Terug naar Nederland en de veranderingen in de AWBZ

2015

Uw vermogen en het Nederlandse verzorgings- of verpleeghuis.

Ouderen met vermogen die naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan of thuiszorg krijgen via de AWBZ moeten sinds kort veel meer bijbetalen.

Hierbij wordt niet alleen gekeken naar uw vermogen, maar ook naar uw inkomen (in Box 1). De eigen bijdrage wordt namelijk ook berekend over uw fiscale verzamelinkomen (box 1, 2 en 3).

Vanaf 1 januari 2013 wordt 8% opgeteld van uw netto box-3 vermogen, dus van uw spaartegoed.

Tot voor kort bedroeg de bijdrage 4% van het fiscale verzamelinkomen (box 1, 2 en 3). Maar per 1 januari 2013 is dit het tarief dus verhoogd naar 12%.

Voor wie geldt de maatregel ?

■        Voor alleenstaanden met meer dan € 21.139,-- (de belastingvrije voet) aan vermogen

■        Voor partners met meer dan € 42.278,-- (de belastingvrije voet) aan vermogen

Stel u bezit  € 100.000,-- aan eigen geld. U betaalde dan eerst slechts € 4.000,--. Dit is nu dus al opgelopen naar € 12.000,-- per jaar. In een paar jaar tijd kan uw vermogen dus behoorlijk snel slinken.

De maximale bijdrage bedraagt € 2189,-- per maand.

Voor 2013 geldt dus een heffingvrijvermogen van  € 21.139 Daarbij wordt de ouderentoeslag nog meegenomen; het totaal van uw inkomen uit (werk en) pensioen.

Stel u heeft een inkomen van € 1.500 netto per maand dan zal uw ouderen-toeslag waarschijnlijk € 13.922 bedragen (u kunt dat nakijken in uw aangifte IB).

In dit geval betekent dit, dat een bedrag van € 21.139 + € 13.922 = € 35.061 niet wordt meegenomen in de berekening voor de eigen bijdrage (onder voorbehoud van wat in uw aangifte Inkomstenbelasting is opgenomen).

Hierbij moet u nog wel rekening houden met de zogenaamde 2 jaarstermijn.

De hoogte van uw box-3 vermogen wordt vastgesteld naar de toestand die ligt 2 jaar voor het moment van vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage. Dus als u in 2015  AWBZ-zorg nodig heeft, telt uw box-3 vermogen van 2013 mee ter bepaling van de hoogte van de door u verschuldigde eigen bijdrage.

Door deze hogere eigen bijdrage wordt de erfenis voor de kinderen veel minder, omdat ouderen moeten interen op hun vermogen als ze naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan of AWBZ-thuiszorg ontvangen.

Hun vermogen kan bestaan uit: spaartegoeden, beleggingen in waardepapieren (aandelen, obligaties) of onroerend goed.

Om het “opeten” van uw vermogen te voorkomen is het zaak het eigen ver-mogen in box 3 van de inkomstenbelasting zo laag mogelijk te houden.  Dat kan op verschillende manieren.

Mogelijkheid I

Begin in ieder geval op tijd uw geld aan uw kinderen weg te schuiven. Boven-dien scheelt dat later ook in de erfbelasting.

Zit uw geld in uw huis of in een polis dan wordt het lastiger geld aan uw kinderen weg te schenken.

Mogelijkheid II

In dat geval kunt u eraan denken een schenking op papier te doen.

U schenkt uw kinderen een bedrag en datzelfde bedrag leent u weer terug van uw kinderen. U heeft dan een schuld bij uw kinderen.

Voorwaarden bij schenken op papier:

■ U moet dan wel rente betalen tegen een marktconform-percentage.

■ Schenking op papier moet via de notaris verlopen.

Dit laatste heeft als voordeel dat de kinderen uw schuld kunnen opeisen op het moment dat u naar het verzorgings- of verpleeghuis gaat.

Mogelijkheid III

Een andere mogelijkheid is uw testament te wijzigen. Nu is het meestal zo dat uw kinderen hun erfdeel pas krijgen als de langstlevende komt te overlijden.

U kunt ook in uw testament laten opnemen dat de kinderen hun erfdeel al mogen opeisen als de langstlevende ouder naar het verzorgings- of verpleeghuis gaat. Op die manier vermindert uw vermogen in box 3.

Mogelijkheid IV

U kunt ook in uw levenstestament laten opnemen dat u uw kinderen elk jaar een bepaald bedrag schenkt. Dat geldt ook voor het geval u op hoge leeftijd eventueel niet meer helemaal helder van geest bent.

Gaat u niet naar een verzorgings- of verpleeghuis, maar krijgt u thuiszorg dan moet u ook een eigen AWBZ-bijdrage betalen.

Tip !

Heeft u een eigen huis, probeer deze dan zo lang mogelijk aan te houden. Een eigen huis valt namelijk in box I en telt hierdoor niet mee bij het vaststellen van de eigen bijdrage.

Let op !

Woont u langer dan 2 jaar in een AWBZ-instelling dan bent u verplicht uw huis in de verkoop te doen. U mag er dan wel weer 3 jaar overdoen om uw huis te verkopen. U heeft dan alweer 5 jaar “gewonnen” .

Wat telt niet mee als vermogen ?

■ Uw auto

■ Kunst (schilderijen)

■ Groenfondsen

Op de website van het Centraal Administratiekantoor : www.hetcak.nl  kunt u zelf berekenen hoeveel u aan eigen bijdrage moet betalen.

Per 1 januari 2015 zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gaan wijzigingen. AWBZ-taken worden ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet. Vooral gemeenten en zorgverzekeraars krijgen er daardoor extra taken bij komend jaar. Hieronder bespreek ik wat de belangrijkste hervormingen/wijzigingen binnen de zorg precies inhouden en wat er voor mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg kan gaan veranderen.

Hoe verandert de zorg?

Langdurige zorg

Voor  een aantal AWBZ-taken die onder langdurige zorg vallen komt er een nieuwe wet, de Wet langdurige zorg (Wlz). Onder deze nieuwe wet vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte, zoals kwetsbare ouderen, en mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap. Vaak hebben zij 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

►  Iemand met een zware zorgbehoefte kan zich melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

►  Aan de hand van een persoonlijk gesprek en een toetsing nemen zij een indicatiebesluit. Hierin staat op welke zorg de zorgbehoevende recht heeft.

► Deze zorg kan geleverd worden in natura met verblijf in een instelling, maar ook in de thuisomgeving, als de situatie dit toelaat. Tot slot kan men ook een beroep doen op een persoonsgebonden budget.

►  Zorgkantoren kunnen je helpen bij het inkopen van de juiste zorg

Gastenboek

  • 03-02-2019 - Graag wil ik de uitgever bedanken voor de geweldige service....  lees meer
  • 28-01-2019 - Ik heb een recruteringsbureau voor artsen in Frankrijk. En nu...  lees meer
  • 30-04-2017 - ik wil belasting aangifte vullen maar het luk me niet...  lees meer
Plaats een bericht
© 2012 - 2019 eenhuisinhetbuitenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel