Wonen en kopen in Oostenrijk

Artikel 2 van 13
€ 22,95 (inclusief btw)

 

WONEN EN KOPEN IN OOSTENRIJK

7e druk 2021/2022  | ©  P.L. Gillissen  2021-2022

CIP GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Gillissen, P.L.

Wonen en kopen in Oostenrijk;  juridische, fiscale en sociale verzekeringsvraagbaak voor Nederlanders, die zich in Oostenrijk willen vestigen en/of in Oostenrijk onroerend goed willen (ver)kopen, (ver)huren, (ver)bouwen.

ISBN : 978-94-92895-22-6

INHOUDSOPGAVE

1.Inleiding

Ontwikkeling aantal aankomsten in Oostenrijk

2.Oostenrijk in vogelvlucht

Geschiedenis

Geografie

Rivieren & Meren

Klimaat

Bevolking & Bevolkingsopbouw

Taal

Staatsinrichting,  bestuur en binnenlandse politiek

Internationale organisaties

Koopkracht per land. Vergelijking op basis van Big Mac Index

Purchase Power Index

Rekenvoorbeeld

Kwaliteit van leven index

Economie

Beroepsbevolking

Verkeer en vervoer

Media

Televisie & Radio

Nederlandse televisie en radio in het buitenland

3.Oriëntatiefase

Motieven om in Oostenrijk een huis te kopen

Waar kopen ?

Locatie en ligging van uw (tweede) huis

Checklist waar kopen ?

Hoe vindt u Oostenrijks onroerend goed ?

Wat kopen ?

Oriëntatiechecklist wat kopen ?

Vraagprijs

Checklist vraagprijs

Staat van onderhoud van het huis

Wanneer op huizenjacht ?

Bereikbaarheid

Tips en waarschuwingen

Websites Bundesländer

Toeristische records en vraag naar vakantiewoningen

Bouwhausse in Oostenrijk

4.Contact met de makelaar (Wohnungsmakler)

Inleiding

Met wie kunt u te maken krijgen ?

Vestigingsvoorwaarden van de Oostenrijkse makelaar

Befähigungsnachweise

Firmenbuchnummer

UID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer)

Oostenrijkse makelaarsorganisaties

Bemiddelingsopdracht (Vermittlungsauftrag)

Bezichtiging (Besichtigung)

Onroerendgoedhandelaars

Taakomschrijving van de makelaar

Relatie opdrachtgever – makelaar

Doppelmakler

Overeenkomst met de makelaar (Maklervertrag)

Bemiddelingsopdracht voor bepaalde (befristet) of onbepaalde  (unbefristet) termijn

Wettelijke perioden voor een Alleinvermittlungsauftrag

Informatieplicht (Informationspflicht) van de makelaar en opdrachtgever

Informatieplicht betreffende zijn provisie

Onderzoeksplicht van de makelaar

Informatieplicht over kosten

Informatieplicht in advertenties

Informatieplicht m.b.t. familiebanden/economische banden van de makelaar (Informationspflichten 

betreffend Naheverhältnis)

Geheimhoudingsplicht (Verschwiegenheitspflicht)

Betaling van de makelaarsprovisie

Provisie in geval er twee makelaars bij de transactie betrokken zijn

Optie (Optionsvertrag)

Provisie bij een optie-overeenkomst

Provisie bij huurcontracten

Energieausweis

Nog enkele tips bij de omgang met de makelaar

5.Oostenrijkse onroerendgoedwetgeving

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

Wohnungseigentumsgesetz

Konsumentenschutzgesetz

Mietrechtgesetz

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz

Heizkostenabrechnungsgesetz

Bauträgervertragsgesetz

De `Liegenschaft`

Aankoop van Oostenrijks onroerend goed door buitenlanders

Mede-eigendom (Miteigentum)

6.Freizeitwohnsitz vs. Hauptwohnsitz

Oostenrijkse regelgeving

“Auf die Nutzung kommt es an“

Erholungsgebiet of recreatieve bestemming

Zweitwohnsitz of tweede woningvergunning

Hauptwohnsitz

Neun Länder, Neun Gesetze

Oostenrijkse ruimtelijke ordening

Criteria Freizeitwohnsitz

7.Vier stappen om tot woningeigendom te komen

Inleiding

4 stappen om tot woningeigendom te komen

Nutzfläche

Nutzwert

Omstandigheden die de Nutzwert kunnen verhogen of verlagen

8.Van aanbod tot aankoop

Inleiding

Waaraan te denken voordat men een bod doet/

overeenkomst tekent

Anbotsformulare

Willenseinigung

Opmaken van een contract (Ein Vertrag errichten)

Afwikkeling van onroerendgoedtransacties (Treuhandschaft)

Treuhandlösung

Angeld

Zonder Anbot naar overeenkomst

9.Wohnungseigentumsvertrag

Vorvertrag

Wohnungseigentumsvertrag

Inhoud van het Wohnungseigentumsvertrag

Recht van voorkoop (Vorkaufsrecht)

10.Ontbinden van het koop- of huurcontract

Inleiding

Wettelijke mogelijkheden voor ontbinding van een overeenkomst

Het niet tijdig opleveren van de woning door de verkoper

Hoe de overeenkomst te ontbinden ?

11.Het recht zich terug te trekken uit een overeenkomst

Bijzondere rechtsmogelijkheden tot terugtrekking  (Rücktrittsrecht)

In de volgende gevallen heeft u geen recht het contract te ontbinden

Doorslaggevende omstandigheden voor ontbinding

Rücktritterserklärung

12.Het kadaster

Grentzkataster

Inschrijving van het Wohnungseigentumsvertrag in het kadaster  

Rücksichtnahmegebot

Grundbuch

Waaruit bestaat het Grundbuch ?

Verschillende soorten inschrijvingen in het kadaster

Einverleibung

Koopcontract (Kaufvertrag)

Inhoud koopcontract

Wat verder op te nemen in het Kaufvertrag ?

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Staatsbürgerschaftsnachweis

Legalisering van de handtekeningen

(Voor)aantekening / vooraankondiging (Vormerkung)

Anmerkung

Kadastraal uittreksel (Grundbuchauszug)

Registratie van garages en parkeerplaatsen

13. Eigentümerpartnerschaft

Beëindiging van de Eigentümerpartnerschaft

Inhoud van een Eigentümerpartnerschaft

Overlijden van één van de partners

Voorbeelden

14.Erfdienstbaarheden (Grunddienstbarkeiten)

Erfafscheiding

Het sneeuwvrij houden van uw stoep/straat (Schneeräumung)

15.Bijkomende kosten bij aankoop van een woning

Bijkomende kosten

Makelaarscommissie (Provision des Immobilienmaklers)  

Overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer)

Wie moet overdrachtsbelasting betalen ?

Wanneer moet overdrachtsbelasting betaald zijn ?

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Vrijstelling als vermogen wordt overgedragen tussen echtgenotes en geregistreerde partners

Teruggaaf Oostenrijkse overdrachtsbelasting

Registratiekosten voor inschrijving in het kadaster (Grundbuchgebühr)   

Notaris- of advocaatkosten (Kaufvertragerrichtung)

Kosten voor het legaliseren van de handtekeningen

16.Het bouwen van een woning

Bouwovereenkomst (Bauträgervertragsgesetz)

Betalingen

Garanties bij aanbetalingen

Voorbeeld bankgarantie

Betalingen via de Treuhänder

Ratenplanmethode

Alternatieve betalingsschema

Recht om zich terug te trekken overeenkomstig de BTVG

Koop van een woning, die zich nog in de bouwfase bevindt

Bespreking van verschillende overeenkomsten

Kaufanwartschaftsvertrag

Bescherming van Treuhandgeld

Van oplevering tot eigendom

Inschrijving van het eigendomsrecht in het kadaster

Welke documenten zijn nodig voor inschrijving in het kadaster ?

Eis tot inschrijving van het eigendomsrecht

Overdracht (Übergabe) en overname (Übernahme) van de opgeleverde woning

Faillissement van de Wohnungseigentumsorganisator tijdens de bouwfase

Gebreken en aanspraak op garantie

Gebreken in de gemeenschappelijke voorzieningen/ruimtes van de Liegenschaft

Anspruch auf Gewährleistung

17. Altbau- Wohnungseigentum & Appartementsrecht

Eigendom van een woning in oude gebouwen (Altbau)  

Splitsingsakte  

Wohnungseigentum of slechts Miteigentum  

Vrijwaringsclausule in de Koopovereenkomst          

Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Rapport over de bouwkundige staat van de Altbau-eigentums-Wohnung

Nog enkele opmerkingen omtrent appartementsrecht          

18.Verhuur en huur van een woning

Huurcontracten voor onbepaalde tijd

Huurcontracten bij woningen die vóór 9 mei 1945 zijn gebouwd   

Huurcontracten bij woningen die ná 8 mei 1945 zijn gebouwd en waarbij de subsidies nog niet zijn terugbetaald

Huurcontracten bij woningen die ná 8 mei 1945 zijn

gebouwd en waarbij de subsidies reeds zijn terugbetaald

Hoe vindt u een huurhuis/appartement ?

Wie is juridisch gezien de huurder ?

Het huurcontract

Inventaris

Betaling van de huur

Borg

Verhuurde woonoppervlakte

Overname roerende goederen

Vaststelling huursom

Indicatie huurprijzen

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom ?

Betriebskosten

Verschil Brutto en Nettokaltmiete

Overige verplichtingen van de huurder

Het huurcontract en huisdieren

Huren en de verzekeringen

Opleveren van de gehuurde woning

Verkoop verhuurde woning

Enkele belangrijke huurtermen

Verhuur

Vakantieverhuur/seizoenverhuur

Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur

Huursom seizoenverhuur/classificatie

De Verhuurorganisatie

Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie

Langere termijn verhuur

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur

Voorbeeld werkwijze voor particulieren die zelf hun huis willen verhuren

Uitspraak Europese Hof inzake Airbnb

19.Kosten bij bezit en verhuur van onroerend goed in Oostenrijk

Kosten waarmee u te maken krijgt bij bezit van Oostenrijks onroerend goed

Exploitatiekosten

Onroerendgoedbelasting (Grundsteuer)

Tarieven

Vrijstelling onroerende zaak belasting (Befreiung von der Grundsteuer)

20.Vertrek uit Nederland en vestiging in Oostenrijk

Inleiding

Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Oostenrijk te mogen verblijven

Vertrek uit Nederland

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland

Aangifte vertrek naar het buitenland

Bestuurlijke boete vanwege adresgerelateerde overtredingen

Terugkeer en inschrijven in de BRP

Legalisatie

Reisdocumenten

Schengenlanden

Eigen paspoort voor kinderen

Nog enkele tips

Controle op uw uitschrijving bij het BRP            

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst ?

Brief- of postadres in Nederland ?

Vestiging in een ander EU-land

Stemmen in het buitenland

Verlies Nederlandse nationaliteit

Buiten Nederland wonen met dubbele nationaliteit

Kinderen van een Nederlandse moeder of vader

Geboorte Nederlands kind in het buitenland

Kinderen uit huwelijk met een niet-Nederlandse man

Erkenning van minderjarige buitenlandse kinderen

Verlies Nederlandse nationaliteit minderjarigen

Familieband wordt verbroken door

Kan iemand twee plaatsen in de EU ingeschreven staan ?

Vertrek naar Oostenrijk en de (belasting)schulden in Nederland

Schuld aan de Nederlandse staat en verlenging van uw paspoort

Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel

Wonen en in het buitenland met een BKR registratie

Vestiging in Oostenrijk

Inschrijvingsplicht Oostenrijkse Gemeente

Anmeldebescheinigung

Minderjarigen

Registratieformulier

Vereiste documenten voor inschrijving

Levensonderhoud

Trouwen in Oostenrijk

Follow up in Nederland

Juridisch of fiscaal resident

Homohuwelijk en geregistreerd partnerschap in Oostenrijk niet mogelijk

21.Verhuizen

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU

Vrijstelling van invoerrechten

Zelf verhuizen

Trouwen en verhuizen

Verhuizing naar uw tweede woning

Verkoop van uw tweede woning

Verhuizing bij erfenis

Vervreemdingsverbod

Belastingtelefoon Douane

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf

De offerte

De verhuiskosten

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Oostenrijk

Nog enkele tips en opmerkingen

Dierenpaspoort voor gezelschapsdieren

Algemene regels

Het oude paspoort/vaccinatieboekje

Nog enkele opmerkingen

22.Werken in Oostenrijk

Inleiding   

Wel of geen werkvergunning

Arbeidsmarkt

Economische sectoren

Werken in de dienstensector

Werken in de Handel

Werken in de Gezondheidszorg

Werken in de Horeca

Belangrijkste handelspartners

Solliciteren en uw CV   

Wettelijke regelingen

Sociale zekerheid

Werving van personeel

Arbeidsbureau

Belangrijke Oostenrijkse vacaturesites

Arbeidsregelingen

Arbeidsvoorwaarden

Ontslag

Arbeidstijden

Ziekteverlof

Vakbonden & Sociaal Verbond   

Salarissen en lonen

23.De Nederlandse zorgverzekering (ZVW) & de AWBZ

Inleiding

Zorgverzekeringen en buitenland

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?

Uw gezinsleden verhuizen met u mee

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland

Hoe kunt u zich laten registreren ?

Inschrijving bij het ziekenfonds in uw woonland

Waar heeft u recht op in Oostenrijk ?

Waar heeft u recht op in Nederland ?

Waar heeft u recht op in andere EU-landen ?

Medisch noodzakelijke zorg

Geplande medische zorg

Wat betaalt u aan bijdragen aan het CAK Nederland ?

Woonlandfactor en heffingskortingen

ZVW en WLZ bijdragen

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (was AWBZ)

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties

Zorgtoeslag in het buitenland

De European Health Insurance Card (EHIC)

Zorg waar u recht op heeft

Zorg die u vergoed krijgt

Landen waar de EHIC geldig is

Zorg die u niet vergoed krijgt

Zorg in Nederland

Gemaakte kosten declareren

Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK ?

EHIC verloren of niet ontvangen ?

Een EHIC aanvragen

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010 Sociale Zekerheid

Zorg vanuit de WLZ aanvraag voor cliënten in en uit het buitenland  

Keuzevrijheid zorg

In Oostenrijk wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse

Basisadministratie (BRP)

WLZ-zorg in een land buiten de EU

Onder welke voorwaarden kunt u WLZ zorg verkrijgen in het buitenland  

Vergoeding

Persoonsgebonden budget       

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden

24.Oostenrijkse gezondheidszorg 

Inleiding

U woont in het buitenland met een AOW-uitkering. Bent u dan nog verzekerd van zorg ?

Enkele (woon)situaties belicht

U vestigt zich permanent in Oostenrijk

U ontvangt alleen een Nederlands pensioen

Verzekerd als inwoner van Oostenrijk als werknemer of zelfstandige

Ongevallenverzekeringen

Oostenrijkse gezondheidszorg

Huisartsen

Ziekenhuizen

Apotheken

The E-Card/SV-Chipkarte

Alarmcentrales en alarmnummers

25.Bankzaken

Inleiding

Munteenheid

Het Oostenrijkse bankwezen

Belangrijkste banken in Oostenrijk

Postbank (Postsparkasse AG)

Het openen van een Oostenrijkse bankrekening

Automatische bankoverboeking

Openingstijden banken

Een ingezetene vs. een niet-ingezetene rekening

Kenmerken van een niet-ingezetene rekening

Welke documenten moet u overleggen voor het openen van een niet-ingezetene rekening

De Single Euro Payments Area (SEPA)

IBAN

Europese overschrijving

Europese Incasso

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting Standard (CRS) + uitwisseling gegevens

Regels in Nederland

Bepaling woon-of verblijfplaats in Nederland voor organisaties

CRS vanuit Oostenrijk

Verplichtingen banken volgens de CRS-regels

Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats ?

Welke informatie wordt tussen landen uitgewisseld ?

Strong Customer Authentication (SCA) Tweetrapsauthenticatie bij betalingen

Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn

Europees akkoord over betere bescherming spaarders

Bankenunie

Depositogarantiestelsel

Internetbankieren

26.Financiering van onroerend goed in Oostenrijk

Inleiding

Een aantal financieringsmogelijkheden op een rij

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland

Een persoonlijke lening in Nederland

Financiering via een projectontwikkelaar

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting

Een hypotheek via een Oostenrijkse bank

Wat moet de bank in een hypotheekofferte vermelden ?

Hypotheekvormen

Hypotheek in buitenlandse valuta

De hoogte van de rente

Wat moet u aan banken overleggen ter verkrijging van een hypotheek ? Hypotheek bij nieuwbouw

Kosten bij hypotheek

Rangbescheinigung

De bijleenregeling in het Nederlandse belastingstelsel

De bijleenregeling bij emigratie of het huren van een huis

27.Verzekeringen

Het verzekeringswezen in Oostenrijk

Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsvormen

Verzekeringsmakelaar/agent

Haushaltversicherung of Eigenheimversicherung

Verzekeringssom

Verzekerd tijdens het bouwproces

Rohbauversicherung

Bauherrenhaftpflichtversicherung

Waardevaststelling (Bewertung) van het onroerend goed

Inboedelverzekering

Aansprakelijkheidsverzekeringen 

(Private Haftpflichtversicherung)

Aansprakelijkheidsverzekering voor de huis- en grondbezitter 

(Haus- und Grundbesitzer Haftpflichtversicherung)

Aansprakelijkheidsverzekering voor de huisdierbezitter 

(Tierhalter-Haftpflichtversicherung)

Levensverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering tegen watervervuiling 

(Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung)

Rechtsbijstandsverzekering (Rechtsschutzversicherung)

Checklist rechtsbijstandsverzekering

Checklist bij het afsluiten van verzekeringen in het algemeen 

Vakantiehuisverzekeringen; verzekerd vanuit Nederland

28.Het Oostenrijkse belastingstelsel

Inleiding

Fiscale wijzigingen

BTW

BTW verlaging

Verlaging basistarief inkomstenbelasting

Uitbreiding van het hoogste belastingtarief

Extra aftrek

Fiscaal ingezetene in Oostenrijk

Wanneer wordt u als fiscaal ingezetene in Oostenrijk beschouwd ?

Overige criteria die fiscale “Wohnsitz” bepalen

Waar moet u zich als fiscaal ingezetene laten registreren ?

Oostenrijkse inkomstenbelasting (Einkommensteuer)    

Belastbaar inkomen

Belastingverdragen Nederland-Oostenrijk

Tarieven Oostenrijkse inkomstenbelasting

Inkomenscategorieën

Inkomen uit pensioen

Inkomsten uit investeringen/kapitaal (dividend)

Belastingverdragen en de bronbelasting

Tarieven Bronbelasting (Quellensteuer)

Rekenvoorbeeld Oostenrijkse inkomstenbelasting

Aftrekposten (Abzugposten)

Arbeidsgerelateerde kosten

Persoonlijke aftrekposten

Buitengewone aftrekbare kosten

Inhoudings- aftrekpercentages

Familiebonus

Kinderkorting (Kinderabsetzbetrag)

Steuerabsetzbeträge (aftrekbare bedragen)

Definitie alleenverdiener in Oostenrijk

Gezinstoeslag (Familienbeihilfe)  2021

Hulp- en rekenprogramma’s van de Oostenrijkse belastingdienst

Extra toeslag bij meer kinderen

Toeslag gehandicapt kind

Mehrkindzuschlag

Berekeningsprogramma’s

Vermogensbelasting

Erf- en schenkbelasting

Zegelbelasting

Vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer)

Sociale verzekeringspremies

Rekenvoorbeeld

Inhouding bijdrage sociale zekerheidspremies en loonbelasting op 

Oostenrijks salaris/loon

Eénverdienerskorting

Tarieven bronbelasting op inkomen

29.Vermogenswinstbelasting (Immobilienertragsteuer)

Inleiding

Tarieven

Immobilienertragsteuer (Immo-Est)

Wat is er sinds 2016 gewijzigd ?

Altfall

Neufall

Inflatiecorrectie (Inflationsabschlag) afgeschaft  

Tarief Immo Est

Uitzonderingen

Vermogensverlies

Belasting van vermogenswinst bij “nieuw onroerend goed”

Belasting van vermogenswinst bij “oud onroerend goed”

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld als bestemming is gewijzigd

Rekenvoorbeeld zelf gebouwde villa op eigen grond

Hauptwohnsitzbefreiung

Criteria Hauptwohnsitz

Herstellerbefreiung

Hoe wordt de Immobilienertragsteuer betaald ?

30.Juridische en fiscale aspecten bij de verhuur van onroerend goed in Oostenrijk

Woning aan toeristen verhuren

Verhuur eigen woning/appartement

Onderverhuur (Untervermieten der Mietwohnung)

Verhuur en de Oostenrijkse inkomstenbelasting

Niet-ingezetenen en de Oostenrijkse inkomstenbelasting

Keuze voor onbeperkte belastingplicht (unbeschränkten Steuerpflicht) in Oostenrijk voor niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen en de Oostenrijkse inkomstenbelasting over verhuuropbrengsten

Hoe wordt de inkomstenbelasting berekend ?

Aftrekbaar van bruto huurinkomsten

Rekenvoorbeeld huurinkomsten en de Oostenrijkse belastingen

Belastbare periode

Kamerverhuur zonder dat deze activiteit wordt beschouwd als bedrijfsactiviteit

Voorwaarden kamerverhuur, zonder dat het als bedrijfsactiviteit wordt beschouwd

Verhuurinkomsten als bedrijfsactiviteit

Belastingaangifte

Betaling van de belasting

BTW (Umsatzsteuer)

Teruggaaf Oostenrijkse BTW bij aankoop nieuwbouw in Oostenrijk

Voorwaarden teruggave Oostenrijkse BTW

Moet u BTW afdragen als u uw woning verhuurt (Umsatzsteuerpflicht)    

Kamerverhuur en de Oostenrijkse BTW

Vrijstelling kleine ondernemers (Kleinunternehmer)

Aangifteplicht voor de toeristenbelasting (Fremdenverkehrsabgabe)

Gastenboek – registratie

31.Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging en/of tweede huis in Oostenrijk

Uw tweede huis in Oostenrijk en het Nederlandse belastingstelsel

Vrijstelling geldt niet meer voor de volledige 100 %

Drie schijven in box 3

Tabel berekening rendement op vermogen

Hoe wordt het rendement over uw vermogen berekend ?

Rekenvoorbeeld oude situatie vóór 2017

Belastingberekening

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in situatie vóór 2017

Rekenvoorbeeld nieuwe situatie ná 2017

Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing vanaf 2017

Belastingberekening 2019 gewijzigde rendementspercentages

Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing 2019

Uitspraak rechtbank en Hoog Gerechtshof

Waarde tweede woning in het buitenland

Wat wordt niet als tweede woning beschouwd ?

Tarieven box 3 / 2021

Het belastingdrukpercentage op het box 3 vermogen

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit

32.Fiscale aspecten bij vestiging in Oostenrijk

Wanneer is er sprake van emigratie ?

Belasting en woonplaats

Het jaar van vertrek

Welk inkomen  wordt waar belast ?

Nog enkele opmerkingen

Pensioen & lijfrente

Nederlands-Oostenrijks belastingverdrag als PDF

Vestiging in Oostenrijk en uw Nederlandse AOW

Vrijwillig verzekeren voor AOW en AnW bij emigratie

Inkomen uit een woning in Nederland

Emigratie en uw huis toch in box 1 ? Hoe zit dat ?

Verhuisregeling

Aftrekbare kosten

Voorbeelden

Uitzendregeling eigen woning

Eigenwoningforfait

Aftrekbare kosten

Negatieve inkomsten uit werk en woning

Inkomen uit sparen en beleggen

Wonen buiten Nederland en inkomen uit Nederland en toch aangifte 

doen in Nederland. Het kan lonend zijn

Enkele situaties belicht

Pensioen uit Nederland

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap en de gevolgen voor aandeelhouders die in het buitenland  wonen

Eigenwoningregeling

Belastingverdragen

Conserverende aanslag / emigratie

Wie krijgen er last van deze nieuwe wet ?

Voorbeeld

33.Binnen- of buitenlandse belastingplicht ?

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht

Wat is er per 1 januari 2015 veranderd ?

Oude regeling

Nieuwe regeling: Geen keuzemogelijkheid meer + 90% regeling

Heffingsvrij vermogen per 1 januari 2017 voor buitenlandse belastingplichtigen

Voorbeeld oude en nieuwe regeling

Nieuwe gerechtelijke uitspraken 90% eis

Voorliggende zaak over dividend vanuit Nederlandse BV

Uitspraak Hof Den Bosch 17 oktober 2019

Arrest Hof van Justitie van de EU

Gerechtelijke uitspraken

34.Vastgoedbelegging in Oostenrijk populair, maar pas op valkuilen

Inleiding

Oostenrijkse regelgeving

Waar moet u nog meer op letten bij de aankoop van vastgoed in Oostenrijk ?

35.  Beleggen in Vastgoed; verzet tegen stacaravans in Tirol

Inleiding

Gemeente is niet bevoegd

Geprognotiseerde rendementsberekening toetsen

 

Info Service

Bronnen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel