Wonen en kopen op Curacao

Artikel 1 van 4 Volgende
€ 22,95 (inclusief btw)

Wonen en kopen op Curaçao

Herziene editie

Met laatste updates, nieuwe Belastingregeling Nederland-Curacao, penshonado-regeling, nieuwe box 3 regeling, fiscale wijzigingen op Curaçao.

Onlangs is de nieuwe Belastingregeling Nederland-Curaçao van kracht geworden. Wat is er veranderd voor de expat, penshonado, aspirant koper, huiseigenaar en/of ondernemer ? Biedt vestiging en/of aankoop van onroerend goed op Curaçao nog steeds juridische en fiscale voordelen?

Antwoord op deze vragen en nog veel meer onderwerpen worden behandeld in de herziene editie van het handboek Wonen en kopen op Curaçao.

Aantal pagina`s : 330

Auteur: P.L. Gillissen

ISBN: 978-90-74646-92-5

Inhoudsopgave

1. Inleiding                                                                                                 

2. Beknopte geschiedenis van Curaçao               

Inleiding                                                                                                        

3. Curaçao in vogelvlucht

Ligging en geografie                                                                                    

Oppervlakte van de eilanden                                                                       

Klimaat                                                                                                         

De naam Curaçao                                                                                                  

De vlag van Curaçao                                                                                   

Landschap, vegetatie en fauna                                                                    

Bevolking                                                                                                     

Bevolkingsopbouw                                                                                       

Beroepsbevolking                                                                                        

Godsdienst                                                                                                   

Taal                                                                                                              

Cultuur                                                                                                         

Natuurgebieden                                                                                           

Economie van Curaçao                                                                               

Rechterlijke organisatie en rechtspraak                                                       

Subsidie vanuit Nederland                                                                           

Kiesrecht                                                                                                      

4. Aankoop van onroerend goed op Curaçao; de oriëntatiefase

Inleiding                                                                                                        

Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed op Curaçao  

Waar kopen ?                                                                                               

Locatiefactoren                                                                                            

Locatiekeuze                                                                                                

Checklist waar kopen ?                                                                                

Hoe vindt u onroerend goed ?                                                                     

Nieuwbouw                                                                                                  

Wat kopen                                                                                                    

Curaçaose onroerend goed markt                                                               

Soorten onroerend goed                                                                              

Oriëntatie-checklist wat kopen                                                                     

Vraagprijs                                                                                                     

Checklist vraagprijs                                                                                      

Staat van onderhoud van het huis                                                               

Wanneer op huizenjacht                                                                              

Enkele tips/waarschuwingen                                                                       

Nog enkele tips van het Curaçao forum                                                      

5. Aankoop onroerend goed op Curaçao; Het koopproces

Inleiding                                                                                                        

Curaçaose makelaars                                                                                  

Wat kan er misgaan in de contacten tussen u en de makelaar                             

Het koopproces                                                                                            

Taxatie                                                                                                         

Bod, tegenbod, optie                                                                                    

Overeenkomst tussen koper en verkoper                                                    

Ontbindende voorwaarden                                                                           

Ondertekening voorlopig koopcontract                                                        

Inhoud koopcontract                                                                                    

Aanbetaling/handgeld                                                                                  

De overdracht                                                                                              

Het niet nakomen van het contract door één van de partijen                      

Sleuteloverdracht                                                                                         

Geschillen bij een onroerendgoedtransactie op Curaçao                            

Kosten bij aankoop van Curaçaos onroerend goed                                     

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Grondbelasting vervangen door OZB-Belasting                                          

Tarieven OZB-belasting                                                                               

Jaarlijks terugkerende kosten                                                                      

Aankoopbegeleiding                                                                                    

6. Het kadaster op Curaçao                                                                             

Ontwikkeling van het Kadaster- en hypotheekwezen op Curaçao              

Doel van het Kadaster en Openbare Registers                                           

Kernactiviteiten van het kadaster                                                                 

Opmeten van percelen                                                                                 

Meetbriefnummer                                                                                         

Grensuitzetting                                                                                             

Perceelsinformatie                                                                                       

Aankoop grond & de afmetingen en grenzen van de kavel                         

Verkoop van een deel van uw perceel                                                         

Verschil extractplan en meetbrief                                                                

Overdracht van een terrein                                                                          

7. Aankoop bouwgrond

Inschrijven voor overheidsterrein bestemd voor woningbouw                     

Vereiste documenten                                                                                   

Aanvraagvoorwaarden                                                                                 

8. Aanvraag bouwvergunning voor het eilandgebied Curaçao

Inleiding                                                                                                        

Behandelingstermijn aanvraag bouwvergunning                                         

Vereiste documenten voor de aanvraag van een bouwvergunning             

Indienen van de bouwvergunningaanvraag                                                 

Geldigheid van de bouwvergunning                                                            

Intrekken van de bouwvergunningaanvraag                                                

Taak van de bouwinspecteur van de DROV                                               

Indienen van klachten                                                                                  

Aanvraag nieuw huisnummer                                                                      

9. Vertrek vanuit Nederland en vestiging op Curaçao

Inleiding                                                                                                        

Vertrek uit Nederland                                                                                   

Het Nederlandse bevolkingsregister                                                            

Basisregistratie personen                                                                            

Afmelden/uitschrijven uit de BRP                                                                

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)                                                              

Ingezetenen en niet-ingezetenen                                                                 

Persoonsgegevens in de BRP                                                                     

Wat moet u regelen voordat u naar Curaçao vertrekt                                  

Vestigen op Curaçao                                                                                   

Wat heeft u voor vestiging op Curaçao nodig ?                                           

Van Rechtswege Verklaring                                                                        

Depositobetaling voor niet-Nederlanders                                                    

Verblijf als toerist                                                                                         

Werkvergunning voor niet-Nederlanders                                                     

Uw Nederlandse paspoort                                                                           

Verlengen van uw paspoort                                                                         

Geen bijschrijving kinderen meer in paspoort                                              

Geldig document voor kind                                                                          

Meereizen kind met ouder met andere achternaam                                    

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort                                              

Trouwen op Curaçao                                                                                   

Persoonlijke situatie en doel van uw verblijf op Curaçao &

van Rechtswege verklaring                                                                          

Wel of geen retourticket                                                                               

Geldigheid vergunning                                                                                 

10. Werken op Curaçao

Moet u een werkvergunning aanvragen als u nog geen

werk heeft op Curaçao                                                                                 

Werk vinden                                                                                                 

Vacatures                                                                                                     

11. De Verhuizing

Inleiding                                                                                                        

Vrijstelling van invoerrechten                                                                       

Vervreemdingsverbod                                                                                  

Belastingtelefoon Douane in Nederland                                                      

Inschakelen van een internationaal verhuisbedrijf                                       

Checklist keuze van & contact met het verhuisbedrijf                                 

De offerte                                                                                                     

De verhuiskosten                                                                                         

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen op Curaçao                       

Nog enkele tips en opmerkingen                                                                 

Gebruik/installatie van uw apparatuur op Curaçao                                      

Meenemen van uw huisdier                                                                         

Vereiste documenten voor het inklaren van uw huisdier                             

Veel voorkomende hondenziektes                                                               

Informatie-adressen over het meenemen van uw huisdier                       

11. Bankzaken & Verzekeringen

De Antilliaanse munteenheid                                                                       

Centrale Bank van de Nederlandse Antillen                                                

Registratie                                                                                                    

Offshore-banken                                                                                          

Financiële instituten                                                                                     

Aanhouden van een bankrekening in Nederland                                         

Een niet-ingezetenen rekening in Nederland                                               

Openen van een bankrekening bij een bank op Curaçao                            

Openingstijden banken                                                                                

Internationale transacties                                                                             

Omwisselen buitenlandse valuta in Antilliaanse Guldens                           

Checklist Bank op Curaçao                                                                         

Electronic Banking                                                                                       

Credit-cards                                                                                                           

Betaalautomaten en pinpasjes                                                                    

Girodienst Curaçao                                                                                      

Postspaarbank                                                                                             

Verzekeringen                                                                                              

Verzekeringszaken gezien vanuit Nederland en Curaçao                           

Verzekering bij stage op Curaçao                                                                

13. Financiering van onroerend goed op Curaçao

Inleiding                                                                                                        

Financieringsmogelijkheden                                                                        

Financiering uit eigen middelen                                                                   

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland                                        

Een persoonlijke lening in Nederland                                                                    

Financiering via een projectontwikkelaar                                                     

Een hypotheek bij een Nederlandse bank                                                   

Effectenbevoorschotting                                                                              

Een hypotheek bij een bank op Curaçao                                                     

Garantiefonds                                                                                              

Wie kan er op Curaçao een hypotheek afsluiten ?                                      

Looptijd hypotheek                                                                                       

Soort valuta                                                                                                  

Hoogte van de rente                                                                                    

Vereiste documenten voor de aanvraag van een hypotheek                      

Afsluitkosten hypotheek                                                                               

De hypotheekaanbieding                                                                             

Bespreek de volgende mogelijkheden met uw hypotheekadviseur             

Wat te financieren                                                                                        

Hypotheekrente aftrek in Nederland                                                            

Hypotheekbrochure                                                                                      

14. Nutsvoorzieningen

Inleiding                                                                                                        

Levering water en elektriciteit                                                                      

Kwaliteit van het drinkwater                                                                         

Nieuw aansluiting of overnemen van bestaande aansluiting                       

Aansluitkosten                                                                                             

Facturering                                                                                                   

Het tarievensysteem                                                                                    

Van meteropname tot uw rekening                                                              

Betaling van uw energienota                                                                       

Pagatinu                                                                                                       

Aanvraag van een nieuwe aansluiting                                                         

Stroomstoringen                                                                                           

Schakelprogramma                                                                                      

Waterstoringen                                                                                             

Bruin water                                                                                                   

Lage of hoge waterdruk                                                                               

Geen water                                                                                                  

Hoog verbruik van water                                                                                        

Indienen schadeclaim                                                                                  

Afhandeling van een schadeclaim                                                               

De energiewinkel van Aqualectra                                                                

Gas                                                                                                              

Levering en aansluiting van gascilinders                                                     

Nieuwe gasinstallatie voor commercieel gebruik                                         

Bulktanks                                                                                                     

Benodigde documenten                                                                               

Doorgeven van wijzigingen                                                                          

Verkoop                                                                                                        

Verbruiksduur                                                                                               

Storingen                                                                                                      

Wat te doen bij een storing                                                                          

Checklist en tips bij gebruik van gascilinders                                              

Telecommunicatie                                                                                                  

Telefoon via het vaste net                                                                            

Mobiele telefonie                                                                                          

Internet                                                                                                         

Huisvuil (Selikor)                                                                                          

Inbraakbeveiliging                                                                                        

15. Uw auto en rijbewijs op Curaçao

Inleiding                                                                                                        

Uitvoer van de auto uit Nederland                                                               

Autoverzekering                                                                                           

Uitvoerkenteken is vervallen                                                                        

Schorsen kenteken                                                                                      

Transport van uw auto naar Curaçao                                                          

Europese automerken op Curaçao                                                              

Invoer van uw auto                                                                                       

Invoerprocedure                                                                                           

Auto kopen op Curaçao                                                                               

Koopproces bij een occassion op Curaçao                                                 

Benodigde documenten                                                                               

Autokeuring                                                                                                  

Keuringsproces                                                                                            

Wegenbelasting                                                                                           

Betaling wegenbelasting                                                                                        

Tarieven wegenbelasting                                                                             

Betaling motorrijtuigenbelasting via de werkgever                                       

Verkrijgbare brandstof op Curaçao                                                              

Betaling invoerrechten                                                                                 

Auto mee terug naar Nederland of verkopen op Curaçao ?                        

Verlies of diefstal van uw documenten                                                        

Verlies of diefstal van uw kentekenplaat                                                     

Uw auto tijdelijk schorsen                                                                            

Inleveren kentekenplaat                                                                               

Duplicaat belastingkaart                                                                              

Motorrijtuigenverzekering                                                                             

Dekkingen                                                                                                    

De Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking                                                    

De Beperkte Cascodekking (WA + Beperkte Casco)                                  

Premie                                                                                                

Korting                                                                                                          

Persoonlijke ongevallen inzittenden verzekering                                         

Uw rijbewijs                                                                                                  

Uw Nederlandse rijbewijs                                                                            

Registratie van uw Nederlandse rijbewijs op Curaçao                                

Wat te doen als uw Nederlandse rijbewijs verloopt                                     

Omzetten van een Nederlands rijbewijs in een Curaçaos rijbewijs             

Verschillen Nederlands en Curaçaos rijbewijs                                            

Het vernieuwen/verlengen van uw Nederlandse rijbewijs                           

Uw Curaçaose rijbewijs en de geldigheid in Nederland                              

Het behalen van een Curaçaos rijbewijs                                                     

Categorieën rijbewijs                                                                                   

Overige vervoersmiddelen op Curaçao                                                       

16. Het onderwijssysteem op Curaçao

Inleiding                                                                                                        

Sociaal leenstelsel                                                                                       

Belastingvoordeel – rente en aflossing studieleningen                               

Dossier Onderwijs op Curaçao                                                                              

17. De gezondheidszorg en medische voorzieningen

Inleiding                                                                                                        

De zon                                                                                                          

Warmte uitslag                                                                                             

Zouttekort                                                                                                     

Dengue                                                                                                        

Pitriasis Versicolor                                                                                       

Krentenbaard                                                                                               

Chikungunya                                                                                                

Zikavirus                                                                                                       

De Manzanillaboom                                                                                     

Onderwatersituatie                                                                                       

Gebruik medicijnen                                                                                      

Apotheken                                                                                                    

Huisartsen en specialisten                                                                           

Verpleeghuizen en Bejaardenzorg                                                              

Ziekenhuizen                                                                                                

18. Vestigen op Curaçao en de gevolgen voor de Nederlandse volksverzekering

Inleiding                                                                                                        

Tijdelijke uitzending door uw Nederlandse werkgever                                

Recht op AOW bij vertrek naar het buitenland                                            

Herziening vrijwillige AOW/ANW                                                                 

Ontvangst van AOW/AWW op Curaçao                                                      

ANW                                                                                                            

Gevolgen sociale (werknemers) uitkeringen bij vestiging op Curaçao        

ZW, WAZ, WIA of WAO-uitkering                                                                

WW-uitkering                                                                                               

Gedetacheerde Nederlandse ambtenaren                                                   

19. De Sociale Verzekeringen op Curaçao

Inleiding                                                                                                        

Overzicht sociale verzekeringen op Curaçao                                              

Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)                                                   

Weduwe-, Weduwnaars- en Wezenpensioen (AWW)                                 

Ziekteverzekering (ZV)                                                                                 

Ongevallenverzekering (OV)                                                                       

Cessantia                                                                                                     

Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ)                            

Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)                                                   

Wie is verzekerd                                                                                          

Aanvragen AOV-pensioen                                                                           

Toeslag                                                                                                        

Kortingen                                                                                                      

Ingangsdatum                                                                                              

Intrekking of herziening                                                                                

Vertrek naar het buitenland                                                                          

Betaalbaarstelling                                                                                        

Kerstuitkering                                                                                               

Eind pensioen                                                                                              

Uitbetaling bij overlijden                                                                               

Uitkering ineens na overlijden                                                                      

AO-nummer                                                                                                           

Beroep                                                                                                         

AWW                                                                                                            

Ziekteverzekering (ZV)                                                                                 

Ongevallenverzekering (=OV)                                                                     

Cessantia (werkloosheidsuitkering)                                                             

Betaling AVBZ premie                                                                                 

Overzicht Curaçaose loongrenzen, premies, uitkeringen                            

Pensioengerechtigde leeftijd op Curaçao omhoog naar 65 jaar                  

20. BRK vervangen door BRNC

Inleiding                                                                                                        

Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe belastingregeling Nederland-

Curaçao                                                                                                       

Aanmerkelijk belang                                                                                    

Successie- en schenkingsrecht                                                                   

Hybride entiteiten                                                                                         

Vaste inrichting                                                                                            

Dividendbelasting                                                                                        

Beursnotering                                                                                               

Rente en Royalty                                                                                         

Aanmerkelijk belang en emigratie                                                                

Overgangsregeling                                                                                       

Pensioen en lijfrente                                                                                    

Sporters en artiesten                                                                                    

Erf- en schenkbelasting                                                                               

Arbitrage                                                                                                      

Inlichtingenuitwisseling                                                                                

21. Penshonado-regeling

Penshonado-regeling                                                                                   

BRK vervangen door BRNC (Belastingregeling Nederland-Curaçao         

Aanpassingen                                                                                              

BRNC en de penshonado-regeling per 1 januari 2016                                

Voorwaarden om zich onder het penshonado-regime op Curaçao

te vestigen                                                                                                    

Overgangsregeling                                                                                       

Voorbeeld berekening                                                                                  

Buitenlandse inkomstenbronnen belast tegen 10%                                    

Penshonado-regeling en keuzemogelijkheid                                               

Arbeid op Curaçao                                                                                       

De penshonado en de Curaçaose premies sociale verzekeringen             

21. Stichting Particulier Fonds (SPF)

Inleiding                                                                                                        

Wat is de SPF                                                                                              

Verschil met de Nederlandse Stichting                                                        

Oprichting SPF                                                                                            

Voordelen SPF                                                                                            

Doeleinden SPF                                                                                           

Fiscale positie SPF op Curaçao                                                                  

SPF en de Nederlandse box 3 en schenkingsrecht                                    

SPF en winstbelasting                                                                                 

De SPF en het uitoefenen van een bedrijf                                                   

Kenmerken en vereisten SPF                                                                      

Verschil SPF met een gewone stichting                                                      

Vergelijking SPF met Angelsaksische Trust                                                

Toepassingmogelijkheden van de SPF                                                       

De SPF als instrument voor estate planning                                               

De SPF voor verzekeringen, lijfrenten en pensioenen                                

De SPF als alternatief voor de Trust                                                            

De SPF als instrument voor asset protection                                              

De SPF als beleggingsmaatschappij                                                           

De SPF als art foundation                                                                            

De SPF en charitatieve doelstellingen                                                         

De SPF voor het onderbrengen van nieuwe activiteiten                              

De SPF voor het overhevelen van vermogensgroei                                    

De SPF en toekomstige waarde-aangroei                                                   

De SPF als houdstermaatschappij                                                              

De SPF en de Nederlandse fiscus                                                              

Erkenning en fiscale behandeling SPF in Nederland                                  

De SPF en de Nederlandse vennootschapsbelasting                                 

23. Zakendoen op Curaçao

Inleiding                                                                                                        

Algemene concurrerende voordelen van Curaçao                                      

Logistiek kruispunt                                                                                       

Kruispunt van begunstigde gebieden                                                          

Cultureel kruispunt                                                                                       

Economische speerpunten                                                                          

Marktkansen in de logistieke sector                                                             

Marktkansen in de toeristische sector                                                         

Ontwikkelingen toerisme op Curaçao                                                          

Marktkansen in de ICT & E-commerce sector                                             

Marktkansen in de utiliteitssector                                                                 

E-business                                                                                                   

Vestigingsmogelijkheden                                                                             

Economische zones                                                                                     

E-Zone en exportregeling                                                                            

Industriële zone                                                                                            

World Trade Center                                                                                     

Subsidies en andere regelingen                                                                  

24. Starten van een bedrijf op Curaçao; vestigingsformaliteiten

Formaliteiten                                                                                                

Zakendoen op Curaçao                                                                               

Bedrijfsvorm                                                                                                 

Eenmanszaak                                                                                              

Aanvraag vestigingsvergunning                                                                   

Directievergunning                                                                                       

Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel             

Aanvullende vergunningen afhankelijk van de branche                              

Industrie                                                                                                       

Bouwnijverheid en –installatiebedrijven                                                       

Bank-, verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening                             

Handel/Groothandel en tussenhandel                                                         

Handel/Detailhandel                                                                                    

Hotels en logementen                                                                                  

Restaurants en Cafés                                                                                  

Landbouw, Veeteelt en Visserij                                                                   

Nieuwe exportregeling                                                                                 

Subsidies en andere regelingen                                                                  

25. Rechtspersonen op Curaçao

De NV en de BV op Curaçao                                                                       

De naam van het bedrijf                                                                               

Wat staat er in de notariële akte                                                                  

Statuten                                                                                                        

Bestuur                                                                                                         

Bevoegdheden aandeelhouders                                                                  

Aandeelhouder- bestuurde vennootschap                                                   

Verschillen Curaçaose NV en Curaçaose BV                                             

Voorkeursrecht                                                                                             

Stemrecht                                                                                                     

Publicatie verplichtingen bij een grote NV                                                   

Vereiste documenten                                                                                   

Laagbelaste beleggingsvennootschap                                                        

26. Economische Zone Wetgeving

Inleiding                                                                                                        

De E-Zone NV                                                                                             

De (belasting)voordelen op een rij                                                               

Goederen E-Zone                                                                                        

Diensten E-Zone                                                                                          

Andere voordelen van de E-Zone                                                                

27. Het Curaçaose Belastingstelsel                                                          

Inleiding                                                                                                        

De belastingdienst / de landsontvanger                                                       

De inkomstenbelasting                                                                                

Ingezetene vs. niet-ingezetene van Curaçao                                              

Belastbaar inkomen                                                                                     

Nieuw belastingstelsel                                                                                 

Schijventarieven inkomstenbelasting Curaçao 2016                                   

Toeslagen 2016                                                                                           

Werking Tabel                                                                                              

Inkomstenbelasting privé personen                                                             

Eigen woning                                                                                               

Ziektekosten                                                                                                 

Rente en aflossing studieleningen                                                               

Bijzonder tarief lokale bankrente                                                                  

Bijzonder tarief vermogensinkomsten                                                          

Bronheffing op rente                                                                                    

Uitkeringen uit kapitaal/levensverzekeringen                                              

Belastingkorting buitenlanders                                                                     

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Winstbelasting 2016                                                                                    

Wijzigingen in de aftrek winstbelasting                                                        

Vervroegde afschrijving                                                                               

Afschrijving tot 50% OZB-waarde                                                                

Aftrek van kosten van voedsel, drank en representatie                               

Rente-aftrek                                                                                                 

Doelvermogen                                                                                              

Transparante vennootschap                                                                        

Loonbelasting                                                                                               

Fictieve dienstbetrekkingen                                                                         

Omzetbelasting i.p.v. logeerbelasting                                                          

Invoering onroerende zaak belasting Curaçao                                            

Tarieven OZB                                                                                               

Aangifteplicht binnenlands belastingplichtigen                                            

De belastingaanslag                                                                                    

Inhouding inkomstenbelasting door werkgever                                           

Verrekening van teruggaven                                                                        

Belastingschulden                                                                                                  

Invordering, aanmaning en dwangbevelen                                                  

Bezwaar tegen aanslag                                                                               

Uitstel van betaling                                                                                       

Vermogensbelasting op Curaçao                                                                

Erf- en schenkbelasting  | tarieven op Curaçao                                           

Indienen van het aangiftebiljet                                                                     

Boete                                                                                                            

Berekening van de successiebelasting                                                       

Vrijstelling en tarieven                                                                                  

Voorbeeld berekening                                                                                  

Overgangsregeling/overgangsbelasting                                                      

Voorbeeld berekening                                                                                  

Successie- en schenkingsrecht binnen de nieuwe BRNC                          

Online aangifte doen op Curaçao                                                                

28. Ondernemers en de belastingen op Curaçao

Startende ondernemer en inschrijving bij de belastingdienst                      

Omzetbelasting                                                                                            

Het CRIB-nummer                                                                                       

Omzetbelasting bij de invoer van goederen                                                          

Tarief omzetbelasting                                                                                   

Vrijstellingen                                                                                                

Aangifte doen en betalen                                                                             

Winstbelasting                                                                                             

Aangifte winstbelasting                                                                                

Belastingjaar                                                                                                

Definitieve aangifte                                                                                      

Tarief winstbelasting                                                                                    

Bepaling belastbare winst                                                                            

Keuze rechtsvorm, juridische kenmerken en de fiscale gevolgen               

De inhoudingsplichtige en de werknemer                                                    

Wat wordt als loon beschouwd                                                                              

Binnenlandse en buitenlandse werknemers                                                

Te regelen zaken voor de inhouding van de loonbelasting door de werkgever                                                                                       

Loonbelastingverklaring                                                                               

Loonstaat                                                                                                     

Vermindering van loonbelasting                                                                  

Definitieve afrekening                                                                                  

29. Belastingheffing in Nederland                                                   

Wat is uw fiscale woonplaats ?                                                                    

Tijdelijk in het buitenland                                                                             

Woont en/of werkt u in het buitenland ?                                                      

Uw fiscale partner en werkzaam/wonend in het buitenland                        

Uitzondering voor personen die op Curaçao wonen                                    

Aftrekposten                                                                                                 

Heffingskortingen                                                                                         

Fiscale partner                                                                                             

Welk land is heffingsbevoegd over welk inkomen                                       

Emigratie van een DGA                                                                               

Recht op heffingsvrij vermogen                                                                   

Overgangsregeling                                                                                       

ZVW bij vestiging op Curaçao                                                                     

30. Een huis op Curaçao en de Nederlandse fiscus

Een huis op Curaçao en de BRK (BRNC)                                                   

Een huis op Curaçao en de Nederlandse fiscus                                         

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Buitenlandse belastingplichtig en box 3                                                      

Emigratie en box 3                                                                                       

Immigratie en box 3                                                                                     

Wel of geen hypotheek op uw tweede huis en box 3                                  

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                           

31. Overheid, bestuur, politiek, staatkundige situatie

Situatie tot 1975                                                                                           

Situatie na 1986                                                                                           

De 5 eilanden van de Nederlandse Antillen                                                          

Situatie na 10-10-2010                                                                                 

Bijlagen

Bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 - 2022 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel