Wonen en kopen in Portugal 2023

Artikel 1 van 24
€ 24,95 (inclusief btw)

WONEN EN KOPEN IN PORTUGAL 

15e herziene druk 2023/2024

CIP GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Juridische, fiscale en financiële vraagbaak voor Nederlandstaligen, die zich in Portugal willen vestigen en/of in Portugal  onroerend goed willen kopen.

ISBN :  978-94-92895-35-6

Wat iedereen zou moeten weten over de aankoop van een (tweede) huis in Portugal en/of vestiging in Portugal

Portugal is voor Nederlanders en Belgen nog steeds een aantrekkelijk land om er een huis te kopen en er te wonen.

In dit handboek worden  vrijwel alle aspecten die daarbij komen kijken besproken.

Het begint met een inleiding over het land zelf, de geografische  oriëntatie en waar je het beste een huis kunt kopen, de vastgoedmarkt, gevolgd door het koopproces, het koopcontract, de overdracht, de overdrachtsbelasting en andere fiscale zaken, het kopen van bouwgrond, de bouwvergunning, het bouwproces en renovatie, de nutsvoorzieningen etc.

Ook huur en verhuur komen aan de orde, evenals bankzaken en verzekeringen. De vestiging in Portugal, de verhuizing, belastingplicht in zowel Nederland als in Portugal.

Deze zeer complete gids is een uitstekende handleiding voor hen die in Portugal een (tweede) huis willen kopen en/of in Portugal willen gaan wonen.

Recensent Dr. J. Kroes  (NBD Biblion)  


Inhoudsopgave

Colofon

1. Inleiding

Waarom vertrekken zoveel Nederlanders     ?                                             

Belangrijkste motieven om te emigreren                                                     

Zuid-Europese landen vooral bij 50 plussers in trek                                     

Een huis in Portugal ?                                                                            

2. Portugal in vogelvlucht

Land en bevolking                                                                                      

Bevolkingsontwikkeling                                                                              

Bevolkingsdichtheid                                                                                   

Religie                                                                                                      

Volksaard                                                                                                  

Taal                                                                                                          

Bestuur en administratieve indeling                                                            

Politieke partijen                                                                                        

Rechtswezen                                                                                             

Klimaat                                                                                                      

Noord-West Portugal                                                                                

Zilverkust                                                                                                  

Oost-Portugal                                                                                           

Zuid-Portugal                                                                                            

De Algarve in de winter                                                                              

Wintersport in Portugal                                                                              

Verkeer                                                                                                     

Bereikbaarheid per auto                                                                             

De Portugese ANWB (= ACP)                                                                    

De Portugese spoorwegen                                                                         

Autoslaaptreinen                                                                                       

Bussen                                                                                                     

Tijdverschil                                                                                               

Het postverkeer                                                                                         

Vliegvelden en vliegverkeer                                                                       

Luchthavens in Portugal                                                                             

Nieuwe luchthaven bij Lissabon ?                                                               

3. Geografische oriëntatie

De Portugese kust                                                                                              

Costa Verde                                                                                                        

Costa de Prata                                                                                          

Costa do Sol & Costa Estouril                                                                    

Costa de Lisboa                                                                                        

Blue Coast                                                                                                

Costa Dourada                                                                                          

Costa do Algarve                                                                                       

Accommodatie en faciliteiten aan de Algarve                                              

Het Portugese binnenland                                                                          

Overzicht provincies                                                                                  

4. Oriëntatiefase, locatie, soort onroerend goed en vraagprijs

Emotie en verstand                                                                                    

Motieven                                                                                                   

Waar kopen ?                                                                                           

Motieven                                                                                                   

Uitgangspunten                                                                                         

Minimumloon                                                                                             

Gemiddeld salaris                                                                                      

Checklist waar kopen ?                                                                             

Bereikbaarheid                                                                                          

Tips van een aankoopmakelaar                                                                

5. De Portugese onroerendgoedmarkt

De tweede (vakantie)huizenmarkt                                                            

Prijsontwikkeling                                                                                       

Soort onroerend goed                                                                              

Keuemogelijkheden kandidaat-koper                                                           

Appartementen                                                                                          

Bungalows & Schakelbungalows                                                                

Villa's                                                                                                        

Gerestaureerde boerderijen en landhuizen                                                  

Bouwkavels                                                                                               

Grondstukken met vervallen boerderijen                                                     

Grondstukken waarop niet gebouwd mag worden                                        

Een oud huis op het platteland                                                                    

Vraagprijs                                                                                                 

Tips van een aankoopmakelaar                                                                  

Stukken land en ruïnes of quinta’s                                                              

6. De voorbereidingsfase

Het verzamelen van informatie                                                                   

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                             

Onroerendgoedbeurzen in Nederland  en België                                         

Oriëntatie-dagen                                                                                        

Adviezen en tips tijdens de voorbereidingsfase                                        

Tips van een aankoopmakelaar                                                                 

Wanneer op huizenjacht ?                                                                         

Staat van onderhoud van het huis                                                             

Tips van een aankoopmakelaar                                                                 

7. Het koopproces; het contact met de makelaar, advocaat en de notaris

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                             

De Portugese makelaar                                                                             

Hoe zijn erkende makelaars te herkennen ?                                                

Checken van registratienummer van de makelaar                                       

Makelaarsvereniging                                                                                 

Internationale organisaties                                                                        

Functies van de makelaar                                                                         

Bescherming van de koper/verkoper                                                        

Bezichtiging van objecten                                                                         

Bemiddelingsopdrachten                                                                            

BTW tarieven                                                                                            

Makelaarscommissie                                                                                

Wie betaalt de commissie ?                                                                      

De betaling van de koopsom                                                                      

Het plaatsen van een zoekopdracht                                                            

De aansprakelijkheid van de makelaar                                                        

Buitenlandse makelaars in Portugal                                                            

Verschil Nederlandse en Portugese makelaars                                           

De vergunninghoudende makelaar en de betekenis voor u                        

Het verkrijgen van een makelaarsvergunning                                             

Makelaars op jacht naar de koper die ter plaatse arriveert                           

Een verkoopprijs in Portugal is er één met vraagtekens                              

De formele kant                                                                                         

De informele biedingskant                                                                          

De Portugese huizenmarkt en de makelaar                                                 

Checklist, tips en waarschuwingen bij contacten met makelaars                  

Waarom een aankoopmakelaar ?                                                                

De makelaar en de officiële papieren en de belangrijkheid ervan                  

De Portugese notaris                                                                                 

Een volmacht door een notaris in Nederland                                            

De rol van de advocaat                                                                              

Taken van de advocaat                                                                              

8. Het voorlopig koopcontract

Het vóór-onderzoek                                                                                   

Wat dient u uw advocaat te laten onderzoeken ?                                         

Titel- en kadastraal onderzoek                                                                   

Het Portugese kadaster (Registo Predial)                                                  

Belastingonderzoek                                                                                   

Wat staat er in het "caderneta predial" ?                                                     

De grond                                                                                                   

Onderzoek naar bestemmingsplannen                                                        

Onderzoek naar de bewoonbaarheid/woonvergunning                             

Gas-, water- en elektriciteitsnota's                                                             

Contrato Promessa de compra e venda                                                    

Portugees recht                                                                                         

Koopcontract inzake bouwgrond                                                                 

Inhoud koopcontract (contrato Promessa de compra e venda = voorlopig koopcontract)                                                                             

De partijen                                                                                                 

Het object                                                                                                  

Roerende goederen                                                                                  

De prijs                                                                                                     

Aanbetaling en boeteclausules                                                                

Overdrachtsdatum                                                                                     

Aanvullende en/of ontbindende voorwaarden                                           

Contractbreuk door de verkoper                                                                 

Contractbreuk door de koper                                                                      

Meest gemaakte fouten door onwetende buitenlandse kopers                      

9. De overdracht en registratie

Ficha Técnica da Habitação (FTH) Bouwtekening                                       

De rol van de notaris                                                                                  

Van overeenkomst naar overdracht                                                           

Overdrachtsdatum                                                                                     

Noodzakelijke documenten en gegevens bij de ondertekening van de overdrachtsakte

De definitieve overdracht                                                                           

Notariële overdrachtsakte                                                                         

Registratie van het onroerend goed in het registratiekantoor                       

10. Overdrachtsbelasting en overige kosten

Overdrachtsbelasting                                                                                

Kosten bij overdracht Portugees onroerend goed                                        

Tarieven Imposto Municipal sobra Transamissoes                                      

Rekenvoorbeeld                                                                                        

IMT Tarieven hoofdbewoning vaste land Portugal                                       

IMT Tarieven tweede woning                                                                     

Rekenvoorbeelden                                                                            

IMT Tarieven Madeira en Azoren                                                                

Overige IMT tarieven                                                                                 

Vrijstellingen                                                                                             

Aankoop Portugees onroerend goed door een rechtspersoon                       

Belastingvrijstellingen en  - voordelen                                                            

Fiscale tegemoetkomingen onder voorwaarden                                           

Kosten rechtshulp van advocaten                                                               

11. De gemeentelijke onroerende zaak belasting in Portugal

De Portugese onroerendgoedbelasting                                                       

Waarover wordt IMI geheven ?                                                                   

Wie is belastingplichtig voor de IMI (Imposto Municipal sobre os Imóveis)?                                                      

Vrijstelling (Isenção) IMI                                                                                     

Berekening te betalen IMI                                                                          

Betaaltermijn

Wat zijn de betalingstermijnen voor de IMI                                                  

IMI Familiar (korting afhankelijk van uw gezinssamenstelling)                     

Kortingsvoorbeelden                                                                                  

Extra IMI heffing (adicional ao IMI = AIMI)                                                  

AIMI(Adicional Imposto Municipal Sobre Imóveis)                                      

Tarieven particulieren                                                                                

Schema tarieven AIMI                                                                                

AIMI Tarief voor bedrijven (empresas)                                                       

Wie moet AIMI betalen ?                                                                            

Belastbare basis AIMI                                                                                

Wie heeft recht op IMI-vrijstelling                                                              

Belastingplichtigen met een laag inkomen                                                  

Belastingplichtigen die een huis kopen met een waarde tot € 125.000          

Overige situaties, waarbij men recht heeft op vrijstelling IMI                       

Schema vrijstelling/korting IMI                                                                   

Hoe kunt u IMI-vrijstelling aanvragen ?                                                     

Deadline voor aanvragen IMI-vrijstelling                                                   

Bouw matrix                                                                                               

12. Het kopen van (bouw)grond

Wet op de Portugese ruimtelijke ordening                                                   

Informatie inwinnen op het gemeentehuis                                                    

Soorten (bouw)grond                                                                                 

Landelijke (bouw)kavels zonder bebouwing buiten de bebouwde kom 

Landelijke kavels met bebouwing/project                                                    

Kavels binnen de bebouwde kom bestemd voor bebouwing                         

Kavels met bouwvallen                                                                              

De oppervlakte van het perceel                                                                  

De eigendomsakte van het land                                                                  

Erfdienstbaarheden                                                                                    

Erfpacht                                                                                                    

Aansluiting op nutsvoorzieningen                                                               

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                          

Wat niet kopen ?                                                                                        

Slopen                                                                                                       

13. Aanvraag van een bouwvergunning

Aanvraag van een bouwvergunning                                                            

Voorlopige bouwvergunning                                                                       

De definitieve bouwvergunning                                                                   

Hoe dient men de aanvraag in ?                                                                 

Wijzigen tijdens de bouw                                                                            

Bouwvergunning voor agrarisch land                                                          

Bouwvergunning voor verbouwingen                                                          

Aanvraag bouwvergunning bij mede-eigendom                                           

Bouwen/verbouwen in eigen beheer                                                            

De "technico responsável"                                                                         

14. Het bouwproces; contact met de bouwondernemer, het bouwmanage­mentburo en de architect

De keuze van een aannemer/bouwondernemer                                            

Bouwmanagementburo                                                                               

Voor-overeenkomst met de bouwer/projectontwikkelaar                              

Laat eerst de grond op uw naam zetten                                                       

Portugese bouwvoorschriften/bouwmethoden                                             

Het bouwcontract                                                                                       

Garanties                                                                                                  

Checklist inhoud bouwcontract                                                                   

Nog enkele aandachtspunten                                                                     

De bouwtekening gaat online                                                                      

Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom                               

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                                        

De aannemingsovereenkomst in Portugal                                                  

Wat zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever ?                            

Wat zijn de rechten en plichten van de aannemer  ?                                  

Termijn van uitvoering                                                                               

Opheffing overeenkomst                                                                            

De architect                                                                                               

De architect en de bouwvergunning                                                         

Kosten van een architect                                                                          

Checklist wat te bespreken met uw architect                                            

Voorlopige en definitieve oplevering                                                           

Bewoonbaarheidsverklaring (Licença de habitabilidade)                              

Kopen van een projectontwikkelaar                                                           

Boeteclausule bij te late oplevering                                                           

Documenten bij oplevering en aansluiting op de elektriciteit                       

Aansluitproces op de elektriciteit                                                               

De constructieverzekering                                                                        

IVA (=BTW)                                                                                              

15. Renovatie en onderhoud

Vergunning                                                                                                

Portugese of Nederlandse vaklieden ?                                                        

Zwart-werkers                                                                                           

Offertes (Estimativas)                                                                               

Aftrek van verbouwings- en renovatiekosten                                                                    

16. Nutsvoorzieningen

Water                                                                                                        

Aansluiting op de hoofdwaterleiding                                                            

De meterkast en de afrekening                                                                   

Facturering water                                                                                      

Zoet of zout water ?                                                                                  

De riolering                                                                                              

Elektriciteit                                                                                                   

Aansluiting                                                                                                

Afrekening                                                                                                

Gas                                                                                                           

Leveranciers                                                                                             

De gasrekening                                                                                         

(Centrale)verwarming                                                                               

Telefoon                                                                                                    

Internetcafés                                                                                             

Hotspots                                                                                                   

Internetproviders                                                                                       

Aanbieders draadloos internet                                                                    

Internet in Portugal                                                                                    

Aanvraag internet-abonnement                                                                   

Hoe zegt u het internet-contract op ?                                                          

Mobiel WIFI                                                                                               

Vast breedbandverkeer                                                                             

5G                                                                                                            

17. Aankoop van een appartement

Gemeenschappelijk versus privé-eigendom                                                

Rechten en plichten van de eigenaren                                                        

Wat wordt er in het reglement vastgelegd ?                                                

Servicekosten                                                                                           

Wat is wel en wat is niet toegestaan ?                                                                 

Verzekeringen                                                                                           

Tip aankoopmakelaar                                                                                 

18. Huren in Portugal

De huurovereenkomst (contrato de arrendamento)                                       

Huurperiode                                                                                               

Opzeggen door de huurder                                                                         

Opzeggen door de verhuurder                                                                    

Onderverhuur                                                                                            

Gemeubileerde v.s. ongemeubileerde verhuur                                             

Hoe vindt u een huurhuis/appartement                                                        

Huurprijzen                                                                                                

De borg (depósito de garantía/segurança)                                                  

Inventaris                                                                                                  

Verzekering                                                                                               

Het onderhoud                                                                                           

De onderhoudskosten                                                                                

19. Nederlands-Portugese bankzaken

Het Portugese bankwezen                                                                          

De belangrijkste bank(groepen)                                                                           

Kapitaal- of betalingsverkeer                                                                      

Valutarisico                                                                                               

Inflatie                                                                                                       

Checklist keuze van een Portugese bank                                                    

Het openen van een Portugese bankrekening                                             

Het chequeverkeer                                                                                    

Geavaliseerde cheques                                                                             

Sepa de Single Euro Payments Area                                                        

Over IBAN                                                                                                 

Europese overschrijving                                                                            

Europese incasso                                                                                      

Europese spaarrichtlijn vervangen door Common Reporting Standard                   

Welke regels gelden er voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland ?            

Uitwisseling gegevens                                                                               

Regels in Nederland                                                                                  

Bepaling woon- of verblijfplaats in Nederland voor organisaties                   

CRS vanuit Portugal                                                                                  

Wat betekent de CRS voor u ?                                                                   

Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats ?                                        

Welke informatie wordt uitgewisseld ?                                                                 

Een ingezetenen- vs. een niet-ingezetenen rekening                                   

Een niet-ingezetenen rekening in Nederland                                                

Blokkeren van de rekening                                                                         

Automatische overschrijvingen                                                                   

Strong Customer Authentication (SCA) Tweetrapsauthenticatie bij betalingen                                                                                             

Nieuwe Europese anti-witwas richtlijn                                                         

Europees akkoord voor betere bescherming spaarders                               

Internet bankieren                                                                                      

20. Financiering van Portugees onroerend goed

Financiering van buitenlands onroerend goed                                              

Een aantal financieringsmogelijkheden op een rij                                        

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten                                                

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland voor de aankoop van een tweede huis in het buitenland                                           

Een persoonlijke lening in Nederland                                                          

Financiering via een projectontwikkelaar                                                     

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                                  

Met een hypotheek bij een lokale bank in Portugal                                      

Bij wie kunt u in het buitenland terecht voor een hypothecaire financiering voor uw buitenlandse woning ?                                                

Wat moet de bank in een hypotheekofferte vermelden ?                              

De hoogte van de rente                                                                              

Welke documenten moet u overleggen ter verkrijging van een hypotheek ?                                                                                               

Nog enkele opmerkingen betreffende uw hypotheek op buitenlands onroe­rend goed                                                                       

Hypotheek bij nieuwbouw                                                                           

Kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek                        

Nederlands versus buitenlands recht                                                          

Waardebepaling van het onroerend goed                                                   

Aflossing                                                                                                   

Taxatie van het onroerend goed                                                                 

Het te lenen bedrag                                                                                   

Looptijd van de hypotheek                                                                          

De bank als schuldeiser                                                                             

Aflossing van de hypotheek met een volledige dekking                               

Voorlopige inschrijving                                                                               

Relatie soort onroerend goed – hypotheek                                                  

Financieringsmogelijkheden in Portugal                                                      

Nederlandse BKR-registratie en uw hypotheek in Portugal                          

21. Verzekeringen

Verzekeringsagenten                                                                                 

Aandachtspunten bij Portugese verzekeringscontracten                              

Inboedel- en opstalverzekeringen                                                               

Verzekering tegen aardbevingen                                                                

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen                                                

Aansprakelijkheid voortkomende uit onroerend goed                                   

Aandachtspunten bij een inboedelverzekering                                             

Verzekering van vakantiewoningen                                                             

Hoogte van de premies                                                                              

Betaling van de premies                                                                             

Bouwverzekering                                                                                       

Verzekering bij een Nederlandse maatschappij                                           

Ziektekostenverzekeringen                                                                        

Reisverzekering                                                                                        

Een zorgverzekering bij een Portugese maatschappij                              

Checklist Portugese ziektekostenverzekering                                             

Ongevallenverzekering                                                                              

Rechtsbijstandsverzekering                                                                       

Particuliere Ziektekostenverzekering in Portugal                                       

Gezondheidszorg in Portugal                                                                      

Número Utente (Portugees Gezondheidszorg Nummer)                               

Privé-klinieken                                                                                           

Apothekers                                                                                                

European Health Insurance Card                                                                

22. De Nederlandse Zorgverzekering & WLZ  bij vestiging in Portugal

Uw zorgverzekering in het buitenland                                                         

Met pensioen of uitkering verhuizen naar het buitenland                              

Welke stappen moet u nemen voordat u gaat verhuizen ?                            

Uw meeverhuizende gezinsleden                                                                

Uw gezinslid heeft geen eigen inkomen                                                      

Met pensioen of uitkering wonen in het buitenland                                       

Registratie in uw nieuwe woonland met formulier E-121 (S1)                       

Hoe schrijft u zich in bij een ziekenfonds in uw nieuwe woonland ?              

Waar heeft u recht op in uw nieuwe woonland ?                                          

Waar heeft u recht op in Nederland ?                                                          

Wanneer heeft u geen recht op zorg in Nederland ?                                   

Waar heeft u recht op in andere EU-landen ?                                             

Medisch noodzakelijke zorg                                                                       

Geplande medische zorg                                                                            

Welke bijdragen moet u betalen ?                                                               

Hoe betaalt u de bijdragen ?                                                                       

Woonlandfactor en heffingskortingen                                                          

Heffingskortingen                                                                                      

ZVW en WLZ (was AWBZ) bijdragen                                                          

Bijdragen ZVW, woonlandfactor en heffingskortingen                                  

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet                                                     

Rekenvoorbeelden met toepassing woonlandfactor                                     

Rekenvoorbeelden in verschillende situaties                                                        

Zorgtoeslag als u in het buitenland woont                                                   

In het geval uw toeslagpartner recht heeft op het woonlandpakket               

Uw toeslagpartner is in het buitenland verzekerd                                         

De European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK                            

Gemaakte kosten declareren                                                                      

Welke kosten kunt u niet declareren bij het CAK ?                                      

Een EHIC aanvragen                                                                                 

Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei 2010                                                                  

Zorg vanuit de WLZ aanvragen voor cliënten in en uit het buitenland            

Keuzevrijheid zorg                                                                                     

In Portugal wonen en toch ingeschreven blijven in

de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP)                                       

Verzekerd in een ander EU-land en medische behandeling in Nederland                                                                                                  

Nederlandse WLZ-zorg als u in het buitenland woont                                   

Schema verschillende situaties                                                                  

Vergoeding                                                                                                

Persoonsgebonden budget (PGB)                                                              

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006                                 

23. Vertrek uit Nederland

Vertrek uit Nederland                                                                                 

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                         

De Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) en het

Uitschrijfbewijs                                                                                          

Afmelden/uitschrijven bij de BRP                                                                

Wat houdt de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) in ?                                

Persoonsgegevens in de BRP                                                                    

Boete bij onjuiste inschrijving of onjuiste informatie inde BRP                   

Inschrijving bij de gemeente verplicht                                                         

Wanneer krijgt u een boete ?                                                                      

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving uit de BRP ?                                    

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw particuliere verzekeringen ?                                                                                         

Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor uw Nederlanderschap ?            

Controle op uw uitschrijving uit de BRP ?                                                   

Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst ?                                      

Wanneer kunt u een briefadres of postadres in Nederland opgeven ?           

Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan ?                   

Inschrijven in de BRP                                                                                

Vertrek naar Portugal en de Nederlandse  (belasting)schulden                  

Schuld aan de Nederlandse staat en verlenging van uw paspoort                

Bureau Krediet Registratie                                                                         

Wonen in het buitenland met BKR                                                               

Schulden gelden ook in het buitenland                                                        

Conclusie                                                                                                  

Studieschulden bij DUO, emigratie, betalingsachterstanden en uw

Paspoort                                                                                                   

24. Vestiging in Portugal

Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Portugal te mogen verblijven                                                                                   

25. Uw documenten (paspoort, ID, VOG)

Het Nederlands paspoort in het buitenland                                                  

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat in het buiten­land                                                                         

Naar welke landen kunt u reizen met uw Nederlandse ID-kaart ?            

Schengenlanden                                                                                        

EU en EER landen                                                                            

Eigen paspoort of ID kaart voor kinderen                                                    

Eigen reisdocument voor kind dat naar het buitenland gaat                          

Toestemming ouders bij aanvragen paspoort of ID-kaart                             

Nog enkele tips                                                                                         

Legalisatie documenten                                                                             

Verklaring/bewijs van goed gedrag                                                             

Hoe lang is een VOG geldig ?                                                                    

Stemmen in het buitenland                                                                         

26. De Portugese verblijfsvergunning

Certificado de Registo de Cidadão de Comunão Europea                   

Welke documenten heeft u nodig ?                                                             

Te overleggen documenten voor uw gezinsleden                                        

Fiscaal nummer                                                                                         

Werken in dienstverband                                                                            

Verblijfsvergunning online vernieuwen                                                        

Huwelijk (geregistreerd) partnerschap/samenleven in Portugal                    

Homohuwelijk                                                                                            

Vrijwillige registratie bij de Nederlandse ambassade in Portugal                           

Reizen met korting voor senioren                                                               

Juridisch en/of fiscaal resident                                                                   

Verhuizen binnen Portugal en uw verblijfsvergunning                                  

Vernieuwen/verlengen van uw verblijfsvergunning                                      

27. De verhuizing

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                    

Vrijstelling van invoerrechten                                                                     

Zelf verhuizen                                                                                            

Trouwen en verhuizen                                                                                

Verhuizing naar uw tweede woning                                                             

Verkoop van uw tweede woning                                                                  

Verhuizing bij erfenis                                                                                  

Vervreemdingsverbod                                                                                

Belastingtelefoon douane                                                                           

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                     

De offerte                                                                                                  

De verhuiskosten                                                                                       

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in het buitenland ?                

Nog enkele tips en opmerkingen                                                                

Opslag                                                                                                      

Tax-free shoppen voor uw verhuizing                                                         

28. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging en onroerend goed in Portu­gal

Nieuwe regime 2022                                                                                  

Herstel en overbruggingswet                                                                     

Aanvulling op besluit rechtsherstel box 3, ter voorkoming van dubbele belasting                                                                                       

Besluit rechtsherstel box 3                                                                         

Besluit rechtsherstel box 3, voorkoming dubbele belasting                          

Buitenlands vermogen en box 3                                                                  

Wanneer wordt u aangemerkt als binnenlands belastingplichtige in Nederland ?                                                                                           

Rechtsherstel box 3 en voorkoming dubbele belasting                                

Goedkeuring rechtsherstel box 3 voor buitenland situaties                          

Passend rechtsherstel voor buitenlandsituaties                                           

Wijziging in het berekenen van de vermindering inkomstenbelasting            

Buitenlands vermogen en het forfaitair rendement van de rendementsgrondslag                                                                                                  

Afzonderlijke berekening rendement bezittingen en schulden                       

Wat houdt het begrip noemerinkomen in ?                                                  

Wilt u gebruikmaken van deze goedkeuring ?                                             

Rechtsherstel box 3 en vervolg                                                                           

Rekenvoorbeeld nieuw regime                                                                    

Forfaitair rendement                                                                                   

Peildatumarbitrage                                                                                     

Waarde van de schulden en de peildatumarbitrage                                      

Voorbeelden peildatumarbitrage                                                                 

29. Vestiging in Portugal en uw belastingplicht in Nederland &

      toepassing van het Nederlands-Portugese belastingverdrag

Wanneer is er sprake van emigratie ?                                                                  

Fiscaal inwonerschap                                                                                 

Wat zijn relevante feiten en omstandigheden ?                                            

Woonplaatsonderzoek door Nederlandse belastingdienst                   

Hoe controleert de Nederlandse belastingdienst uw woonplaats ?                

Omstandigheden en factoren                                                                      

Buitenlandse belastingplicht                                                                       

Het jaar van vertrek                                                                                   

Verplichte aanslag                                                                                     

Aanslaggrens                                                                                            

Wanneer ontvangt u een teruggaaf ?                                                          

Als Nederlandse belastingdienst afwijkt van uw aangifte ?                           

Als u geen aangifte heeft gedaan ?                                                             

Voorlopige teruggaaf                                                                                 

Gemachtigde                                                                                             

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen                                               

30. Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                

Inkomen uit werk en wonen (box 1)                                                            

Inkomen uit pensioenen en uitkeringen                                                       

Winst uit aanmerkelijk belang                                                                     

Vervreemding van de aandelen                                                                  

Inkomen uit een woning in Nederland                                                          

Eigenwoningregeling                                                                                 

Voorwaarden voor toepassing van de eigenwoningregeling                         

Eigenwoningforfait                                                                                     

Tabel Eigenwoningforfait                                                                            

Uw eigen woning bij tijdelijke overplaatsing/uitzending                                

Aftrekbare kosten                                                                                      

Wanneer u niet meer voldoet aan de voorwaarden                                       

Als u wel weer aan de voorwaarden voldoet                                                

U gebruikt de woning tijdens uw vakantie en verlof                                               

Inkomen uit sparen en beleggen                                                                 

Niet het hele jaar belastingplichtig in Nederland                                          

Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland                      

Aftrek van schulden                                                                                   

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige                                                

Hoofdverblijf in Nederland en voorkoming dubbele belasting vanwege inkomsten uit Portugal                                                                 

Voorbeelden                                                                                              

Welk inkomen wordt waar belast ?  In Portugal of in Nederland ?                 

31. Het Portugese belastingstelsel

Vennootschapsbelasting (IRC)                                                                   

Portugese BTW (Imposto sobre o Valor Acrescentado = TVA)                     

Zegelbelasting (imposto do selo)                                                                

Tarieven Portugese zegelbelasting (imposto do selo)                                 

Uw vermogen in Portugal                                                                           

Erf- en schenkbelasting                                                                             

Inkomstenbelasting

(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares = IRS)                     

Het woonplaatsbeginsel                                                                             

Familie als belastingeenheid                                                                      

Tarieven inkomstenbelasting                                                                      

Solidariteitsheffing voor hogere inkomens (Sobretaxa e Taxa adicional de solidaridade)                                                                   

Inkomen uit arbeid                                                                                     

Vergoeding in natura (o.a. auto van de zaak)                                              

Beëindiging van dienstverband; ontslagvergoeding                                     

Bedrijfs- en beroepsinkomsten                                                                   

Vermogenswinsten                                                                                    

Dividend- en rente-inkomsten                                                                     

Collectieve aftrekposten (Deduções à coleta)                                            

Aftrek gezinsuitgaven                                                                                

Aftrek gezondheidskosten                                                                          

Onderwijs- en opleidingskosten                                                                           

Huurkosten                                                                                                

Hypotheekrente                                                                                         

BTW-aftrek particulieren                                                                            

Algemene huishoudelijke uitgaven                                                              

Alimentatiebetalingen                                                                                 

Pensioenpremies                                                                                       

Donaties                                                                                                    

Ondersteuning (bejaarde) ouders                                                               

Aftrek voor belastingplichtigen met handicap                                              

Maximale limiet totaal aftrekposten                                                             

Portugese premies sociale zekerheid                                                         

Sociale zekerheidsbijdragen voor leden raad van bestuur                            

Sociale zekerheidsbijdragen voor zaakvoerders of bestuurders                    

Sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen                                                  

Vaststelling bijdrage                                                                                  

Minimum premie                                                                                        

Overige voordelen nieuw stelsel vanaf  2019                                              

Minimumloon                                                                                             

Belastingvrijstelling voor jongeren                                                              

Persoonlijke belastingaftrek voor personen ten laste                                   

Speculatiewinsten & tarieven inkomstenbelasting                                        

Belastingschijven Portugese inkomstenbelasting                                        

Winsten uit Crypto Activa                                                                                    

Portugese bronbelasting                                                                            

Tarieven Portugese bronbelasting                                                             

Belastingvoordeel als u ervoor kiest om op het Portugese platteland te gaan wonen                                                                                           

Aangifteperiode (Prazo de entrega da declaração)                                       

32. Fiscale aspecten verkoop huis Portugal

Verkoop van uw huis in Portugal en de Portugese meerwaarde-

belasting of vermogenswinstbelasting (Mais Valias)                                   

Wie is belastingplichtig ?                                                                                     

Berekening vermogenswinst                                                                      

Welke kosten mogen worden afgetrokken ?                                                

Voorwaarden en eisen aftrekposten i.v.m. verbouwing en renovatie             

Aangiftedatum ingezetenen                                                                        

Aangiftedatum niet-ingezetenen                                                                  

Hoeveel bent u verschuldigd ?                                                                   

Ongelijkheid ingezetenen en niet-ingezetenen aangepast                            

Gevolgen van geen aangifte                                                                       

Inflatie-correctie cijfers (coeficientes de desvalorização de moeda)             

Rekenvoorbeeld                                                                                         

Herinvestering van uw vermogenswinst                                                      

33. Portugese ondernemingsvormen

Portugese vennootschappen                                                                      

De Sociedade Anónima = SA                                                                      

De Sociedade em Comandita = SC                                                             

Oprichting SNC = Sociedade em nome Collectivo                                       

Portugese LDA (Limitada)                                                                          

Oprichting LDA                                                                                          

Tarieven vennootschapsbelasting                                                              

Verschillende vormen van eenmanszaak                                                    

Regime simplificado                                                                                  

Regime contabilidade                                                                                 

Vestigingsprocedure starten Portugese vennootschap                                

Contactadressen                                                                                       

34. Portugees belastingregime voor niet gewone ingezetenen &

      uw AOW en Nederlands of Belgisch pensioen in Portugal                    

Bijzondere belastingregeling voor niet-gewone ingezetenen van Portugal

(Non-habitual residents NHR tax regime – residentes não habituais)                                 

Gepensioneerden                                                                                       

Personen met inkomen uit werk                                                                  

Lijst van banen die in aanmerking komen voor NHR-status                         

Maximale periode NHR periode                                                         

Personen met passief (wereldwijd) inkomen                                                

Portugese tarieven overig wereldwijd inkomen                                            

Fiscale woonplaatsverklaring                                                                     

Fiscaal inwoner van Portugal                                                                     

Speciale status                                                                                          

Aanvraagprocedure registratie als niet gewone inwoner

Hoe werkt het online aanvraagproces ?                                                      

Welke documenten heeft u nodig ?                                                             

De Nederlandse belastingdienst en het Portugese NHR regime                   

Gunstig regime voor rente- en dividendinkomsten                                       

Verhoging NHR tarief                                                                                 

Uitspraak Hoge Raad :

Nederlandse AOW uitkering niet langer belast in Nederland                        

Tegen welke voorwaarden ?                                                                       

Belgisch pensioen, vestiging in Portugal en de belastingvoordelen              

NHR regeling en uw Belgisch pensioen                                                      

Politieke discussie in Portugal over de NHR regeling                                  

Bijlagen

I.       Termen die voorkomen in uw Portugese aangifte

II.      Formulieren sociale zekerheid als u emigreert.

III.     iMergencies heeft bewezen een ‘levensreddende factor’ te zijn

IV.     Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie

Portugal Info service

Bronnen

 


 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel