Wonen en kopen in Portugal

Artikel 1 van 14 Volgende
€ 22,95 (inclusief 9% btw)

Wonen en kopen in Portugal 

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale, financiële en praktische aspecten bij aankoop en vestiging van aankoop van onroerend goed in Portugal

Editie 2019/2020

ISBN: 978-94-92895-07-3

Auteur: P.L. Gillissen

Wat iedereen zou moeten weten over de aankoop van een (tweede) huis in Portugal en/of vestiging in Portugal

Portugal is voor Nederlanders en Belgen nog steeds een aantrekkelijk land om er een huis te kopen en er te wonen.

In dit handboek worden  vrijwel alle aspecten die daarbij komen kijken besproken.

Het begint met een inleiding over het land zelf, de geografische  oriëntatie en waar je het beste een huis kunt kopen, de vastgoedmarkt, gevolgd door het koopproces, het koopcontract, de overdracht, de overdrachtsbelasting en andere fiscale zaken, het kopen van bouwgrond, de bouwvergunning, het bouwproces en renovatie, de nutsvoorzieningen etc.

Ook huur en verhuur komen aan de orde, evenals bankzaken en verzekeringen. De vestiging in Portugal, de verhuizing, belastingplicht in zowel Nederland als in Portugal.

Deze zeer complete gids is een uitstekende handleiding voor hen die in Portugal een (tweede) huis willen kopen en/of in Portugal willen gaan wonen.

Recensent Dr. J. Kroes  (NBD Biblion)  


Inhoudsopgave

Colofon

1. Inleiding

2. Portugal in vogelvlucht

Land en bevolking                                                                                                   

Religie                                                                                                           

Volksaard                                                                                                     

Taal                                                                                                               

Bestuur en administratieve indeling                                                          

Politieke partijen                                                                                         

Rechtswezen                                                                                                

Klimaat                                                                                                          

Noord-West Portugal                                                                                   

Oost-Portugal                                                                                               

Zuid-Portugal                                                                                                

De Algarve in de winter                                                                               

Wintersport in Portugal                                                                                

Verkeer                                                                                                         

Bereikbaarheid per auto                                                                             

De Portugese ANWB (= ACP)                                                                  

De Portugese spoorwegen                                                                        

Autoslaaptreinen                                                                                          

Bussen                                                                                                         

Tijdverschil                                                                                                   

Het postverkeer                                                                                          

Vliegvelden en vliegverkeer                                                                      

Luchthavens in Portugal                                                                             

3. Geografische oriëntatie

De Portugese kust                                                                                                  

Costa Verde                                                                                                            

Costa de Prata                                                                                             

Costa do Sol/Costa Estouril                                                                          

Costa de Lisboa                                                                                            

Costa Dourada                                                                                              

Costa do Algarve                                                                                          

Accommodatie en faciliteiten aan de Algarve                                           

Het Portugese binnenland                                                                           

Overzicht provincies                                                                                     

4. Oriëntatiefase, locatie, soort onroerend goed en vraagprijs

Inleiding                                                                                                         

Emotie en verstand                                                                                      

Motieven                                                                                                       

Waar kopen ?                                                                                              

Uitgangspunten                                                                                            

Checklist waar kopen ?                                                                              

Bereikbaarheid                                                                                            

Tips van een aankoopmakelaar                                                                

5. De Portugese onroerendgoedmarkt

Inleiding                                                                                                         

De tweede (vakantie)huizenmarkt                                                             

Prijsontwikkeling                                                                                          

Soort onroerend goed                                                                                   

Appartementen                                                                                             

Schakelbungalows                                                                                       

Villa's                                                                                                             

Gerestaureerde boerderijen en landhuizen                                              

Bouwkavels                                                                                                  

Grondstukken met vervallen boerderijen                                                   

Grondstukken waarop niet gebouwd mag worden                                  

Een oud huis op het platteland                                                                   

Vraagprijs                                                                                                     

Tips van een aankoopmakelaar                                                                 

6. De voorbereidingsfase

Het verzamelen van informatie                                                                               

Hoe vindt u informatie over onroerend goed ?                                              

Onroerendgoedbeurzen in Nederland   en België                                  

Oriëntatie-dagen                                                                                           

Adviezen en tips tijdens de voorbereidingsfase                                       

Tip van een aankoopmakelaar                                                                    

Wanneer op huizenjacht ?                                                                            

Staat van onderhoud van het huis                                                               

Tips van een aankoopmakelaar                                                                  

7. Het koopproces; het contact met de makelaar, advocaat en de notaris

Inleiding                                                                                                         

Met wie kunt u te maken krijgen ?                                                              

De Portugese makelaar                                                                              

Hoe zijn erkende makelaars te herkennen ?                                                          

Checken van registratienummer van de makelaar                                                

Functies van de makelaar                                                                             

Bescherming van de koper/verkoper                                                           

Bezichtiging van objecten                                                                             

Belangrijke websites makelaarsverenigingen                                           

Bemiddelingsopdrachten                                                                             

Makelaarscommissie                                                                                    

Wie betaalt de commissie ?                                                                         

De betaling van de koopsom                                                                       

Het plaatsen van een zoekopdracht                                                            

De aansprakelijkheid van de makelaar                                                       

Buitenlandse makelaars in Portugal                                                            

Verschil Nederlandse en Portugese makelaars                                        

De vergunninghoudende makelaar en de betekenis voor u                     

Het verkrijgen van een makelaarsvergunning                                             

Een verkoopprijs in Portugal is er één met vraagtekens                           

De formele kant                                                                                             

De informele biedingskant                                                                           

De Portugese huizenmarkt en de makelaar                                              

Checklist, tips en waarschuwingen bij contacten met makelaars                 

Waarom een aankoopmakelaar ?                                                                 

De makelaar en de officiële papieren en de belangrijkheid ervan                

De Portugese notaris                                                                                    

Een volmacht door een notaris in Nederland                                             

De rol van de advocaat                                                                                 

Taken van de advocaat                                                                                 

8. Het voorlopig koopcontract

Inleiding                                                                                                         

Het vóór-onderzoek                                                                                     

Wat dient u uw advocaat te laten onderzoeken ?                                     

Titel- en kadastraal onderzoek                                                                   

Belastingonderzoek                                                                                     

Wat staat er in het "caderneta predial"                                                     

De grond                                                                                                       

Onderzoek naar bestemmingsplannen                                                     

Onderzoek naar de bewoonbaarheid/woonvergunning                              

Gas-, water- en elektriciteitsnota's                                                                

Contrato Promessa de compra e venda                                                      

Portugees recht                                                                                             

Koopcontract inzake bouwgrond                                                                  

Inhoud koopcontract (contrato Promessa de compra e venda = voorlopig koopcontract)                                                                                 

De partijen                                                                                                     

Het object                                                                                                      

Roerende goederen                                                                                    

De prijs                                                                                                          

Aanbetaling en boeteclausules                                                                  

Overdrachtsdatum                                                                                        

Aanvullende en/of ontbindende voorwaarden                                              

Contractbreuk door de verkoper                                                                   

Contractbreuk door de koper                                                                        

Meest gemaakte fouten door onwetende buitenlandse kopers                

9. De overdracht en registratie

Inleiding                                                                                                         

De rol van de notaris                                                                                   

Van overeenkomst naar overdracht                                                           

Overdrachtsdatum                                                                                                  

Noodzakelijke documenten en gegevens bij de                                          

ondertekening van de overdrachtsakte                                                         

De definitieve overdracht                                                                                

Notariële overdrachtsakte                                                                             

Registratie van het onroerend goed in het registratiekantoor                       

10. Overdrachtsbelasting en overige kosten

Inleiding                                                                                                         

Overdrachtsbelasting                                                                                    

Kosten bij overdracht Portugees onroerend goed                                    

Tarieven Imposto Municipal sobra Transamissoes 2016                                        

Rekenvoorbeeld                                                                                            

Overige tarieven                                                                                            

Vrijstellingen                                                                                                 

Kosten rechtshulp van advocaten                                                                 

11. Fiscale aspecten bij bezit, verhuur & verkoop van Portugees onroerend goed

De Portugese onroerendgoedbelasting                                                        

Wie is belastingplichtig voor de IMI (Imposto Municipal sobre os Imóveis)?    

Belastingen 2016                                                                                          

Portugese onroerende zaak belasting                                                                    

Tarieven                                                                                                        

Betaling IMI                                                                                                   

Vrijstelling/vermindering van IMI                                                                   

Waarover wordt IMI geheven ?                                                                             

Belasting bij verhuur van onroerend goed                                                  

Belastingtarief over huurinkomsten                                                               

Niet-ingezetenen                                                                                           

Alojamento Local (AL)                                                                                  

Registratie verplicht                                                                                      

Melding aan Servico de Estrangeiros e Fronteiras via SIBA                        

Boetes                                                                                                           

Administratie en de AL

Rekenvoorbeeld Regime Simplificada                                                                    

Vrijstelling Portugese BTW (IVA) bij Alojamento Local                                

Portugese premies sociale zekerheid voor eenmanszaken                         

Rekenvoorbeeld afdracht sociale premies bij een eenmanzaak met regime simplificada                                                                                       

Afdracht sociale premies bij een Limitada                                                    

Verkoop van uw huis in Portugal en de Portugese waardebelasting of vermogenswinstbelasting (mais valias)                         

Wie is belastingplichtig ?                                                                                        

Berekening winst                                                                                          

Welke kosten mogen worden afgetrokken ?                                                           

Aftrekposten i.v.m. verbouwing en renovatie                                                          

Aangiftedatum ingezetene                                                                            

Aangiftedatum  niet-ingezetenen                                                                 

Gevolgen van geen aangifte                                                                         

Inflatiecorrectiecijfers                                                                                    

Rekenvoorbeeld                                                                                            

Nog enkele opmerkingen                                                                                        

12. Het kopen van (bouw)grond

Inleiding                                                                                                         

Wet op de ruimtelijke ordening                                                                     

Informatie inwinnen op het gemeentehuis                                                    

Soorten bouwgrond                                                                                       

Landelijke (bouw)kavels zonder bebouwing buiten de bebouwde kom          

Landelijke kavels met bebouwing/project                                                     

Kavels binnen de bebouwde kom bestemd voor bebouwing                       

Kavels met bouwvallen                                                                                 

De oppervlakte van het perceel                                                                              

De eigendomsakte van het land                                                                    

Erfdienstbaarheden                                                                                       

Erfpacht                                                                                                         

Aansluiting op nutsvoorzieningen                                                                 

Adviezen en tips voor kopers van (bouw)grond                                            

Wat niet kopen ?                                                                                           

Slopen                                                                                                           

13. Aanvraag van een bouwvergunning

Inleiding                                                                                                         

Aanvraag van een bouwvergunning                                                             

Voorlopige bouwvergunning                                                                         

De definitieve bouwvergunning                                                                               

Hoe dient men de aanvraag in ?                                                                   

Wijzigen tijdens de bouw                                                                                        

Bouwvergunning voor agrarisch land                                                           

Bouwvergunning voor verbouwingen                                                            

Aanvraag bouwvergunning bij mede-eigendom                                           

Bouwen/verbouwen in eigen beheer                                                            

De "technico responsável"                                                                            

14. Het bouwproces; contact met de bouwondernemer, het bouwmanage­mentburo en de architect

Inleiding                                                                                                         

De keuze van een aannemer/bouwondernemer                                           

Bouwmanagementburo                                                                                 

Voor-overeenkomst met de bouwer/projectontwikkelaar                                        

Laat eerst de grond op uw naam zetten                                                       

Portugese bouwvoorschriften/bouwmethoden                                              

Het bouwcontract                                                                                          

Garanties                                                                                                      

Checklist inhoud bouwcontract                                                                               

Nog enkele aandachtspunten                                                                       

Wanneer wordt het nog te bouwen huis uw eigendom                                 

Wanneer betaalt u welk deel van de bouwsom ?                                         

De aannemingsovereenkomst in Portugal                                                    

De architect                                                                                                   

De architect en de bouwvergunning                                                             

Kosten van een architect                                                                                        

Checklist wat te bespreken met uw architect                                                         

Voorlopige en definitieve oplevering                                                             

Bewoonbaarheidsverklaring                                                                         

Kopen van een projectontwikkelaar                                                             

Boeteclausule bij te late oplevering                                                              

Documenten bij oplevering en aansluiting op de elektriciteit                       

Aansluitproces op de elektriciteit                                                                  

De constructieverzekering                                                                             

IVA (=BTW)                                                                                                             

15. Renovatie en onderhoud

Inleiding                                                                                                         

Vergunning                                                                                                   

Portugese of Nederlandse vaklieden ?                                                     

Zwart-werkers                                                                                               

Offertes (Estimativas)                                                                                    

Aftrek van verbouwings- en renovatiekosten                                                                       

16. Nutsvoorzieningen

Inleiding                                                                                                         

Water                                                                                                                      

Aansluiting op de hoofdwaterleiding                                                             

De meterkast en de afrekening                                                                               

Facturering water                                                                                          

Zoet of zout water ?                                                                                      

De riolering                                                                                                    

Elektriciteit                                                                                                    

Aansluiting                                                                                                    

Afrekening                                                                                                    

Gas                                                                                                               

De gasrekening                                                                                             

(Centrale)verwarming                                                                                   

Telefoon                                                                                                        

Internet in Portugal                                                                                        

17. Aankoop van een appartement

Inleiding                                                                                                         

Gemeenschappelijk versus privé-eigendom                                                           

Rechten en plichten van de eigenaren                                                         

Servicekosten                                                                                               

Wat is wel en wat is niet toegestaan ?                                                                   

Verzekeringen                                                                                               

Tip aankoopmakelaar                                                                                   

18. Huren in Portugal

Inleiding                                                                                                         

De huurovereenkomst (contrato de arrendamento)                                                

Huurperiode                                                                                                            

Opzeggen door de huurder                                                                           

Opzeggen door de verhuurder                                                                      

Onderverhuur                                                                                                

Gemeubileerde v.s. ongemeubileerde verhuur                                             

Hoe vindt u een huurhuis/appartement                                                         

Huurprijzen                                                                                                    

De borg (depósito de garantía/segurança)                                                   

Inventaris                                                                                                      

Verzekering                                                                                                   

Het onderhoud                                                                                              

De onderhoudskosten                                                                                   

19. Verhuur van Portugees onroerend goed

Inleiding                                                                                                         

Vakantieverhuur                                                                                           

De verhuurorganisatie                                                                                   

Villa management                                                                                         

Verhuurbeperkende clausules in het koopcontract                                                 

Verhuur via een managementburo                                                               

Verhuren via een touroperator                                                                      

Lange termijn verhuur                                                                                   

Nog enkele aandachtspunten bij verhuur                                                     

Nieuwe huurwetgeving in Portugal “Alojamento Local”                                

Registratie verplicht                                                                                     

Boetes

Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie                                        

Optimaal profiteren van een tweede huis                                                     

Verdienen aan uw tweede huis                                                                              

20. Nederlands-Portugese bankzaken

Inleiding                                                                                                         

Het Portugese bankwezen                                                                            

De belangrijkste bank(groepen)                                                                              

Kapitaal- of betalingsverkeer                                                                        

Valutarisico                                                                                                   

Inflatie                                                                                                           

Checklist keuze van een Portugese bank                                                    

Het openen van een Portugese bankrekening                                              

Het chequeverkeer                                                                                        

Geavaliseerde cheques                                                                               

Een ingezetenen- vs. een niet-ingezetenen rekening                                   

Een niet-ingezetenen rekening in Nederland                                                          

Blokkeren van de rekening                                                                           

Automatische overschrijvingen                                                                               

Internetbankieren                                                                                          

Sepa; de Single Euro Payments Area (SEPA) + IBAN                                

Over IBAN                                                                                                     

Europese overschrijving                                                                               

Europese incasso                                                                                         

Invoering en afschaffing Europese spaarrichtlijn                                          

21. Financiering van Portugees onroerend goed

Financiering van buitenlands onroerend goed                                              

Een aantal financieringsmogelijkheden op een rij                                        

Financiering uit eigen middelen/liquiditeiten                                                           

Een tweede hypotheek op uw huis in Nederland voor de                                     

aankoop van een tweede huis in het buitenland                                           

Een persoonlijke lening in Nederland                                                                     

Financiering via een projectontwikkelaar                                                      

Een hypotheek op basis van effectenbevoorschotting                                 

Met een hypotheek bij een locale bank in Portugal                                                

Bij wie kunt u in het buitenland terecht voor een hypothecaire financiering voor uw buitenlandse woning                                

Wat moet de bank in een hypotheekofferte vermelden ?                                       

De hoogte van de rente                                                                                

Welke documenten moet u overleggen ter verkrijging van een hypotheek ?                                                                            

Nog enkele opmerkingen betreffende uw hypotheek op buitenlands o/g                                                                         

Hypotheek bij nieuwbouw                                                                             

Kapitaal- of levensverzekering gekoppeld aan de hypotheek                      

Nederlands versus buitenlands recht                                                           

Waardebepaling van het onroerend goed                                                     

Aflossing                                                                                                       

Taxatie van het onroerend goed                                                                   

Het te lenen bedrag                                                                                      

Looptijd van de hypotheek                                                                            

De bank als schuldeiser                                                                                

Aflossing van de hypotheek met een volledige dekking                               

Voorlopige inschrijving                                                                                  

Relatie soort onroerend goed – hypotheek                                                   

Financieringsmogelijkheden in Portugal                                                       

Nederlandse BKR-registratie en uw hypotheek in Portugal                         

22. Verzekeringen

Verzekeringsagenten                                                                                    

Aandachtspunten bij Portugese verzekeringscontracten                                       

Inboedel- en opstalverzekeringen                                                                 

Verzekering tegen aardbevingen                                                                  

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen                                                           

Aansprakelijkheid voortkomende uit onroerend goed                                   

Aandachtspunten bij een inboedelverzekering                                             

Verzekering van vakantiewoningen                                                              

Hoogte van de premies                                                                                 

Betaling van de premies                                                                               

Bouwverzekering                                                                                          

Verzekering bij een Nederlandse maatschappij                                           

Ziektekostenverzekeringen                                                                           

Reisverzekering                                                                                            

Een zorgverzekering bij een Portugese maatschappij                                 

Checklist Portugese ziektekostenverzekering                                              

Ongevallenverzekering                                                                                 

Rechtsbijstandsverzekering                                                                          

Particuliere Ziektekostenverzekering in Portugal                                         

Gezondheidszorg in Portugal                                                                       

Número Utente (Portugees Gezondheidszorg Nummer)                                        

Privé-klinieken                                                                                              

Apothekers                                                                                                   

European Health Insurance Card                                                                 

iMergencies                                                                                                             

23. De Nederlandse Zorgverzekering & AWBZ  bij vestiging in Portugal

Wet Langdurige Zorg                                                                                    

Wlz-zorg in een land binnen de EU/EER                                                     

Gevolgen bij emigratie en uw Nederlandse zorgverzekering                       

Met pensioen  of uitkering naar het buitenland                                             

Uw gezinsleden en de Zorgverzekering                                                       

Hoe kunt u zich laten registreren ?                                                               

Hoe schrijft u zich in in het Portugese ziekenfonds ?                                   

Uw rechten in uw woonland en in Portugal                                                  

Te betalen bedragen                                                                                     

De woonlandfactor en de bijdragen Zvw                                                     

Zvw en Wlz (was AWBZ)                                                                                        

Bijdragen Zvw, woonlandfactoren en heffingskortingen 2016                      

Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor                                                

Zorgtoeslag in het buitenland                                                                        

Voorwaarden voor zorgtoeslag in 2016                                                        

Een EHIC van Zorginstituut Nederland                                                        

Welke zorg krijgt u niet vergoed ?                                                                

Welke kosten kunt u niet declareren bij Zorginstituut Nederland ?              

Nieuwe regelgeving                                                                                      

Overgangsregeling                                                                                        

Zorg vanuit de WLZ aanvragen voor cliënten in en uit het buitenland                    

Keuzevrijheid zorg Nederlanders met pensioen of uitkering                        

In Portugal wonen en toch ingeschreven blijven in de Nederlandse basisadministratie (GBA)                                                      

24. Vestiging in Portugal

Inleiding                                                                                                         

Voorwaarden om langer dan 3 maanden in Portugal te mogen verblijven   

Vertrek uit Nederland                                                                                    

Uitschrijving bij vertrek uit Nederland                                                                     

Inschrijven in de Basis Registratie Personen                                                         

Het bevolkingsregister                                                                                  

Legalisatie                                                                                                     

Reisdocumenten                                                                                           

Schengenlanden                                                                                           

Europese identiteitskaart                                                                                        

Paspoort                                                                                                        

Reisdocumenten voor kinderen                                                                              

Nog enkele tips                                                                                             

Gevolgen van uitschrijving uit de Nederlandse Basisregistratie Personen voor het  Nederlanderschap                                                      

Controle op uitschrijving uit de BRP                                                             

Aanvragen postadres                                                                                    

Opgeven nieuw adres dat u nog niet heeft                                                  

Vestiging in een ander EU-land                                                                              

Kan iemand maar op één plaats in de EU ingeschreven staan ?                 

Vestiging in Portugal en de verblijfsvergunning                                            

Certificado de Registo de Cidadão de Comunão                                         

Te overleggen documenten                                                                          

Te overleggen documenten door familieleden                                              

Werken in dienstverband                                                                                        

Huwelijk (geregistreerd) partnerschap/samenleven in Portugal                             

Homohuwelijk                                                                                               

Vrijwillige registratie bij de Nederlandse ambassade in Portugal                           

Vertrek naar het buitenland en de Nederlandse                                          

(belasting)schulden                                                                                       

Schuld aan de Nederlandse staat en verlenging van uw paspoort              

Bureau Krediet Registratie                                                                            

Wonen in het buitenland met BKR                                                               

Het Nederlands paspoort in het buitenland                                                  

Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat in het buitenland                                                                           

Juridisch en/of fiscaal resident                                                                      

Verhuizen binnen Portugal en uw verblijfsvergunning                                 

Vernieuwen/verlengen van uw verblijfsvergunning                                                

Stemmen in het buitenland                                                                           

Nederlandse nationaliteit/Nederlanderschap                                                          

Rijkswet op het Nederlanderschap                                                               

Nederlanders met een dubbele nationaliteit                                                           

Kinderen van een Nederlandse vader of moeder                                         

Geboorte van een Nederlands kind in het buitenland                                   

Kinderen uit huwelijken met een niet-Nederlandse man                              

Erkenning van minderjarige buitenlandse kinderen                                                

Europees Dierenpaspoort                                                                             

25. De verhuizing

Inleiding                                                                                                         

Verhuizing en invoer van uw inboedel binnen de EU                                   

Vrijstelling van invoerrechten                                                                        

Zelf verhuizen                                                                                               

Trouwen en verhuizen                                                                                  

Verhuizing naar uw tweede woning                                                              

Verkoop van uw tweede woning                                                                   

Verhuizing bij erfenis                                                                                    

Vervreemdingsverbod                                                                                   

Belastingtelefoon douane                                                                             

Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW                                     

De offerte                                                                                                      

De verhuiskosten                                                                                          

Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in het buitenland ?             

Nog enkele tips en opmerkingen                                                                  

Opslag                                                                                                           

Tax-free shoppen voor uw verhuizing                                                                     

26. Uw auto en rijbewijs bij emigratie

 

 Op te vragen dossier: “Uw auto in Portugal” als PDF (gratis) verkrijgbaar bij

 uitgeverij Guide Lines: guidelines@planet.nl

 

 

27. Nederlandse fiscale aspecten bij vestiging en onroerend goed in Portu­gal

Uw (tweede) huis in Portugal en het Nederlandse belastingstelsel             

Nog maar 1 peildatum                                                                                   

Portugese heffing op in Portugal gelegen onroerend goed                          

Wijziging vermogensrendementsheffing box 3 vanaf 2017                          

Forfaitair rendement vanaf 1 januari 2017                                                    

Rekenvoorbeelden                                                                                        

Belastingheffing over uw vakantiehuis vanaf 2017                                                 

Verplaatsing heffing naar een ander land                                                     

Aangifte tweede huis in het buitenland                                                         

Verhuur vakantiewoningen als bedrijfsactiviteit                                            

28. Vestiging in Portugal en uw belastingplicht in Nederland &

      toepassing van het Nederlands-Portugese belastingverdrag

 

Inleiding                                                                                                         

Wanneer is er sprake van emigratie ?                                                                    

Belasting en woonplaats                                                                                         

Het jaar van vertrek                                                                                       

Uw Nederlandse paspoort en de belastingen                                               

Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht                                          

Toepassing Nederlands-Portugees belastingverdrag                                  

Inkomen uit werk en wonen                                                                          

Inkomen uit pensioenen en uitkeringen                                                        

Sociale uitkering (ANW-, WAO-, WAZ-, Wajong-uitkering)                          

Winst uit aanmerkelijk belang                                                                       

Omzeiling conserverende aanslag                                                               

Inkomen uit een woning in Nederland                                                                    

Eigenwoningregeling                                                                                    

Als de woning in Nederland niet tot uw beschikking staat                                      

Uitspraak Hoge Raad: Woning Expat na tijdelijke verhuur geen eigen woning meer                                                                                                 

Negatieve inkomsten uit werk en woning                                                     

Wanneer wordt vermogen belast in Portugal ?                                             

Inkomen uit sparen en beleggen                                                                   

Bronbelasting                                                                                                

Binnenlands belastingplichtigen en bezittingen in het buitenland                

Voorkoming dubbele belasting                                                                     

Wel of geen fiscaal vertegenwoordiger in Portugal ?                                   

Emigreren naar Portugal                                                                                         

Schematisch overzicht; welk inkomen waar belast                                                 

Belastbaarheid van uw Nederlandse pensioen in Portugal                          

Wel gunstig voor rente- en dividend inkomsten                                            

Portugese Pensionado-regeling voor Belgen wel gunstig                                     

29. Binnen of Buitenlandse Belastingplicht en de situatie na 1 januari 2015

Wat is er per 1 januari 2015 veranderd ?                                                      

Oude regeling                                                                                               

Vanaf 1 januari 2015; geen keuzemogelijkheid meer + 90% eis                            

Rekenvoorbeeld                                                                                            

30. Het Portugese belastingstelsel

Inleiding                                                                                                         

Vennootschapsbelasting (IRC)                                                                               

Tarieven vennootschapsbelasting                                                                

BTW tarieven                                                                                                

Overdrachtsbelasting                                                                                    

Onroerend goed belasting                                                                            

Zegelbelasting                                                                                               

Vrijstelling zegelbelasting                                                                             

Vermogenswinstbelasting                                                                             

Vermogensbelasting                                                                                     

Erf- en schenkbelasting                                                                                

Inkomstenbelasting

(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares = IRS)                             

Het woonplaatsbeginsel                                                                               

Familie als belastingeenheid                                                                         

Termen die voorkomen in uw Portugese aangifte                                        

Tarieven inkomstenbelasting                                                                        

Solidariteitsheffing voor hogere inkomens (Sobretaxa e

Taxa adicional de solidaridade)                                                                   

Collectieve aftrekposten (Deduções à coleta)                                              

Portugese premies sociale zekerheid                                                                     

Hoogte premies sociale zekerheid                                                                

Portugese Bronbelasting                                                                                        

Aangifteperiode                                                                                             

31. Europese Erfrechtverordening (= EEV) en een nalatenschap in Portugal

Inleiding                                                                                                         

Welke landen zijn aangesloten bij de EEV                                                   

Wat regelt de EEV ?                                                                                     

Universele werking                                                                                       

Gewone verblijfplaats                                                                                   

Rechtskeuze                                                                                                 

Geen rechtskeuze meer mogelijk voor het recht van het woonland             

Rechtskeuze opnemen in een testament of andere akte                                       

Erkenning rechtskeuze                                                                                 

Overgangsrecht                                                                                            

Internationale rechtsmacht bij geschillen over nalatenschappen                           

Europese verklaring van erfrecht                                                                  

Wanneer is de Nederlandse rechter/notaris bevoegd ?                               

Gewone verblijfplaats                                                                                   

Forumkeuze-overeenkomst                                                                          

De aanvraag van een EEV                                                                           

In het buitenland gelegen onroerende zaken                                                

Welke verplichtingen heeft de notaris ?                                                        

Aanvaarden of verwerpen van een grensoverschrijdende nalatenschap     

Fiscale aspecten van grensoverschrijdende nalatenschappen                    

Vererving in Portugal zonder testament                                                       

Hoe brengt u een rechtskeuze uit ?                                                              

Wijzigen rechtskeuze                                                                                    

Rechtskeuze en erfbelasting                                                                        

Erfrecht en huwelijksvermogensrecht                                                                     

Terugkeer naar Nederland en de gevolgen voor uw huwelijksvermogensstelsel                                                                                                    

Een Portugees testament                                                                             

Vormen van Portugese testamenten                                                            

Clausule van “snelle successie”                                                                   

Portugese erf- en schenkbelasting                                                              

Vrijstelling zegelbelasting                                                                             

Rechtspersonen en successie- en schenkingsrecht in Portugal                            

Uw positie gezien vanuit Nederland                                                             

Indien de erflater in Nederland woont                                                                     

Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt                                           

Indien men een andere nationaliteit heeft aangenomen                               

Eénjaarsfictie bij Nederlands schenkbelasting                                             

Hoe te handelen bij een erfenis ?                                                                 

Het verkrijgen van een machtiging van een Portugese notaris                    

Het erven van Portugees onroerend goed                                                    

Het benoemen van een executeur testamentair                                           

Nog enkele opmerkingen m.b.t. erven, testamenten en erfbelasting           

Het huwelijksgoederenregime in Portugal                                                    

Homo-huwelijk/ongehuwd samenwonen                                                      

Checklist voor nabestaanden                                                                       

Houdt uw erfgenamen op de hoogte                                                             

32. Portugese ondernemingsvormen

Inleiding                                                                                                         

Portugese vennootschappen                                                                        

De Sociedade Anónima = SA                                                                       

De Sociedade em Comandita = SC                                                             

Oprichting SNC = Sociedade em nome Collectivo                                                 

Portugese LDA (Limitada)                                                                            

Tarieven vennootschapsbelasting                                                                

Verschillende vormen van een eenmanszaak                                              

Verschillende boekhoudvormen voor een eenmanszaak                                       

Regime Simplificado                                                                                     

Base Contabilidade                                                                                       

Rekenvoorbeeld                                                                                           

Vestigingsprocedure starten Portugese vennootschap     

• Nederlands-Portugees belastingverdrag;

• Portugal fiscaal paradijs voor gepensioneerden of toch niet ?

• Nieuwe huur/verhuurwetgeving in Portugal

• Actuele belastingtarieven

• Portugese inkomstenbelasting; de Portugese aangifte besproken

• Europese Erfrechtverordening

• Portugese ondernemingsvormen

• Binnen- of buitenlandse belastingplicht. De situatie na 2015

• Uw Nederlandse zorgverzekering bij emigratie naar Portugal

• Nieuwe tarieven box 3 in Nederland                      

Adressenoverzicht

Bijlagen

Bronnen

 

 

 

 

Gastenboek

  • 03-02-2019 - Graag wil ik de uitgever bedanken voor de geweldige service....  lees meer
  • 28-01-2019 - Ik heb een recruteringsbureau voor artsen in Frankrijk. En nu...  lees meer
  • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2021 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel