbijstandsverzekering                                                      

Checklist bij het afsluiten van verzekeringen in het algemeen                   

28.  Het Oostenrijkse belastingstelsel

Inleiding                                                                                                

Belastingverdragen Nederland-Oostenrijk                                               

Fiscaal ingezetene in Oostenrijk                                                             

Wanneer wordt u als fiscaal ingezetene in Oostenrijk beschouwd ?                                                                         

Waar moet u zich als fiscaal ingezetene laten registreren ?                      

Oostenrijkse inkomstenbelasting (Einkommensteuer)                               

Belastbaar inkomen                                                                               

Inkomenscategorieën                                                                            

Inkomen uit pensioen                                                                             

Inkomsten uit investeringen/kapitaal (dividend)                                        

Aftrekposten  (Abzugposten)                                                                 

Belastingverminderingen (Steuervergünstigung)                                      

Belastingheffing over vermogenswinst                                                    

Verkoop van onroerend goed en de Oostenrijkse vermogenswinstbelasting                                                                                        

Vrijstelling van vermogenswinstbelasting                                                 

Nog enkele opmerkingen betreffende vermogenswinst                            

Tarieven belasting over inkomen en vermogenswinsten                           

Rekenvoorbeeld                                                                                    

Belastbare periode                                                                                

Belastingaangifte                                                                                   

Betaling van de belasting                                                                       

Sociale verzekeringspremies                                                                  

Vermogensbelasting                                                                              

Onroerendgoedbelasting (Grundsteuer)                                                   

Erf- en schenkbelasting                                                                         

BTW (Mehrwertsteuer)                                                                          

Teruggaaf Oostenrijkse BTW(MWST)                                                     

Belastingplicht voor niet-ingezetenen                                                       

Verhuur van uw Oostenrijkse woning en de Oostenrijkse belastingen                                                                                            

Aftrekposten van de bruto-huurinkomsten                                               

Rekenvoorbeeld huurinkomsten en de Oostenrijkse

Belastingen voor niet-ingezetenen                                                

Vennootschapsbelasting                                                                        

29.   Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging en/of  tweede huis in Oostenrijk

Uw tweede huis in Oostenrijk en het Nederlandse belastingstelsel           

Nog maar 1 peildatum box III                                                                

Oostenrijkse heffing op in Oostenrijk gelegen onroerend goed                

Rekenvoorbeeld vermindering ter voorkoming van dubbele belastingen box III                                                                              

Nieuwe tarieven box 3

Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit                                          

Verschil binnenlandse en buitenlandse belastingplicht,

Keuzeregeling  + hypotheekrente aftrek + rekenvoorbeelden                   

  • Situatie voor 2001                                                                            
  • Situatie na 2001                                                                               
  • Situatie na 1 januari 2015                                                                 
  • Welk inkomen waar belast ?                                                                   

Nog enkele fiscale opmerkingen                                                             

30.   Erven in Oostenrijk

Wettelijke verdeling                                                                                

Hoe vindt de verdeling in Oostenrijk plaats als er geen testament is opgemaakt ?                                                            

Echtgenote                                                                                           

Voorkeursrechten van de echtgenote                                                     

Legitieme portie                                                                                     

Onterven van legitieme portie                                                                 

Europese erfrechtverordening vanaf 17 augustus 2015                           

Inhoud van de EEV

Erfrechtbelasting                                                                                   

In welk land bent u erfbelasting verschuldigd ?                                        

Woonplaatsfictie van 10 jaar                                                                  

Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt                                       

Belastingverdragen inzake successie                                                      

Bronnen

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 - 2021 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel